Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 8. 6. 2021 20:12
  Vladimíra Zubková
  záměr směnit/prodat obec.pozemek Nad Paloukem

  Pane starosto,

  na úřední desce obecního úřadu byl dne 5. 6. 2021 vyvěšen záměr obce (3/2021) směnit nebo prodat část obecního pozemku parc. č. 183/1. Jde o část obecního pozemku v lokalitě Nad Paloukem, kterou se obec zavázala (Vaším podpisem zcela nezávazné Dohody o podmínkách spolupráce v souvislosti s výstavbou rezidenčního projektu Nad Paloukem) směnit za části pozemků parc. č. 915/4 a 915/52 ve vlastnictví společnosti PODOLÍ NAD PALOUKEM s.r.o.

  Prosím o odpověď:

  Z jakého důvodu a proč obec zamýšlí zmíněný obecní pozemek směnit/prodat? Zajímá mě, jestli tímto za obec činíte kroky k naplnění Dohody o spolupráci ohledně rezidenční výstavby. A pokud ano, tak se ptám, proč obec tento záměr vyvěšuje, co Vás k tomu nyní vede, když, jak jste opakovaně zdůraznil, je dohoda nezávazná? Má obec v nejbližší době v plánu zmíněnou část obecního pozemku směnit/prodat? Případně, kdy tak hodlá učinit?

  Svými dotazy jsem ještě níž odsunula dotazy, které dříve položili pan Slivka a pan Matějek, a které ještě nebyly zcela zodpovězeny. Dovolím si alespoň zopakovat část dotazu pana Slivky, protože souvisí s tím, na co se teď ptám já:

  "V minulosti jste zmínil, že obec má projektovou manažerku a ta jistě časový plán má. Můžete ho zveřejnit? Rád bych viděl, a jistě nejenom já, kdy a jaké kroky se dělají, jaký je plánový sled akcí atd. Tento plán, který bude veřejný, jistě pomůže eliminovat to, že někdo něco neví. Očekávám, že plán má podchycené kroky jako sdílení smlouvy k připomínkování, projednávání smlouvy zastupitelstvem a jiné. Jinými slovy existuje jasně definovaný sled akcí, který povede k úspěšnému konci.

  Slíbil jste, že zveřejníte v přehledném formátu benefity a kvantifikované cíle nám všem. Kdy to prosím bude? Cituji Vás: ‚Detailní kvantifikace těchto cílů, např. procento přihlášenosti obyvatel lokality k trvalému pobytu v obci, osídlenost Podoláky, jasná pravidla pro investora atd. jsou předmětem aktuálních intenzivních jednání na různých úrovních. Jakmile je budeme mít k dispozici, velmi rád a s naprostou samozřejmostí je zveřejníme v přehledném formátu.’ “

  Děkuji za odpovědi.

  Vladimíra Zubková


 • 11. 6. 2021 12:25
  Vítězslav Eliáš
  Re: záměr směnit/prodat pozemek Nad Paloukem

  Vážená paní Zubková,
  Níže uvádím odpovědi na Vaše otázky. Bohužel mi jiná důležitá práce starosty nedovolila odpovědět dříve.

  Obec má v plánu směnit pozemek za pozemek pro rozšíření hřbitova v případě naplnění podmínek připravované smlouvy o spolupráci v zástavbě lokality Nad Paloukem mezi obcí a developerem. Zda bude smlouva naplněna je otázkou jejího schválení i otázkou výsledku referenda, bude-li vyhlášeno. Zveřejnění záměru je zákonná podmínka pro jakoukoli budoucí manipulaci s majetkem obce.

  Jak jistě všichni vnímají harmonogram je neustále proměnnou veličinou. Mění se průběhem vyjednávání o smlouvě, zásadně se mění podaným návrhem na vyhlášením místního referenda. Zatím známé kroky jsou zasedání zastupitelstva, které se z termínu 21.6. zřejmě přesune na termín 29.6. Na tomto zasedání očekáváme projednání zmíněné smlouvy s developerem, která bude obsahovat rozvazovací podmínku v závislosti na výsledku referenda a také zde očekáváme případné vyhlášení referenda. Jasně definovaný sled akcí je závislý na tom, zda referendum bude vyhlášeno a jaký bude jeho výsledek.

  K jasně kvalifikovaným cílům a benefitům mohu jen zopakovat, že jsou předmětem jednání o smlouvě a v této smlouvě budou takto jasně definovány a spolu se kompletním zněním smlouvy v přehledném formátu zveřejněny.

  Hezký den
  Vítězslav Eliáš, starosta


 • 7. 6. 2021 10:54
  Libuše Vlachová
  Referendum

  Pane starosto,
  pro pořádek bych ráda připomněla, že jste nebyl iniciátorem obecního referenda ve věci kasina, ani jste výsledek referenda nerespektoval - zdržel jste se hlasování.
  Libuše Vlachová


 • 6. 6. 2021 20:03
  Anna Jílková
  Petice za referendum

  Pane Sedláčku, chci reagovat na váš článek ze dne 6.6. v 10:09 hod.
  Já také nesouhlasím s masivní výstavbou domů ,,Nad Paloukem". Inteligentní lidé si vyříkávají svoje rozdílné názory slušně. Vy asi slovo ,,slušnost" vůbec neznáte. Osobně vás neznám, ale z toho, jak se na těchto stránkách prezentujete, tak je mi z vás špatně.
  Anna Jílková.


 • 5. 6. 2021 14:12
  Ivo Sedláček
  Petice za referendum

  Vážení sousedé,

  jak jste určitě zaznamenali, v obci proběhla v minulých dnech petice k vyhlášení referenda o výstavbě v lokalitě Nad Paloukem, kde investor zamýšlí realizovat rezidenční výstavbu až 95 domů. Během pouhých čtyř dnů petici podepsalo 559 občanů obce, což odpovídá téměř polovině všech voličů.

  Návrh na vyhlášení referenda s podpisovými listinami byl na obecní úřad podán dne 3. 6. 2021 tak, aby byl návrh projednán na nejbližším jednání zastupitelstva, které je dle starosty obce Vítězslava Eliáše plánováno na 21. 6. 2021. V krátkém čase petici podepsalo 559 oprávněných osob, což odpovídá téměř polovině všech voličů v obci. Byla tak s výraznou rezervou splněna zákonná podmínka minimálně 30 % podpisů.

