Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 16. 6. 2021 19:52
  Roman Slivka
  Obci hrozí nebezpečí

  Vážený pane starosto,

  velice se omlouvám o to, že Vás obírám o tak drahocenný čas. Pojďme se domluvit, že si tento čas ušetříme a budeme se věnovat něčemu prospěšnému. Klíč k tomu je jen ve Vašich rukou, bohužel ne v mých. Zkuste nás prosím pravidelně informovat o vývoji situace. Jen tak si ušetříme čas. Bohužel stránky věnující se tomuto projektu jsou již několik dní neaktualizované.

  Na moje doporučení, abyste přijal projektové manažera, protože tento člověk z Vás odebere velké břímě organizační, komunikační a vyjednávací, které na Vás nyní leží, jste odpověděl: „Obec po podpisu dohody s developerem v lednu tohoto roku zřídilo pracovní skupinu, kterou za obec vede projektový manažer Ing. Ivana Ambrožová, jíž je tato pozice i pozicí profesí.“ Jestliže máte ve svém týmu člověk, který je přímo zodpovědný za řízení tohoto projektu, proč Vy plýtváte tak drahocenným časem a nepověříte řízením celé agendy právě projektovou manažerku. Je to běžná praxe vedoucích pracovníku delegovat činnosti na tým.

  Mám ještě neustále nejasno v tom,

  a) Proč obec tak spěchá s uzavřením smlouvy před referendem? Co se stane tak závažného, pokud smlouva s developerem nebude uzavřená před referendem? Zmiňujete, že obci hrozí nebezpečí z prodlení. Co prosím obci hrozí konkrétně? Na základě, jaké dohody či smlouvy? V jediném dokumentu, který je zveřejněn se píše „žádné straně nevzniká nárok na vymahatelnost či jakékoliv jiné plnění včetně náhrady škody."

  b) Kdy dodržíte slib, který jste dal zde na fóru, že v dostatečně propracované formě zveřejníte kvantifikované cíle. Dle Vašich posledních informací neplánujete zveřejnit tyto cíle, ale již podepsanou smlouvu. Z mého pohledu se jedná o porušení závazku, který jste zde vyslovil.

  c) Kdy a jakým způsobem dojde k vyřízení připomínek zaslaných občany k investiční výstavbě. Obec se zavázala, že „Budou průběžně zpracovávány a po termínu ukončení jejich sběru vyhodnoceny a zveřejněny v přehledném formátu včetně odpovědí či způsobu vypořádání kompetentními osobami obce či developera.“

  Pane starosto, pokud nedostanu odpovědi na zde uvedené otázky, budu nucen postupovat podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a podat v tomto smyslu formální žádost.

  Děkuji Roman Slivka


 • 18. 6. 2021 10:57
  Vítězslav Eliáš
  Re: Obci hrozí nebezpečí

  Vážený pane Slivko,

  v rámci kompetencí je paní Ambrožová touto funkcí pověřena a vykonává ji. Já osobně jsem s její prací spokojen. Dovoluji si Vás upozornit, že v rámci rozpočtu malé obce nelze zřídit tuto funkci jako HPP.

  Uzavření smlouvy:
  Pro schopnost rozhodnout se v referendu je důležité vědět, o čem občané rozhodují. Co obec ztratí vyslovením ano pro starou studii - souhrnně jde o hodnotu cca 50 milionů korun a dlouhodobý daňový příjem z rozpočtového určení daní.

  Kvalifikované cíle:
  Ano, to je pravda. Míníme zveřejnit hotovou smlouvu. Dějiny zkrátka běží rychle.

  Připomínky občanů ke studii:
  Veškeré poznámky a připomínky občanů jsou od počátku jejich sběru zveřejněny a průběžně aktualizovány na stránkách projektu. Byly předány zastupitelům obce, projektantovi, developerovi a právníkům k vypořádání. Po jejich vyhodnocení bude tabulka doplněna informacemi o jejich vyřízení.

  Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:
  Pane Slivko, ano, to určitě udělejte . Věřím, že jste si vědom i toho, jaké informace je možné dle tohoto zákona žádat, v jakém rozsahu a že tyto odpovědí, vyžadují -li rozsáhlou přípravu, mohou být zpoplatněny.

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 16. 6. 2021 19:33
  Kašíková
  svoz odpadu

  Dobrý den, požádám o informaci zda v tomto týdnu bude vyvážet bioodpad...Nevím jak komu na ulici Nova, ale nám vyvezen nebyl....Nebo jsem nezaznamenala zprávu, že se bude např. vyvážet co 14 dní? I to je možné...


 • 18. 6. 2021 12:17
  Roman Vlasák
  Re: svoz odpadu

  Dobrý den, paní Kašíková,
  dle telefonické dohody jsme Vám přistavili novou prázdnou bio popelnici, aby jste měli dost místa. V pondělí po vyvezení ji zase odvezeme. Svozovou společnost Respono, a.s. budu informovat.
  S přáním pěkného víkendu
  Roman Vlasák


 • 13. 6. 2021 16:37
  Roman Slivka
  Proč do dnešního dne nemám odpovědi?

  Vážený pane starosto

  jaký je důvod, že téměř po dvou týdnech neznám odpovědi na otázky položené 31. května prosím?

  Zkusím to zrekapitulovat

  1) Jaký je plán - tedy časový přehled jasně definovaný sled akcí, které obec bude činnit. Dříve jste zmínil, že obec angažovala právě v této souvislosti projektovou manažerku. Může nám tedy obec předložit výsledky práce projektové manažerky - tedy časový plán? Ano vím, zmíňil jste se, že to je neustále měnící se dokument, souhlasím. Právě proto je třeba aby všichni věděli co se bude dít. To je podstatou práce projektové manažera, neustále udržovat aktuální časový harmonogram. Bohužel na stránce obce v Sekci Nad Paloukem - Aktuální vývoj je pouze soupis toho co bylo nikoliv toho co bude.

  2) Smlouva s developerem - zmínil jste se, že "Ve středu večer jsme se sešli nad závěrečnou verzí přípravy naší smlouvy s developerem.". Kdy tato verze bude k dispozici veřejnosti k připomínkování. Jak uvádí Mgr. Huneš - ochrana zájmů obce je problematická, ale jde to. Chci tedy vědět (a věřím, že nejenom já) jakým způsobem je ochrana obce zajištěna po právní stránce, tedy ve smlouvě.

  3) Cíle - můj dotaz byl kdy je zveřejníte? Agrumentujete tím, že cíle jsou v jednání. Vykládám si to tak, že obec vstupuje do jednání bez jasného plánu čeho chce dosáhnout - třeba nulové finanční zatížení pro obec (včetně případných investičních projektů). Pokud obec neví čeho chce dosáhnout, pak toho těžko dosáhne. První věcí, kterou se učí každý podnikatel, je nutnost mít plán. Je to stejné i pro naše životy, pokud nemáte plán co v životě chcete, pak se stanete součástí plánu někoho jiného. Mě bohužel z toho všechno vyplývá, že obec se stává součástí plánu investora.

  4) Ekonomika projektu - nechci přepisovat co již bylo napsáno, kdy ale můžeme očekávát optimistickou a pesimistickou variantu?

  5) Mateřská školka - ano tolik neustále otvírané téma. Nejde mi o školku jako takovou, pokud ji obec potřebuje, pak je třeba, aby se postavila. Ale z dat, které jste poskytnul, tato potřeba nevyplývá. Přestože ona školka jeden z Vašich nejsilnější benefitů pro obec. Tento benefit, ale podle čísel které jste zveřejnil obec nepotřebuje.

  Pane starosto nejde mi o nic jiného než o to co zmiňuje Jan Holý "posuzujte věci objektivně a ze všech stran, nenechte se únést jednostraným přesvědčováním, víte ono a to vím, ze zkušeností, člověk v dobré míře může udělat špatné rozhodnutí, které může i svým způsobem uškodit."

