Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
Novější 1 3 35 68 102
 • 23. 6. 2022 8:47
  Karel Pytela
  Cesta k červenému kříži

  Vážení zastupitelé,
  několik roků usiluji o opravu cesty k červenému kříži. V loňském roce se podařila opravit část cesty po studánku. Za to obci děkuji.
  Bohužel zbylou část cesty se opravit nepodařilo. Zjevně chybí finanční prostředky, nebo vůle. Znovu opakuji, že jsem ochoten se finančně podílet na opravě, pokud bude provedena alespoň v duchu opravy spodní části cesty.
  Původní cesta v podstatě zaniká a cesta se posouvá do pole, kde ji zemědělci každoročně rozorají. Vymleté rigoly od vody nyní lidé zaplňují sutí. Nevím, jestli je to špatně, ale i to považuji za lepší, než nechat tam stále se zvětšující rýhu způsobenou erozí.
  Najde se ochota cestu opravit?
  Spodní část cesty kolem myslivecké chaty směrem ke studánce je v podstatě průchozí s obtížemi. S vozíkem tam neprojdu. V cestě je umístěný kámen a hromada hlíny s recyklátem, který brání v řádném průchodu. Skoro to vypadá, že si někdo nepřeje, aby tam chodili lidi.
  Karel Pytela


 • 16. 6. 2022 20:31
  Václav Liška
  Jsou ta čísla pravdivá

  Vážený pane starosto, příp. místostarosto,
  jsem občanem obce, který dodržuje vyhlášky obce a tím i tříděním odpadu. Zúčastnil jsem se osvětové besedy s občany na sokolovně , kde přednášející nás fundovaně seznámila s novým tříděním odpadů v obci a jaké množství občané v loňském roce vyprodukovali a provedla srovnání naši obce s Městečkem Trnávka, které je srovnatelné co do počtu obyvatel. Nikdy jsem tam nebyl a neznám sociální složení obyvatel tamní obce, ale zarazilo mě to, že z Podolí bylo vyvezeno téměř dvojnásobné množství.
  Další podrobné informace k odpadovému hospodářství uvedl pan starosta v obecním zpravodaji.
  Zároveň informoval o novém způsobu třídění odpadů a také o změně dodavatele svozů a fungování sběrného dvora. Co mi však chybělo, tak informace o kolik s novou firmou a nového způsobu třídění odpadů obec ušetří.
  Dalšími údaji o třídění odpadů, které jsou uvedeny ve Zpravodaji KTS Ekologie s.r.o. ,který občané obdrželi při převzetí odpadových nádob, jsou uvedeny obce, jež společnost obsluhuje a bude fungovat i u nás. Na straně 19 jsou prezentovány dvě tabulky s údaji o množství odvezeného odpadu z obcí ,které již nový způsob zavedly a těch, které k tomu směřují. Hodnoty jsou z roku 2020, ale to asi není na závadu nač chci upozornit.
  Hodnoty, které ing. Dočkalová uvádí mě zarážejí z hlediska srovnání s Podolím.
  Pro přehlednost uvádím množství odpadu v Podolí za rok 2021jak je uvedeno v obecním zpravodaji panem starostou:

  Směsný odpad (SKO) -208 t, papír-18 t, plast-31 t, sklo-41 t, bio - 421t !!! celkem...719 t
  zatím co

  ve Šlapanicích " 182 t " 18 t " 13 t " 9 t " 14 t celkem....236 t

  V Tišnově " 185 t " 30 t " 14 t " 25 t " 90 t celkem....344 t

  Pokud jsou údaje správné, tak jak je možné, že Podolí figuruje v množství odpadu na prvním i porovnání s městy mající 7500 resp. 9000 občanů.
  Také by mě a myslím i občany, že ve srovnání nejsou nikde uváděna obce mikroregionu Roketnice.


 • 10. 6. 2022 23:50
  Michal Marcián
  Další popelnice

  Ten pán, co vám prodal ty popelnice byl velmi dobrý obchodník. Po pravdě neumím si představit, co bych musel dělat, abych naplnil 240 litrovou popelnici na plast. Zastupitelé, co tohle schválili, patří zřejmě k ohroženému druhu z minulého století, který stále kupuje hromady vody v PET lahvích. Nezlobte se, ale je to hloupost. Ten, kdo třídit chce, nemá problém to zanést do kontejneru.