  Plné znění tiskové zprávy naleznete na www.podolaci.cz nebo na facebooku Podoláci.

  Pane starosto, můžete prosím veřejně sdělit Váš zamýšlený postup, jak naložíte s vůlí občanů tentokrát? Alespoň reakcí na tomto fóru nebo tiskovou zprávou.

  Všem co podepsali děkujeme za odvahu, komentáře a podněty. Je škoda, že musíme jako občané znovu využít nástoroje referenda k ochraně hodnot obce.
  Místo tvoření pro obec je tak mnoho energie plýtváno zcela zbytečně nerespektováním občanů.

  Přeji krásný den

  Ivo Sedláček


 • 5. 6. 2021 23:58
  Vítězslav Eliáš
  Re: Petice za referendum

  Vážený pane Sedláčku,

  Váš text je dalším příkladem toho, jak si dokážete brát občany obce, rozvoj obce a obecni prospěch jako rukojmí svým osobním ambicím. To mne velmi mrzí. Jak budu reagovat? Samozřejmě podle zákona o referendu. Pro pořádek bych rád připomenul, že iniciátorem předešlého obecního referenda ve věci kasina jste nebyl Vy, ale já. Jeho výsledky, jak víte, jsem já i zastupitelé zvolení za sdružení Za Podolí u Brna , plně respektovali a respektujeme.

  Hezký den
  Vítězslav Eliáš


 • 6. 6. 2021 10:09
  Ivo Sedláček
  Re: Petice za referendum

  To je výborné ????
  S počtem 559 rukojmích se dostanu i na wikipedii, hned za ruský Beslan.
  Ale vážně… Úplně nevím, co si myslíte o občanech Podolí, ale Vaše opovržení jinými názory je pozoruhodné.

  Mimochodem. Iniciátorem referenda jste byl asi tak jako u většiny realizačních akcí v Podolí. Tedy, z vaší hlavy to nebylo. Nebo stejně tak, jako když pumptrack nebo workout navrhli děti ZŠ. Takto bychom mohli pokračovat dál a dál… Kdyby to nebylo ostudné, tak je to i vtipné. Už se těším, jak se budete 12. 6. nakrucovat u workoutu. Přinesu Vám k tomu volební program Jednotného Podolí z roku 2014.

  Výsledek Vašeho starostování odpovídá tomu, jak jste se na funkci, překračující Vaše schopnosti dostal. Po zádech předchozí starostky paní Pavlíkové.
  Tak mi tu prosím nepište o ambicích…

  Přeji pěkný den všem dobrým lidem

  Ivo Sedláček


 • 6. 6. 2021 11:15
  Kateřina Horáková
  Re: Petice za referendum

  Pane starosto, vnímám to tak, že většina občanů Podolí se nyní snaží zabránit katastrofálním následkům Vašich osobních ambicí. Zdravím Kateřina Horáková


 • 6. 6. 2021 11:33
  Vladimíra Zubková
  Re: Petice za referendum

  Dobrý den, pane starosto,

  u minulé petice jste tvrdil, že občany manipulujeme a lžeme jim, teď si je pan Sedláček bere za rukojmí… Opravdu lidi podceňujete. Já se přiznám, že jsem měla obavy z reakcí lidí, až na ně zazvoníme s možností podepsat petici za referendum, ale bylo to zbytečné. Ať už petici podepsali nebo ne, byli, až na úplné výjimky, příjemní, v obraze a vesměs měli na další výstavbu v obci jasný názor. A protože jsem taky zjistila, že lidi hodně čtou Zeptejte se, vrátím se k otázce pana Sedláčka, protože jste na ni odpověděl tak, že by si každý musel jí přečíst zákon o místním referendu. Přitom stačilo napsat např.: návrh na vyhlášení referenda obecní úřad posoudí, jestli má všechny náležitosti a pak bude návrh předložen zastupitelstvu, které o něm na nejbližším zasedání rozhodne a referendum vyhlásí nebo ne. Pokud nevyhlásí, můžou se navrhovatelé žalobou domáhat, aby referendum vyhlásil soud.

  Vladimíra Zubková


 • 31. 5. 2021 16:37
  Anna Jílková
  Mateřská škola + ,,parkování" na Dědině.

  Dobrý den, chci zareagovat na příspěvek Veroniky Valehrachové ze dne 17.5.
  Problém s parkováním aut je všeobecný. Na ulici Výhon také stojí jedno auto za druhým. A právě ten malý parčík, o kterém se Veronika zmiňuje, je něco málo zeleně, která tuto ulici aspoň trochu oživí. Myslím si, že úplně tak zbytečný není. Dost často se tam zastaví maminky s malými dětmi, které si užijí pohoupání na koníkovi. Posedí a odpočinou si tam i turisté, kteří jdou kolem. Jsme rádi za ten kousek zeleného prostoru. Hruška uprostřed již narostla a krásně kvetla, živý plot se taky rozrostl a každý rok kvete.
  Myslím si, že proveditelné je téměř všechno, ale přece není možné, abychom problém s parkováním aut řešili tak, že zničíme pěkný, sotva vzrostlý parčík, kde je aspoň trochu zelené přírody. Nebo té zeleně máme všude nadbytek?
  Přeji všem pěkné jarní dny.
  Anna Jílková.


 • 31. 5. 2021 13:01
  Roman Slivka
  Několik dalších dotazů

  Vážený pane starosto,
  Rád bych se zeptal na několik věcí spojených s výstavbou Nad Paloukem.

  1) Plán
  V minulosti jste zmínil, že obec má projektovou manažerku a ta jistě časový plán má. Můžete ho zveřejnit? Rád bych viděl, a jistě nejenom já, kdy a jaké kroky se dělají, jaký je plánový sled akcí atd. Tento plán, který bude veřejný, jistě pomůže eliminovat to, že někdo něco neví. Očekávám, že plán má podchycené kroky jako sdílení smlouvy k připomínkování, projednávání smlouvy zastupitelstvem a jiné. Jinými slovy existuje jasně definovaný sled akcí, který povede k úspěšnému konci.
  2) Co je na konci?
  Slíbil jste, že zveřejníte v přehledném formátu benefity a kvantifikované cíle nám všem. Kdy to prosím bude? Cituji Vás: „Detailní kvantifikace těchto cílů, např. procento přihlášenosti obyvatel lokality k trvalému pobytu v obci, osídlenost Podoláky, jasná pravidla pro investora atd. jsou předmětem aktuálních intenzivních jednání na různých úrovních. Jakmile je budeme mít k dispozici, velmi rád a s naprostou samozřejmostí je zveřejníme v přehledném formátu.“

  3) Transparent
  Neustále čekám na vyjádření ohledně transparentnosti sběru požadavků a vůbec celého způsobu jednání. Myslím tím, moji reakci na Vaši odpověď. Domnívám se, že nikdo ze zastupitelů nemá důvody něco před občany Podolí skrývat. Je to náš veřejný závěr. Z toho co vidím a slyším mám spíše opačný pocit. Věci nejsou sdílené a sliby, že něco bude jsou bez konkrétních termínů, kdo a kdy je dodá. Viz třeba Váš slib na kvantifikované cíle.

