Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 5. 11. 2013 10:20
  Mario Hnilica
  Contrasts

  Já sem taky váhal jestli vůbec to má smysl se vyjádřit k vašim příspěvků. Ale když člen zastupitelstva začne sdělovat kde a kdo a s jakým účelem se setkávají svobodní občané…

  Mimochodem, pan Málek, vás můžu ujistit, že moje žena a já jsme nikdy nebyli u paní Aurové na soukromém večírku.

  V normální společnosti se občan nesleduje. Myslel jsem, že takový praktiky tady přestali před 23 letma.

  Takže teď, pokud někdo má výhrady vůči tomuto projektu tak je demagog a šiří lživé informace, a člen zastupitelstva se začne zajímat s kým se setkáváte? To jen prokazuje můj dřívější bod, že kdy se někdo dovoluje vyjádřit o vašem projektu negativně, tak je démonizován. Já sem se neuchýlil k útoku ad hominem nebo k psaní anonymní příspěvek. Taky bych chtěl upozornit , že já jen reaguju na informaci co , vy presentujete.

  Pane Eliáši, děkuji, že jste mne obohatil moji českou slovní zásobu. „ Nabíledni“ je zajímavé slovo.

  I když mate tu schopnost se dívat do moje mysli tak mužů říct že jsem trochu zmatený s těch dotaci. Již bylo uvedeno, že se chystáte získat dotaci na téměř 10 milionů Kč. Předpokládal jsem, že ta dotace je pro MŠ projekt, včetně rekonstrukce ulice. Nebo je celých 10 milionů určeno jen pro 2 modulární učebny ? Co budete dělat se zbývajícími miliony? Pošlete je zpět do grantové agentury? Ale to všechno asi je „nabíledni“.

  Je pravda, že jsem kritizoval, kolik MŠ bude stát. A když sem se vás zeptal, proč je to tak drahé tak sté noblesně odpověděl, že postavit záchody podle hygienických norem je velmi drahé a náročné. Vité co? V USA 80 tich letech vláda taky kupovala $ 100 kladiva a toaletní sedačky. Když se lidí ptali proč tak draho tak taky dostávali stejní odpovědi jako nyní v Č.R.

  Už se nebudu obtěžovat ptat jak míníte financovat rekonstrukci půlku dědiny.

  Vy asi nerozumíte že i když by všechno bylo zaplaceno dotaci tak ty dotace jsou fundovaní našimi daňovými penízky.

  Mimochodem, pokud by jste se obtěžovali mluvit s lidmi, kteří skutečně žijí na ulici, Rybnik, tak by vám řekli, že ulice je v pořádku, a co je potřeba rekonstruovat je chodník a nějak ukončit cyklostezku.

  Moje tchyně spadla a zlomila si ruku a záda na volné dlaždice na tomto chodníku. Minuly týden jsem viděl ,jak další starší dáma pádla na tomto chodníku. Pomohl jsem jí, nic nemela zlomeného, jen ošklivý krvavý šrám na ruce. Nechtěla sanitku.
  Fakt je , že jste byli zvoleni před víc než třemi lety a nemůžete spravit chodník který je už dlouho v haváriím stavu a o kterém byli jste mnohokrát upozorněni. V US to by bylo řečeno jako “negligence“ – nedbalost - a soud by vás vzýval, abyste se co nejrychleji odstranili nebezpečí. K tomu by přidělil peníze k lidem, co spadli na vašim nebezpečným chodníku. (Ty peníze co soud by přidělil by nebily jen symbolické jako tady.)

  Vezměte na vědomí, že lidé si stěžují na stav chodníku, ne na stav silnici.

  Já oceňuji, že mohu svobodně vyjádřit svůj názor na těchto stránkách. Vzhledem k historii této země, je to krok vpřed. Bohužel některé věci stále chybí v této zemi. Například: pro projekt této velikosti a rozsahu, který bude mít vliv na mnoho lidí, než se vůbec začínalo se mělo svolat “town meeting,“ kde se prodiskutuje rozsah a financování projektu. Alternativy by byly plné probrány před očima všech občanů, finance vyjasněny, atd. A konečně by občané mely volit v referendum na podobu projektu a jak nebo jestli s tím vůbec pokračovat.

  Nakonec si myslím, že jste špatně pochopily naše záměry v této věci. Že máme výhrady neznamená že, jak psal pan Třiska, nejsme vaši přátelé. Mý jsme jen vyjadřovaly naše názory, protože žijeme na miste kde se projekt má uskutečnit. Nikdo se nás neptal, jestli tento projekt chceme nebo ne. Pan starosta ani p. Málek nežijí na Rybniku, a nebudou bydlet v blízkosti stavby, která bude za pár let použita k do ví jakému účelu, ale s velkou pravděpodobnosti bude ovlivňovat cenu naše nemovitostí.

