Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 14. 2. 2013 15:16
  Radek Boček
  Zasedání ZO 21.1.2013

  Proč u zveřejněného zápisu ze zasedání není rozpočtové opatření RO 11/2012?


 • 11. 2. 2013 22:50
  Magdalena Dobromila Rettigová
  Krása anonymity

  M.D.Rettigová vede v Podolí místní ženský spolek. Scházejí se v něm mladé dívky, které se učí domácím pracem, ale i české řeči. Mezi nimi je i Lenka. Uchází se o ni o dost starší, šedesátiletý doktor Plavec. Lenka ho neodmítá, i když miluje Valentu, mladého chlapce, který však odešel do světa a dosud nedal o sobě vědět.

  Lenka i Plavec jsou celé obci pro smích. Tak jako M.D.Rettigová pro své vlastenecké smýšlení. Když už se všichni pomalu smířili s nerovným sňatkem, objeví se v Podolí Valenta, který se vrací pro svou Lenku. Dozvídá se však, že je Lenka zasnoubena se starým Plavcem. Setkává se s Lenkou a obviňuje ji, že si Plavce bere pro jeho dobré postavení.


 • 11. 2. 2013 16:32
  Libor Opluštil
  RE: Žádost o dotaci na MŠ a ZŠ [Libor Oplušti

  Vážený pane starosto, nepsal jsem o stávajících dluzích obce, jejich řádné splácení považuji jako bývalý člen finančního výboru obce za samozřejmé a normální. Měl jsem na mysli další dluh (byť krátkodobý), o který by pravděpodobně obec musela Českou spořitelnu žádat, aby bylo možné školku postavit Podle pravidel ROP je totiž nejdřív nutné důvěryhodně prokázat, že obec dodavateli stavby zaplatila a teprve po kontrole celého procesu může být (po několika měsících) část nákladů formou dotace zpětně obci proplacena. Plánované výdaje jsou min. 27,5 mil Kč (podle informací zveřejněných ve výběrovém řízení na zpracování žádosti). Odkud a kdy tyto prostředky obec získá? Kolik bude obec stát provoz nové školky a rozšířené základní školy? Zodpovězení těchto dotazů PŘED započetím plánované investice považuji za důležité, aby zastupitelstvo obce neopakovalo stejnou chybu jako tomu bylo před lety v případě sportovní haly.


 • 9. 2. 2013 9:46
  Vítězslav Eliáš
  RE: Žádost o dotaci na MŠ a ZŠ [Kašíková Věra

  Vážená paní Kašíková,
  Možná jsme mohli již dopředu předpokládat nárůst dětí v Podolí po obydlení nejnovější Nové Kolonky, ale počty nebylo odhadnout podle čeho. Koncem roku 2011 a začátkem roku 2012 se postupně začali přihlašovat noví obyvatelé k trvalému pobytu v Podolí. Brzy na jaře již bylo jasné, že máme problém s kapacitou základní školy, proto byla paní ředitelkou ve spolupráci s OÚ zpracována prognóza vývoje počtu žáků v ZŠ až do roku 2018, do kdy se bude držet počet žáků na 150% žáků školního roku 2011/2012, to je cca 90, a to jen dětí z Podolí a bez započtení přistěhovalectví. Začátkem května 2012, když jsem žádal Krajskou hygienickou stanici JMK o výjimku v navýšení počtu dětí v MŠ o 6 dětí na 66, již jsem žádost dokládal právě potřebou rozšíření prostor základní školy do tříd mateřinky. Výjimka byla KHS povolena do 31.8.2014 naposledy a s podmínkou, že do té doby bude vyřešena jak kapacita ZŠ, tak i MŠ. Začátkem června 2012 již proběhlo zásadní společné jednání vedení školy a obce ke způsobu řešení nové MŠ a výběru místa pro stavbu. Tomu předcházel průzkum možností, inspirace u jiných obcí a návštěva nové modulární školky v Brně Ořešíně.
  Jak vidíte, je to téměř rok, co se řešením školství v Podolí obec zabývá. A protože dnes už máme podklady, o které se můžeme opřít v odhadu nárůstu počtu dětí vlivem zástavby dalších lokalit plánovaných v platném územním plánu, chceme postavit školku se 4 odděleními (3 plně zaplní současně přihlašované děti). Nechceme, aby budoucí zastupitelstvo obce muselo zase za dva roky svého funkčního období řešit znovu otázku kapacity škol v Podolí.


 • 8. 2. 2013 15:17
  Magdalena Dobrotivá

  Pane starosto, nebyl jste to právě Vy, kdo, svoji volební kampaň, opřel o dost nevybíravou a neseriozní kritiku paní starostky, jak si počínala nehospodárně a zadlužovala obec. Právě Vy jste prohlašoval, že začala budovat školu bez stoprocentního finančního zajištění a dnes děláte to samé.
  Dále je nutné poznamenat, že v budoucnu bude školka „nadkapacitní“tedy nevyužitá a proto by měla posloužit pro rodiče z okolí. Na jednu věc jste přitom ale zapomněl. Z prostředků naší obce budete financovat školku cizím. To má obec tolik peněz a nepotřebuje investovat místním obyvatelům? To mají za ty zvednuté daně. Jsou mnohem levnější možnosti. Asi se o nich brzy dočtete na nových stránkách, které jsem objevila - http://podoliubrnapavlac.wz.cz/


 • 8. 2. 2013 7:09
  Kašíková Věra
  Žádost o dotaci na MŠ a ZŠ

  Celkem pravidelně sleduji diskuse škola,školka. Neměli jste se ale o tento problém zajímat jak se prodávaly už domy na Nové kolonce? Nebo hned jak se koupily? Po skoro roce je to celkem pozdě.


