Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejnovějšího Přidat komentář
 • 30. 9. 2015 22:16
  Roman Slivka
  Analyza rizik a obchodni analyza

  Vážený pane starosto,
  Ponechme prosím stranou diskuze o morálnosti, či nemorálnosti hazardu, ale pojďme se prosím podívat na celou věc z pohledu čistě obchodního. Jako člověka jenž se v rámci své profese zabívá řízením projektů, by mě zajímala analýza rizik spojená s potenciální výstavbou kasina. Předpokládám, že obec tuto analýzu již má a jsou v ní zahrnuty veškeré zde dokola otevírané body. Kromě jiného jistě existuje i obchodní analýza výstavby kasina, která v sobě zahrnuje jak pozitivní, ale i případné negativní finanční dopady spojené s realizací výstavby kasina.
  Můžete prosím zveřejnit jak analýzu rizik, tak obchodní analýzu výstavby kasina.
  Dále by mě osobně by mě zajímalo jakým způsobem plánuje obec řešit následující možná rizika, které výstavba kasina může přinést.

  1) Bezpečnost v obci
  Pokud jsem si vědom, v současné době má naše obec uzavřenu dohodu s městkou policií ve Šlapanicích. Z negativního postoje Šlapanic k výstvabě kasina, předpokládám, že tato dohoda bude ukončena. Proto mě zajímá jak bude tato situace řešena.
  2) Doprava
  Integrovaný dopravní systém a městská hromadná doprava, která k nám třeba zajišťuje noční spoje, je organizována Brnem, případně Krajským úřadem. Pokud je mi známo, zase je zde dohoda se několika subjekty o zajištění autobusové obslužnosti obce. Jenže postoj těchto subjektů je k výstavbě kasina negativní. Jak se bude řešit případný dopad na omezení autobusový spojů do Podolí?
  3) Finance
  Jako obec čerpáme v nemalé míře prostředky z různých dotačních fondů. Vzhledem ke změně směřovaní dotací ze struktuarních fondů evropské únie do vyšších správních celků, jako je například náš mikroregion Rokytnice, bude velmi těžké žádat jako samostatná obec o tyto dotace. Předpokládám totiž, že naši sousedé (okolní vesnice) s námi nebudou chtít spolupracovat, protože přece Podolí má kasino a žádné dotace nepotřebuje. Jaký způsobem budeme tuto situaci řešit prosím?

  Děkuji za Vaši odpověď
  Roman Slivka


 • 4. 10. 2015 19:35
  Vítězslav Eliáš
  Re: Analyza rizik a obchodni analyza

  Vážený pane Slivko,

  Za Vaše dotazy Vám velice děkuji. Vysvětlím vám postupně, proč nic takového nehrozí.
  Obchodní analýza je prostá. Na straně nákladů obce jsou řádově desítky tisíc korun za realizaci referenda a za právní služby pro vypracování smlouvy či dohody o spolupráci s provozovatelem kasina. Na straně příjmů jsou desítky miliónů korun daňových příjmů z provozu kasina.
  K analýze rizik se snad spokojíte se souhrnnou odpovědí na vaše otázky:
  Spolupráce mezi obcemi se odehrává na jiné úrovni meziobecních vztahů, než které ve svých obavách zmiňujete Vy a snaží se šířit někteří „NE“příznivci kasina v Podolí s úmyslem vyděsit občany. Vzpomeňme například Cementárnu v Mokré, skládky odpadu v Kozlanech, Žabčicích, bioplynku ve Střelicích, kasino v Modřicích, EDP – výroba výherních automatů v Komořanech, a dalších podobných „problematických“ zařízení v jiných obcích. Myslíte si, že jejich provozování vyřadilo tyto obce ze společné meziobecní spolupráce? Nebo že by JMK vyřadil tyto obce z Integrovaného dopravního systému? NE, TO ROZHODNĚ NE. Nebudu Vám zde vyjmenovávat webové odkazy, na nichž se o zapojení těchto i ostatních obcí do meziobecní spolupráce dozvíte.
  Jak jistě víte, většina dotací, a to jak pro obce, tak pro svazky obcí, nejsou stoprocentní, ale požadují dofinancování nákladů projektu z rozpočtu obcí či svazků. A zde si dovolím otázku: Myslíte si, že obec s větším podílem volných finančních zdrojů bude ostatními obcemi přehlížena, či dokonce ze společenství vyloučena? Naopak, silnější partner v těchto meziobecních strukturách je vždy ostatními obcemi vítán a má rozhodně větší možnosti zapojení do společných projektů. Je to stejné jako v obchodní branži. Spojíte se raději s ekonomicky slabým partnerem nebo dáte přednost silnějšímu?
  Navíc, pane Slivko, uplatnění postupů, které zmiňujete, by znamenalo porušení obecné rovnosti před zákonem, takže není možné.