  Pan Vlach, který podle vás, zadržuje věci, je ten, který je nejvíce ovlivněn vaším projektem Tento muž žije v blízkosti jednoho dalšího zastupitelského projektu, sběrny dvůr, který byl umístěn předchozím zastupitelstvy vedle jeho pozemku. (Mohl bych se odvážil poukázat na to, že současná rada má několik členů, které zbyly z předchozích rad.) Zajímalo by mě, co by sté vy dělali, kdybyste byli na jeho místě.

  Protože pocházím z jiné kultury tak neváhám veřejně vyjádřit své názory. Podle vašich odpovědí vidím, že na to ještě opravdu nejste zvyklí.

  Škoda že Podoli nemá víc občanu, co nevyrostli v svobodny společnosti. Vy by jste dostávali mnohem četnější a ostřejší otázky a kritiku a to od mnoho víc lidí než se současné vyjadřuje.

  Enjoy it while it lasts.


 • 5. 11. 2013 9:32
  Ivo Sedláček
  RE: CYKLODRÁHA-nájezd/výjezd

  Dobrý den pane starosto,
  je zcela zřejmé, že jakékoliv napojení na krajskou komunikaci musí být projednáno s DOSS a být vypracovaná projektová dokumentace. To nikdo nezpochybňuje. Je k tomu však potřeba vyvinout nějaké úsilí. Ptáte se mě na řešení? Dobře. Připravte rekonstrukci v etapách tak, aby na sebe práce navazovali (nemusí to být nutně jen případ napojení cyklostezky).
  Tedy PD na napojení bude korespondovat s budoucí rekonstrukcí. To, že to lze realizovat jako samostatný stavební objekt je snadno pochopitelné. Stejně jako na rekonstrukci nebudete mít pravděpodobně jedno stavební povolení (neznám přesný rozsah rekonstrukce), lze i toto vyčlenit.
  Mimochodem, máte ve svých řadách odborníka, který uvádí, že má 30 let praxe v managementu a praxi ve stavebních investicích. Chápu, že už to není jako za gen. Václavíka, ale možná Vám poradí.


 • 4. 11. 2013 18:12
  Oldřich Málek
  RE Hon na čarodějnice 31.10. (M. Hnilicová)

  Dobrý večer,
  Jsem přesvědčen, že moji kolegové, zastupitelé V. Eliáš a M. Tříska, Vám již dostatečně a s velkou noblesou, odpověděli na Vaše zkreslené a lživé poznámky týkající se nové školky a rekonstrukce ulice Rybník.
  Přesto musím reagovat na Vaši další lež.
  Citujete:...na jednom Zastupitelstvu..., pan Málek prohlásil, že Zastupitelstvo nepotřebuje stavební komisi. Lež jako věž.
  Co mi vložíte do úst příště?
  Ještě, že máme zvukové záznamy ze všech jednání Zastupitelstev.
  Čeština je krásná a bohatá řeč. Umožňuje pracovat se slovy, symboly, skládat myšlenky, ale bohužel i dezimpretace posouváním slov.
  Nečekám, že uvedete na pravou míru i to, že jste měli "sousedskou" snahu vydávat soukromé věčerní sezení k problematice mateřské školky v bytě paní Auerové, bez mandátu svolání stavení komise a bez mé účasti, právě za oficiální jednání stavební komise. Na Zastupitelstvu jste pak byli poučeni, že tento Váš postup nemůže stát nad již vydaným rozhodnutím Zastupitelstva. Že se Vám to nelíbilo, asi chápu, nicméně příště prosím jen pravdu a fakta.
  Že češtinu dobře ovládáte, to už pochopila řada Podoláků.
  Pěkný večer.


 • 3. 11. 2013 12:40
  Vítězslav Eliáš
  RE: 2 Classrooms [Mario Hnilica]

  Dobrý den pane Hnilico.
  Dlouho jsem přemítal, zda mi Váš příspěvek stojí za odpověď… Přesto, že pan Tříska to ve své reakci vystihl velmi trefně, dovolím si přidat svůj názor:
  Vyvolává mi úsměv na tváři, jak bezpečnost chodců a dětí na Rybníku v jednom odstavci použijete jako argument pro obhajobu podaného odvolání, které se o její neřešení v projektu nové MŠ opírá, a v druhém odstavci nám promptně vmetete do tváře tutéž bezpečnost jako zbytečný a finančně nákladný projekt.
  Protože Vás osobně znám pane Hnilico, vím, že jste inteligentní člověk. Na čtvrtečním zasedání jste byl, o financování MŠ i účelu dotace od ČMc jste informaci slyšel, stejně tak i o studii dopravního řešení Rybníku a návsi, do které jste měl možnost na místě také nahlédnout. K žádnému z projednávaných bodů jste v diskusi dotaz či žádost o upřesnění neměl, všemu jste tedy rozuměl a všechno pochopil.
  Proto si nemohu o Vašem příspěvku myslet nic jiného než to, že informace v něm jsou Vámi předkládány veřejnosti záměrně účelově zkreslené a lživé, a to z důvodu, jež je nabíledni.
  Přeji pěknou neděli. Vítězslav Eliáš