 • 10. 6. 2022 14:47
  Zdeňka Auerová
  Svoz odpadu

  Pane starosto,
  ve své odpovědi ve věci "Svozu odpadu" jste panu Sedláčkovi uvedl , že na schůzce 19.5.2022 zaznělo, že občané Podolí si vyzvednou chybějící popelnice, nebo zvolí variantu igelitových pytlů.
  Na zmíněné schůzce bylo ale také v diskusi , z Vaší strany, řečeno, že pokud i po 1.7.2022 budou občané i nadále používat stávající sběrná místa v obci např. pro sběr papíru, skla , plastů - do kontejnerů, zůstanou tato sběrná místa i nadále v provozu. Myslím, že tato varianta bude pro mnoho občanů nejpřijatelnější. Alespoň podle reakcí občanů na zmíněné besedě.


 • 6. 6. 2022 11:46
  Vlasta Malíková
  Jezírko u hřiště v Podolí

  Dobrý den,prosím o informaci kdo má na starosti údržbu jezírka u fotbalového hřiště.Včera jsem kolem tohoto jezírka šla,a byla jsem překvapena v jakém zoufalém stavu toto jezírko je.Kvetou tam sice lekníny,ale vody je v jezírku málo,okolí kolem,tím myslím folii je přímo v katastrofálním stavu.Myslím,že vybudování jezírka stálo nemalé peníze,je velká škoda,že je v takovém stavu.Divím se,že tam ještě přežívají rybičky.Je možná nějaká náprava?Děkuji za info.


 • 7. 6. 2022 15:49
  Ing. Vítězslav Eliáš
  Re: Jezírko u hřiště v Podolí

  Dobrý den paní Malíková.
  Ano, máte pravdu, jezírko je velmi nevzhledné. Vzhledem k tomu, že již po několikrát opakované obnově byly všechny břehové kameny i oblázky vždy znovu naházeny dětmi a omladinou do jezírka, od další zbytečné obnovy jsme upustili. Bylo rozhodnuto jezírko odstranit a nahradit ho vzduchovou trampolínou pro děti. Tento záměr je však podmíněn získáním dotace, o jejímž přidělení naopak poskytovatelem ještě rozhodnuto nebylo.

  Hezký den. Vítězslav Eliáš


 • 7. 6. 2022 19:57
  Vlasta Malíková
  Re: Jezírko u hřiště v Podolí

  Dobrý večer pane starosto,děkuji za odpovědˇ.Přeji hezký zbytek dne


 • 5. 6. 2022 20:39
  Ivo Sedláček
  Svoz odpadu

  Dobrý den,

  ve zpravodaji jsem se dočetl, že změna svozu odpadu bude platná od 1.7.2022. Účastním se (téměř) každého jednání zastupitelstva obce a musím přiznat, že mě tento překotný plán zaskočil, protože o takovém zrychleném řešení nebyla doposud řeč. Bohužel jsem se nemohl účastnit schůzky dne 19.5., takže mi pravděpodobně uniklo, proč se z postupného plánu na přechod k novému systému vytratila plánovaná dobrovolnost (byť přechodná), opravdová a dlouhodobá diskuze k řešení a způsob řešení pro domy, které nemohou nebo nechtějí mít tolik popelnic doma či na svém pozemku.
  Uvádíte, že "realizací projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady". Nevím, ale pokud popelnice plánujete svážet jednou za měsíc, zejména v letních měsících dojde jednoznačně k úspoře, protože popelnice se směsným odpadem půjdou po měsíci svévolně naproti popelářům.

  Rovněž postrádám v tomto "řešení" jakoukoliv zmínku o možnosti či nemožnosti využití veřejných prostranství. Pokud je cílem dále dotvořit výborně zrekonstruované ulice v obci o prvek "nekonečná řada popelnic", pak rozumím. Nejsem si ovšem jist, zda tuto výhodu shledává ještě nekdo jiný, kromě šestice, která pro to zvedla ruce...

  Opravdu nerozumím, proč takto silově řešíme zákon, který má vejít v platnost v roce 2025....

