Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 13. 6. 2021 12:16
  Jan Holý
  Výzva k zamyšlení

  Dobrý den občané Podolí,
  Dovolím si po sledování rubriky "Zeptejte se" reagovat na dění v obci a napsat svoje vyjádření k Vámi jistě známé problematice. Použiju větu pana Matějky, že každý kdo má zájme o budocnost obce by si měl dát čas k pořádnému prostudování všech informací, než se pod něco podepíše. Nebudu zde rozebírat situaci ohledně výstavby RD Nad Paloukem, protože si myslím, že k tomuto tématu již bylo řečeno,napsáno zveřejněno vč. právního výkladu dostatek informací, které jasně dokladují správnost záměru. Dostali jste letáček do domovů s projektem, kde
  vyplývá, že strategicky je to pro zatížení obce zatím ta nejlepší varianta a pro budoucnost obce (ekonomickou) přínos.
  Co mě spíše zaráží je to, že moderní politizace všeho se děje i v Podolí. Kampaň opozice, která zde probíhá je tím příkladem. Už jenom to, ze běhají po domech s nějakým podpisovým archem a přesvědčují občany nepravdivými údaji je dost neporfesionální, ale spíše účelová ve prospěch jednotlivců, kterým nejde ani o blaho občanů, ale jejich mocenský boj. Navíc využívají neznalosti událostí,zejména u starších občanů a důchodců (což je tedy smutné a neuctivé vůči těmto lidem) , viz. lživá reportáž na televizi Nova, po které se mě ptali jaktože se již staví (záběr na odkrytou zeminu), dále např. zastrašování dopravou. Prosím Vás, přes obec projede tisíc aut denně, ale jsou to auta, která si zkracují cestu do Brna z jiných okresů a okolních obcí. Myslím,si, že doprava občanů Podolí je stejná jako všude jinde. A ruku na srdce,kolik z Vás má jenom jedno auto? a co by měli říkat lidé, žijící u hlavní silnice. Bohužel jsme strategicky v blízkosti Brna, ale stím nikdo nic z nás neudělá.
  O co tedy jde: vzpoměte si na výstavbu RD Kolonka I,II, Na Výhonem, kde nebyla v té době v občanech taková nenávist a zášť, (navíc bylo vždy postaveno více RD) jako teď, kdy se do čela odpůrců výstavby postavil pan Sedláček, který ovšem neuvádí přesné údaje a zejména se opírá o svoje převědčovací schopnosti. Myslím, si, že by jste měli důkladně zvážit svoje rozhodnutí na základě jeho údajů ( předveším si ověřit i druhou tu prospěšnou stránku věci), protože v případě, že s ním souhalsíte dávaté tím najevo, že nechcete aby např.v Podolí byl nový moderní obchoch vč. služeb pro občany, mateřská školka pro Vaše děti,vnoučata a další, ale především to, že nechcete, aby se obec nadále mohla zdokonalovat i pro Vás. Navíc člověk, který veřejně prohlašuje a píše o někom, ze lže ,podvádí,korumpuje a je diktátor a nemá k tomu sebemeší důkazy a písemné podklady - nezlobte se, ale nechápu, že má u některých z Vás důvěru. Nesouhlasím s pane, starostou,že ho můžete věřejně i urážet. Nikdo nemá právo (i když je svoboda a demokracie ?) osobně urážet druhého občana , navíc veřejného funkcionáře,kterého jste si zvolili. Je to jen důkaz o tom, jaký je sám tento člověk (slušný podolák ?). Pořád se jenom vyhledává špatnost anegativa. Nemyslíte si, že jsou i pozitivní věci, slušní lidé, kteří to myslí i z druhými dobře? Zvažte ještě jednou svoje nárory a rozhování, posuzujte věci objektivně a ze všech stran, nenechte se únést jednostraným přesvědčováním, víte ono a to vím, ze zkušeností, člověk v dobré míře může udělat špatné rozhodnutí, které může i svým způsobem uškodit
  Vše ohledně výstavby RD bylo dobře popsáno ve zpravodajíchi na této rubrice, vč. veřejných vystoupeních. Ještě není pozdě něco změnit, je to jenom o zdravém selském rozumu,logice,lidskosti a chtění. Pojďe si mezi s sebou o tom popovídat,podiskutovat.