  Bohužel zatím já mám pocit, že jako občan nemám dostatek informací od obce abych dokázal posoudit celou věc objektivně. Prosím zkuste nám všem, kteří se takto cítíme pomoci tím, že budete zveřjňovat bezodkladně veškeré informace o projektu.

  Posledním příkladem je třeba to že obec v době, kdy dostala petici od občanů, pokračuje dál v jednání s investorem. Mám tomu rozumět tak pane starosto, že názor více než pěti set občanů obce není pro Vás důležitý? Domnívám se totiž, že pokud by byl pak by obec určitě v současné době pozastavila veškerá jedná o smlouvě.

  Děkuji za Vaše odpovědi
  Roman Slivka


 • 15. 6. 2021 8:31
  Vítězslav Eliáš
  Re: Proč do dnešního dne nemám odpovědi?

  Vážený pane Slivko,
  Na Vaše otázky jsem většinově odpověděl ve své odpovědi paní Zubkové 11.6. Časový plán je neustále proměnnou veličinou. Mění se průběhem vyjednávání o smlouvě, zásadně se mění podaným návrhem na vyhlášení místního referenda.

  Připravované znění smlouvy je prací všech členů zastupitelstva, odborného poradce opozice Ing. Sedláčka a právníka obce. K jasně kvalifikovaným cílům a benefitům mohu znovu a znovu jen zopakovat, že jsou předmětem jednání o smlouvě a v této smlouvě budou takto jasně definovány a spolu se kompletním zněním smlouvy v přehledném formátu zveřejněny. Současně s tím zveřejním přehledné informace k optimistické a pesimistické variantě ekonomiky projektu i aktualizované informace ke kapacitě mateřské školky, které již podrobně rozepisovala ředitelka školy Mgr. Pytelová ve svém příspěvku Vám 16.5.2021 na tomto fóru.

  Co se týče smlouvy s developerem, chceme ji dokončit a schválit proto, že hrozí nebezpečí z prodlení v případě záporného výsledku referenda. Smlouva bude obsahovat rozvazovací doložku, která v případě kladného výsledku referenda umožní smlouvu vypovědět. Je to zásadní právní dokument, který nemůže tvořit laická veřejnost, je to věc zastupitelů. Navíc v tomto případě ji může jako celek klidně lid odmítnout referendem.

  V tuto chvíli nevím o žádné další informaci ohledně projetu Nad Paloukem, která by nebyla zveřejněna. Přesto Vám, pane Slivko, zůstala jedna informace utajena a je třeba ji tady objasnit. Zřejmě vůbec netušíte, jaká je běžná každodenní agenda práce starosty obce i bez odpovídání v diskusním fóru Zeptejte se, které je takovou specialitou naší obce. Já jsem rád za to, že tuto rubriku máme, u jiných obcí byste ji hledal marně. Nicméně není možné, aby příprava odpovědi v této rubrice zabírala čas, který nutně potřebuji k vyřizování ostatní agendy souvisící s výkonem funkce starosty. Chápu, že Vás moje odpovědi nemusí naplno uspokojit, ale já jen obtížně Vám stihnu objasňovat i vyvracet Vaše názory a otázky, které vytvářejí zase další otázky. Váš pocit malé osobní informovanosti Vám vyvrátit přinejmenším z časových důvodů nedokážu. Proto berte, prosím, tuto moji odpověď Vám za poslední a konečnou na tato témata směrem k Vám.

