Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejnovějšího Přidat komentář
 • 1. 7. 2017 21:02
  Stanislav Mrázek
  Moravská obec

  Ondřej Hýsek: Mám velikou radost z toho, že se moravské obce hlásí k Moravě. Obrovský dík za to patří Moravská národní obec a hlavně Lenka Holaňová. Z historických důvodů jednoznačně podporuji červeno-žlutou podobu vlajky, ale daleko důležitější je, že obce vlajku vyvěšují - ať obnovený Moravský zemský sněm definitivně rozhodne o podobě moravských symbolů.
  Vážení zastupitelé, co vy na to? Přece jsme moravská obec! Kroje a víno nestačí!


 • 8. 8. 2017 17:20
  Pavel Šimek
  Hluk z dálnice

  Dobrý den,
  určitě nechci pořád rýpat do opakovaně diskutovaného tématu, ale okolnosti mě nutí napsat nový postřeh k hluku z dálnice. Přiznám se, že po minimálně 15 letech narůstání hluku jsem před třemi lety velmi uvítal zprávu, že dojde k rekonstrukci povrchu dálnice, a že je v této souvislosti očekáváno významné snížení hlukové zátěže. Jak všichni víme, oprava nakonec neproběhla podle avizovaného harmonogramu, o to větší ale bylo tříleté očekávání finálního stavu. A ještě větší je zklamání z toho, co nastalo. Změnila se možná struktura zvuku, ale vnímání jeho intenzity není o moc menší. Zřejmé je to zejména teď, v průběhu veder, kdy v noci nastává dilema, jestli spát nekvalitně v hluku při otevřeném okně, nebo se dusit v klidu při zavřeném... A poslední dva větrné dny nesou hluk rovnou do obce. Což celkem značně znehodnocuje kvalitu života ve venkovské obci. Je opravdu jedinou možností čekat na někdy - nikdy , na rozšiřování dálnice? Nebo je možné něco aktivně podniknout?


 • 15. 8. 2017 12:29
  Vítězslav Eliáš
  Re: Hluk z dálnice

  Dobrý den pane Šimku,
  Děkujeme za Vaše postřehy. Jak jistě víte, problematikou hluku z dálnice se vážně a usilovně zabývalo asi pět posledních zastupitelstev po dobu pěti posledních volebních období. Provádělo se opakovaně měření hluku a v roce 2012 jsme dosáhli toho, že ŘSD nechalo zpracovat a zaplatilo kompletní protihlukovou studii. Velkým zaklínadlem a rozhodným kritériem pro stanovení povinnosti hygienickou správou provozovateli realizovat protihluková opatření, jsou normy přípustných hlukových hladin. Základní hladina akustického tlaku (hluku) Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je stanovena na 50 dB. Po odečtení a přičtení všech korekcí je limit pro hlukovou hladinu v naší obci stanoven na 60 dB v noční době. Opakovaným měřením i posledním v roce 2012, tedy před rekonstrukcí povrchu dálnice, byl tento limit vždy dodržen, takže stanovení povinnosti realizace protihlukových opatření nebylo nikdy prolomeno. Naopak povinnost realizovat protihluková opatření je dána při stavbě nové a rozšiřování původní dálnice.
  Po aktuálním dokončení výměny povrchu dálnice připravujeme kontrolní měření hluku, které chceme porovnat s měřením z roku 2012.