  4) Ekonomická stránka věci
  Prostudoval jsem si ekonomickou rozvahu, která mi bohužel nesedí s veřejně dostupnými informacemi uvedenými třeba zde https://www.smscr.cz/kalkulacka/rud/index.html. Z uvedeného zdroje mi vychází průměrný příjem obce na občana cca 13,5 tisíc (z výsledků roku 2019), kdežto vy kalkulujete s 15,1. Dále pak zde dostupné informace počítají s propadem příjmů obce v letošním roce o téměř 3 miliony. Mohu Vás tedy požádat o vytvoření dvou variant ekonomické rozvahy tedy pesimistickou a optimistickou?

  5) Mateřská školka
  Ano, zase ta mateřská školka. Prostě to nechápu pane starosto. Jaký je cíl? Dvě školky, jedna školka? Paní ředitelka uvedla, že ideální je mít všechno pod jednou střechou. Jaká je zde vize? Jak by se řešila situace, pokud by se Palouk nestavěl? Dále mi není jasné, proč školku vlastně potřebujeme. Pokud jsou Vaše prognózy správné pak naroste potřeba míst ve školce na 78 dětí. Což je v rámci stávající kapacity. Pokud přihlédnu k tomu, že v na katastru obce jsou další dvě alternativní zařízení předškolní výchovy, tak mi to přijde dostačující.
  O co mi jde? Hledám dlouhodobý koncept řešení problémů. Jenže já nyní neznám ten problém. Podle informací, které jste zveřejnil kapacita školky není problém. K čemu tedy potřebujeme další školku?
  Děkuji Roman Slivka

 • 31. 5. 2021 11:20
  Petr Matějek
  Referendum

  Vážení spoluobčané a zastupitelé,
  Mluví se o referendu, což je v mých očích skvělý demokratický nástroj rozhodování, ale zároveň velmi nebezpečný a snadno zmanipulovatelný. Proto bych chtěl, abychom všichni znali přesné odpovědi na některé dotazy.
  1/ počet domů v zástavbě: většinová část radnice tvrdí, že ze 48 domů se může stát 48 troj-domků a má na to právní posudek od nezávislé právní kanceláře. Je to tak?
  Pokud to není pravda, má menšinová část radnice nějaký právně podložený důkaz, že to tak nelze vysvětlit?

  2/ střecha se sklonem – v plánech je napsané pouze o sklonu, tzn., že můžeme mít Nad Paloukem krabice s rovnou střechou, kde bude okem nerozeznatelný sklon?

  A poslední, asi nejdůležitější otázka: pokud nedojde k dohodě mezi obcí a developerem, co se stane? Celé se to překlopí do bitvy právníků a ve finále bude nějaký kočkopes bez koncepce?

  Pořád mi připadá lepší dohoda a 95 domů v celkem hezkém provedení s výhodami pro obec (doprava i kanalizace svedená mimo obec apod.) a to vše rozložené do několika let s jasným řádem a plánem.

  Děkuji za odpovědi od obou stran
  Petr Matějek


 • 1. 6. 2021 9:32
  Ivo Sedláček
  Re: Referendum

  Ahoj Petře,

  referendum je skvělý demokratický nástroj a nemyslím, že by se občané nechali zmanipulovat, pokud mu bude předcházet veřejná diskuze, předložení všech faktů a zkoumání alternativ, tedy to, po čem pořád voláme.

  Ale k Tvým otázkám:

  1. Vyhláška 501/2006 Sb., definuje: “rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví,“.
  Tedy – v rodinném domu samotném a jeho definici je podstata, že může mít více bytových jednotek. Nelze developera zbavit jeho práva takto konat. Lze se pouze bavit o skutečnosti, kolik fyzicky postavených domů násobíme bytovými jednotkami.
  I malý RD lze dělit (častý argument developera, že domy budou tak malé, že budou nedělitelné…). Např na tři jednotky 1+kk bych vystačil s cca 120 m² hrubé podlažní plochy a budu potřebovat 1,5 parkovacího stání. Uznej, že to není pro RD nic nepřekonatelného.
  Tuto skutečnost jsme konfrontovali s právníky developera v rámci veřejného představení studie. Na jednoduchou otázku, jak chtějí zabránit tomu, aby se rodinný dům nerozdělil na více jednotek, nebyli schopni odpovědět. Osobně mi není znám způsob, jak bychom k tomu zavázali developera a tento způsob nebyl ani prezentován. Obecně vzdání se svých budoucích práv je diskutabilní. Lze předpokládat, že ustanovení smlouvy by bylo neplatné a jeho dodržení by nebylo možno sankcionovat nebo tyto sankce legitimně vymáhat. Při převodu domu na jiného vlastníka by tato podmínka ale stejně padla.
  Snad to stačí na vysvětlení.

  2. Dle platného územního plánu i územní studie jsou v lokalitě předepsány tzv. šikmé střechy. Norma ČSN 73 4301 uvádí, že šikmá střecha má mít sklon větší jak 10°.
  Šikmá střecha je obecný termín, pod který spadá několik podtypů - sedlová, pultová, mansardová, valbová, ...
  ---
  Ve změně ÚP z r. 2012, v právně závazné části se však také přímo v souvislosti s lokalitou Nad paloukem mj. jasně píše:
  "Podmínky prostorového uspořádání lokality:
  - respektovat charakter zástavby v obci a nepřesáhnout stávající výškovou úroveň
  - výšková hladina zástavby RD se stanovuje na jedno nadzemní podlaží + šikmá střecha s možností obytného podkroví "

  V části odůvodnění pak:
  "Zdůvodnění přijatého řešení:
  S ohledem na zachování tradičního charakteru a panoramatu obce je nutno postupovat citlivě, proto je v podmínkách prostorového řešení této plochy smíšené, umístěné v pohledově exponované části obce, předepsáno užití šikmých střech. "
  ---
  Co je to podkroví? Ministerstvo pro místní rozvoj ve svých metodických pokynech uvádí:
  "Podkroví je ohraničený vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím nalézající se převážně v prostoru pod šikmou střechou (střecha s min. sklonem 10° tj. cca 17,6%) a určený k účelovému využití."