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 13. 6. 2021 12:16
  Jan Holý
  Výzva k zamyšlení

  Dobrý den občané Podolí,
  Dovolím si po sledování rubriky "Zeptejte se" reagovat na dění v obci a napsat svoje vyjádření k Vámi jistě známé problematice. Použiju větu pana Matějky, že každý kdo má zájme o budocnost obce by si měl dát čas k pořádnému prostudování všech informací, než se pod něco podepíše. Nebudu zde rozebírat situaci ohledně výstavby RD Nad Paloukem, protože si myslím, že k tomuto tématu již bylo řečeno,napsáno zveřejněno vč. právního výkladu dostatek informací, které jasně dokladují správnost záměru. Dostali jste letáček do domovů s projektem, kde
  vyplývá, že strategicky je to pro zatížení obce zatím ta nejlepší varianta a pro budoucnost obce (ekonomickou) přínos.
  Co mě spíše zaráží je to, že moderní politizace všeho se děje i v Podolí. Kampaň opozice, která zde probíhá je tím příkladem. Už jenom to, ze běhají po domech s nějakým podpisovým archem a přesvědčují občany nepravdivými údaji je dost neporfesionální, ale spíše účelová ve prospěch jednotlivců, kterým nejde ani o blaho občanů, ale jejich mocenský boj. Navíc využívají neznalosti událostí,zejména u starších občanů a důchodců (což je tedy smutné a neuctivé vůči těmto lidem) , viz. lživá reportáž na televizi Nova, po které se mě ptali jaktože se již staví (záběr na odkrytou zeminu), dále např. zastrašování dopravou. Prosím Vás, přes obec projede tisíc aut denně, ale jsou to auta, která si zkracují cestu do Brna z jiných okresů a okolních obcí. Myslím,si, že doprava občanů Podolí je stejná jako všude jinde. A ruku na srdce,kolik z Vás má jenom jedno auto? a co by měli říkat lidé, žijící u hlavní silnice. Bohužel jsme strategicky v blízkosti Brna, ale stím nikdo nic z nás neudělá.
  O co tedy jde: vzpoměte si na výstavbu RD Kolonka I,II, Na Výhonem, kde nebyla v té době v občanech taková nenávist a zášť, (navíc bylo vždy postaveno více RD) jako teď, kdy se do čela odpůrců výstavby postavil pan Sedláček, který ovšem neuvádí přesné údaje a zejména se opírá o svoje převědčovací schopnosti. Myslím, si, že by jste měli důkladně zvážit svoje rozhodnutí na základě jeho údajů ( předveším si ověřit i druhou tu prospěšnou stránku věci), protože v případě, že s ním souhalsíte dávaté tím najevo, že nechcete aby např.v Podolí byl nový moderní obchoch vč. služeb pro občany, mateřská školka pro Vaše děti,vnoučata a další, ale především to, že nechcete, aby se obec nadále mohla zdokonalovat i pro Vás. Navíc člověk, který veřejně prohlašuje a píše o někom, ze lže ,podvádí,korumpuje a je diktátor a nemá k tomu sebemeší důkazy a písemné podklady - nezlobte se, ale nechápu, že má u některých z Vás důvěru. Nesouhlasím s pane, starostou,že ho můžete věřejně i urážet. Nikdo nemá právo (i když je svoboda a demokracie ?) osobně urážet druhého občana , navíc veřejného funkcionáře,kterého jste si zvolili. Je to jen důkaz o tom, jaký je sám tento člověk (slušný podolák ?). Pořád se jenom vyhledává špatnost anegativa. Nemyslíte si, že jsou i pozitivní věci, slušní lidé, kteří to myslí i z druhými dobře? Zvažte ještě jednou svoje nárory a rozhování, posuzujte věci objektivně a ze všech stran, nenechte se únést jednostraným přesvědčováním, víte ono a to vím, ze zkušeností, člověk v dobré míře může udělat špatné rozhodnutí, které může i svým způsobem uškodit
  Vše ohledně výstavby RD bylo dobře popsáno ve zpravodajíchi na této rubrice, vč. veřejných vystoupeních. Ještě není pozdě něco změnit, je to jenom o zdravém selském rozumu,logice,lidskosti a chtění. Pojďe si mezi s sebou o tom popovídat,podiskutovat.

