Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejnovějšího Přidat komentář
 • 15. 5. 2021 20:38
  Petr Matějek
  Projekt

  Vážení spoluobčané,
  Nechci se zabývat tím, co je za posledních pár týdnů k přečtení na tomto fóru. Často mi to přijde nešťastné a nedůstojné. Rád bych obrátil vaši pozornost k letáku s projektem, který jsem měl v poštovní schránce. Když se na studii podívám nezaujatě, tak musím napsat, že se mi líbí a že architekt odvedl dobrou práci.
  Pozemek mi přijde dostatečně velký na daný počet domů, doprava je vedena okrajem obce, tudíž nezatíží stávající komunikace, školka bude v klidové části a ne u hlavní silnice, čtvrť působí díky ovocným sadům "zeleně" a přívětivě.
  Myslím, že by si každý, kdo má zájem o rozvoj obce, měl na tuto studii vyhradit čas a případné námitky vyjádřit směrem k obci, případně na schůzce s developerem.
  A radnice by měla vytvořit takovou smlouvu, která bude jasná a v případě problémů vymahatelná.
  Mám za to, že těch dohadů, kde stojí jedno tvrzení proti druhému, už bylo dost. Pojďme zkusit najít i něco pozitivního.
  Pěkný zbytek víkendu
  Petr Matějek


 • 16. 5. 2021 20:27
  Roman Slivka
  Re: Projekt

  Pěkný den pane Matějeku

  souhlasím s Vámi "radnice by měla vytvořit takovou smlouvu, která bude jasná a v případě problémů vymahatelná", jenže mě zatím chybí evidence o tom, že takto je smlouva koncipována. Jak jsme uvedl dříve, smlouva bude uzavřena se společností jejíž maximální výše vymahatelných závazků z hlediska legislativy je 100 tisíc.
  Druhým problémem je pro mě osobně, nerespekování zákonů naší země, v podobobě realizace nelegálních staveb.

  Hezký večer
  Roman Slivka


 • 16. 5. 2021 13:21
  Jana Pytelová
  školka, informace nejen pro pana Slivku

  Vážený pane Slivko.
  Ve svém příspěvku se zmiňujete o projektu výstavby školky. Ráda bych Vám podala některé informace, které možná nemáte.
  Souhlasím s Vámi, že je vždy třeba hledat společnou dohodu. Na hledání společné dohody je však potřeba někdy VELICE DLOUHÝ ČAS a především VŮLE NA VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH STRANÁCH KE SHODĚ DOJÍT.
  V době projektu „školka“ byl čas limitujícím faktorem a troufám si říct, že chyběla i vůle k hledání shody. Politická situace v Podolí byla vyostřená.
  Já sama jako ředitelka školy mám zkušenost, že při řešení zásadního úkolu se při své nejlepší vůli někdy nezavděčím úplně všem. Při hledání řešení mi často „nejlépe a nejodvážněji“ radí lidé, kteří jednak nenesou, na rozdíl ode mne, přímou zodpovědnost, nebo třeba neumí posoudit všechny okolnosti, příčiny a důsledky. Potřeby a přání každého jednotlivce se často diametrálně liší. Na mě potom je zvážit „co bychom chtěli“ a „co je v našich možnostech“, rozhodnut se pro optimální řešení a za své rozhodnutí nést zodpovědnost.
  Píšete, že kdyby projekt „školka“ byl zrealizován správně, dnes bychom nehledali, kde postavíme další školku, protože ta, co jsme nedávno postavili, nestačí.
  Já namítám, že kdyby se v roce 2014 nepodařilo školku postavit, tak by od 1. září 2014 v Podolí byla buď
  - jen jedna třída mateřské školy a všech pět ročníků základní školy (kompletní 1. stupeň ZŠ)
  nebo
  - zachovány všechny tehdejší tři třídy mateřské školy a pouze 1., 2. a 3. ročník základní školy (všichni čtvrťáci a páťáci by museli od té doby dojíždět do škol v jiných obcích)
  Základní škola potřebovala zvýšit počet učeben ze tří na pět z důvodu růstu počtu žáků. Už nebylo možné vyučovat dva spojené ročníky v jedné učebně, jako tomu bylo doposud.
  Jak varianta zrušení dvou tříd tehdejší mateřské školy, tak varianta zrušení dvou tříd tehdejší základní školy by znamenala pro obec a rodičovskou veřejnost zásadní problém. Troufám si napsat, že taková situace by znamenala nevoli mnohem větší skupiny obyvatel Podolí, než jak početná byla skupina odpůrců stavby mateřské školy.
  To, že se novou mateřskou školu podařilo včas vybudovat, do ní přemístit z budovy základní školy dvě třídy mateřské školy a tím zachovat v Podolí kompletní první stupeň školy základní a kapacitu školky navýšit o 8 míst, považuji za úspěšnou realizaci projektu. Financování bylo zajištěno z projektu ROP.
  Jediné, co mne mrzí je, že se nepodařilo najít takové řešení, aby s výstavbou mateřské školy na obecním pozemku určeném k zástavbě souhlasili bezprostřední sousedé. Mrzí mne, že jsou ze školky v sousedství nešťastní.
  Nebylo možné tedy následně vybudovat druhé podlaží, do něj přemístit třídu mateřské školy z „Růžovky“ a čtvrtou třídu jako rezervu pro rozvoj obce. Zatím nám stačí tři třídy MŠ.
  Další obecní pozemky (a jejich limity)zvažované při plánování výše zmíněné stavby „nové“ školky byly tyto: prostor za pomníkem (neproveditelné vymístění garáží); zelené prostranství naproti kostela (zastavění prostoru využívaného ke společenským akcím, modulární školka na náměstí?); Pacherova vila (nebyly vyřešeny majetkoprávní vztahy).
  V názoru, že některým občanům, kteří se v roce 2013, 2014 vyjadřovali proti výstavbě mateřské školy, nešlo o hledání shody, mne osobně utvrdila například atmosféra na veřejném představování projektu výstavby mateřské školy. Tu schůzku jsem moderovala, vysvětlovala, proč je potřeba přemístit školku do nové budovy a další souvislosti, architekt představovat projekt. V první řadě seděl pan Mario Hnilica, který říháním a jinými hlasitým projevy dával najevo svůj postoj k výstavbě. Mezi spoluobčany angažovanými proti výstavbě školky byli dále například pan Ivo Sedláček a pan Radek Boček. Já netvrdím, že nemohou svobodně vyjadřovat svůj názor, jsem však přesvědčená, že jim nešlo o hledání shody a kompromisu při řešení naléhavého problému, který se týkal široké rodičovské veřejnosti.
  Sama bych si také dovedla představit jiný typ stavby, ale za daných okolností modulární řešení splnilo účel – v dubnu 2014 se začalo stavět, v září téhož roku nastoupily děti. K čemu by došlo, kdyby se termín otevření dvou tříd mateřské školy nestihnul, jsem popsala výše.