  Přeji Vám čisté svědomí a pevné zdraví


 • 13. 6. 2021 15:54
  Roman Slivka
  Re: Výzva k zamyšlení

  Vážený pane Holý

  líbí se mi Vaše následují myšlenka "posuzujte věci objektivně a ze všech stran, nenechte se únést jednostraným přesvědčováním, víte ono a to vím, ze zkušeností, člověk v dobré míře může udělat špatné rozhodnutí, které může i svým způsobem uškodit".

  Domnívám se, a pokud to tak není prosím opravte mne, že patřím k těm lidem kteří informace zvažují se všech stran.

  Co byste mi prosím doporučil abych dostal odpovědi na otázky na které se ptám a na které odpovědi od pana starosty nedostávám? Osobně se cítím tak, že mi je něco zatajováno. A pokud je mi něco zatajováno takto ve mě vyvolává pochybnosti.

  Hezký den
  Roman Slivka


 • 11. 6. 2021 18:47
  Anna Jílková
  Petice za referendum

  Dobrý den.
  Jen krátce se vracím k mému článku ze dne 6.6.2021. Pan Sedláček přišel a omluvil se. V klidu jsme si spolu popovídali. Trochu jsem změnila svůj názor a myslím si, že pan Sedláček umí být také slušný.
  Anna Jílková.


 • 11. 6. 2021 13:23
  Petr Matějek
  Poděkování za odpovědi

  Chci poděkovat starostovi obce i Ivo Sedláčkovi za odpovědi na moje otázky. Na obou stranách jdete do detailů, které snad vysvětlují celou situaci. Vyhradím si čas na prostudování všech podrobností a myslím, že by to měl udělat každý, kdo má o tuto problematiku a celkově o budoucnost obce zájem. Třeba to některým spoluobčanům pomůže, aby si utvořili nezávislý postoj, který potom vyjádří v případném referendu.
  Krásný nadcházející víkend všem
  Petr Matějek


 • 11. 6. 2021 12:49
  Vítězslav Eliáš
  NAD PALOUKEM - PRÁVNÍ POZICE OBCE


  ARROWS, advokátní kancelář
  Vyřizuje: Huneš Karel, Mgr.
  Telefon: +420 770 115 025
  Email: hunes@arws.cz
  Datum: 8. 6. 2021


  POSOUZENÍ VÝKLADU POZICE OBCE PODOLÍ VE VZTAHU K DEVELOPEROVI (ÚZEMNÍ STUDIE NAD PALOUKEM)

  Vážení,
  v návaznosti na Váš požadavek zpracování stanoviska k tvrzením zachycených v dokumentu „Výklad pozic obce_Sedláček“ tímto sdělujeme stanovisko naší advokátní kanceláře.

  Ad. 1 I přes to, že je to problematické, lze smluvně zavázat i budoucího vlastníka nemovitosti, nehledě na skutečnost možnost zajištění smluvní pokutou a podobnými instituty ve smlouvě s developerem na spolupráci při investičním projektu.

  Ad. 2 „Pokud odůvodnění říká, že "s ohledem na zachování tradičního panoramatu je třeba postupovat citlivě ... proto je předepsáno užití šikmých střech", jistě tím autor územního plánu (a obec, která jej v této podobě schválila) neměli před očima střechy vizuálně ploché.
  Z pokynů územního plánu je zřejmé, že šikmými střechami jsou v případě Podolí zcela jistě myšleny tradiční střechy sedlové. Stavební úřad se v tomto případě má o co opřít, aby v území povolil v maximální možné míře střechy sedlové. A i obec může užití sedlových střech vyžadovat, ať už v územním řízení, nebo rovnou při sepisování smlouvy s developerem.“

  Tvrzení, že se má stavební úřad o co opřít je zavádějící, vzhledem k uvedené definici šikmé střechy, kterou je i střecha o sklonu 10° s tím, že záleží na projektové dokumentace (textové části) a na orgánech územního plánování, kam věc pustí a jak věc posoudí, přičemž nelze takto generalizovat a obecně předjímat, že stavební úřad rozhodne právě tak.

  K tvrzení „zcela jistě myšleny tradiční střechy sedlové“ je třeba uvést, že pokud tato skutečnost není zanesena v platné územně plánovací dokumentaci, není na povolení sedlové střechy (resp. nepovolení jiných typů šikmých střech) nárok a rozhodně neplatí, že platný územní plán umožňuje výstavbu pouze šikmých sedlových střech „tradičních“ tedy se sklony kolem 40° bez dalšího. Územní plán, jak je i uvedeno v daném dokumentu uvádí pouze informaci o požadavku šikmé střechy, nic dalšího dále neuvádí.