  Přeji Vám čisté svědomí a pevné zdraví


 • 13. 6. 2021 15:54
  Roman Slivka
  Re: Výzva k zamyšlení

  Vážený pane Holý

  líbí se mi Vaše následují myšlenka "posuzujte věci objektivně a ze všech stran, nenechte se únést jednostraným přesvědčováním, víte ono a to vím, ze zkušeností, člověk v dobré míře může udělat špatné rozhodnutí, které může i svým způsobem uškodit".

  Domnívám se, a pokud to tak není prosím opravte mne, že patřím k těm lidem kteří informace zvažují se všech stran.

  Co byste mi prosím doporučil abych dostal odpovědi na otázky na které se ptám a na které odpovědi od pana starosty nedostávám? Osobně se cítím tak, že mi je něco zatajováno. A pokud je mi něco zatajováno takto ve mě vyvolává pochybnosti.

  Hezký den
  Roman Slivka


 • 11. 6. 2021 18:47
  Anna Jílková
  Petice za referendum

  Dobrý den.
  Jen krátce se vracím k mému článku ze dne 6.6.2021. Pan Sedláček přišel a omluvil se. V klidu jsme si spolu popovídali. Trochu jsem změnila svůj názor a myslím si, že pan Sedláček umí být také slušný.
  Anna Jílková.


 • 11. 6. 2021 13:23
  Petr Matějek
  Poděkování za odpovědi

  Chci poděkovat starostovi obce i Ivo Sedláčkovi za odpovědi na moje otázky. Na obou stranách jdete do detailů, které snad vysvětlují celou situaci. Vyhradím si čas na prostudování všech podrobností a myslím, že by to měl udělat každý, kdo má o tuto problematiku a celkově o budoucnost obce zájem. Třeba to některým spoluobčanům pomůže, aby si utvořili nezávislý postoj, který potom vyjádří v případném referendu.
  Krásný nadcházející víkend všem
  Petr Matějek


 • 11. 6. 2021 12:49
  Vítězslav Eliáš
  NAD PALOUKEM - PRÁVNÍ POZICE OBCE


  ARROWS, advokátní kancelář
  Vyřizuje: Huneš Karel, Mgr.
  Telefon: +420 770 115 025
  Email: hunes@arws.cz
  Datum: 8. 6. 2021


  POSOUZENÍ VÝKLADU POZICE OBCE PODOLÍ VE VZTAHU K DEVELOPEROVI (ÚZEMNÍ STUDIE NAD PALOUKEM)

  Vážení,
  v návaznosti na Váš požadavek zpracování stanoviska k tvrzením zachycených v dokumentu „Výklad pozic obce_Sedláček“ tímto sdělujeme stanovisko naší advokátní kanceláře.

  Ad. 1 I přes to, že je to problematické, lze smluvně zavázat i budoucího vlastníka nemovitosti, nehledě na skutečnost možnost zajištění smluvní pokutou a podobnými instituty ve smlouvě s developerem na spolupráci při investičním projektu.

  Ad. 2 „Pokud odůvodnění říká, že "s ohledem na zachování tradičního panoramatu je třeba postupovat citlivě ... proto je předepsáno užití šikmých střech", jistě tím autor územního plánu (a obec, která jej v této podobě schválila) neměli před očima střechy vizuálně ploché.
  Z pokynů územního plánu je zřejmé, že šikmými střechami jsou v případě Podolí zcela jistě myšleny tradiční střechy sedlové. Stavební úřad se v tomto případě má o co opřít, aby v území povolil v maximální možné míře střechy sedlové. A i obec může užití sedlových střech vyžadovat, ať už v územním řízení, nebo rovnou při sepisování smlouvy s developerem.“

  Tvrzení, že se má stavební úřad o co opřít je zavádějící, vzhledem k uvedené definici šikmé střechy, kterou je i střecha o sklonu 10° s tím, že záleží na projektové dokumentace (textové části) a na orgánech územního plánování, kam věc pustí a jak věc posoudí, přičemž nelze takto generalizovat a obecně předjímat, že stavební úřad rozhodne právě tak.