  Přeji pěkný večer, Vítězslav Eliáš


 • 30. 9. 2015 23:12
  Pavlína Vojtěchová
  Zpravodaj

  Po přečtení příspěvku paní Hnilicové nazvaném Objektivita Zpravodaje bych ráda sdělila všem občanům Podolí, že se mne jako členku redakční rady hluboce dotkl. Pro redakci Zpravodaje pracuji minimálně devět let. Za tu dobu jsem nezasáhla do žádného článku jiným způsobem, než že jsem opravila pravopisné chyby či slovosled tak, aby byl stylisticky obratnější. Nikdy jsem nezpracovávala informace tak, aby vyhovovaly něčím záměrům. K této práci, která je časově náročná, přistupuji naprosto profesionálně a nezaujatě.
  Vážená paní Hnilicová, vyzývám Vás, abyste své tvrzení, že čtenáři Zpravodaje dostávají informace zpracované redakční radou tak, aby vyhovovaly záměrům pana Eliáše, doložila, jinak je budu v občansko právní rovině považovat za pomluvu a nactiutrhání. Jsem osoba veřejně činná a Vaše pomluva mě poškozuje. Upozorňuji Vás, že škoda, která mi tím vzniká, se dá finančně vyčíslit. Dále Vás vyzývám, abyste podobných veřejných prohlášení zanechala. Tvrdíte něco, co byste měla dokázat. Jestliže nemáte pro své tvrzení oporu, omluvte se.
  Pavlína Vojtěchová


 • 1. 10. 2015 19:35
  Ivo Sedláček
  Re: Zpravodaj

  Vážená paní Vojtíšková,
  Nevím, proč se Vás článek hluboce dotkl. Nikdo Vaši práci nezpochybnil a o Vašich zásluhách nikdo nepochybuje. Rovněž nikdo neuvedl, že redakční rada zasahuje do článků.
  Paní Hnilicová uvedla: „Mezitím proběhne uzávěrka Zpravodaje a zase dostanete informace zpracované tak, aby vyhovovali záměrům p. Eliáše.“.
  Jak je, paní Vojtěchová, možné, že se sejdou příspěvky do uzávěrky a najednou jeden příspěvek (konkrétně úvodník) reaguje na jiný? Tedy po uzávěrce. To je jednoznačné pochybení redakční rady, která to mohla jako jediná připustit.
  Pokud chcete důkaz, tak kromě předminulého čísla, které je i na internetu, si můžete po zveřejnění včerejšího zastupitelstva přehrát záznam, kde tato skutečnost byla veřejně přiznána.
  Paní Hnilicová se nemá za co omlouvat a jediné, co nyní poškozuje Vaše jméno je nepřiměřená reakce v duchu „občansko právní roviny“, nactiutrhání a finančním vyčíslování.
  Ivo Sedláček


 • 1. 10. 2015 19:36
  Ivo Sedláček
  Re: Zpravodaj

  Omlouvám se. Správně je paní Vojtěchová.


 • 1. 10. 2015 20:46
  Pavlína Vojtěchová
  Re: Zpravodaj

  Vážený pane Sedláčku,
  děkuji Vám za Váš názor.
  Pavlína Vojtěchová


 • 2. 10. 2015 0:06
  Milan Tříska
  Re: Zpravodaj

  Vážený pane Sedláčku , je to proto, že noviny se takto píší. Úvodník reaguje na aktuální dění, na obsah listu. Běžně se tedy dopisuje nakonec, po uzávěrce. Jinak by ho často nemělo cenu psát. Máte pocit, že starostenský úvodník zničil vaši perfektní argumentaci? Pak ovšem podceňujete čtenáře. Klidně si věřte,psát umíte.
  Hezký večer Milan Tříska


 • 2. 10. 2015 9:19
  Mario Hnilica
  Re: Zpravodaj

  Pane Tříska,

  Děkuji za postřeh s žurnalistiky. Doufám nebudete tvrdit, že Zpravodaje jsou nezávislé noviny. Zatím v Podolském Zpravodaj jsem neviděl žádné vzrušující odhalení kriminálního činu nebo zprávy co by normální noviny publikovala. Spíš vidím propagandu pro ten či onen politické uskupení a mnoho fotek děti. A samozřejmě informací o plesech a hodech.

