Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 28. 11. 2013 22:15
  Kučerovi
  Dopravní studie

  Dobrý den,pozorně jsme si přečetli další připomíky ke studii a nemůžu jinak než souhlasit s panem Trnkou a panem Sedláčkem. Jejich připomínky jsou věcné, logické a stojí za to se nad tím zamyslet! Proč rušit zeleň, kde to není potřeba? Chceme mít z vesnice holé betonové parkoviště nebo malebnou vesničku plnou zeleně? Přeji pěkný den.


 • 27. 11. 2013 14:58
  Ivo Sedláček
  Studie dopravního řešení ulice Rybník a Náves

  Dobrý den,

  měl bych následující připomínky ke studii. Tyto jsem zaslal i na OU. Sem vkládám pro účely případného rozvedení některých podnětů spoluobčany, případně k jejich vyvrácení jako nevhodných.
  - zůžení na minimální šířku – jak bude řešen pojezd zemědělských strojů? Pojedou částečně protisměrem?
  - pojezd zemědělských strojů kolem ostrůvků? Musely by být pojezdové.
  - Cyklostezka
  neřešené ukončení cyklostezky – navrhované řešení panem Klanicou
  možnost vyznačení cyklostezky na silnici (víceúčelový pruh), návaznost na cyklostezku do Mariánského údolí?
  - parkovací stání při ulici Rybník
  jak byl stanoven počet parkovacích stání? počet parkovacích stání 39, domů je 34, dost domů má svoje parkovací plochy (napočítáno 22 vjezdů). Potřeba 12 stání pro místní řešena 39 stáními. Možnost řešení parkovacích stání na pozemcích vlastníků-v případě jejich zájmu?
  - podélné parkovací stání
  nevhodné umístění parkovacích stání – těsně vedle výjezdu od domů – zejména na vnitřním oblouku nebude nic vidět. Umisťují se parkovací stání přímo k výjezdu – přes rozhledové poměry to u nikoho na vnitřním oblouku nemůže projít. Vzdálenost k zastavení z 50kmh o osobního na suché cestě je 28m (14 reakce, 14m brzdná dráha) (mokrá 33m)… rozhled z výjezdů na vnitřním oblouku bude odhadem z výkresu 2-15m (dle stínícího auta) … tedy bez šance pro obě strany za volantem.
  - chodník na Rybníku
  nesmyslně a stavebně drahé řešení: kde je chodník, je nově zeleň, kde je zeleň, bude nově chodník. Důvod? Proč se zbavovat dobrého řešení, kdy je chodník dále od cesty? Proč likvidovat zeleň, která je v zeleném místy již vzrostlá
  - lávka přes most – jaká alternativní řešení byla projednávána?
  - kde je řešeno obratiště autobusů? Navíc byla dne 26.11.2013 schválena linka č. 96 (kloubový autobus otáčející se v Podolí)…
  - přeložky el. vedení – na zastupitelstvu bylo na můj dotaz, zda bude ulice (která má zachovalý povrch) překopána, sděleno, že přeložky budou probíhat protlakem pod komunikací. Vzhledem k množství sítí a malého prostoru mimo komunikaci (startovací jáma protlaku min 2x0,8m, hloubka 10cm pod rouru; cílová jáma má rozměry min 2x2x 10 cm pod rouru) to nepovažuji za technicky realizovatelné.
  - navrhuji přeložky NN, veřejného osvětlení v další etapě na konci životnosti stávající komunikace.
  - jaký je konečný termín veřejného projednání? K tomuto malý komentář: na zasedání zastupitelstva 26.11. místostarostka Marciánová a následně starosta Eliáš svorně tvrdili, že při zveřejnění bylo odsouhlaseno veřejné projednání do dalšího zastupitelstva (tedy právě do 26.11.). Tedy, že termín byl stanoven. Nic takového ovšem v zápise ani průvodní informaci není. Nelze tedy souhlasit s tím, že 17.12. na zastupitelstvu bude schválena finální podoba studie. Prvně je potřeba stanovit konečný termín k vyjádření, následně relevantní připomínky zapracovat, odsouhlasit upravenou studii a tu znovu podat k veřejnému projednání se stanovením konečného termínu.

  Závěrem:
  nevím, zda by většinu obyvatel neuspokojila oprava a mírné rozšíření chodníku, pokračování cyklostezky na silnici místo chodníku, vytvoření zálivů a parkování mimo komunikaci (i na pozemku soukromých vlastníků (pokud by tato situace nastala – stejně slouží primárně pro ně), propojení chodníků a dodělání osvětlení v místech, kde v obci chybí.


 • 26. 11. 2013 10:39
  Ludvík Trnka
  chodník u vozovky ještě jednou

  Dobrý den. Ještě jsem si všimnul chodníku za mostem na ulici Rybník, též je přimknutý k vozovce. Jakkoli chápu a uznávám argumenty k chodníku mezi "školou a soklovnou", přesto bych chtěl co možná nejhlasitěji volat po jiném řešení. V obci je velká část chodníků od jízdních pruhů "hlavní silnice" oddělena zeleným pruhem, což je naprosto úžasné a docela unikátní řešení. Mrzí mne pokud zpracovatel dokumentace neprojevuje cit pro tento úžasný a smyslupný obecní fenomén. Myslím že všechny rodiče malých neposedných dětí, musí souhlasit, že oddělení chodníku od vozovky zeleným pruhem je mnohem příjemnější než "přiražení" k jízdnímu pruhu, byť tedy s "nejistým" oddělením v podobě zaparkovaných aut. Děkuji za možnost projevení názoru, není potřeba odpovídat.
  (a prosím o prominutí, ale trochu mne mrzí když se pod pojmem "komunikace" skrývá pouze silnice. Pojem "komunikace" je velmi široký a zahrnuje v sobě pěšinky, cesty, chodníky, silnice, dálnice a dlouhou řadu dalších objektů a nitek "komunikační sítě", proto spojení pojmů komunikace a chodník je poněkud nesystémové, děkuji a omlouvám za snad nepříliš věcný dodatek)