  K tvrzení „zcela jistě myšleny tradiční střechy sedlové“ je třeba uvést, že pokud tato skutečnost není zanesena v platné územně plánovací dokumentaci, není na povolení sedlové střechy (resp. nepovolení jiných typů šikmých střech) nárok a rozhodně neplatí, že platný územní plán umožňuje výstavbu pouze šikmých sedlových střech „tradičních“ tedy se sklony kolem 40° bez dalšího. Územní plán, jak je i uvedeno v daném dokumentu uvádí pouze informaci o požadavku šikmé střechy, nic dalšího dále neuvádí.

  Sám o sobě tedy územní plán nereguluje požadavek na výstavbu domů pouze se šikmou střechou sedlovou o určitém sklonu.

  Nutnost výstavby sedlové střechy může být dána posuzováním urbanistické hodnoty obce, krajinného rázu apod. Nicméně v této části upozorňuji, že se jedná o velice neurčitou a subjektivní kategorii (vzhledem k absenci konkrétnějších požadavků v územním plánu), kdy velice záleží na dvou faktorech:
  1. úřední osobě posuzující daný záměr, v jejíž diskreční pravomoci je posouzení urbanistických a architektonických hodnot obce, jakož i zachování panoramatu obce,
  2. projektové dokumentaci záměru, resp. odůvodnění záměru vzhledem k úkolům a cílům územního plánování, tedy posuzování záměru dle obecných hledisek stavebního zákona, které provádí úřad územního plánování a stavební úřad.

  Ad. 3 Jednoznačně nelze tvrdit, že developer nepostaví bez podpisu smlouvy s obcí nic. Plánovací smlouva je nyní použitelná pouze v rámci vydání regulačního plánu. Jiné smlouvy uzavírané mezi obcemi a investory nejsou smlouvami plánovacími ale buď čistě smlouvami o připojení (podmínkách) na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (§88 stavebního zákona) nebo smlouvy o spolupráci při projektu.
  Je třeba uvést, že obec Podolí není správcem sítí technické infrastruktury, bez které nelze záměr realizovat (kanalizace, vodovod) a tedy nemá možnost skrze odmítnutí uzavření smlouvy tento záměr blokovat, nehledě na skutečnost, že po splnění určitých zákonných podmínek je správce VaK povinen odběratele napojit.
  K napojením na pozemní komunikaci uvádíme, že toto je primárně svěřeno obecnímu úřadu výkonem přenesené působnosti, do níž nesmí obec jako samospráva nikterak zasahovat a napojení probíhá pouze na základě splnění zákonných podmínek.
  Obec má možnost projekt svou procesní aktivitou maximálně zpomalit např. námitkami v řízeních dle stavebního zákona, odvoláními apod. nicméně jsem přesvědčen, že vzhledem k obsahu územního plánu a územní studii lze projekt dále realizovat bez nutné součinnosti obce s tím, že pro developera toto bude znamenat časové prodlevy a vyšší náklady.
  Upozorňuji, že souhlas obce se stavebním záměrem není nutným předpokladem pro vydání územního rozhodnutí/stavebního povolení i přes to, že je nutným podkladem žádosti o vydání takového rozhodnutí (územní/stavební), tak toto rozhodnutí může být v důsledku vydáno i přes nesouhlas obce a záleží na posouzení stavebního úřadu v rámci vyhodnocování důvodu nesouhlasu obce, nehledě na skutečnost že smlouva o spolupráci s obcí není sama o sobě nutným podkladem pro investora, když vedle toho získá smlouvy na napojení na VaK, které nebude uzavírat s obcí jako takovou.

  Pokud je uvažováno o změně územního plánu, je třeba si uvědomit možnost požadovat náhradu za změny v území dle § 102 stavebního zákona, když platí obecně tzv. pětiletý test, nicméně s tímto je spojená i projekční příprava a developer by náklady doposud vynaložené na projekci mohl po obci následně v případě negativní změny územního plánu vyžadovat z titulu náhrady škody nota bene, když s obcí probíhala jednání, která prokazatelně měla účel umožnit realizaci tohoto projektu.

