Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 9. 12. 2013 12:01
  Kučerovi
  chodník - škola

  Dobrý den pane Třísko,

  osobně myslím hlavně chodník u školky -je tam sice taky "nudlička", ale z bezpečnostního hlediska velmi prakticky oddělaná zelení od hlavní komunikace. Člověk o děti nemusí mít takový strach a může jim nechat trošku té volnosti pohybovat se samostatně po chodníku. Osobně si myslím, že zrovna tato část dle plánu nic zásadního pozitivního nepřináší a mnohem ekonomičtější a praktičtější by bylo ten stávající chodník opravit. Nehledě na to, že některé části obce nemají ani osvětlení a chodník už vůbec ne (viz část od obecního úřadu kolem Agropodu ke Kolonce). Pěkný den


 • 4. 12. 2013 11:06
  Miloš Vránek
  Císařská cesta

  Podle zveřejněné studie na úpravu parčíku Loučka má být zrušen možný průchod chodců a cykloturistů, po staré tzv. „Císařské cestě“, která po několik století spojovala Brno a Olomouc. Myslím, že by to bylo velice nešťastné řešení.
  Pokud by tím hlavním důvodem mělo být „protipovodňové opatření“ domnívám se, že by je bylo možné provést daleko citlivěji a levněji bez omezení pro chodce i cyklisty.


 • 2. 12. 2013 15:08
  Stanislav Mrázek
  Studie-Rybník

  Jako řidiči se mi jeví podélné parkovací stání ve vnitřním oblouku komunikace jako velmi nevhodné a pro provoz velmi nebezpečné řešení.
  Jako občan bych raději chodil po novém chodníku, ale v místech chodníku současného.


 • 2. 12. 2013 14:11
  Kašíková Věra
  rozsvícení vánočního stromu

  Dobrý den. Chtěla bych poděkovat všem co měli co do činění s přípravou výzdoby stromečku, jarmarku i programu. Myslím, že to byla moc povedená akce.


 • 2. 12. 2013 11:16
  Milan Tříska
  Dopravní studie [Kučerovi]

  Dobrý den,Kučerovi,děkujeme za připomínku. Osobně pokládám zelený pás mezi chodnikem resp.tou vydlážděnou nudličkou, kterou místy "chodník" na Rybníku připomíná, a vozovkou jako milý, hezčí a užitečný a od pana Trnky jde o cenný postřeh. Cílem přestavby a úprav na Rybniku, jak je chápu já, určitě není změna malebné vesničky plné zeleně v holé betonové parkoviště. Přestavba musí respektovat celou řadu naprosto rozporných a protichůdných požadavků a je to odborná práce.Pevně věřím, že kompromis mezi vznikem nových, dosud chybějících parkovacích míst a zelení najdeme, resp. najde je projektant, který studii připravuje. Rozporů které je třeba vyřešit,je jistě víc. Naším ideovým záměrem pro navrhovanou rekonstrukci, který v Zastupitestvu diskutujeme, je vytvořit důstojnější,bezpečnější a hezčí vstupní komunikaci do obce. Hezký den.


 • 28. 11. 2013 22:15
  Kučerovi
  Dopravní studie

  Dobrý den,pozorně jsme si přečetli další připomíky ke studii a nemůžu jinak než souhlasit s panem Trnkou a panem Sedláčkem. Jejich připomínky jsou věcné, logické a stojí za to se nad tím zamyslet! Proč rušit zeleň, kde to není potřeba? Chceme mít z vesnice holé betonové parkoviště nebo malebnou vesničku plnou zeleně? Přeji pěkný den.


 • 27. 11. 2013 14:58
  Ivo Sedláček
  Studie dopravního řešení ulice Rybník a Náves