  V části odůvodnění ÚP z r. 2006 dále najdeme následující pokyny:
  - Obytnou plochu rozvíjet ve volných plochách v obci a v návaznosti na současně zastavěné území a na stávající obytnou zástavbu; s ohledem na zachování tradičního charakteru a panoramatu obce dle jejích jednotlivých částí volit výšku nové zástavby (kap. 2.1. Zastavitelné území)
  - Návrh urbanistické koncepce je ovlivněn historickou stavební strukturou a snahou organicky doplnit stávající urbanistickou strukturu a zvýraznit centrální prostor v obci při zachování výškové hladiny zástavby a udržení a rozvoji identity obce se zachováním jejího typického charakteru a jedinečnosti.
  - V maximální míře je třeba udržovat stávající bytový fond a zachovat tradiční charakter, hmotovou skladbu a architektonický výraz. (kap. 2.3.1. Návrh urbanistické koncepce)
  - Ochrana kulturních hodnot v obci souvisí se zachováním charakteru dosavadní zástavby obce dokladující její historický vývoj, a to jak z hlediska architektonických forem tradičních pro venkovskou zástavbu, tak z hlediska urbanistického uspořádání. Nezbytné je respektovat regulační zásady. (kap. 2.5 Ochrana kulturních hodnot v území)

  Pokud odůvodnění říká, že "s ohledem na zachování tradičního panoramatu je třeba postupovat citlivě ... proto je předepsáno užití šikmých střech", jistě tím autor územního plánu (a obec, která jej v této podobě schválila) neměli před očima střechy vizuálně ploché.
  Z pokynů územního plánu je zřejmé, že šikmými střechami jsou v případě Podolí zcela jistě myšleny tradiční střechy sedlové. Stavební úřad se v tomto případě má o co opřít, aby v území povolil v maximální možné míře střechy sedlové. A i obec může užití sedlových střech vyžadovat, ať už v územním řízení, nebo rovnou při sepisování smlouvy s developerem.


  3. Pokud nedojde k dohodě…

  Nestane se pro obec NIC. Developer NIC NEPOSTAVÍ. Obci NIC NEHROZÍ. Obec se zavázala (podpisem starosty) jednat. Ale NIC VÍC.
  Pořízení pozemků je developerovým podnikatelským rizikem. Určitě před nákupem zvážil všechna rizika.
  Např. skutečnost, že pokud nebude vydáno územní rozhodnutí v platnosti stávajícího územního plánu, nemusí developer postavit vůbec nic. Proces změny územního plánu je obecně velmi dlouhý kvůli procesním prodlevám (některé propočty ukazují v ideálním stavu 2,25 roku; realita je v průměru mnohem delší).
  Krátce odbočím.
  Ohledně nového územního plánu jsou tři varianty dalšího vývoje. Vzhledem k tomu, že teprve 19. 4. 2021 byly schváleny pokyny, není dostatek času na opakované veřejné projednání nového územního plánu. O opakovaném veřejném projednání rozhoduje pořizovatel na základě množství změn. Pokud dochází k podstatné změně, opakované veřejné projednání určitě nastane. V tom okamžiku obec nestihne splnit zákonný limit nabytí účinnosti nového územního plánu 31.12.2022 a nebude mít žádný územní plán. Lokalita Nad paloukemje celá mimo zastavitelné území, tedy stane se 1.1.2023 nestavební.
  Varianta druhá je, že bude vydán nový územní plán a na pozemcích bude pole, protože orgány ochrany životního prostředí nebudou souhlasit se zástavbou na bonitních plochách (již se tak u této lokality stalo při minulé snaze projednat nový ÚP v roce 2014).
  Varianta třetí je, že lokalita bude dále stavební. V pokynech pro nový územní plán je zadáno, že má být respektována platná studie. Přiznám se, že trochu nerozumím vedení obce. V roce 2012 prosazují studii na 48 domů, v lednu až dubnu 2021 na 95 domů a v dubnu 2021 schválí zastupitelé Za Podolí pokyny k novému územnímu plánu dle platné územní studie, tedy se 48 domy na lokalitu..... A nový ÚP by měl platit dle starosty i zákona do konce roku 2022. Musím konstatovat, že developer to u nás nemá lehké. Má cca rok a půl, aby měl územní rozhodnutí na svůj záměr nebo nemá nic anebo to celé předělá….
  Každopádně tato situace je obecně známá, informace veřejné a developer je jistě při pořízení pozemku zvážil. Je rozhodnutí každého, jak se svými prostředky nakládá, ale ostatní to nezavazuje k ničemu.

  Čelím častému názoru, že si stejně bude stavět, jak chce. Samozřejmě nikdo nezabrání černé výstavbě. Ale nikdo také nezabrání jízdě na červenou, či jinému přečinu. Pouze pak daný subjekt nese důsledky svého jednání.

  Nemůže obec nic?

  Obec je ve velmi komfortní situaci:
  a. vlastní důležitý pozemek
  b. musí být plánovací smlouva - schvaluje zastupitelstvo a to nelze k ničemu donutit (smlouva na základě - §88 stavebního zákona);
  c. pořizuje a ovládá územní plán – schvaluje zastupitelstvo, nárok na kompenzaci při změně je pouze 5 let od vydání (§102 stavebního zákona)
  d. je vlastníkem pozemků (nutných k připojení infrastruktury; smlouvy pravidelně schvaluje zastupitelstvo)
  e. nikam nespěchá / nemá potřebu nyní cokoliv řešit – potřeba vzniká od developera.

  Proč spěchají zastupitelé Za Podolí a kam?

  Občané rozhodnou v referendu. Je na všech zúčastněných, aby předložili maximum argumentů a pouze nestrašili tou či onou variantou.