  S pozdravem
  Mgr. Karel Huneš


 • 11. 6. 2021 12:45
  Vítězslav Eliáš
  NAD PALOUKEM - PRÁVNÍ POZICE OBCE

  Vážení diskutují i čtenáři této rubriky,

  minulý týden se zde objevil zcela zásadní příspěvek pana Sedláčka k tématu výstavby Nad Paloukem, jako reakce na dotaz pana Matějka. K odpovědi byly panem Matějkem vyzvány obě strany, tedy i já. Necítím se být právním odborníkem, a proto jsem si vyžádal posouzení veřejně vyslovovaných tvrzení, která pan Sedláček ve svém textu uvádí a která jsou naprosto klíčová:
  - nutnost plánovací smlouvy
  - možnosti obce v jednání s developerem
  - možnosti omezení na jednu bytovou jednotku
  Toto právní stanovisko jsem si vyžádal od specialisty na stavební právo, pana magistra Huneše AK ARROWS, který je navíc s problematikou naší obce již seznámen. Jeho rozbor zde spolu s textem pana Sedláčka dávám k dispozici jako odpověď panu Matějkovi, ale i dalším dotazujícím. Pan Sedláček jako právní laik si samozřejmě může dovolit tvrdit cokoliv líbivého. Za svá tvrzení nenese žádnou odpovědnost ani před vámi, ani před zákonem. Moje resp. naše situace je jiná.

  Vážení čtenáři, nemusíte ke mně mít žádné osobní sympatie, je možné mě veřejně urážet tak, jak to dokáže například pan Sedláček, ale na základě faktů tvrdím, že výstavba podle stávající studie přináší skutečně ta ohrožení, která celou dobu zmiňujeme a kterým nebudeme schopni v žádném případě zabránit.
  Ve středu večer jsme se sešli nad závěrečnou verzí přípravy naší smlouvy s developerem. Vznikla smlouva, která reflektuje požadavky tak, jak postupně přicházejí a která přináší obci a nám občanům zásadní výhody oproti stavu bez dohody, tedy stavby podle původní studie. Protože pokud developer dodrží podmínky stávajícího územního planu, obec opravdu vypadává z rozhodování, ať už vám pan Sedláček tvrdí cokoliv. Rozbor pana Mgr. Huneše přidávám pro přehlednost v samostatném příspěvku a v originále ho najdete v rubrice OBČAN A OBEC > CO SE DĚJE V OBCI > LOKALITA NAD PALOUKEM.

  Hezký den
  Vítězslav Eliáš


 • 8. 6. 2021 20:12
  Vladimíra Zubková
  záměr směnit/prodat obec.pozemek Nad Paloukem

  Pane starosto,

  na úřední desce obecního úřadu byl dne 5. 6. 2021 vyvěšen záměr obce (3/2021) směnit nebo prodat část obecního pozemku parc. č. 183/1. Jde o část obecního pozemku v lokalitě Nad Paloukem, kterou se obec zavázala (Vaším podpisem zcela nezávazné Dohody o podmínkách spolupráce v souvislosti s výstavbou rezidenčního projektu Nad Paloukem) směnit za části pozemků parc. č. 915/4 a 915/52 ve vlastnictví společnosti PODOLÍ NAD PALOUKEM s.r.o.

  Prosím o odpověď:

  Z jakého důvodu a proč obec zamýšlí zmíněný obecní pozemek směnit/prodat? Zajímá mě, jestli tímto za obec činíte kroky k naplnění Dohody o spolupráci ohledně rezidenční výstavby. A pokud ano, tak se ptám, proč obec tento záměr vyvěšuje, co Vás k tomu nyní vede, když, jak jste opakovaně zdůraznil, je dohoda nezávazná? Má obec v nejbližší době v plánu zmíněnou část obecního pozemku směnit/prodat? Případně, kdy tak hodlá učinit?