  Současná kapacita mateřské školy je hraniční.
  3 třídy po 24 dětech (24 je dle legislativy plný počet dětí ve třídě MŠ) = kapacita tříd 72 dětí
  Stavební kapacita 80 míst v MŠ. Těch 8 míst je rezerva na výjimku, pro případ nouzového řešení, ne pro trvalé naplnění tříd nad maximální počet. Z počtu se odečítá za každé dvouleté nebo zdravotně znevýhodněné dítě 1 místo. Někdy je těch odečtů více a není možné mít ve třídě plný počet 24 dětí, po odečtech je to třeba jen 21 dětí v třídě.
  Dlouhodobě se zatím při zápisu daří umístit všechny podolské žadatele a umožnit nástup podolských dětí, které dovrší tří let v průběhu roku ještě před třetími narozeninami. Stav někdy doplňujeme dětmi mimopodolskými. Jedno z posuzovaných kritérií při přijímání dětí do mateřské školy je trvalé bydliště v Podolí. Podolské děti mají přednost před mimopodolskými. Zápis na příští školní rok ještě není uzavřen, tak jsem zvědavá, jak nám to vyjde letos.
  Počty dětí jsou hraniční a tři třídy mateřské školy nebudou výhledově stačit. Je třeba včas plánovat výstavbu čtvrté třídy mateřské školy a sledovat demografický vývoj v obci.
  Nevýhodu spatřuji v současném rozdělení provozu mateřské školy do dvou budov (jedna třída „Růžovka“ v areálu základní školy a dvě třídy v „nové“ školce). Dva oddělené provozy mateřské školy jsou nevýhodné organizačně i ekonomicky.
  Dlouhodobě usiluji o sloučení provozu celé mateřské školy do jedné budovy, nejlépe poblíž základní školy, v centru obce, v dosahu hromadné dopravy (ne všichni rodiče jezdí autem). Dostavba původně plánovaného druhého podlaží „nové“ školky ale není reálná. Jako řešení se jeví obecní pozemek nad Paloukem. Konkrétní termín a projekt „paloukové“ školky zatím není. Jen vize, že tam by školka mohla někdy v budoucnu být umístěna.
  Počet dětí, které se do mateřské školy budou hlásit, se dopředu odhaduje obtížně, přestože z obecní matriky vím, kolik dětí se ve kterém roce narodilo.
  Důvody jsou, dle mého názoru, tyto:
  Docházka do mateřské školy není povinná, povinný je pouze 1 předškolní rok.
  Některé děti volí alternativní mateřskou školu, například lesní (v katastru obce se nacházejí 2 lesní mateřské školy), nebo jsou doma a nastupují až do povinného předškolního ročníku. To je svobodná volba každého rodiče.
  Kapacitu mateřské školy bude s velkou pravděpodobností potřeba navýšit, a to nejspíš i za předpokladu, že se například nad Paloukem vystaví počet domů podle územního plánu. Od roku 1995 (kdy jsem jako učitelka nastoupila do místní školy) do současnosti se průměrný počet žáků v ročníku zvýšil z 10 na 18, během té doby se Podolí rozrostlo o lokality „Kolonka“, „Kalábovo“, „Skala“ (přibližně 100 domů) a jednotlivé domy přibyly samozřejmě i jinde v obci.
  Nedokážu odhadnout, kolik lidí se do jednotlivých budoucích domů nastěhuje, kolik budou mít dětí a v jakém věku. Důležitá, podle mého názoru, bude etapovost. Podle mých zkušeností s lokalitami v Podolí se do novostaveb přistěhovaly z větší části mladé rodiny.
  Připojím ještě dva osobní postřehy:
  Zastupitelům a angažovaným spoluobčanům příležitostně předkládám počty dětí v naší základní a mateřské škole. Téměř stejný údaj angažovaní spoluobčané při boji proti dostavbě druhého podlaží interpretovali „školka je poloprázdná, jsou v ní i mimopodolské děti, další třídu školky nepotřebujeme“, nyní při boji proti výstavbě však „obec není připravena, máme naplněnou kapacitu školky“.
  V mediích pan Ivo Sedláček informoval, že „máme plnou kapacitu školy a školky“. Prosím, jestli mám někde uvedenu tuto neaktuální informaci o základní škole, sdělte mi, kde. V minulosti se kapacita školy několikrát navyšovala. Nyní je kapacita základní školy dlouhodobě i výhledově dostatečná:
  5 tříd (1. – 5. ročník, kompletní 1. stupeň ZŠ), v základní škole dlouhodobý průměr cca 18 žáků na ročník, maximální počet je 30 žáků ve třídě, současná rezerva je 12 žáků na jeden ročník.
  Dlouhodobý počet cca 90 žáků, kapacita základní školy 150 žáků, REZERVA JE DOSTATEČNÁ.
  Pan Sedláček informaci o plné kapacitě školy buď čerpal z neaktuálního zdroje (pokud je tomu tak, omlouvám se a zaktualizuji), nebo se zmýlil, nebo redaktoři jeho rozhovor neobratně střihli a tím zkreslili, nebo o kapacitě školy z nějakého důvodu lže.
  Co se týče aktuálně diskutovaného projektu Palouk, souhlasím s Vámi, že by bylo potřeba dosáhnout konsensu. Obávám se, že nebude asi možné se zavděčit všem. Sama si zjistím u developera odpovědi na některé své otázky a seznámím jej se svými podněty.