  Buďme rádi, že je v obci dostatek aktivních lidí, kteří chtějí obětovat svůj volný čas pro své nejbližší okolí na úkor svých rodin, koníčků a zájmů.
  Bez finanční motivace, bez nároků na cokoliv. Pro sebe, své kamarády, spoluobčany, nejbližší okolí. Pro Podolí.
  Dnes je to spolek Podoláci a lidé kolem něj, „zítra“ to bude třeba většina. Stačí se jenom informovat, pak pochopí, kdo chce chápat.
  A tím nebezpečí manipulace, kterého se obáváš, pomine.
  Referendum je skvělý nástroj.

  Měj se
  Ivo

  PS: jestli ještě pinkáš, stav se po cestě, rád s Tebou proberu vše, co Tě v této problematice zajímá. Chápu, že to je pro laickou veřejnost složité. Co budu vědět, vysvětlím. Pokud bys věděl o více zájemcích o nějaké veřejné fórum k vysvětlování, ať píší na info@podolaci.cz a třeba něco vymyslíme.
 • 30. 5. 2021 18:16
  Richard Sýkora
  Výstavba nad Paloukem

  Vážení spoluobčané,


  rád bych se jako zastupitel vyjádřil k lokalitě Nad Paloukem, současnému dění v Podolí a seznámil vás se svými argumenty. Vycházím z požadavků a dotazů, které byly zveřejněny po setkání „na stánku“ 17.5. 2021.

  Úvaha o možnosti, že má stavět obec, která by pozemky zasíťovala a pak prodávala, je v dnešní době nesmírně nákladná. Obec by se na dlouhou dobu silně zadlužila. Draze by musela vykoupit pozemky, jejichž podstatnou část už původní majitelé prodali právě developerovi, a je otázkou, zda by byli ochotni prodat tyto pozemky právě za ceny zřejmě nekonkurenceschopné s developery. V tržním prostředí je kupcem spíš jiný silný developer . Na druhou stranu je dle mého názoru přínosem, že se stavebníkem stal subjekt, který chce s námi zasedat u jednoho stolu, nastavovat podobu lokality a vyjednávat o podrobnostech.
  Vyjednávat pro obec co nejlepší podmínky je povinností zastupitelů, ale uvědomme si, že na všechny naše požadavky musí investor také někde získat prostředky, proto těch 95 domů. Jednou nemalou investicí nad rámec původního UP a studie je výkup pozemků pro dopravní napojení lokality mimo původní zástavbu. Připomenu také, že první počin, který zastupitelstvo udělalo po představení skici se 117 domy bylo, že jsme oslovili advokátní kancelář Arrows v čele s Mgr. Karlem Hunešem s žádostí o právní rozbor územního plánu a jeho vztahu k územní studii.
  Výsledkem bylo potvrzení, že stavebník je povinen se řídit regulativy územního plánu, což v lokalitě nad Paloukem je stavba 65 domů, šikmá (bohužel ne sedlová) střecha, 25% zastavitelnosti a jedno nadzemní podlaží s podkrovím. V územní studii nejsou stanoviska nařizující nebo regulující, ale pouze doporučující. Tato informace byla známa při tvorbě petice, kterou jsem sám podepsal se slovy „souhlasím s NE 117 a dodržením regulativú ÚP, ale požadavek v petici na dodržení doporučení územní studie je mylný.“
  Mezi připomínkami zaznívala velká obava z toho, kdo bude v budoucnu pečovat o tolik zelených ploch. Toto břímě tady ale bude vždycky a bylo by možná i větší, kdyby se splnil požadavek, aby stavěla sama obec. Na tuto práci musí být navýšen počet zaměstnanců, existují však programy zaměstnanosti na úřadech práce, a pokud obec vytvoří nová pracovní místa, mohou být mzdy těchto pracovníků státem dotovány. Neurážel bych na obrázcích ty, kteří manuálně pracují. Požadavek na hodně zeleně byl v územním plánu od počátku a nikdo tuto myšlenku nerozporoval. Jak náročná by byla údržba, to by záleželo na charakteru výsadby. A vůbec není důvod škrtat možnost setkávání občanů např. u táboráků apod. Naopak si myslím, že by tady tento prostor mohl vzniknout. Nevšiml jsem si, že by dnes někdo organizoval táborák a setkával se uprostřed polí nad hřbitovem.
  Zrovna tak nejsou podmínkou, ale jen nabídkou 4 dětská hřiště. Může zde být i prostor jinak využitelný – třeba i pro venčení psů. Ale o tom by si snad zase mohli rozhodnout občané sami podle vlastních představ.
  S tímto souvisí další připomínka – nadbytečnost sadu. Upozorňuji, že jde opět o návrh, jednu z možností a bude se samozřejmě nejvíce přihlížet k těm návrhům, které by podali a na kterých by se domluvili zejména obyvatelé přilehlých zahrádek v Uličkách. A nezapomeňme, že právě hustá vzrostlá zeleň je jedním z možných řešení, jak eliminovat dopravní hluk. Hluk, zejména z dálnice, trápí všechny obyvatele Podolí, protože nežijeme na Šumavě, ale 8 km od centra Brna a navíc ovocný strom na vesnici patří (nemohli by jsme potom padat z hrušky , ale z nějakých cizokrajných okras). Na druhé straně je pak připomínka zachování vesnického rázu obce. Pro mne je vesnický ráz spojen nejen se stodolu, „forhózem“a mlatem, ale i s bučením krávy, kokrháním kohouta v pět ráno, křikem dětí za humny, kobylenci na silnici, smradem dvoutaktu na návsi, se zvony kostela bijícími každou čtvrthodinu a mohl bych pokračovat do nekonečna. Je jasné, že vývoj této uspěchané konzumní doby nás ochudil o mnohé z těchto zážitků a vkusným urbanismem, ať už jakéhokoliv rázu toto nevykompenzujeme, ale můžeme nastavit svůj prostor tak, aby děti mohly dál křičet za humny a my spokojeně zestárnout pod bijícími zvony.
  Dopravní zátěž přímo v obci může být mírněna její vhodnou organizací, ale toto se musí nastavit dopravní koncepcí celé obce s dopravním odborníkem. Upozornil bych, že se také mění životní styl – častá je práce z domu a dost mladých lidí využívá i kolo, zvláště, když zde má být cyklostezka na Kandii. Největší obavy asi vyjadřují obyvatelé na Palouku, ale domnívám se, že horší než teď, kdy tudy projíždějí dvě autobusové linky, už to nebude.
  Současný zájemce o výstavbu samozřejmě ví, že je povinen vybudovat oddílnou kanalizaci, ale tady se jedná o napojení splaškové a dešťové vody na hlavní řad. Při počtu 95 domů se uvažuje o vyvedení vod kolem hřbitova dolů přímo ven z obce. Kdyby se stavělo podle současného ÚP s
  65 domy, je velmi pravděpodobné, že bude vše svedeno do kanalizace stávající. Kanalizační řád je sice dle vyjádření VAS kapacitní i pro připojení mnohem vyšším, ale může v budoucnu blokovat budoucí stavebníky v jiných částech obce.
  Na počet obyvatel má Podolí jen dva obchody se smíšeným zbožím, které stojí pouze na dvou pracovnicích. V případě jakékoliv jejich nehody zde nebude nic. V lepším případě sem bude zajíždět pojízdná prodejna (stejně jako do zapadlé vísky někde na Vysočině). Právě v obchodě a službách vidím možnosti pracovních pozic. Vždyť zde není nic:
  opravna obuvi, oděvů, švadlenka, pedikúra, manikúra, kosmetika, rehabilitace, optika, zámečnictví, sklenářství, květinářství, moštárna aj. Pokud někdo dnes živnost provozuje, tak jen občas doma. Možná by sem mohli po vzoru některých podolských patriotů přenést svá sídla majitelé některých brněnských firem a měli by zde kancelář a třeba účtárnu.
  Proč vyčítat majiteli pozemku, že chce vystavět a provozovat občerstvení „U Jána“. Je to přece naopak žádoucí, prosperující aktivita zcela logicky uspokojí uživatele i provozovatele, ale to je přece základ tržního hospodářství, tak bych přece investorovi nevyčítal, že nechce být prodělečný, že chce svou živost provozovat a vytvářet zisk.
  Parkoviště i garáže pro Uličky by padly v případě, že developer nebude akci realizovat. Pozemky pro parkoviště by pak musela vykoupit sama obec, ale za cenu půdy ostatní (podle územního plánu) by je dle zjištění u majitelů obec nikdy nezískala.
  Ohledně směny pozemku u hřbitova je situace následující: obecní pozemek je dosud začleněný do lánu, je menší (1 049 m2) než ten, který investor vykoupil u hřbitova (1 258 m2). Přesto nabízí směnu bez doplatku ve prospěch obce, aby někdy v budoucnu obec nemusela draze vykupovat pozemek pro hřbitov od soukromého majitele. To se mi jeví jako seriozní nabídka a ne jako „podezřelý handl“.
  Mateřská škola je záležitostí budoucího průzkumu mezi rodiči a zřejmě by se měla také odvíjet od skladby obyvatelstva, o které dnes zatím jen můžeme spekulovat.
  Příjem do obecní pokladny samozřejmě bude stát na rozpočtovém určení daní, čím víc poplatků z nemovitostí, tím větší příjem obce. Chtěl bych uvést, že číslo 48 domů dle územní studie je orientační, protože současný územní plán dovoluje až 65 domů, aniž by kterýkoliv další investor musel s obcí tento počet konzultovat, proto by také mohl pouštět vody do Dědiny. Také by zde mohl vystavět vícebytové domy, což současný developer nechce a zavazuje se k tomu. Plocha nad Paloukem je dostatečně velká pro větší počet domů. Sečteme-li domy na Skale, Kolonce I a II dostaneme 71 domů a stavebních míst na ploše 5,9 ha.
  Pokud by se stavělo málo domů na tak velké ploše, dosáhli bychom právě toho, že by zde opravdu vznikla zbohatlická čtvrť (možná se závorou), protože by tyto nemovitosti byly příliš drahé a tím by se vyloučila právě středně příjmová skupina obyvatel, o kterou bychom mohli v obci stát. Navíc při malém počtu domů bude obcí opečovávaná plocha veřejné zeleně ještě větší, pokud ne, může být v opačném případě výhradním majetkem soukromé osoby. A pak se sem opravdu „obyčejný“ občan nepodívá.
  Je nám také vytýkáno, že nemáme přesně spočítán přínos celé lokality pro obec. Přesné číslo je otázkou budoucího vývoje a dobré manažerské práce budoucího zastupitelstva.
  Prosím Vás, vážení spoluobčané, dotáhněme bez emocí, v klidu a společně tuto akci do zdárného konce a soustřeďme se na to, aby se další možnosti pro zastavěné plochy v územním plánu nerozšiřovaly, aby se pro rozvoj bydlení využily kapacity uvnitř obce a hlavně abychom ochránili ty odrůstající a radující se děti „za humny“ před záští, zlobou a předsudky.