  Svými dotazy jsem ještě níž odsunula dotazy, které dříve položili pan Slivka a pan Matějek, a které ještě nebyly zcela zodpovězeny. Dovolím si alespoň zopakovat část dotazu pana Slivky, protože souvisí s tím, na co se teď ptám já:

  "V minulosti jste zmínil, že obec má projektovou manažerku a ta jistě časový plán má. Můžete ho zveřejnit? Rád bych viděl, a jistě nejenom já, kdy a jaké kroky se dělají, jaký je plánový sled akcí atd. Tento plán, který bude veřejný, jistě pomůže eliminovat to, že někdo něco neví. Očekávám, že plán má podchycené kroky jako sdílení smlouvy k připomínkování, projednávání smlouvy zastupitelstvem a jiné. Jinými slovy existuje jasně definovaný sled akcí, který povede k úspěšnému konci.

  Slíbil jste, že zveřejníte v přehledném formátu benefity a kvantifikované cíle nám všem. Kdy to prosím bude? Cituji Vás: ‚Detailní kvantifikace těchto cílů, např. procento přihlášenosti obyvatel lokality k trvalému pobytu v obci, osídlenost Podoláky, jasná pravidla pro investora atd. jsou předmětem aktuálních intenzivních jednání na různých úrovních. Jakmile je budeme mít k dispozici, velmi rád a s naprostou samozřejmostí je zveřejníme v přehledném formátu.’ “

  Děkuji za odpovědi.

  Vladimíra Zubková


 • 11. 6. 2021 12:25
  Vítězslav Eliáš
  Re: záměr směnit/prodat pozemek Nad Paloukem

  Vážená paní Zubková,
  Níže uvádím odpovědi na Vaše otázky. Bohužel mi jiná důležitá práce starosty nedovolila odpovědět dříve.

  Obec má v plánu směnit pozemek za pozemek pro rozšíření hřbitova v případě naplnění podmínek připravované smlouvy o spolupráci v zástavbě lokality Nad Paloukem mezi obcí a developerem. Zda bude smlouva naplněna je otázkou jejího schválení i otázkou výsledku referenda, bude-li vyhlášeno. Zveřejnění záměru je zákonná podmínka pro jakoukoli budoucí manipulaci s majetkem obce.

  Jak jistě všichni vnímají harmonogram je neustále proměnnou veličinou. Mění se průběhem vyjednávání o smlouvě, zásadně se mění podaným návrhem na vyhlášením místního referenda. Zatím známé kroky jsou zasedání zastupitelstva, které se z termínu 21.6. zřejmě přesune na termín 29.6. Na tomto zasedání očekáváme projednání zmíněné smlouvy s developerem, která bude obsahovat rozvazovací podmínku v závislosti na výsledku referenda a také zde očekáváme případné vyhlášení referenda. Jasně definovaný sled akcí je závislý na tom, zda referendum bude vyhlášeno a jaký bude jeho výsledek.

  K jasně kvalifikovaným cílům a benefitům mohu jen zopakovat, že jsou předmětem jednání o smlouvě a v této smlouvě budou takto jasně definovány a spolu se kompletním zněním smlouvy v přehledném formátu zveřejněny.

  Hezký den
  Vítězslav Eliáš, starosta


 • 7. 6. 2021 10:54
  Libuše Vlachová
  Referendum

  Pane starosto,
  pro pořádek bych ráda připomněla, že jste nebyl iniciátorem obecního referenda ve věci kasina, ani jste výsledek referenda nerespektoval - zdržel jste se hlasování.
  Libuše Vlachová


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30
víkendový fotbal
1
víkendový fotbal
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14
FOTBAL NA VÍKEND
15
FOTBAL NA VÍKEND
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

18. 5. Nataša

Zítra: Ivo

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1682

Návštěvnost stránek

863129