  S pozdravem
  Jana Pytelová, ředitelka základní a mateřské školy Podolí • 16. 5. 2021 17:41
  Radek Boček
  Re: školka, informace nejen pro pana Slivku

  Paní Pytelová,
  asi si mě s někým pletete. Koncem léta 2013 jsem se s celou rodinou přestěhoval do Brazílie a vrátil se v roce 2016. Nespletla jste si mě náhodou s někým jiným?
  Radek Boček


 • 16. 5. 2021 20:45
  Roman Slivka
  Re: školka, informace nejen pro pana Slivku

  Děkuji Vám paní ředitelko za vysvětlení co se tenkrát dělo.

  Musím i přiznat, že pan starosta mi potvrdit, že kapacity školy je dostačujicí.

  Ke školce bych jen dodal

  a) Pokud se to celé řešilo v časové tísni, tak jak jste ji pospala, znamená to, že opravdu nebyl tento problém řešen správně, tedy s dostatečným časovým předstihem. Bohužel v časové tísni musíme dělat věci které nás v budoucnu doběhnout. A problém školky a její kapacity nás zase dobíhá.

  b) Jako rodič, po té co jsem si problédnul budovu školky, jsem raději volil pro mého syna jinou školku. Proč? Školka má malou zahrádku, není tam žádný přirozený stín ze stromů. Ale chápu, že pokud to bylo řešení které bylo učiněno v časové tísni, asi nic lepšího býti ani nemohlo.