  Děkuji za vaši pozornost
  Richard Sýkora, zastupitel


 • 30. 5. 2021 22:55
  Marek Horak
  Re: Výstavba nad Paloukem

  Dobrý večer pane zastupiteli, bez emocí a v klidu se zamysleme, jaké poselství nám dal výsledek dotazníkového šetření a petice občanů proti nadměrné výstavbě. To poselství Vám zastupitelům je , abyste nezvedali ruku pro nadměrnou výstavbu dalších 95 domů. Vámi očekávaný "zdárný konec" se v tomto případě neshoduje s názorem většiny občanů Podolí. Zdravím Marek Horák


 • 31. 5. 2021 13:00
  Roman Slivka
  Re: Výstavba nad Paloukem

  Vážený pane Sýkoro

  co prosím tedy navrhujete abychom udělali? Můžete mi pomoc pochopit co navrhujete. Domnívám se že nechte nic jiného než třeba já. Jasně definované co bude a reflektování potřeb a požadavků občanů.

  Děkuji Roman Slivka


 • 24. 5. 2021 10:00
  Hnilicova
  Transparentnost a informovanost v Podolí

  Vážení občané Podolí. Vážený pane Slivko.

  K diskuzi o transparentnosti a informovanosti občanů obce Podolí bych ráda připojila své osobní zkušenosti. Pro názornost bych ráda uvedla na pravou míru např. odpověď p. starosty z 20. 5. 21.