  Otázky:
  - jak budete řešit občany, kteří uhradili poplatek za svoz (a mají tedy zajištěn svoz na rok), kteří nevstoupí do tohoto systému (nemáte je jak donutit převzít popelnice)
  - jak budou řešeny domy, které popelnice nemají kam dát?
  - budou popelnice na veřejných prostranstvích ?
  - byla předložena zastupitelům a občanům nová vyhláška ke svozu odpadů? Pokud ne a něco mi uniklo, kdy se s ní budeme moci seznámit? Kdy bude projednána, když má platit od 1.7.2022?
  - jaké je zkvalitnění služeb pro občany - tedy v čem ono zkvalitnění spočívá?

  Děkuji za odpovědi
  Ivo Sedláček


 • 7. 6. 2022 15:41
  Ing. Vítězslav Eliáš
  Re: Svoz odpadu

  Vážený pane Sedláčku.
  Je mi líto, že Vám některé informace unikly. Faktem je, že zapojení do projektu, a tedy do tohoto systému třídění odpadů dům od domu hlasovali všichni zastupitelé jednohlasně na zasedání 12.11.2019.
  Podrobné informace naleznete jak ve Vámi zmiňovaném zpravodaji, tak na webu obce v sekci OBČAN A OBEC > CO SE DĚJE V OBCI > SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU DŮM OD DOMU, kde můžete zhlédnout i video z veřejné besedy s občany 19.5.2022.
  Zavádění nového systému sběru tříděných odpadů bude obnášet zatím neurčitou přechodnou dobu, kdy si občané popelnice vyzvednou, či zvolí alternativu igelitových pytlů. Žádné donucovací nástroje zastupitelstvo nepřijalo, zapojení do systému je tedy na odpovědném přístupu každého občana. Vzhledem k této přechodné době je tedy účelné i vyhlášku o systému sběru odpadů změnit až po dosažení určité úrovně nového systému.

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 20. 5. 2022 18:00
  Helena Štěrbová
  Sekání trávy

  Dobrý den pane starosto,
  před další dobou jste tvrdil, že obec má sekací stroj na trávu a že se bude sekat tráva na obecních pozemcích. Pokud si pamatuji, tvrdil jste, že Uličky patří mezi pozemky obecné. Tak se ptám, kdy bude v Uličkách posekaná tráva?????? Její výše dosahuje téměř 3/4 metru. Je pravda, že někteří obyvatelé si již před svým domem posekali ale toto není řešení. Vy sekáte jen tam kde je to vidět a v Uličkách může být lebeda metr vysoká a nikomu to nevadí, protože to není vidět. Je takový problém vypracovat sekací plán obce a zahrnout tam všechny obecné pozemky, ne jen ty, které jsou na očích ( např. okolí Obecního úřadu, silnice ke kruhovému objezdu, atd)

  Děkuji za odpověď.


 • 17. 5. 2022 15:16
  Marek
  Našla se andulka

  Dobrý den, před naším domem Nad Výhonem jsme našli žlutou Andulku, je možná zraněná,nelétá. Info na 602438880.


 • 8. 5. 2022 10:17
  Ivo Sedláček
  Pronájem haly

  Dobrý den,
  mohu se zeptat, kdo měl pronajatou sportovní halu v noci ze soboty na neděli 8.5.2022?
  Zda ji měl pronajatou do cca 5 hod ráno a zda měl souhlas (výjimku) k rušení nočního klidu do těchto ranních hodin od obce na veřejných prostranstvích?
  Děkuji
  Ivo Sedláček


 • 10. 5. 2022 12:30
  Roman Vlasák
  Re: Pronájem haly

  Dobrý den,
  část sportovní haly k tomu určená byla pronajata pro soukromou akci obyvatel z obce. Povolení ani výjimka k rušení nočního klidu nebyla udělena.

  S pozdravem
  Roman Vlasák


 • 24. 3. 2022 11:15
  Pavel Fiala
  Úprava zahrady Podolí

  Dobrý den,

  najdu prosím v Podolí někoho, kdo je schopný pořádně přeorat zahradu, zbavit ji drobných terénních nerovností a na části založit trávník? Celkem cca 800m.
  Děkuji za případné informace.

  S pozdravem

  Pavel Fiala


Novější 1 3 35 68 102

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4
FOTBAL
5
FOTBAL
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
FOTBAL
19
FOTBAL
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2
FOTBAL
3
FOTBAL

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

5. 7. Cyril a Metoděj

Zítra: Mistr Jan Hus

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1692

Návštěvnost stránek

875106