  Mimochodem, v lepších (víc důvěryhodných) novinách jsou dvoje i více úvodníku publikovány současné. New York Times v neděli má tak 5 plus stránek úvodníku. Předmět úvodníku je vždycky nějaký důležitý denní, nebo kauza. Nikdy se nevyjadřuji o obsah dalšího úvodníku.

  Úvodníky (a op-ed) jsou vždycky zřetelně označena jako názor nebo stanovisko toho člověka co je napsal. Mam typicky Zpravodaj otevřen před sebou ale nevidím žádný tito normální novinářské prvky. .

  Samozřejmě vaši ignorance moderní svobodni žurnalistiky je pochopitelná. Učil jste se žurnalistiku když tady vládla tvrdá totalita, kdy jen jeden názor musel zvítězit.


 • 2. 10. 2015 22:04
  Roman Slivka
  Kasino

  Vážený pane starosto,

  Při pročítání zde uveřejněných diskuzí docházím k závěru, že s námi s občany Podolí nehrajet úplně otevřenou a čistou hru. Jak jinak si mám vyložit Vaše slova: „Mám k dispozici více argumentů, které jsem připraven v pravý čas předložit formou svědectví z míst. Některé z nich najdete ve Zpravodaji.”, než tak, že cílenými kroky řídíte propagační kampaň za kasino, pro které jste se Vy již rozhodnul “Kasino v podolské průmyslové zóně přinese zaručený a vysoký daňový výnos do obecního rozpočtu, který nám nikdo jiný nedá. Je na nás, jak jej využijeme a zbavovat se tohoto příjmu je nesprávné.”

  Jakožto starostu obce, a tedy člověk kterého platíme my všichni z obecního rozpočtu, včetně těch kteří kasino nechtějí, Vás laskavě žádám, abyste nám, právě jako starosta obce v jehož zájmu je prospěch obce, předložil argumenty proč kasino ne. Všichni si uvědomujeme ekonomický přínos, ale všechno něco stojí. Netvrďe mi prosím, že tohle je stoprocentí tutovka, které nemůže nevyjít.

  Děkuji za vyslyšení mé žádosti
  Roman Slivka


 • 4. 10. 2015 16:04
  Vítězslav Eliáš
  Re: Kasino

  Vážený pane Slivko,
  To je zajímavá výhrada, kterou mi ve Vaší výzvě pokládáte a beru ji vážně. Mnohá zde uváděná rizika vyplývají často z neznalosti skutečného stavu ze strany oponujících a vyvolávání strachu z neznámého. Chápu výhrady mnoha diskutujících, ale i mlčících odpůrců kasina. Bylo by krásné, aby peníze do obecního rozpočtu plynuly odněkud tak nějak „hezky samy“ a jejich proud trvale rostl. Ale to se nestane. Legálně zdaněný příjem z hazardu se nijak neliší od legálně zdaněného příjmu z prodeje alkoholu nebo cigaret, který již dnes tvoří nezanedbatelnou část daňového příjmu státu a obcí. Řeknu Vám zcela po pravdě, že hlavní a jediné riziko kasina vidím v tom, že bychom podepsali s firmou Multigate špatnou a pro obec nevýhodnou smlouvu, a tam bude potřeba se především soustředit. K dispozici ovšem máme dostatečné know - how jak ze strany právní zástupkyně naší obce, tak zkušenosti z obcí, kde podobné kasino již léta funguje bez sebemenšího vlivu na kriminalitu atd. Neplujeme v žádném případě do neprozkoumaných vod.
  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 4. 10. 2015 18:48
  Mario Hnilica
  Re: Kasino

  V druhých slovech: starostovi nevadí když nějaká firma, rodina nebo osoba bude mít problém s hazardem, pokud to plni kasu, a stejné, hazard jenom přináší blaho. Fakt zamávej postoj pro politika.

  Tak jestli prostituce a drogy někdy boudou zdanitelné budeme vidět, jak starosta bude lobbovat pro tito bezpečné a obecně prospěšné věci.Už se těším, jak dostaneme pozvánku od našich politiku aby jsme se účastnili poznávací zájezdy do nevěstince a do crack house (místo kde se obchoduje s crack cocaine). Samozřejmě jen pro naše blaho.