  Cituji: „Návrh smlouvy je současně ve verzi jednostranného návrhu developera. Teprve prochází připomínkováním členů zastupitelstva s právníkem obce a mění svoji podobu. V dostatečně propracované fázi bude návrh zveřejněn.”

  Myslím, že je nejvyšší čas, aby občané Podolí byli informováni o tom, jak taková ”neveřejná” jednání probíhají.

  Jako zastupitel pracuji pro obec od léta 2020, tedy poměrně krátkou dobu. A rozumím tomu, proč mí předchůdci rezignovali. Pro ty, kteří se neorientují, ráda upřesním, že jsem starostou označována za tzv. “opozičního “ zastupitele, který hledá jen chyby, které p. starosta dělá, nespolupracuje a jsme např. osočováni, že jsme nebyli všichni přítomni na všech interních jednáních.

  Pro představu veřejnosti Vám tedy popíšu, jak probíhalo poslední tzv. neveřejné jednání, které p. starosta tak pěkně shrnul jako připomínkování zastupitelů k návrhu developera.

  1. Schůzka byla svolána 13. 5. 21 bez předchozí domluvy přes mail na 19. 5. 21, tedy na středu. P. starostovi je přitom známo, že např. Ing. Boček středy nemůže. Já mám rozpis služeb na měsíc dopředu. Nebudu Vás zatěžovat vyprávěním, kolikrát už jsem kvůli termínům měnila služby a narušovala tím plány mým laskavým kolegům….
  2. Smlouvu, kterou jsme měli připomínkovat a která je pro Podolí naprosto zásadní jsme nedostali dopředu k prostudování. Ing. Boček a následně Ing. Hůrka mailem žádali o dodání smlouvy. V opačném případě, zcela logicky, Ing. Hůrka pokládal schůzi za zbytečné plýtvání časem všech. V den schůze , v 16.16 hod, jsme obdrželi mail od Mgr. Joukla - právník, kterého naše obec, tedy my všichni, platí za právní služby - že naším časem neplýtvá a bude to přínosné…. Smlouvu však ani v tento pozdní čas nepřipojil.
  3. Smlouvu, nebo jakýkoliv písemný podklad jsme nedostali ani přímo v jednací místnosti. Je pravda, že p. Vlasák a p. Eliáš měli arch A4 vytištěných listů, do kterých nahlíželi a dělali si poznámky (že by smlouva?) Mgr. Joukl měl notebook. Ostatní zastupitelé tyto podklady neměli.
  4. Jedna z prvních otázek Mgr. Joukla byla, jestli někdo nahrává? Konkrétně se ptal opozičních zastupitelů, ostatních se jmenovitě nezeptal. Oznámila jsem, že si budu psát poznámky, to mi bylo “dovoleno“.
  5. Pak následovalo tzv. připomínkování. Tedy hlavně mluvil. P. Mgr. Joukl. Mluvil rychle, přeskakoval od jednoho k druhému, věty mi někdy nedávaly úplný smysl, kontexty jsem často nepochopila. Asi si dovedete představit, že bez podkladů a přípravy nelze připomínkovat.
  6. V průběhu byl např. Ing. Hůrka vyzván k tomu, aby vypočítal přínos pro obec, zadal mu čísla, Ing. Hůrka to logicky odmítl, pak Mgr. Joukl udělal nějaký rychlý, zřejmě brilantní početní úkon, který byl dost nepochopitelný (tu něco přičetl a něco odečetl, mně to dávalo nulu, ale P. Joukl počítal fakt přesvědčivě ) a vyslovil cifru. Tu raději ji nezmiňuji, abych nebyla nařčena, že kazím vyjednávání, to je totiž častý argument, proč Vás, veřejnost, nesmíme informovat o probíhajících jednáních.
  7. Bylo pro mě zajímavé, že Mgr. Joukl , vysvětloval, že je třeba udělat vše tak, aby se zastupitelé co nejvíce ochránili před trestní zodpovědností. To znamená, že se toho mají zastupitelé obávat?
  8. A jen taková maličkost… až jednání skončilo, na ulici Rybník zastavilo auto s p. Jouklem, stažené okénko a prý, že se byl podívat na ten trojdomek p. Saida. Zeptal se, jestli skutečně toto staví na černo. Potvrdila jsem, že ano, nemá stavební povolení. Ustaraně pokýval hlavou a prohlásil něco v tom smyslu, že tohle je problém.

  Co říct na závěr? Snad si občan, který chce rozumět a je ochoten přijímat informace z obou stran udělá názor. Já osobně odcházela s pocitem, že asi nějak tak se cítí člověk, kterého zavřou do místnosti plného nekvalitních hrnců a nutí ho ke koupi předraženého a nekvalitního zboží.

  Opakovaně jsem žádala, aby občané byli plně informováni. Opakovaně jsem žádala, aby se neveřejná jednání nahrávala, byly činěny záznamy. Nebyla jsem vyslyšena. To, že se na podolském webu začalo alespoň nějak informovat a objevila se sekce LOKALITA NAD PALOUKEM, bylo na můj důrazný podnět a až poté co jsem diskutovala na“ Zeptejte se“. Ale opět, informace jsou jednostranné a neúplné a často se osobní názor p. starosty vydává za objektivní fakt. Podobně je tomu v podolském Zpravodaji.

  Na předposlední neveřejné schůzi jsem jasně prohlásila, že veškeré moje vyjadřování k danému problému bude nadále pouze veřejné. A tak i činím. Pokud chcete objektivní a souhrnnější informace, doporučuji sledovat web https://infonadpaloukem.blogspot.com/ či podolaci.cz

  Je třeba si uvědomit, že se jedná o budoucnost naší obce. Veřejné projednávání, včetně toho, co jste navrhoval Vy, pane Slivko, má zásadní význam. Lidé jsou v Podolí vnímaví a mnohé postřehy mohou výrazně věci nasměrovat dobrým směrem. Nad každým názorem je třeba se zamyslet a diskutovat ho. A konečné rozhodnutí udělat takové, aby bylo přijatelné a dobré, pokud možno pro všechny.
  Tak si představuji dobře dělanou práci pro obec.

  Bohužel, dle mého názoru taková veřejná diskuze má předcházet u tak zásadního projektu s dostatečným časovým předstihem. Tedy, mělo být konáno už cca v lednu 2020. Ale v té době nebyli informováni ani občané, ani tzv. opoziční zastupitelé.