  Sám o sobě tedy územní plán nereguluje požadavek na výstavbu domů pouze se šikmou střechou sedlovou o určitém sklonu.

  Nutnost výstavby sedlové střechy může být dána posuzováním urbanistické hodnoty obce, krajinného rázu apod. Nicméně v této části upozorňuji, že se jedná o velice neurčitou a subjektivní kategorii (vzhledem k absenci konkrétnějších požadavků v územním plánu), kdy velice záleží na dvou faktorech:
  1. úřední osobě posuzující daný záměr, v jejíž diskreční pravomoci je posouzení urbanistických a architektonických hodnot obce, jakož i zachování panoramatu obce,
  2. projektové dokumentaci záměru, resp. odůvodnění záměru vzhledem k úkolům a cílům územního plánování, tedy posuzování záměru dle obecných hledisek stavebního zákona, které provádí úřad územního plánování a stavební úřad.

  Ad. 3 Jednoznačně nelze tvrdit, že developer nepostaví bez podpisu smlouvy s obcí nic. Plánovací smlouva je nyní použitelná pouze v rámci vydání regulačního plánu. Jiné smlouvy uzavírané mezi obcemi a investory nejsou smlouvami plánovacími ale buď čistě smlouvami o připojení (podmínkách) na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (§88 stavebního zákona) nebo smlouvy o spolupráci při projektu.
  Je třeba uvést, že obec Podolí není správcem sítí technické infrastruktury, bez které nelze záměr realizovat (kanalizace, vodovod) a tedy nemá možnost skrze odmítnutí uzavření smlouvy tento záměr blokovat, nehledě na skutečnost, že po splnění určitých zákonných podmínek je správce VaK povinen odběratele napojit.
  K napojením na pozemní komunikaci uvádíme, že toto je primárně svěřeno obecnímu úřadu výkonem přenesené působnosti, do níž nesmí obec jako samospráva nikterak zasahovat a napojení probíhá pouze na základě splnění zákonných podmínek.
  Obec má možnost projekt svou procesní aktivitou maximálně zpomalit např. námitkami v řízeních dle stavebního zákona, odvoláními apod. nicméně jsem přesvědčen, že vzhledem k obsahu územního plánu a územní studii lze projekt dále realizovat bez nutné součinnosti obce s tím, že pro developera toto bude znamenat časové prodlevy a vyšší náklady.
  Upozorňuji, že souhlas obce se stavebním záměrem není nutným předpokladem pro vydání územního rozhodnutí/stavebního povolení i přes to, že je nutným podkladem žádosti o vydání takového rozhodnutí (územní/stavební), tak toto rozhodnutí může být v důsledku vydáno i přes nesouhlas obce a záleží na posouzení stavebního úřadu v rámci vyhodnocování důvodu nesouhlasu obce, nehledě na skutečnost že smlouva o spolupráci s obcí není sama o sobě nutným podkladem pro investora, když vedle toho získá smlouvy na napojení na VaK, které nebude uzavírat s obcí jako takovou.

  Pokud je uvažováno o změně územního plánu, je třeba si uvědomit možnost požadovat náhradu za změny v území dle § 102 stavebního zákona, když platí obecně tzv. pětiletý test, nicméně s tímto je spojená i projekční příprava a developer by náklady doposud vynaložené na projekci mohl po obci následně v případě negativní změny územního plánu vyžadovat z titulu náhrady škody nota bene, když s obcí probíhala jednání, která prokazatelně měla účel umožnit realizaci tohoto projektu.

  S pozdravem
  Mgr. Karel Huneš


 • 11. 6. 2021 12:45
  Vítězslav Eliáš
  NAD PALOUKEM - PRÁVNÍ POZICE OBCE

  Vážení diskutují i čtenáři této rubriky,

  minulý týden se zde objevil zcela zásadní příspěvek pana Sedláčka k tématu výstavby Nad Paloukem, jako reakce na dotaz pana Matějka. K odpovědi byly panem Matějkem vyzvány obě strany, tedy i já. Necítím se být právním odborníkem, a proto jsem si vyžádal posouzení veřejně vyslovovaných tvrzení, která pan Sedláček ve svém textu uvádí a která jsou naprosto klíčová:
  - nutnost plánovací smlouvy
  - možnosti obce v jednání s developerem
  - možnosti omezení na jednu bytovou jednotku
  Toto právní stanovisko jsem si vyžádal od specialisty na stavební právo, pana magistra Huneše AK ARROWS, který je navíc s problematikou naší obce již seznámen. Jeho rozbor zde spolu s textem pana Sedláčka dávám k dispozici jako odpověď panu Matějkovi, ale i dalším dotazujícím. Pan Sedláček jako právní laik si samozřejmě může dovolit tvrdit cokoliv líbivého. Za svá tvrzení nenese žádnou odpovědnost ani před vámi, ani před zákonem. Moje resp. naše situace je jiná.