  hezký večer Roman Slivka


 • 16. 5. 2021 15:02
  Alena Bartůňková
  Stavba na Palouku

  Vážení spoluobčané,
  nikdy jsem se nechtěla montovat do obecní politiky a vpodstatě jsem se v Podolí nijak angažovala. Děkuji panu Matějkovi za konečně slušný příspěvek! Jako rodačka už ale nedokážu mlčet. Když se stavěly satelity Skala, Kolonka a Kalábovo, tak my, opravdoví starousedlíci, jsme mlčeli, místo pohledu na zeleň jsme si zvykli na nové domy a několik let jsme také snášeli stavební ruch. Někteří sice mudrovali a vzdychali, tolik křiku ale rozhodně nebylo, jak je teď... Podolí už dávno svůj venkovský ráz ztratilo a ne všem původním domům "to sluší". Jak se tu v budoucnu bude žít, je jen a jen na lidech. Urážlivé plakáty a štvavé výkřiky na schůzích situaci nijak nepomohou. Už jsem zaznamenala i množící se šikanu a rasistické narážky vůči dětem!!! Kam jsme to dospěli?
  Nerozumím tomu a nestačím se divit, proč opozice nepřišla s referendem už před dvěma roky, dřív, než pan Said začal vykupovat pozemky. Kdyby referendum nevyšlo (tak jako kasino), tak máme nad Paloukem pořád pole. Proč se dělá zlostná protikampaň až teď?
  Snažte se prosím od sebe oddělit dvě věci: nespokojenost s jednáním pana starosty a jeho koalice (mě také v určitých věcech zklamal) a pohled na výstavbu Nad Paloukem.
  Adama Saida znám od jeho dětských let, vyrůstal v Uličkách a moc dobře ví, jak to v obci tehdy fungovalo, a pevně věřím, že by nechtěl a nechce pohodu v obci zničit. Je to slušný člověk a připomínky všech občanů určitě vyslechne, vysvětlí a chce řešit. Jeví se mi, že jméno Said je pro některé lidi jak "rudá na býka".
  Škoda, že zastupitelé (koaliční i opoziční) teď nevěnují více sil a rozumu řešení např. nejasných tras cyklostezek, koňskému areálu, povodňovým opatřením aj.
  Zesměšňujícími obrázky a rychlou pondělní protiakcí klid v obci rozhodně nenastane! Prosím moc VŠECHNY zastupitele i občany o slušnost a zdravý rozum.
  S pozdravem Alena Bartůňková

  PS: Když už jsme u toho, paní ředitelka Pytelová má ohledně MŠ a ZŠ pravdu. Takže kdo vlastně poskytuje manipulativní nebo lživé informace třeba i v TV?


 • 16. 5. 2021 19:52
  Vítězslav Eliáš
  Výstavba Nad Paloukem

  Vážení čtenáři těchto stránek, milí Podoláci.
  Tímto příspěvkem oslovuji tu většinu z Vás, která se o aktuální dění zajímá, ale do této vyhraněné diskuse se nezapojuje.
  Příspěvky zde se točí většinou na stejné téma. S developerem je potřeba bojovat a tlačit ho více a více ke zdi. My však s developerem bojovat nechceme. Chceme vzájemným společným férovým jednáním v maximální možné míře obhájit zájmy obce a jejích občanů.
  Zástavba lokality Nad Paloukem je v územním plánu obce od roku 2006. My postavit chceme, nehledáme nástroje „jak,“ ani důvody „proč“ tomu zabránit. Naopak hledáme cestu, jak dosáhnout co nejlepší výsledek.
  Práce s developerem je jako práce s živly. Ohněm, vodou atd. Je třeba je umět používat i krotit. Určitě ale ničemu nepomůže snažit se bez nich obejít. Proto jdeme cestou vypovězení staré studie. To je ten nezvládnutelný živel. Dále pak společnou přípravou nové studie, která mimo jiné řeší některé dlouhodobé problémy obce. Třeba přemístění a dostavbu mateřské školky, růst prostorů pro občanskou vybavenost a zástavbu odpovídající té struktuře obyvatelstva, o kterou obec jednoznačně stojí: střední stav, řemesla, služby atd. To je úkol, na který si se svými zastupiteli troufáme. Je mi líto, že nekonstruktivní opozice, která už léta útočí prakticky proti všemu, co tvoříme, nedokáže tuto výzvu vstřebat. Pokud by bylo po jejich, v obci by nebyl v tuto chvíli dostupný plyn pro nové domácnosti, nestála by moderní mateřská škola, páťáci i čtvrťáci by jezdili do cizích škol, a nebyla by spousta dalších věcí.
  Naším cílem je vybudovat v lokalitě Nad Paloukem místo, na které bude obec pyšná. Na jedné straně chceme přivést do Podolí nové občany – mladé rodiny, malé a střední podnikatele, jejichž děti zde budou vyrůstat a vytvoří novou generaci Podoláků. Na druhé straně ale také chceme umožnit mladým podolským rodákům, aby vůbec mohli v Podolí zůstat, aby měli kde bydlet. Naše obec má na svou velikost zbudované široké a nadstandardní zázemí, poskytuje širokou nabídku společenského a kulturního života i zájmového a sportovního vyžití. Noví občané, ale i mladí Podoláci, kteří nebudou muset z Podolí odejít, pak zajistí obci další nový rozvoj stejně tak, jako jej zajistili občané podobných, dříve zastavěných lokalit.
  Zástavbou podle detailní a podrobné partnerské dohody s developerem dosáhneme jak vyřešení některých dlouhodobých problémů obce, tak také zásadní navýšení daňových příjmů obce, odhadem o čtyři miliony korun ročně. Čtyři miliony korun ročně znamená čtyřicet milionů korun za deset let. To znamená možnost plánování oprav komunikací, chodníků, celých ulic jako v případě ulice Výhon, a tak dále. Obec se spravuje za peníze, nemůže žit ze vzduchu, ani ze zašlých vzpomínek.
  Držme si palce a děkuji za vaši vyjadřovanou, třebas i neveřejně vyjadřovanou, podporu.