 • 25. 11. 2013 13:15
  Vrzalová Helena
  Cyklostezka

  Dobrý den, víc jak měsíc na cyklostezce nesvítí 2 lampy před mostem směrem na Bedřichovice. Několikrát jsem tudy šla a není to zrovna příjemný pocit, navíc člověk si musí dávat pozor co se nachází na cyklostezce. Před měsícem to byly kabely a teď bahno. Doufám, že budou brzy opraveny.
  Děkuji Vrzalová Helena


 • 21. 11. 2013 15:39
  Vítězslav Eliáš
  Re: otáčení autobusu na nové studii

  Dobrý den pane Trnko,
  o náhradním místě pro otáčení autobusu jsme se zpracovatelem dokumentace i předběžně s představiteli společnosti KORDIS jednali.
  Mezi komunikací a chodníkem před domem č.p. 24 a částí domu č.p 25 je pás parkovacích stání, takže chodník sousedí přímo s komunikací jen v krátkém úseku na rohu domu č.p. 25, ale má zase dostatečnou šířku. Zeleň je přesunuta k domu z důvodu bezpečného výhledu při příjezdu od OÚ do křižovatky.
  Děkujeme za Vaše názory.
  Vítězslav Eliáš


 • 21. 11. 2013 8:18
  Trnka Ludvík
  otáčení autobusu na nové studii

  Dobrý den, jen opakuji svou připomínku s problematickým otáčením autobusu na silnici dle nové studie, možná je to na to nějak myšleno, ale možná taky ne. A taky bych chtěl ještě upozornit na chodník před školou a domy č.p. 24 a 25, který se přesouvá z polohy chráněné do polohy přimknuté k vozovce, což je dle mého názoru nešťastné.


 • 20. 11. 2013 23:06
  Vítězslav Eliáš
  Re: Chodníky

  Dobrý večer Kučerovi,
  na základě námětů obyvatel Kolonky jsem zařadil do jednání zastupitelstva příští týden návrh na rozšíření plánu údržby obce o zbudování dvou zpomalovacích retardérů, jeden v místě vjezdu do obytné zóny Nové Kolonky a druhý před křižovatkou pod OÚ. Současně pracujeme na návrhu osvětlení úseku od křižovatky pod OÚ k bráně do do areálu Agropod. Chodník v tomto úseku zadáme zpracovateli studie k dopracování.
  Děkujeme za Vaše podněty.
  Vítězslav Eliáš


 • 20. 11. 2013 22:57
  Vítězslav Eliáš
  Re: správa věcí veřejných

  Pane Sedláčku,
  do konce příštího týdne pro Vás a ostatní zájemce připravím na webu obce novou složku a do ní vložím prováděné i připravované investiční akce. Dřív na to nemám opravdu čas.
  Vítězslav Eliáš


 • 20. 11. 2013 22:52
  Vítězslav Eliáš
  RE: CYKLODRÁHA-nájezd/výjezd

  Dobrý večer pane Klanico,
  Vaše hodnocení "zpackaného" výjezdu z cyklostezky nelze takto rezolutně oznámkovat. Chápu Váš názor a věřte zase mně, že po konzultaci s projektantem dopravních staveb a dopravním inspektorátem policie ČR byste názor změnil. Rozumíme však komplikacím, které současné ukončení cyklostezky vyvolávají a chci Vás ubezpečit, že Vaše připomínka a námět rozhodně nezapadly v prostoru "samovyřešení". Zabýváme se řešením jak provizorním (myslím tím do rekonstrukce ulice), tak s řešením konečným. O návrzích Vás budeme informovat.
  Vítězslav Eliáš


 • 19. 11. 2013 23:28
  Kučerovi
  Chodníky

  Dobrý večer,
  po shlédnutí studie jsme se s několika dalšími rodinami shodli, že by stálo za úvahu přehodnotit některé plánované chodníky - konkrétně souběžný chodník od Sokolovny k obecnímu úřadu. Proč stavět druhý chodník, když na některých místech zcela chybí? Můžeme mluvit hlavně z vlastní zkušenosti o cestě kolem Agropodu: Zcela chybí osvětlení (zvláště teď v zimním období chodí děti z kroužků po tmě), chodník žádný (provoz celkem velký a hlavně se jezdí rychle:-( a v místě, kde děti přecházejí k retardéru do Kolonky, je nepřehledné místo - auta nejsou vidět a z pohledu řidiče ani děti.A takových nebezpečných míst by se našlo určitě více. Proto jsme chtěli navrhnout, abyste zvážili investovat prostředky smysluplně k větší bezpečnosti dětí. Děkujeme


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2
FOTBAL
3
FOTBAL
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
DOMÁCÍ FOTBLOVÝ VÍKEND
17
DOMÁCÍ FOTBLOVÝ VÍKEND
18 19 20 21 22 23
FOTBAL
24
FOTBAL
25 26 27 28 29 30 31

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

3. 7. Radomír

Zítra: Prokop

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1692

Návštěvnost stránek

874731