Logo2 mapa

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

DOMŮ > OBČAN A OBEC > ZPRAVODAJ A PODOLSKÉ LISTY

 

Obec Podolí vydává jako svoje informační tiskové periodikum Zpravodaj.

periodicita: čtvrtletní, počet výtisků: 550, registrační číslo: MK ČR E 18385,
redakční rada: 
e-mail pro zasílání příspěvků: zpravodaj@podoliubrna.cz

 

Ceník inzerce

A4 ČB    -           1089,- Kč                          A4 BAR  -             1815,- Kč
A5 ČB    -             545,- Kč                          A5 BAR  -               908,- Kč
A6 ČB    -             363,- Kč                          A6 BAR  -               545,- Kč
Ceny jsou uvedeny vč. DPH

 

INFORMACE PRO JUBILANTY 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH DAT

 

ZPRAVODAJ

Redakční rada Zpravodaje předem děkuje všem přispěvatelům a inzerentům za zaslané příspěvky a dodržení termínů uzávěrek. Zároveň si dovolujeme upozornit, že příspěvky procházejí redakční úpravou, mohou být kráceny, anebo neotisknuty. Děkujeme za pochopení.

Aktuální číslo:


Zpravodaj 4/2022

pdf. 6,460 MB

 Uzávěrka příspěvků do příštího Zpravodaje je:
 31.1.2023

zpravodaj@podoliubrna.cz

Zpravodaj Podolí_202204_web.jpg

Starší čísla:

 Podolské zpravodaje 2006 - 2021

PODOLSKÉ LISTY

Aktuální číslo:

 

PODOLSKÉ LISTY 12/22

 

PODOLSKÉ LISTY 1/23

 

 

Podolské listy 202301_k1.jpg