 • 3. 10. 2015 17:16
  Hnilicová
  ObjektivitaZpravodaje

  Vážená paní Vojtěchová,

  velice mě překvapila Vaše reakce na můj příspěvek na veřejném fóru s názvem “Objektivita Zpravodaje”, publikovaném dne 28. 9. 2015 . A prosím Vás , aby jste si ten příspěvek ještě jednou přečetla a nehledala v něm něco, co tam napsané není. Píši tam o tom, že před občany, na mimořádném zasedání, p. starosta slíbil rozšíření redakční rady Zpravodaje. Argumentuji odkazem a časem záznamu, který je k dispozici na stránkách Podolí. Následně slib p. starosty není splněn. Navzdory jeho ujištění redakční rada rozšířena není.
  Nenapsala jsem, že Vy nebo redakční rada zpracovává informace tak, aby vyhovovaly záměrům p Eliáše. To je Vaše interpretace. A už vůbec by mě nenapadlo zpochybňovat Vaši profesionalitu.
  Pokud jste si z mého příspěvku udělala závěr, že Vás na cti utrhám, tak mě to velmi mrzí, protože nic takového skutečně v mém sdělení nezaznělo a omlouvám se Vám, jestli jste to tak pochopila.
  Co se týká Vaší výzvy, abych zanechala veřejných prohlášení, tak Vás chci upozornit, že se nejedná o prohlášení, ale o upozornění, že starosta obce porušuje závazky veřejně slíbené. Každý občan má právo , vážená paní Vojtěchová, ve veřejné diskuzi na fóru i na zasedání vyjádřit svůj názor a vyjadřovat se k práci zastupitelstva, starosty a svých politiků.
  Je logické, že lidé mohou pochybovat o nezávislosti redakční rady na p. starostovi. P. Rupp je zastupitel zvolený za politické uskupení p. starosty a je členem jeho týmu - to zní nezávisle? A nezlobte se, že na to musím upozornit, ale vy jste sestra pana starosty. Zdůrazňuji, že o Vaší profesionalitě nepochybuji, ale právě proto, aby nemohla být zpochybněna objektivita Zpravodaje by měl být v redakční radě i někdo, kdo není ani rodinně, ani politicky spojen s jeho osobou.


 • 3. 10. 2015 23:49
  Sabina Žitná
  Pozvánka na prohlídku kasina

  Dobrý den, pozvánka na exkurzi do kasina, kterou jsem našla dnes ve schránce, mě opravdu šokovala. Proč chce vedení obce za každou cenu docílit toho, aby bylo v Podolí kasino? I kdyby kasino v Mikulově bylo sebekrásnější a sebelépe fungující, nic to nemění na tom, že peníze z hazardu jsou špinavé peníze. A je úplně jedno, kolik milionů to bude. Aby obec organizovala pro své občany poznávací zájezd do kasina, s cílem, aby se jim tam zalíbilo a chtěli to taky, tak to je opravdu rarita.


 • 4. 10. 2015 18:13
  Vítězslav Eliáš
  Re: Pozvánka na prohlídku kasina

  Vážená paní Žitná,

  Exkurse do kasina, kterou pořádá volební sdružení Za Podolí u Brna, nikoliv vedení obce, je vedena pod heslem „Jednou vidět je lepší než stokrát slyšet“. Požádali jsme firmu Multigate o zpřístupnění podobného zařízeni, o jakém se uvažuje v podolské průmyslové zóně s cílem umožnit každému, kdo se chce osobě seznámit s tím, jak je organizována bezpečnost, jak jsou evidováni hráči atd. a tedy zbavit občany strachu z neznámého. Nejde o návštěvu za účelem hry v kasinu ani o náborový výlet. Naše sdružení je přesvědčeno, že příjem z legálně zdaněného hazardu je stejně legitimní jako příjem z legálního prodeje alkoholu nebo cigaret a padesát milionů korun za pět let je spousta peněz, za které lze opravit chodníky a komunikace v obci, zázemí sportovišť a mnoho dalšího. Příjem z DPH a spotřební daně z prodeje alkoholu a cigaret tvoří nezanedbatelnou součást přijmu obce z rozpočtového určení daní již dnes. Pokud Vás zajímá, jak budou rizika hazardu, především problematika patologického hráčství v celé společnosti zákonně řešena, doporučuji Vám podívat se na záznam pátečního Hyde parku s Ondřejem Závodským, náměstkem MF pro majetek státu. Odpoví jednoznačně na mnohé vaše obavy: http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/2.10.2015/

  Hezký den
  Vítězslav Eliáš


 • 4. 10. 2015 20:27
  Ludvík Trnka
  Re: Pozvánka na prohlídku kasina

  Pojedu-li na exkurzi do palírny, mám šanci se cokoli dovědět o negativech alkoholismu?