  Hezký den Vítězslav Eliáš


 • 17. 8. 2017 18:13
  Pavel Šimek
  Re: Hluk z dálnice

  Dobrý den pane starosto,
  děkuji Vám za vyčerpávající odpověď. Všichni si určitě váží usilovné práce, kterou problematice hluku z dálnice dosud věnovala zastupitelstva. Z hlediska vnímání občanem jde ale právě o tu dlouhodobost - pokud se tady bavíme o řešení/jednání už probíhajícím 20 let do letošního roku, s výhledem na dalších 10 - 20 let do realizace rozšíření, pak je to celkem depresivní výhled. Otázkou je také metodika pro výpočet hlukové zátěže užitá ŘSD v konfrontaci s reálnými převládajícími podmínkami - vítr nesoucí hluk do obce. Pokud se podíváme na výsledky projektu Strategického hlukového mapování (např. zde: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?action=georeports&task=46 - záložka mapové kompozice/veřejné/inspire/lidské zdraví a bezpečnost), vidíme v mapě části obce, které spadají do pásma překračujícího 70 dB denních, případně 60 dB nočních.
  S ohledem na předpokládanou dlouhodobost řešení ze strany ŘSD se ale chci zeptat, jestli byla zavržena všechna "nízko-středně nákladová svépomocná" opatření, která kdy byla prezentováno (pamatuji si například návrhy valu u Hrušek, nebo vysokého plotu porostlého stálezeleným břečťanem)?
  Děkuji.


 • 18. 8. 2017 10:32
  Vítězslav Eliáš
  Re: Hluk z dálnice

  Dobrý den pane Šimku.
  Těší mne Váš zájem o lepší životní podmínky v našem Podolí.
  Protihluková studie zpracovaná v roce 2012 je celkem obsáhlý dokument. Jeho součástí jsou také hlukové mapy území obce Podolí s vyznačenými hlukovými hladinami, které však odpovídají „metodice ŘSD“, jak píšete. Bohužel to však není metodika stanovená ŘSD, ale metodika stanovená Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Ať s ní jakkoli nesouhlasíme, a to nesouhlasíme, je bohužel jediným závazným dokumentem pro všechny státní instituce, tedy i ŘSD, Státní hygienickou správu, stavební úřady, atd.
  Přípravu a zbudování terénního valu v lokalitě Hrušky má zastupitelstvo v plánu rozvoje obce.
  Plot porostlý břečťanem je nová myšlenka, avšak jsem na rozpacích o její účinnosti. Jednak plot by povolili postavit až mimo ochranné pásmo dálnice, což je 40 m od středu tělesa, a jednak mám informaci na základě konzultací s odborníky na hluk, že úzká bariéra zeleně (alej + keře) nemá téměř žádný tlumící účinek. Zřejmě les o šířce pásu 50 – 100 m by byl dostačující.
  Výměna povrchu dálnice měla přinést snížení hluku až o 4 dB. No, uvidíme po provedeném měření.

  Hezký den. Vítězslav Eliáš


 • 25. 8. 2017 9:04
  Jan Podloucký
  poptávka: balíky slámy

  Dobrý den,

  sháním pro kamaráda na svatbu balíky slámy (obdélníkové). Nemůžete mi prosím doporučit nějaký kontakt z obce?

  Děkuji za informace a přeji hezký den

  Podloucký


 • 9. 9. 2017 18:57
  Marie Hvozdecká/Hofírková
  výročí

  Dobrý den pane starosto
  moc mě mrzí, že jsem nebyla pozvána na oslavu jako rodák.


 • 11. 9. 2017 13:40
  Vítězslav Eliáš
  Re: výročí

  Dobrý den paní Hvozdecká.
  To mne osobně velice mrzí a omlouvám se za to.
  Bohužel však není v našich silách bez pomoci ostatních Podoláků sestavit naprosto kompletní seznam rodáků. Žádná databáze občanů narozených v Podolí s jejich nynějšími adresami není dostupná. Proto jsme již od ledna vyzývali všechny Podoláky ve Zpravodaji i jinak, aby nám dali seznamy svých spolužáků, bydlících mimo Podolí pokud možno i s aktuálními adresami . Důvod proč jste pozvánku nedostala je buď ten, že jsme Vaše jméno do seznamu vůbec nedostali, nebo se nepodařilo zjistit Vaši současnou adresu.
  Ještě jednou se za to moc omlouvám. Je to škoda. Akce to byla mimořádná a vydařená.

  Přeji všechno dobré
  Vítězslav Eliáš


 • 27. 9. 2017 18:41
  Aleš Truksa
  Lékař - ordinační hodiny

  Dobrý den,
  na základě změny (redukce) ordinačních hodin) paní Dr. Stokláskové bych se rád zeptal, zda neuvažuje rada obce o "posílení" lékařské péče, jelikož se mi tento stav z pohledu především starších lidí, kteří nemohou dojíždět do vzdálenější obce, zdá nedostatečný.