  Vítězslav Eliáš, starosta


 • 16. 5. 2021 20:58
  Roman Slivka
  Obhájení zájmů obce a jejích občanů

  Pěkný večer pane starosto,

  děkuji Vám za krásný příspěvek který popisuje jak celou situaci vnímáte Vy. Zaujala mě Vaše věta "obhájit zájmy obce a jejích občanů".

  Pane starosto, jakým způsobem obec zjišťovala zájmy občanů v oblasti realizace "Výstavby na Paloukem"? Je nějaké šetření o které se opíráte, když tvrdíte že hájíte zájmy občanů prosím? jaké ty zájmy jsou?

  Pokud jste prosím na tuto otázku již odpovídal, omlouvám se, ale nemohu tuto odpověď nikde najít. Můžete mi v takové případě poskytnout odkaz, kde bych ji našel.

  Proč se na to ptám. Diskuse je vyostřená. Lidé se o téma zajimájí a není jim lhostejné. Pokud byste nám ukázal výsledky takové šetření, moc by to určitě pomohlo.

  Děkuji Roman Slivka


 • 16. 5. 2021 21:11
  Roman Slivka
  Shromažďování přípomínek k výstavbě

  Vážený pane starosto,

  kam prosím mohu adresovat připomínky k výstavě Nad Paloukem, a kde mohu najít všechny dosavaní připomínky a způsob jejich vypořádání. Nechci je říkat zástupci investora, protože on není pro mě žádným partnerem. Mým partnerem a zástupcem v tomo případě je obec.

  Je dobrý zvykem, že v projektech takového rozsahu je jedno centrální místo, kam všichni mohu napsat svoje připomínky. Je pak i uvedeno, kdo danou připomínku řeší, do kdy bude vyřešena a ve finále i jakým způsobem byla vyřešena.

  Domnívám se, že podobná evidence, by byla k velkému prospěchu nás všech občanů, protože by se transparentním způsobem ukázalo to, že obec připomínky přijímá a řeší.

  Protože se neustále ptáte co můžete dělat lépe, navrhuji Vám abyste přijal projektové manažera. tento člověk z Vás odebere velké břímě organizační, komunikační a vyjednávací, které na Vás nyní leží. Náklady projektové manažera je třeba zahrnout do kompenzace, kterou investor poskytne obci.

  Pěkný večer
  Roman Slivka


 • 17. 5. 2021 6:30
  Jana Pytelová
  omluva

  Pane Bočku.
  V tom, že jste byl mezi spoluobčany angažovanými proti výstavbě školky, jsem se skutečně zmýlila. Omlouvám se Vám za uvedení Vašeho jména v této souvislosti ve svém příspěvku „školka, informace nejen pro pana Slivku“ zde v rubrice Zeptejte se , dne 16.5.2021.
  S pozdravem
  Jana Pytelová


 • 17. 5. 2021 23:27
  Radek Boček
  Re: omluva

  Děkuji paní Pytelová,
  Vaší omluvu přijímám. Každý člověk se někdy zmýlí.
  S přáním pohodového dne,
  Radek Boček


 • 17. 5. 2021 7:09
  Veronika Valehrachová
  Mateřská škola + "parkování" na Dědině

  Dobrý den,

  chtěla bych jen požádat, pokud se bude řešit přesun mateřské školy "nad Palouk", prosím k přihlédnutí, že většina rodičů vozí své děti do školky autem a že většina z nich je bude vozit ulicí Palouk a nikoliv silnicí od plynu ke hřbitovu. Já jet například kolem Sokolovny, tak pojedu raději přes Dědinu a Palouk než, abych vyjela skoro z obce a pak se "vracela".
  Je mi jasné, že z organizačních důvodu je lepší mít školku na jednom místě, ale je spousta obcí, kde mají školek více na různých místech.
  Je škoda, že nelze do budoucna využít Pacherovu vilu. Má dobrou polohu a to nejen z toho důvodu, že v její těsné blízkosti není rodinný dům, ale také proto, že se u ní nachází plocha pro zaparkování aut, park a hřiště.
  Nejezdit přes Palouk autobus a spousta aut, která se nechtějí komplikovaně vyhýbat s 55 v horní části ulice Dědina, je to klidná ulic, na které si vždy děti hrály. A to mne přivádí na mou otázku.