 • 4. 10. 2015 21:28
  Mario Hnilica
  Re: Pozvánka na prohlídku kasina

  Tak jsem si vzal 54 minut svého života a podíval jsem se na ten pořad.( http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/2.10.2015/ ) co doporučil p. starosta
  Hlavni body:
  • Máme nejvíc automatu v Evropě!
  • Ministerstvo chce omezit ty nežádoucí aspekty hazardu, jako rozvraceni rodiny a sebevraždy
  • Ministerstvo chce vybrat víc daně z hazardu
  • Je silná lobby co podporuje hazard
  • Je silná presumpce politické korupce minule, i současně co zabraňuje efektivní zákony vůči hazardu
  • Příjem z daněni hazardu - 8 miliard Kč. Vydej na léčeni závislých - 16 miliard Kč
  • Závislost přibývá. 100000 občanu minulý rok závislí na automatech, problém s hazardem mělo 440000 občanu
  • Monitorovací systém ještě neexistuje, I když bude existovat tak bude snadno obelstít
  • Internet hazard je problém
  • Ilegální přístroje, kvizomati budou potíraný policie, finanční správa
  • Ministerstvo vadí reklama na hazard
  • Evropská unie musí posvětit nový zákon o hazardu
  • Obce nesou náklady a problémy hazardu
  • Všichni platí léčeni závislostí na hazard


 • 4. 10. 2015 22:12
  Vítězslav Eliáš
  Re: Pozvánka na prohlídku kasina

  Vážený pane Trnko,
  opakovaně v této diskusi jsou směšovány pojem HERNA a pojem KASINO.
  Pojedete-li na exkurzi do palírny, dozvíte se minimálně to, že není jen tak přihlásit se k pálení a vypálit si kolik kvasu chcete. Proč byste se měl na místě dozvědět cokoliv o rizicích alkoholismu. Vy si je snad neuvědomujete?
  Pojdete-li na exkurzi do kasina, na místě se můžete přesvědčit minimálně o tom, jak funguje registrace a provoz takového zařízení, bez předsudků a z první ruky. Domnívám se, že pro mnohé diskutující i sledující to může být zajímavá a důležitá informace.
  Hezký večer, Vítězslav Eliáš


 • 4. 10. 2015 22:52
  Vítězslav Eliáš
  Re: Pozvánka na prohlídku kasina

  Vážený pane Hnilico,
  ve stejném pořadu je také uvedeno toto:

  47. min:
  „Vymýtit hazard je fakticky nemožné, my o to ani neusilujeme, my chceme hazard podstatně více koncentrovat do méně celků, které budou podstatně lépe kontrolovatelné. Jestli se nám to podaří, tak vymahatelnost odvodové činnosti bude podstatně lepší.“

  50.min:
  „Jestliže uděláme skutečnou šokovou terapii směřující k faktické prohibici, tak samozřejmě ta poptávka po ilegálu bude extrémní.“

  Znamená to tedy, že nám nikdo skutečně nikdo nezaručí, že kasino v okolí Podolí nevznikne, ale příjem inkasovat mít nebudeme. Rozumíme si?

  Vítězslav Eliáš


 • 5. 10. 2015 9:56
  Ludvík Trnka
  Re: Pozvánka na prohlídku kasina

  Kdepak pane Eliáši, 80 automatů je HERNA. Nazýváte-li to společně s provozovatelem nějak jinak, jde pouze o zástěrku, která má vzbudit klamný dojem něčeho poctivého a neškodného.