  Děkuji za odpověď.


 • 2. 10. 2017 10:39
  Vítězslav Eliáš
  Re: Lékař - ordinační hodiny

  Dobrý den pane Trukso.
  Úpravou ordinačních hodin MUDr. Stokláskové v ordinaci v Podolí nedošlo k jejich redukci, nýbrž k jejich přeskupení. Týdenní ordinační doba v celkovém rozsahu 8 hodin se nezměnila. K úpravě došlo ve vazbě na potřeby pacientů ke konkrétním ordinačním hodinám. Hodiny odpolední ordinace s malým počtem příchozích pacientů byly přesunuty a posíleny tak ranní ordinační hodiny, kdy ordinační doba nedostačovala.

  Hezký den. Vítězslav Eliáš


 • 30. 9. 2017 16:16
  Kukleta
  rozhlas

  Dobrý den pane starosto,

  chtěl bych nahlásit problém ohledně hlasitosti rozhlasu na hlavní silnici k obecnímu úřadu. Rozhlas podle mého uvážení není dostatečně hlučný a nejde rozumět každému slovu mohl by jste ohledně této věci něco podniknout a nahlásit tento problém firmě, která tento rozhlas instalovala. Děkuji Kukleta


 • 2. 10. 2017 10:43
  Vítězslav Eliáš
  Re: rozhlas

  Dobrý den pane Kukleto,
  děkujeme za podnět. Předáme jej servisní firmě.

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 3. 10. 2017 20:26
  Martin Jančík
  Re: rozhlas

  Na "nové" ulici nad fotbalovým hřištěm rozhlas nefunguje ideálně, dle mého názoru hoooodně potichu.


 • 2. 12. 2017 12:58
  Karel Habala
  Vozovka ze zámkové dlažby

  Na konci května jsem poukazoval na havarijní stav vozovky za zámkové dlažby od obecního úřadu k nové ulici.
  Dotaz: jak se celá záležitost pohnula kupředu? Anebo jsme odkázáni do role mlčících, kteří si od arogantních funkcionářů všechno musejí nechat líbit.
  Přeji příjemný den.


 • 2. 12. 2017 14:57
  David Vránek
  Re: Vozovka ze zámkové dlažby

  Pane vy jste asi hodně naivní když si myslíte že když tu něco napíšete tak starosta něco začne dělat. Na to je ten chudák málo placenej. On raděj kvůli jednomu přechodu rozkope půl ulice místo aby načáral na silnici zebru za pár korun.


 • 6. 12. 2017 12:32
  Vítězslav Eliáš
  Re: Vozovka ze zámkové dlažby

  Dobrý den pánové,
  přesto, že vaše příspěvky neodpovídají pravidlům slušné diskuze, děkuji za ně.
  Komunikace v ulici Za Obecním úřadem: Je zpracovávána projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci komunikace včetně zbudování průběžného parkovacího pásu, nového chodníku a ve spolupráci s EO-N Distribuce uložení nadzemních vedení do země, a to i pro ulici Nová. Viz. Objednávky a smlouvy v sekci Veřejné zakázky na webu obce. Po vydání všech vyjádření dotčených orgánů, územního rozhodnutí a stavebního povolení, podáme žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Realizaci pak připravujeme na rok 2019. V příštím roce opravíme jen největší nerovnosti.
  Přechod pro chodce u sokolovny: Pane Davide Vránku. Mám pro Vás návrh jak pomoct všem obcím. Nechte se zvolit do parlamentu ČR a prosaďte zákony, které umožní načárání zebry na silnici místo složitého projednávání na všemožných úřadech a striktního dodržování zákonů a norem. Jistě byste jako autor této převratné zákonné úpravy vyřešil i zodpovědnosti za nehody na takto načáraných přechodech. Držím palce!

  Hezký předvánoční čas
  Vítězslav Eliáš


 • 8. 12. 2017 7:45
  Karel Habala
  Re: Vozovka ze zámkové dlažby

  Dobrý den pane starosto,
  děkuji za vaše vysětlení. Budu držet palce, aby se všechno podařilo.
  A ještě poznámka: Prosím, která pravidla slušné diskuze jsem porušil? Děkuji za odpověď.