  Tolik k transparentnosti a informovanosti v naší obci.

  MUDr. M. Hnilicová


 • 24. 5. 2021 13:38
  Vítězslav Eliáš
  Re: Transparentnost a informovanost v Podolí

  Vážení čtenáři,
  nemíním se zde zabývat tónem příspěvků paní Hnilicové. Chci jen na pravou míru uvést jednu z uvedených nepravd.
  Dne 21.4.2021 proběhla společná schůzka členů zastupitelstva, členů komisí a právníka obce s developerem k představení návrhu nové územní studie. Na této schůzce byly přítomni všichni členové zastupitelstva, kromě pana Bočka. Bylo dohodnuto zaslání návrhu smlouvy s developerem zastupitelům k připomínkování a dohodnut termín následné pracovní schůzky s právníkem k připomínkám na 6.5.2021.
  Podklady, tedy návrh smlouvy, k připomínkování dostali všichni zastupitelé e-mailem 22. dubna s pokynem zasílání připomínek přímo právníkovi obce Mgr. Jouklovi. Termín následné pracovní schůzky k návrhu smlouvy byl přesunut z původního termínu 6.5. na termín 19.5., a to z důvodu posunu termínu veřejného projednání návrhu studie developerem.
  K tomuto termínu konané pracovní schůzky členů zastupitelstva s právníkem nikdo ze tří zastupitelů (Ing. Boček, Ing. Hůrka, MUDr. Hnilicová) žádné připomínky k návrhu smlouvy neposlal.

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 31. 5. 2021 20:15
  M. Hnilicova
  Re: Transparentnost a informovanost v Podolí

  Dobrý den.

  Ráda bych upřesnila můj komentář. K neveřejnému jednání byl požadavek postupně o Ing. Bočka a následně i od Ing. Hůrky o zaslání návrhu smlouvy okomentované právníkem, kde laikům , což zastupitelé jsou vysvětlí právní důsledky jednotlivých ustanovení. Tato okomentovaná smlouva nám nebyl poskytnuta.To jen na upřesnění.
  M. Hnilicová


 • 31. 5. 2021 22:27
  Pavel Krpec
  Re: Transparentnost a informovanost v Podolí

  Tak to jste teď byla, paní Hnilicová, hrozně transparentní. Takhle se, panečku, dělá ta správná atmosféra na malé obci. Nejprve napíšete, že jste jako opoziční zastupitelé nedostali nic, po týdnu, když si to druhá strana nenechá líbit, to upřesníte tak, že vlastně něco přišlo, ale nebylo to podle vašich představ. Proč jste to takto nenapsala hned? Ono by se to pak hůř sdílelo na sociálních sítích a lidé by si nedejbože mohli udělat i vlastní názor, že?


 • 2. 6. 2021 18:57
  Hnilicova
  Re: Transparentnost a informovanost v Podolí

  Odpověď pro pana Krpce.

  Neznám Vás. Nevím, jestli jste občan Podolí, tedy, jestli jsem Váš zastupitel, nebo jste si prostě p. Krpce vytvořil.

  Každopádně, souhlasím s Vámi, že pokud zjistíte, že to, co řeknete, nebo napíšete, je interpretováno jinak, je třeba to rychle uvést na pravou míru. Nastal však problém. Napsal jsem, vložila jsem a OUHA… bylo mi oznámeno, že jsem blokována. Tedy, není moje chyba, ani záměr, že jsem týden nechala věci být. Nejsem IT specialista. Ale problém mi byl vysvětlen. Moje IP adresa je na diskuzním foru administrátorem zablokována, tedy, nemohu vkládat příspěvky ze svého počítače. Pomohla mi až třetí osoba a teď se snažím, situaci řešit s administrátorem.
  Ujišťuji Vás, že kdyby jednání byla veřejná a transparentní, kdyby existovali zvukové záznamy z těchto jednání, tak bychom vůbec nemuseli takto diskutovat.

  Pro jistotu, aby nedošlo opět k nějakým spekulacím, které pak p. starosta popisuje, jako“ jednu z nepravd“ zopakuji fakta. Na schůzi, kterou jsem popsala, se měla projednávat právníkem okomentovaná a ev. doplněná smlouva. Ta a žádná jiná. A tuto smlouvu jsme nedostali a nebyla k dispozici ani na jednání. Vše, co jsem popsala, se stalo, takže, žádná nepravda…a pan starosta to velmi dobře ví, tak se ho zeptejte. Vaše IP adresa, i když zřejmě nejste občan Podolí, na rozdíl od té mé, není zablokována.

  Hezký den.


 • 2. 6. 2021 19:00
  Hnilicova
  Re: Transparentnost a informovanost v Podolí

  A ještě malý dodatek.

  A dobrá zpráva pro všechny, kterým také zablokovali jeho IP adresu na tomto foru. Už zase mohu vkládat příspěvky. Takže díky p. administrátore.
  Hezký den


 • 24. 5. 2021 9:55
  Petr Krejčí
  Mazání příspěvků

  Dobrý den,
  Chci se zeptat administrátorů tohoto fóra na důvody smazání příspěvku MUDr. Hnilicové, zastupitelky obce. Její příspěvek žádným způsobem nenarušil tuto diskuzi. Nebyl příspěvkem, který by dle pravidel tohoto fóra hraničil s vulgaritou, nenapadal soukromí osob a nebyl ani osobním útokem na kohokoli. Osobně si cením každého, kdo má odvahu veřejně prezentovat své názory. Mezi zastupiteli, soudě alespoň dle tohoto fóra či veřejných zasedání, moc takových lidí není.
  Děkuji za obnovení příspěvku. S pozdravem Petr Krejčí


 • 24. 5. 2021 10:19
  Mikuláš Kaňa - ANTEE - Moderátor
  Re: Mazání příspěvků

  Dobrý den,

  komentář zastupitelky MUDr. Hnilicové jsme smazali nedopatřením během kontroly spamu. Byly tam dva odkazy které vedly mimo stránky a druhý byl v HTML tvaru. Pan starosta nám zavolal a komentář jsme obnovili. Omlouvám se za komplikace

  Mikuláš Kaňa
  Zákaznický servis
  Společnost Antee s.r.o.


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha

15. 8. Hana

Zítra: Jáchym

Turistická známka Podolí

 Odber SMS

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1714

Návštěvnost stránek

885745