 • 5. 10. 2015 17:44
  Vítězslav Eliáš
  Re: Pozvánka na prohlídku kasina

  Vážený pane Trnko,
  tuhle otázku jsme již diskutovali. Kasino je právní termín, který je definován v zákoně. To, co odlišuje hernu a kasino je právě možnost přístupu ke hře, evidence hráčů atd. V kasinech po celém světě je běžné, že kromě živých her jsou jejich součástí i hrací automaty.
  Pěkný den, Vítězslav Eliáš


 • 4. 10. 2015 20:03
  Miroslav Válek
  Pozvánka do kasina?

  Vážení zastupitelé za sdružení pana Eliáše,
  nerozumím vaší rozjeté kampani s cílem "za každou cenu prosadit kasino". Disponujete pohodlnou většinou v obecním zastupitelstvu, tak proč jste si to dávno neschválili??? Máte důvěru více jak 60% občanů, nebo ne? Už od června tady hrajete na lidi divadlo, když jste nejprve odmítli návrh pana Hůrky na referendum z důvodu organizační, legislativní i finanční náročnosti. Najednou ale nic není problém a všechno jde. Dokonce i peníze na to jsou. Najednou se vám to hodí. Jakoby to byl poslední způsob, jak kasino protlačit.
  Zájezd do Mikulova mi připadá jako hon na voliče, který tady každé 4 roky předvádíte. Co nám do termínu referenda ještě přichystáte?

  A ještě otázka na závěr, zda pan asistent Vlasák má do středy volno, anebo bude telefonáty a SMS ohledně zájezdu vyřizovat ve své pracovní době, kdy má mít jiné povinnosti? Pan Eliáš nás tady utvrzuje v tom, že nejde o akci vedení obce.


 • 4. 10. 2015 22:48
  Vítězslav Eliáš
  Re: Pozvánka do kasina?

  Vážený pane Válku,
  Máte pravdu, v Zastupitelstvu má naše sdružení Za Podolí u Brna pohodlnou většinu a mohli jsme návrh jednoduše prohlasovat. V interní diskusi našich zastupitelů i bývalých zastupitelů jsme ale dospěli k závěru, že k tomuto citlivému tématu je dobré zeptat se na názor občanů. Výsledek referenda bude pro nás závazný. Zájezd do Mikulova je nabídka těm občanům, kteří si chtějí v této věci udělat názor na provoz takového zařízení, jeho bezpečnost a organizaci na vlastní oči. Ta nabídka platí pro všechny zodpovědné, ať už příznivce nebo odpůrce uvažovaného projetu. Jestliže je na jedné straně obava mnohých z bezpečnosti, rizika gamblerství atd. a na druhé straně ohrožení možného legálního příjmu obce v řádech desítek milionů, jde o rozhodnutí vyžadující jak informace, tak zodpovědnost.

  Hezký večer, Vítězslav Eliáš


 • 4. 10. 2015 20:48
  Libuše Vlachová
  Pozvánka

  Pane starosto Eliáši, paní místostarostko Marciánová a zastupitelé sdružení Za Podolí u Brna pane Sýkoro, pane Koukale, pane Rovný ,pane Ruppe,

  děkuji Vám za pozvání na výlet do Mikulova. Exkurzí do kasina ABBAS jste se dostali na úroveň prezentací tzv. " šmejdů" .
  Je smutné, jak hluboko jste klesli.


 • 4. 10. 2015 21:39
  Ludvík Trnka
  Kolik hráčů živí herny?

  Stačí jediný patologický hráč – gambler – a majitel herny je "za vodou". "Přítel mého známého má hernu v Americe. Když se ho ptal, kolik musí chodit lidí, aby ho to uživilo, řekl mu: stačí jeden," říká Karel Nešpor, primář oddělení závislostí pražské psychiatrické léčebny v Bohnicích.

  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/mam-dluhy-ztratil-jsem-rodinu-jsem-gambler-fj8-/domaci.aspx?c=A070815_102207_domaci_anv


 • 5. 10. 2015 9:26
  Jan Grolich, starosta
  Kasino v okolí Podolí NEBUDE

  Dobrý den,
  opět po čase mi to nedá a musím vstoupit do podolské diskuze o kasinu a zareagovat na příspěvek pana starosty: "Znamená to tedy, že nám nikdo skutečně nikdo nezaručí, že kasino v okolí Podolí nevznikne, ale příjem inkasovat mít nebudeme. Rozumíme si?"

  Pokud referendum řekne podolskému kasinu NE a bude dodržen příslib, že v tomto případě bude přijata vyhláška předložená p. Hůrkou, která zakáže hazard na celém území obce, máte vyhráno a zaručeno, že kasino v Podolí nevznikne.