 • 8. 12. 2017 7:51
  Karel Habala
  Re: Vozovka ze zámkové dlažby

  Vážený pane Davide Vránku,
  máte-li s panem starostou spolu něco nevyřízeného, tak si, prosím, spolu dopisujte (je to váš problém) a mě a moje příspěvky nechejte na pokoji. Na zneužití svých názorů nejsem zvědavý.
  Habala


 • 10. 12. 2017 20:26
  Vítězslav Eliáš
  Re: Vozovka ze zámkové dlažby

  Dobrý večer pana Habalo.
  No, myslím si, že druhá věta Vašeho dotazu byla nadbytečná. To jste sám zřejmě poznal.
  Děkuji za podporu a přeji hezký večer.
  Vítězslav Eliáš


 • 18. 12. 2017 10:40
  Stanislav Mrázek
  Umístění dopravních značek

  Dobrý den,
  na základě podnětů od občanů prosím o objasnění umístění dopravního označení u nového přechodu pro chodce. Pracovníci firmy hovoří o nějakých normách....Vyhláška ministerstva dopravy stanoví:
  § 5
  Umístění svislých dopravních značek
  (1) Svislé dopravní značky se umísťují tak, aby byly pro účastníky provozu na pozemních komunikacích, pro
  které jsou určeny, včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné.
  (2) Svislé dopravní značky se podle svého významu obvykle umísťují při pravém okraji vozovky nebo nad
  vozovkou; pro zdůraznění jejich významu mohou být značky umístěné při pravém okraji vozovky opakovány i při
  levém okraji vozovky nebo nad vozovkou.
  Ptám se, zda existuje nějaká jiná norma, která by odůvodnila umístění značky do chodníku, tak jak jsme svědky u sokolovny?
  Druhý dotaz mám k označení nového přechodu značkami Přechod pro chodce. Jsem přesvědčen o tom, že by tyto značky u nového přechodu být měly, např. z důvodu, že přechod bude zasněžený... Par.12 dané vyhlášky stanoví:
  f)"Přechod pro chodce" (č. IP 6), která označuje přechod pro chodce vyznačený značkou č. V 7 a zejména
  tam, kde by jej řidič jinak neočekával, například mimo křiţovatku,
  Tento text odráží naši konkrétní situaci, kdy řidič jedoucí od školy a zabočuje k sokolovně se najednou octne před přechodem, o kterém není jinak informován.
  Vzhledem k tomu, že nový přechod byl vybudován především pro děti jdoucí do školy, je označení tohoto přechodu velmi důležité. Děkuji,


 • 19. 12. 2017 12:01
  Stanislav Mrázek
  Doplněk k přechodu

  Moje připomínka k označení přechodu je už bezpředmětná. Vycházela z původní informace. Současné označení je vzorné.


 • 4. 1. 2018 20:39
  Tomas
  Planovana vystavba a uzemni plan

  Dobry den pane starosto, chci se zeptat zda-li je v budoucnu planovana nejaka vystavba za novostavbami od Kalaba (Kolonka) na parcele mezi poslednimi ctryrmi domy kde konci vystavba a silnici co vede ke staremu JZD ? Momentalne je tam pruh louky avsak neni mi znamo komu patri a zda-li je to budouci stavebni prostor nebo ne. Dekuji predem za reakci. T.


 • 15. 1. 2018 9:20
  Vítězslav Eliáš
  Re: Planovana vystavba a uzemni plan

  Dobrý den pane Tomasi.
  Ne, na louce mezi domy Nové Kolonky a silnicí k Agropod se výstavba neplánuje. V územním plánu, který je také zveřejněn na těchto obecních stránkách je tato plocha vymezena jako krajinná zeleň.
  Hezký den, Vítězslav Eliáš


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha

15. 8. Hana

Zítra: Jáchym

Turistická známka Podolí

 Odber SMS

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1714

Návštěvnost stránek

885877