  V horní části ulice Dědina stojí dlouhý špalír zaparkovaných aut. Auta tam začala stát, když se opravovala ulice Výhon. Ulice je již dávno opravená a auta tam nadále stojí. Jak to?
  Vím, že je to s parkováním v obci složité. Zejména Uličky a spodní část ulice Výhon. Proto se chci zeptat, zda by nešlo vyřešit parkování pro auta v místě "parčíku" u odbočky Za humna. Tím, že se zde nachází jedna malá atrakce pro děti, tak to moc jako park pro děti brát nelze. Nechci se zbavovat zelených ploch v obci, naopak čím více zeleně, tím lépe. Ale třeba by šel povrch vyřešit dlažbou zatravňovací místo zámkovou či asfaltu, aby se voda, co naprší v daném místě neodplavila po betonu pryč, ale co nejvíce se v sákla tam, kde spadla. Je to jen můj nápad, který by třeba pomohl lidem s parkováním ve spodní části ulice Výhon. Ale možná to není z nějakého důvodu proveditelné. Tak se chci zeptat, zda to je či není proveditelné?

  Děkuji,
  Veronika Valehrachová

  P.S. Když si tu pročítám komentáře, tak mám pocit, že ohledně výstavby Nad paloukem lidem nevadí výstavba jako taková (s tím se počítá- je to v uzemním plánu), ale daný počet domů. Lidé měli možnost vyjádřit svůj názor v průzkumu a pak možnost podepsat či nepodepsat petici. Větší část se nějakým způsobem vyjádřila a mají pocit, že se obec k nim staví čelem zády. Z toho pocitu možná plynou tak dlouhé kritické komentáře, které mají potřebu řešit a vytahovat spoustu dalších věci. Mám pocit, že situace je na takové hranici, aby oba tábory byly schopné ještě nějaké rozumné komunikace a domluvy.


 • 17. 5. 2021 15:40
  Lucie Nippertová
  odpověď na příspěvek p. Eliáše z 16.5.2021

  ---
  Vážený pane starosto,

  ráda bych reagovala na spoustu bodů Vašeho příspěvku, ale vyberu si pouze jeden, který se tu dle mého opakuje nejen z Vašeho pera - a tím je způsob vyjadřování se o lidech jiného názoru.

  Byla jsem v uplynulém roce účastna mnoha interním jednáním na nejrůznější témata rozvoje obce a na téměř všech veřejných zastupitelstvech.

  Napadlo Vás někdy, že tzv. opozice, jak s oblibou říkáte, nejsou lidé s touhou dělat Vám zle a vše kazit, ale že jejich motivace je úplně stejná jako ta Vaše? Jsem přesvědčena, že každému jednomu členu zastupitelstva, včetně Vás, jde v první řadě o dobro Podolí. Každá situace, kterou obec řeší, má vždy více možností řešení. Je přirozené, že lidé mohou mít různé názory na to, kterou cestu zvolit, aby výsledek byl pro obec co nejvýhodnější. Někdy může mít lepší nápad ten, podruhé zase onen.

  Připustil jste si někdy, že Váš názor nemusí být vždy ten nejlepší možný pro blaho obce?

  Byla jsem mnohokrát svědkem toho, jak se zastupitelé Podoláci zcela v klidu a racionálně pokoušeli nad problematikou diskutovat a navrhovali konkrétní řešení a postupy. Ani jednou jsem nezaznamenala jakékoli štvavé návrhy "pojďme bojovat s developerem", žádné návrhy či hledání "jak" a "proč" tomu zabránit, jak píšete ve svém příspěvku. Za celý rok všichni respektují územní plán a právo developera Nad paloukem stavět. Všichni hledají cestu, jak dosáhnout co nejlepšího výsledku pro obec. A nebyli to jen zastupitelé Podoláci, kdo někdy navrhoval, abyste ve vyjednávání s developerem volil třeba jiné postupy - jsou snad tedy i někteří členové komisí "kazisvěti", na které navrhujete veřejně plivnout?

  Pane starosto, upřímně píšu, že jsem se nejdříve nad Vaším příspěvkem opravdu naštvala. To se ale přetavilo v pocit smutku. Nechávám teď stranou konkrétní "kauzy" (jako třeba zástavbu Nad paloukem). V hlavě mi zní spousta otázek.

  Proč, místo diskutování s lidmi s jiným názorem, se je snažíte očerňovat?