  Vážení čtenáři, nemusíte ke mně mít žádné osobní sympatie, je možné mě veřejně urážet tak, jak to dokáže například pan Sedláček, ale na základě faktů tvrdím, že výstavba podle stávající studie přináší skutečně ta ohrožení, která celou dobu zmiňujeme a kterým nebudeme schopni v žádném případě zabránit.
  Ve středu večer jsme se sešli nad závěrečnou verzí přípravy naší smlouvy s developerem. Vznikla smlouva, která reflektuje požadavky tak, jak postupně přicházejí a která přináší obci a nám občanům zásadní výhody oproti stavu bez dohody, tedy stavby podle původní studie. Protože pokud developer dodrží podmínky stávajícího územního planu, obec opravdu vypadává z rozhodování, ať už vám pan Sedláček tvrdí cokoliv. Rozbor pana Mgr. Huneše přidávám pro přehlednost v samostatném příspěvku a v originále ho najdete v rubrice OBČAN A OBEC > CO SE DĚJE V OBCI > LOKALITA NAD PALOUKEM.

  Hezký den
  Vítězslav Eliáš


 • 8. 6. 2021 20:12
  Vladimíra Zubková
  záměr směnit/prodat obec.pozemek Nad Paloukem

  Pane starosto,

  na úřední desce obecního úřadu byl dne 5. 6. 2021 vyvěšen záměr obce (3/2021) směnit nebo prodat část obecního pozemku parc. č. 183/1. Jde o část obecního pozemku v lokalitě Nad Paloukem, kterou se obec zavázala (Vaším podpisem zcela nezávazné Dohody o podmínkách spolupráce v souvislosti s výstavbou rezidenčního projektu Nad Paloukem) směnit za části pozemků parc. č. 915/4 a 915/52 ve vlastnictví společnosti PODOLÍ NAD PALOUKEM s.r.o.

  Prosím o odpověď:

  Z jakého důvodu a proč obec zamýšlí zmíněný obecní pozemek směnit/prodat? Zajímá mě, jestli tímto za obec činíte kroky k naplnění Dohody o spolupráci ohledně rezidenční výstavby. A pokud ano, tak se ptám, proč obec tento záměr vyvěšuje, co Vás k tomu nyní vede, když, jak jste opakovaně zdůraznil, je dohoda nezávazná? Má obec v nejbližší době v plánu zmíněnou část obecního pozemku směnit/prodat? Případně, kdy tak hodlá učinit?

  Svými dotazy jsem ještě níž odsunula dotazy, které dříve položili pan Slivka a pan Matějek, a které ještě nebyly zcela zodpovězeny. Dovolím si alespoň zopakovat část dotazu pana Slivky, protože souvisí s tím, na co se teď ptám já:

  "V minulosti jste zmínil, že obec má projektovou manažerku a ta jistě časový plán má. Můžete ho zveřejnit? Rád bych viděl, a jistě nejenom já, kdy a jaké kroky se dělají, jaký je plánový sled akcí atd. Tento plán, který bude veřejný, jistě pomůže eliminovat to, že někdo něco neví. Očekávám, že plán má podchycené kroky jako sdílení smlouvy k připomínkování, projednávání smlouvy zastupitelstvem a jiné. Jinými slovy existuje jasně definovaný sled akcí, který povede k úspěšnému konci.

  Slíbil jste, že zveřejníte v přehledném formátu benefity a kvantifikované cíle nám všem. Kdy to prosím bude? Cituji Vás: ‚Detailní kvantifikace těchto cílů, např. procento přihlášenosti obyvatel lokality k trvalému pobytu v obci, osídlenost Podoláky, jasná pravidla pro investora atd. jsou předmětem aktuálních intenzivních jednání na různých úrovních. Jakmile je budeme mít k dispozici, velmi rád a s naprostou samozřejmostí je zveřejníme v přehledném formátu.’ “

  Děkuji za odpovědi.