  Dobrý den,

  měl bych následující připomínky ke studii. Tyto jsem zaslal i na OU. Sem vkládám pro účely případného rozvedení některých podnětů spoluobčany, případně k jejich vyvrácení jako nevhodných.
  - zůžení na minimální šířku – jak bude řešen pojezd zemědělských strojů? Pojedou částečně protisměrem?
  - pojezd zemědělských strojů kolem ostrůvků? Musely by být pojezdové.
  - Cyklostezka
  neřešené ukončení cyklostezky – navrhované řešení panem Klanicou
  možnost vyznačení cyklostezky na silnici (víceúčelový pruh), návaznost na cyklostezku do Mariánského údolí?
  - parkovací stání při ulici Rybník
  jak byl stanoven počet parkovacích stání? počet parkovacích stání 39, domů je 34, dost domů má svoje parkovací plochy (napočítáno 22 vjezdů). Potřeba 12 stání pro místní řešena 39 stáními. Možnost řešení parkovacích stání na pozemcích vlastníků-v případě jejich zájmu?
  - podélné parkovací stání
  nevhodné umístění parkovacích stání – těsně vedle výjezdu od domů – zejména na vnitřním oblouku nebude nic vidět. Umisťují se parkovací stání přímo k výjezdu – přes rozhledové poměry to u nikoho na vnitřním oblouku nemůže projít. Vzdálenost k zastavení z 50kmh o osobního na suché cestě je 28m (14 reakce, 14m brzdná dráha) (mokrá 33m)… rozhled z výjezdů na vnitřním oblouku bude odhadem z výkresu 2-15m (dle stínícího auta) … tedy bez šance pro obě strany za volantem.
  - chodník na Rybníku
  nesmyslně a stavebně drahé řešení: kde je chodník, je nově zeleň, kde je zeleň, bude nově chodník. Důvod? Proč se zbavovat dobrého řešení, kdy je chodník dále od cesty? Proč likvidovat zeleň, která je v zeleném místy již vzrostlá
  - lávka přes most – jaká alternativní řešení byla projednávána?
  - kde je řešeno obratiště autobusů? Navíc byla dne 26.11.2013 schválena linka č. 96 (kloubový autobus otáčející se v Podolí)…
  - přeložky el. vedení – na zastupitelstvu bylo na můj dotaz, zda bude ulice (která má zachovalý povrch) překopána, sděleno, že přeložky budou probíhat protlakem pod komunikací. Vzhledem k množství sítí a malého prostoru mimo komunikaci (startovací jáma protlaku min 2x0,8m, hloubka 10cm pod rouru; cílová jáma má rozměry min 2x2x 10 cm pod rouru) to nepovažuji za technicky realizovatelné.
  - navrhuji přeložky NN, veřejného osvětlení v další etapě na konci životnosti stávající komunikace.
  - jaký je konečný termín veřejného projednání? K tomuto malý komentář: na zasedání zastupitelstva 26.11. místostarostka Marciánová a následně starosta Eliáš svorně tvrdili, že při zveřejnění bylo odsouhlaseno veřejné projednání do dalšího zastupitelstva (tedy právě do 26.11.). Tedy, že termín byl stanoven. Nic takového ovšem v zápise ani průvodní informaci není. Nelze tedy souhlasit s tím, že 17.12. na zastupitelstvu bude schválena finální podoba studie. Prvně je potřeba stanovit konečný termín k vyjádření, následně relevantní připomínky zapracovat, odsouhlasit upravenou studii a tu znovu podat k veřejnému projednání se stanovením konečného termínu.

  Závěrem:
  nevím, zda by většinu obyvatel neuspokojila oprava a mírné rozšíření chodníku, pokračování cyklostezky na silnici místo chodníku, vytvoření zálivů a parkování mimo komunikaci (i na pozemku soukromých vlastníků (pokud by tato situace nastala – stejně slouží primárně pro ně), propojení chodníků a dodělání osvětlení v místech, kde v obci chybí.


 • 26. 11. 2013 10:39
  Ludvík Trnka
  chodník u vozovky ještě jednou

  Dobrý den. Ještě jsem si všimnul chodníku za mostem na ulici Rybník, též je přimknutý k vozovce. Jakkoli chápu a uznávám argumenty k chodníku mezi "školou a soklovnou", přesto bych chtěl co možná nejhlasitěji volat po jiném řešení. V obci je velká část chodníků od jízdních pruhů "hlavní silnice" oddělena zeleným pruhem, což je naprosto úžasné a docela unikátní řešení. Mrzí mne pokud zpracovatel dokumentace neprojevuje cit pro tento úžasný a smyslupný obecní fenomén. Myslím že všechny rodiče malých neposedných dětí, musí souhlasit, že oddělení chodníku od vozovky zeleným pruhem je mnohem příjemnější než "přiražení" k jízdnímu pruhu, byť tedy s "nejistým" oddělením v podobě zaparkovaných aut. Děkuji za možnost projevení názoru, není potřeba odpovídat.
  (a prosím o prominutí, ale trochu mne mrzí když se pod pojmem "komunikace" skrývá pouze silnice. Pojem "komunikace" je velmi široký a zahrnuje v sobě pěšinky, cesty, chodníky, silnice, dálnice a dlouhou řadu dalších objektů a nitek "komunikační sítě", proto spojení pojmů komunikace a chodník je poněkud nesystémové, děkuji a omlouvám za snad nepříliš věcný dodatek)


 • 25. 11. 2013 13:15
  Vrzalová Helena
  Cyklostezka

  Dobrý den, víc jak měsíc na cyklostezce nesvítí 2 lampy před mostem směrem na Bedřichovice. Několikrát jsem tudy šla a není to zrovna příjemný pocit, navíc člověk si musí dávat pozor co se nachází na cyklostezce. Před měsícem to byly kabely a teď bahno. Doufám, že budou brzy opraveny.
  Děkuji Vrzalová Helena


 • 21. 11. 2013 15:39
  Vítězslav Eliáš
  Re: otáčení autobusu na nové studii

  Dobrý den pane Trnko,
  o náhradním místě pro otáčení autobusu jsme se zpracovatelem dokumentace i předběžně s představiteli společnosti KORDIS jednali.
  Mezi komunikací a chodníkem před domem č.p. 24 a částí domu č.p 25 je pás parkovacích stání, takže chodník sousedí přímo s komunikací jen v krátkém úseku na rohu domu č.p. 25, ale má zase dostatečnou šířku. Zeleň je přesunuta k domu z důvodu bezpečného výhledu při příjezdu od OÚ do křižovatky.
  Děkujeme za Vaše názory.
  Vítězslav Eliáš


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha

15. 8. Hana

Zítra: Jáchym

Turistická známka Podolí

 Odber SMS

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1714

Návštěvnost stránek

885874