  Proč zmiňujete jen případy z historie obce, kdy měli zastupitelé Podoláci jiný názor, ale už nezmíníte případy, kdy obci přinesli skvělé nápady, které dovedli k realizaci?

  Proč na zcela logické a faktické argumenty a otázky neodpovíte stejně tak logicky a fakticky? Místo toho na většinu dotazů neodpovíte vůbec, a pak jednou za čas zveřejníte text, který je napůl chlácholivý, napůl štvavý?

  Proboha proč záměrně svojí rétorikou pořád rozdělujete obec na dva tábory?

  Jak jsem psala v úvodu, byla jsem svědkem mnoha jednání. Často se opakoval scénář, že zastupitelé Podoláci, i někteří členové komisí, navrhovali k diskuzi a prověření nějaké body a postupy, ať už na osobní schůzce či po hromadné emailové konverzaci. Snad ve většině případů jste na to nakonec vůbec nereagoval.

  Já jsem člověk, který fakt nesnese nespravedlnost. Proto musím napsat, že Vaše obvinění, pane starosto, že "opozice je nekonstruktivní a léta útočí prakticky proti všemu, co tvoříme", je opravdu křivé.

  Za celý uplynulý rok zastupitelé Podoláci vyjadřovali někdy i jiné názory, než jste měl Vy. Ale jiný názor není útok. Ostatně i Vaši vlastní zastupitelé se někdy o zástavbě Nad paloukem vyjádřili s obavami či pochybami - proč u nich je to v pořádku, a u "opozice" ne?

  Osobně se ráda obklopuji lidmi i s jinými názory, než mám já. Protože teprve v konfrontaci s jiným názorem přicházím na to, zda si ten svůj dokážu obhájit, nebo má třeba lepší nápad ten druhý.

  Toto vidím, pane starosto, jako skutečný problém. Kdybychom byli všichni otevření názoru druhých, nebrali si jej neustále osobně, a dokázali přiznat, že více hlav více ví, nemuselo by docházet k vyhroceným situacím.

  Jediný prostor k diskuzi je zde, na Zeptejte se. Lidé se zajímají. Nepřijde mi, že je to tu "vyhrocené", jak píšete. Probíhá tu prostě jen diskuze. Psané slovo mnohdy nechává hodně prostoru pro fantazii - nevidíme výraz tváře, tón hlasu. Leccos může působit jinak, než bylo zamýšleno.

  Proč neprobíhají osobní setkání vedení obce s občany? Řeší se tu nyní více jak 9 hektarů, 20% území obce. Je to vážná a důležitá věc, která nás ovlivní všechny. Vícero lidí se na mě jako na bývalou členku stavební komise obrátilo a byli zoufalí, že neví, co dělat, protože starosta stejně na většinu dotazů neodpoví, nejen na Zeptejte se, ale ani když je zaslali emailem. Ano, hodně lidí se nevyjadřuje, ačkoli se o situaci zajímají. Nevyjadřují se, protože mají za to, že to stejně nemá smysl, protože vedení obce bude stejně konat, jak chce.

  Já nezpochybňuji, že za Vašimi rozhodnutími je dobrý úmysl. Ale v Podolí neprobíhá opravdová diskuze. Ani napříč zastupitelstvem, ani mezi zastupitelstvem a komisemi, a už vůbec ne mezi vedením obce a občany.

  Přijde Vám to v pořádku, že se lidé takto cítí?

  Co s tím jako starosta uděláte?


 • 17. 5. 2021 16:12
  Pavel Krpec
  Re: odpověď na příspěvek p. Eliáše

  Slečno Nippertová,

  to jste napsala moc hezky. Trošku ten Váš názor, ale i celou "konstruktivní" opozici, shazují různé komiksové příspěvky na jejich vlastních sociálních sítích či některých plochách v obci. Na jednu stranu tady někomu vyčítáte, že dělá mezi lidmi rozbroje či špatnou krev, na stranu druhou zmíněné příspěvky vesele "lajkujete" a sama se tak účastníte dehonestace druhé strany. Ty zastupitele, kteří fušují komiksovým autorům do řemesla, také takto moralizujete? Nebo to je jen na oko na portálu obce?