  Vladimíra Zubková


 • 11. 6. 2021 12:25
  Vítězslav Eliáš
  Re: záměr směnit/prodat pozemek Nad Paloukem

  Vážená paní Zubková,
  Níže uvádím odpovědi na Vaše otázky. Bohužel mi jiná důležitá práce starosty nedovolila odpovědět dříve.

  Obec má v plánu směnit pozemek za pozemek pro rozšíření hřbitova v případě naplnění podmínek připravované smlouvy o spolupráci v zástavbě lokality Nad Paloukem mezi obcí a developerem. Zda bude smlouva naplněna je otázkou jejího schválení i otázkou výsledku referenda, bude-li vyhlášeno. Zveřejnění záměru je zákonná podmínka pro jakoukoli budoucí manipulaci s majetkem obce.

  Jak jistě všichni vnímají harmonogram je neustále proměnnou veličinou. Mění se průběhem vyjednávání o smlouvě, zásadně se mění podaným návrhem na vyhlášením místního referenda. Zatím známé kroky jsou zasedání zastupitelstva, které se z termínu 21.6. zřejmě přesune na termín 29.6. Na tomto zasedání očekáváme projednání zmíněné smlouvy s developerem, která bude obsahovat rozvazovací podmínku v závislosti na výsledku referenda a také zde očekáváme případné vyhlášení referenda. Jasně definovaný sled akcí je závislý na tom, zda referendum bude vyhlášeno a jaký bude jeho výsledek.

  K jasně kvalifikovaným cílům a benefitům mohu jen zopakovat, že jsou předmětem jednání o smlouvě a v této smlouvě budou takto jasně definovány a spolu se kompletním zněním smlouvy v přehledném formátu zveřejněny.

  Hezký den
  Vítězslav Eliáš, starosta


 • 7. 6. 2021 10:54
  Libuše Vlachová
  Referendum

  Pane starosto,
  pro pořádek bych ráda připomněla, že jste nebyl iniciátorem obecního referenda ve věci kasina, ani jste výsledek referenda nerespektoval - zdržel jste se hlasování.
  Libuše Vlachová


 • 6. 6. 2021 20:03
  Anna Jílková
  Petice za referendum

  Pane Sedláčku, chci reagovat na váš článek ze dne 6.6. v 10:09 hod.
  Já také nesouhlasím s masivní výstavbou domů ,,Nad Paloukem". Inteligentní lidé si vyříkávají svoje rozdílné názory slušně. Vy asi slovo ,,slušnost" vůbec neznáte. Osobně vás neznám, ale z toho, jak se na těchto stránkách prezentujete, tak je mi z vás špatně.
  Anna Jílková.


 • 5. 6. 2021 14:12
  Ivo Sedláček
  Petice za referendum

  Vážení sousedé,

  jak jste určitě zaznamenali, v obci proběhla v minulých dnech petice k vyhlášení referenda o výstavbě v lokalitě Nad Paloukem, kde investor zamýšlí realizovat rezidenční výstavbu až 95 domů. Během pouhých čtyř dnů petici podepsalo 559 občanů obce, což odpovídá téměř polovině všech voličů.

  Návrh na vyhlášení referenda s podpisovými listinami byl na obecní úřad podán dne 3. 6. 2021 tak, aby byl návrh projednán na nejbližším jednání zastupitelstva, které je dle starosty obce Vítězslava Eliáše plánováno na 21. 6. 2021. V krátkém čase petici podepsalo 559 oprávněných osob, což odpovídá téměř polovině všech voličů v obci. Byla tak s výraznou rezervou splněna zákonná podmínka minimálně 30 % podpisů.

  Plné znění tiskové zprávy naleznete na www.podolaci.cz nebo na facebooku Podoláci.

  Pane starosto, můžete prosím veřejně sdělit Váš zamýšlený postup, jak naložíte s vůlí občanů tentokrát? Alespoň reakcí na tomto fóru nebo tiskovou zprávou.

  Všem co podepsali děkujeme za odvahu, komentáře a podněty. Je škoda, že musíme jako občané znovu využít nástoroje referenda k ochraně hodnot obce.
  Místo tvoření pro obec je tak mnoho energie plýtváno zcela zbytečně nerespektováním občanů.