 • 7. 2. 2013 16:48
  Vítězslav Eliáš
  RE: Žádost o dotaci na MŠ a ZŠ [Libor Oplušti

  Vážený pane Opluštile, situace se zadlužeností obce není taková, jakou popisujete. Obecní úvěry za kanalizaci, sportovní halu a DPS pravidelně a bez problémů splácíme při vyrovnaném rozpočtu obce.
  Při dostavbě školky počítáme i s variantou alternativních zdrojů financování stavby školky v případě, že pokus o uplatnění dotace z nějakého, třebas i vnitroobecního důvodu nevyjde. Dostavba kvalitní školky a zachování uceleného podolského školství je naší prioritou rozvoje obce pro zachování její integrity a venkovského stylu života.


 • 6. 2. 2013 11:02
  Libor Opluštil
  Žádost o dotaci na MŠ a ZŠ

  Předpokládaná cena zakázky vypovídala o tom, kolik je ochotna obec za zpracování žádosti zaplatit. Podle mě je částka 570 000 Kč neadekvátní, ale nebudu se opakovat. Odpověď na to, co na trhu adekvátní je nebo není, už určitě přineslo otevírání obálek a hodnocení nabídek. Kdy budou zveřejněny výsledky?
  K zařazení Změny dokončené stavby ZŠ: argumentaci typu „nešíření strategie veřejně předem“ považuji v této fázi přípravy projektu za zavádějící. Smysl tajit něco před ostatními konkurenčními projekty mají spíš detaily obsahu zpracovávané žádosti o dotaci jako např. zdůvodňování potřeb, výhodnost navrhovaného řešení a především popis socioekonomických dopadů. A to do 29. března 2013, kdy nejpozději se žádosti na ROP JV musí podat.

  Řešit kapacitní problémy ZŠ v obci určitě musíme, ale myslím si, že k navrhovanému poněkud ambicióznímu řešení nové stavby MŠ bude stejně nutné už velmi brzy připravit jinou - výrazně levnější a proveditelnější variantu. Šance na získání dotace z ROP JV je velmi malá a finanční možnosti naší obce jsou zejména díky nesplaceným úvěrům omezené.

  Děkuji panu starostovi za odpověď a přeji sobě i ostatním diskutujícím, aby se reakcí příště dočkali ve lhůtě kratší než 10 dní:)


 • 5. 2. 2013 20:07
  Vítězslav Eliáš
  Re: Cena zpracování žádosti o dotaci na MŠ a

  Vážení diskutující, předpokládaná hodnota zakázky 570.000 Kč uvedená ve výzvě, byla sestavena smluvním zpracovatelem výzvy panem Pavlunem na základě poptávky u šesti potenciálních uchazečů.. Z těch šesti poptaných firem poslalo informaci o ceně 5 a z těch pěti 4 dělilo cenu na dvě části - 1. za zpracování a podání dotace, 2. provizi za úspěšnost. Všem pěti byla zaslána výzva.
  Právě ve vztahu k finanční situaci obce, jsme zvolili při stanovení struktury odměny strategii klást maximální důraz na úspěšnost v získání dotace a naproti tomu na co nejnižší platbu za zpracování dotace v případě neúspěšnosti. Na základě této strategie byla zpracována výzva a stanovena hodnotící kritéria. Jednoduše řečeno: minimální nebo žádná platba při neúspěšné žádosti o dotaci a naproti tomu odpovídající provize za úspěšnost (v řádu stovek tisíc Kč) placená z rozpočtu obce, která přinese naopak 85% zdrojů (cca 18 mil. Kč) do rozpočtu obce (které v případě neúspěšné dotace budou i když rozděleně placeny z rozpočtu obce, protože školka stát musí). Hodnotící kritéria byla takto nastavena. Druhá část platby (provize za úspěšnost) působí maximálně motivačně, aby budoucí zpracovatel žádosti o dotaci vynaložil maximální úsilí pro úspěšnost žádosti.
  Změna dokončené stavby ZŠ Podolí byla zařazena již do Výzvy na zpracování projektové dokumentace ze dvou důvodů: 1. fyzicky musí nastat úprava 1.NP po MŠ pro využití základní školou, 2. lepšího hodnocení sdruženého projektu poskytovatelem dotace ROP JV. To je postup, který nám byl doporučen.
  Z pochopitelných důvodů jsme se o této strategii nešířili veřejně předem před otevíráním obálek veřejné soutěže.


 • 5. 2. 2013 18:47
  Stanislav Mrázek
  Příspěvky do Zpravodaje/Milan Tříska

  Řešení redakční rady je v dané situaci pro mne přijatelné. Pro činnost členů rady bych do budoucnosti doporučil užší komunikaci s autory příspěvků - pro případ, že nebude možné příspěvek zveřejnit v předložené podobě.


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28
FOTBAL
29 30 31 1
FOTBAL
2 3 4 5 6 7
FOTBAL
8
FOTBAL
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
FOTBAL
22
FOTBAL
23 24 25 26 27 28 29
FOTBAL
30 31 1 2 3 4
FOTBAL
5
FOTBAL

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

1. 7. Jaroslava

Zítra: Patricie

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1692

Návštěvnost stránek

874206