  PK


 • 17. 5. 2021 20:51
  Roman Slivka
  Nové a nezodpovězené otázky

  Pěkný večer pane starosto,

  do kdy prosím mohu očekávat odpovědi na moje otázky, které jsem v minulosti publikovat zde na stránkách. Pokud prosím moje otázky považujete za příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky, dejte mi to alespoň vědět, abych věděl, co mohu příště udělat lépe. Děkuji Roman Slivka

  NOVÉ OTÁZKY
  Na dnešní akci "u stánku", se vyjádřil právní zástupce investora (omlouvám se jméno si nepamatuji) zhruba takto: „Vše co jsem tady slyšel je logické a dává to smysl. S 90% procent připomínek souhlasím a rádi bychom je zapracovali do smlouvy a nebo studie.“
  Dále, pokud jsme zachytil správně, právní zástupce uvedl, že: „Neustále čekáme na připomínky ke smlouvě, kterou obec již nějakou dobu má.“

  DOTAZY
  Jakým způsobem obec sbírá požadavky od občanů tak aby je mohla předat investorovi? (je to otázka kterou jsem již položil, ale na základě dnešního vyjádření právního zástupce investora, je o to důležitější)

  Může být zveřejněn návrh smlouvy s investorem k veřejnému připomínkování?

  Jakým způsobem byl spočítán roční přínos 4 milionů pro obec?

  Jaké jsou roční náklady obce spojené nárůstem počtů obyvatel a také s údržbou a provozem nového rezidenčního areálu? Očekávám cenový odhad, podobný odhadu přínosu, abychom mohli porovnávat relevantní data.

  Je pravdou, že výstavbu Mateřské školy bude investovat obec? Pokud ano, kolik to bude stát a jakým způsobem je plánováno tuto stavbu investovat?

  ---
  Zde jsou otázky a pro úplnost uvádím i odpovědi, které jsem našel třeba v jiných diskuzních vláknech

  ODPOVĚZENÉ DOTAZY

  Proč obec spolupracuje s někým, kdo očividně obchází zákony? Znamená to snad to, že se máme všichni chovat podobným způsobem, že není třeba respektovat zákony?
  Odpověď starosty: Nepovažuji to za problém, jsou to dvě různé věci.

  Potřebuje obec za současné situace další mateřskou školku?
  Odpověď prostřednictví paní ředitelky Pytelové: Současná kapacita mateřské školy je hraniční.

  NEZODPOVĚZENÉ DOTAZY

  Potřebuje obec ovocný sad?

  Kteří obchodníci a podnikatelé ve vesnici žádají o vybudování maloobchodního centra a centra služeb?

  Čím to je že starosta obce tak prosazuje pouze jednu cestu a tvrdošíjně odmítá jakékoliv nápady druhých?

  Pane starosto, jakým způsobem obec zjišťovala zájmy občanů v oblasti realizace "Výstavby na Paloukem"? Je nějaké šetření o které se opíráte, když tvrdíte že hájíte zájmy občanů prosím? jaké ty zájmy jsou?

  Kam prosím mohu adresovat připomínky k výstavě Nad Paloukem, a kde mohu najít všechny dosavaní připomínky a způsob jejich vypořádání.


 • 18. 5. 2021 9:02
  Ivo Sedláček
  Re: Nové a nezodpovězené otázky

  Pane Krpče,

  je dobře, že jste se zapojil do diskuze. Zabýváte se ale formou, nikoliv obsahem. Není to škoda?

  Satira (z lat. (lanx) satura – všehochuť) je označení pro umělecké, zejména literární dílo, využívající komičnosti, výsměchu, karikatury a ironie ke kritice nedostatků a záporných jevů. Zdroj Wikipedie.

  Možná se Vám zvolené způsoby nelíbí, a ano, musím souhlasit, že jsou mnohdy zbytečně vypjaté. Nenapadlo vás, že to může pramenit ze zoufalství lidí, kteří mají co říci a nikdo je neposlouchá? Kteří mají energii a chuť pro obec něco udělat a jsou označováni za prudiče a "vysírače"? Že jsou pošpiňováni starostou jako lidé, kteří mu hážou klacky pod nohy?

  Zamyslete se. Mají vůbec reálnou možnost starostovi házet klacky pod nohy? Stejně si dělá co chce a servilní zastupitelstvo Za Podolí ochotně zvedá ručičky. Poměr 6 - 3 mluví za vše. Napadlo Vás, že v normálních a prospěšných věcech se hlasuje 9 - 0? To je opozice, která vše zhazuje?

  Nabízím Vám schůzku, kde Vám rád odpovím či odpovíme na Vaše otázky.
  Mimochodem, nevím, zda jste se včera účastnil veřejné besedy u stánku. Bylo zde mnoho osvětleno.

  Přeji Vám pěkný den a sílu nahlédnout za oponu
  Ivo Sedláček


 • 18. 5. 2021 9:47
  Ivo Sedláček
  Re: Nové a nezodpovězené otázky

  Omlouvám se za špatné připojení komentáře. Patří pod pana Krpce.
  Mohu požádat webový automat o přesunutí na správné místo?
  Děkuji. IS


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4
FOTBAL
5
FOTBAL
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
FOTBAL
19
FOTBAL
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2
FOTBAL
3
FOTBAL

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

3. 7. Radomír

Zítra: Prokop

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1692

Návštěvnost stránek

874726