  Přeji krásný den

  Ivo Sedláček


 • 5. 6. 2021 23:58
  Vítězslav Eliáš
  Re: Petice za referendum

  Vážený pane Sedláčku,

  Váš text je dalším příkladem toho, jak si dokážete brát občany obce, rozvoj obce a obecni prospěch jako rukojmí svým osobním ambicím. To mne velmi mrzí. Jak budu reagovat? Samozřejmě podle zákona o referendu. Pro pořádek bych rád připomenul, že iniciátorem předešlého obecního referenda ve věci kasina jste nebyl Vy, ale já. Jeho výsledky, jak víte, jsem já i zastupitelé zvolení za sdružení Za Podolí u Brna , plně respektovali a respektujeme.

  Hezký den
  Vítězslav Eliáš


 • 6. 6. 2021 10:09
  Ivo Sedláček
  Re: Petice za referendum

  To je výborné ????
  S počtem 559 rukojmích se dostanu i na wikipedii, hned za ruský Beslan.
  Ale vážně… Úplně nevím, co si myslíte o občanech Podolí, ale Vaše opovržení jinými názory je pozoruhodné.

  Mimochodem. Iniciátorem referenda jste byl asi tak jako u většiny realizačních akcí v Podolí. Tedy, z vaší hlavy to nebylo. Nebo stejně tak, jako když pumptrack nebo workout navrhli děti ZŠ. Takto bychom mohli pokračovat dál a dál… Kdyby to nebylo ostudné, tak je to i vtipné. Už se těším, jak se budete 12. 6. nakrucovat u workoutu. Přinesu Vám k tomu volební program Jednotného Podolí z roku 2014.

  Výsledek Vašeho starostování odpovídá tomu, jak jste se na funkci, překračující Vaše schopnosti dostal. Po zádech předchozí starostky paní Pavlíkové.
  Tak mi tu prosím nepište o ambicích…

  Přeji pěkný den všem dobrým lidem

  Ivo Sedláček


 • 6. 6. 2021 11:15
  Kateřina Horáková
  Re: Petice za referendum

  Pane starosto, vnímám to tak, že většina občanů Podolí se nyní snaží zabránit katastrofálním následkům Vašich osobních ambicí. Zdravím Kateřina Horáková


 • 6. 6. 2021 11:33
  Vladimíra Zubková
  Re: Petice za referendum

  Dobrý den, pane starosto,

  u minulé petice jste tvrdil, že občany manipulujeme a lžeme jim, teď si je pan Sedláček bere za rukojmí… Opravdu lidi podceňujete. Já se přiznám, že jsem měla obavy z reakcí lidí, až na ně zazvoníme s možností podepsat petici za referendum, ale bylo to zbytečné. Ať už petici podepsali nebo ne, byli, až na úplné výjimky, příjemní, v obraze a vesměs měli na další výstavbu v obci jasný názor. A protože jsem taky zjistila, že lidi hodně čtou Zeptejte se, vrátím se k otázce pana Sedláčka, protože jste na ni odpověděl tak, že by si každý musel jí přečíst zákon o místním referendu. Přitom stačilo napsat např.: návrh na vyhlášení referenda obecní úřad posoudí, jestli má všechny náležitosti a pak bude návrh předložen zastupitelstvu, které o něm na nejbližším zasedání rozhodne a referendum vyhlásí nebo ne. Pokud nevyhlásí, můžou se navrhovatelé žalobou domáhat, aby referendum vyhlásil soud.

  Vladimíra Zubková


 • 31. 5. 2021 16:37
  Anna Jílková
  Mateřská škola + ,,parkování" na Dědině.

  Dobrý den, chci zareagovat na příspěvek Veroniky Valehrachové ze dne 17.5.
  Problém s parkováním aut je všeobecný. Na ulici Výhon také stojí jedno auto za druhým. A právě ten malý parčík, o kterém se Veronika zmiňuje, je něco málo zeleně, která tuto ulici aspoň trochu oživí. Myslím si, že úplně tak zbytečný není. Dost často se tam zastaví maminky s malými dětmi, které si užijí pohoupání na koníkovi. Posedí a odpočinou si tam i turisté, kteří jdou kolem. Jsme rádi za ten kousek zeleného prostoru. Hruška uprostřed již narostla a krásně kvetla, živý plot se taky rozrostl a každý rok kvete.
  Myslím si, že proveditelné je téměř všechno, ale přece není možné, abychom problém s parkováním aut řešili tak, že zničíme pěkný, sotva vzrostlý parčík, kde je aspoň trochu zelené přírody. Nebo té zeleně máme všude nadbytek?
  Přeji všem pěkné jarní dny.
  Anna Jílková.


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

3. 7. Radomír

Zítra: Prokop

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1692

Návštěvnost stránek

874725