  Přestože ve Velaticích tuto potřebu nemáme a máme hazard řešen jinak, předložím zastupitelstvu na nejbližším zasedání vyhlášku, která hazard v obci zakáže. Ano, už teď můžu říct, že zakáže, protože znám naše zastupitelstvo a naše hodnoty.

  To celé jen jen proto, abychom vám dokázali, že vedle vás kasino nevznikne - Mokrá má vyhlášku, Šlapanice mají vyhlášku Slatina i Líšeň mají vyhlášku. Proto i Velatice budou mít vyhlášku.
  Pokusím se udělat vše proto, aby byla naše vyhláška schválena ještě před vaším referendem.

  Přeji vše dobré v Podolí i jeho okolí.

  Jan Grolich, starosta Velatice


 • 5. 10. 2015 17:38
  Vítězslav Eliáš
  Re: Kasino v okolí Podolí NEBUDE

  Vážený pane Grolichu,

  Já si vážím Vašeho zápalu, ale opravdu nejde o to, co přijmou stávající zastupitelstva. Nikdo nám nezaručí, co se stane za další tři roky a v dalších volebních obdobích. Hazard zcela zakázat není možné, není taková vůle a navíc je to chyba. Prohibice vede vždy jen k nárůstu kriminality. Z absolutního zákazu hazardu mají samozřejmě největší radost zahraniční, zcela nezdanění poskytovatelé on-line sázení z daňových rájů. Myslíte to sice dobře, ale uvědomujete si veškeré souvislosti, ke kterým jsme mezitím už dospěli?

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 5. 10. 2015 9:46
  Petr Krejčí
  Výlet do kasina


  Co občanům přinese báječná příležitost výletu do kasína? Předně si je nutné uvědomit, kdo zájezd pořádá, kdo ho platí a kdo má zájem zde kasino/hernu postavit. Firma Multigate zde chce kasino/hernu a dá se tedy předpokládat, že nechce občanům prezentovat negativa spojená s hazardem. Dá se tedy předpokládat, že tomu bude uzpůsobena i návštěva v Mikulově. Zastánci herny na katastru obce jistě budou vzletně argumentovat jedinečnou příležitostí udělat si na kasino/hernu vlastní názor. Spíše ale chtějí občanům vnutit názor vhodný pro firmu Multigate a zastánce herny.

  Nabízí se zde paralela s historickou událostí z roku 1944, kdy byli do Terezínského koncentračního tábora pozváni zástupci mezinárodního červeného kříže. Po příjezdu musel červený kříž konstatovat, že vězňům se vede velice dobře, hygiena je na dobré úrovni, vězni mají dobré kulturní vyžití atd. Skutečnost ale byla zcela jiná.

  Ještě malá poznámka k letáku sdružení „za Podolí u Brna“. Telefon pana Vlasáka na letáku uvedený je telefonem služebním, tedy placeným z rozpočtu obce Podolí!!!


 • 5. 10. 2015 17:30
  Vítězslav Eliáš
  Re: Výlet do kasina

  Vážený pane Krejčí,

  Překvapuje mě, kam až Vás zavedla vaše zášť. Myslíte si opravdu, že vaše paralela s Červeným křížem je na místě? Zvažte to ještě jednou.

  Byl bych rád, pane Krejčí abyste jako zastupitel obce Podolí, který mě vyzýval na těchto stránkách k objektivitě informací, důsledně pojmenovával stav takový, jaký je. Kasino je právní pojem. Zákonný rozdíl mezi kasinem a hernou je v přístupu ke hře. Kasino má plně registrovaný přístup ke hře a výrazně tak omezuje přístup ke hře problémovým skupinám. Kasina jsou nástrojem regulace hazardu, oficiálním nástrojem a součástí státní strategie regulace hazardu. Alespoň tady bych Vás prosil o objektivitu a ne plašení veřejnosti. Ostatní je Vaše věc.

  Pěkný den, Vítězslav Eliáš


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
POZVÁNKA NA DOMÁCÍ FOTBALOVÉ ZÁPASY
13
pozvánka na domácí fotbalové zápasy
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26
POZVÁNKA NA FOTBALOVÝ VÍKEND V PODOLÍ
27
POZVÁNKA NA FOTBALOVÝ VÍKEND V PODOLÍ
28 29 30 1 2 3 4

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1367

Návštěvnost stránek

717487