 • 2. 11. 2013 19:19
  Vítězslav Eliáš
  RE: Cena pozemků Nad Výhonem III

  Vážený pane Sedláčku,
  velmi mne těší, že se zajímáte o prodej pozemků v lokalitě Nad Výhonem III. Je jen škoda, že jste se nezajímal již od samého začátku.
  Máte pravdu, šest pozemků z dvanácti bylo prodáno za schválenou minimální cenu 1.800 Kč za m2. pět z nich však proto, že tato cena byla sjednána jako součást předkupního práva vlastníků původních pozemků, od kterých obec pozemky vykupovala. Bez sjednání pevné ceny budoucích stavebních pozemků by dohoda o výkupu pozemků nebyla možná. To byste ale věděl, kdybyste se zúčastňoval zasedání nebo si alespoň zápisy ze zasedání přečetl. Šestý pozemek byl prodán za minimální stanovenou cenu proto, že ji nabídl jediný zájemce o něj. Ale o tom jsem také na zasedání zastupitelstva při schvalování prodeje pozemků informoval.
  Co se týče mechanismu prodeje, zastupitelstvo obce se legitimně rozhodlo při prodeji zbývajících sedmi pozemků, nevázaných předkupním právem, upřednostnit Podoláky. Schválilo podmínky prodeje a výběrová kritéria, zveřejnilo je a na základě těchto kritérií vybralo z předložených nabídek vítězné. S jejich předkladateli schválilo uzavření kupních smluv.
  Veškeré dokumenty jsou uloženy na obecním úřadě a je možno do nich nahlédnout.
  Přeji pěkný večer. Vítězslav Eliáš


 • 2. 11. 2013 18:58
  Vítězslav Eliáš
  RE: CYKLODRÁHA-nájezd/výjezd

  Dobrý den pane Klanico a pane Sedláčku,
  děkujeme za podnětný nápad řešení ukončení cyklostezky, který projektantovi při zadání zpracování projektové dokumentace rekonstrukce ulice Rybník předložíme.
  Toto řešení však, stejně jako posunutí dopravní značky na krajské komunikaci, není jednoduché. I na provizorní či dočasné řešení musí být vypracovaná projektová dokumentce za dodržení platných předpisů, schválená příslušnými institucemi jako je především dopravní policie, Správa a údržba silnic JMK a další a nakonec vydané stavební povolení. To se mi však jeví, v souvislosti s přípravou komplexní rekonstrukce ulice, jako kontraproduktivní. Já si myslím, že by bylo lépe vymyslet nějaké opatření, které nebude podléhat této úřední mašinérii.
  Pokud nějaký takový nápad máte, bude za něj velmi rádi.
  Vítězslav Eliáš


 • 2. 11. 2013 13:18
  Vítězslav Eliáš
  RE: hon na čarodějnice? [Hnilicová]

  Dobrý den, názory paní Hnilicové prezentované v příspěvku níže pokládám za subjektivní, účelové a záměrně zkreslené. Nepochybuji o tom, že i ona ví, jak to bylo se zůstatkem v obecní pokladně na konci posledního volebního období bývalého zastupitelstva. Je mi však sympatické, že se pod svůj názor, který jí přinese jak body kladné tak záporné, obojí podle žaludku, nebojí podepsat svým vlastním jménem. Pokud jde o další výhrady paní Hnilicové:
  - Termín hon na čarodějnice nestojí za komentář.
  - Jakým způsobem hodláme vyřešit dopravní a bezpečnostní situaci v okolí školy a školky a současně jak plánujeme rekonstrukci celé ulice Rybník jsem ve čtvrtek na Zastupitelstvu prezentoval. Každý se také může se záměrem seznámit na grafickém plánu nového vzhledu ulice Rybník, který bude od příštího týdne umístěn ve výloze obchodu paní Žitné. Odpovědi na své dotazy tam najdou také pánové Klanica a Sedláček, pokud jde o dopravní situaci a cyklostezku.
  - Zadluženost obce řešíme podstatně důsledněji, než zastupitelstva před námi. Důkazem je také to, že se nám podařilo získat na stavbu školky dotaci ve výši 85% z předpokládané investice, v absolutních číslech to je necelých deset milionů korun. Předešlá výstavba DPS a sportovní haly byla sice také částečně kryta dotací ale ve výši méně jak 50% a to je důvod, proč vznikl vysoký obecni dluh za tyto dvě stavby, jejichž potřebnost byla a je navíc pro obec typu Podolí velmi sporná.
  - Pokud jde o peníze ze zvýšeného výběru daně z nemovitostí, každý, kdo se zajímal, tedy i paní Hnilicová ví, že vybraná částka je usnesením Zastupitelstva vázána účelově na investiční akce souvisící s rozvojem kvality života v Podolí a je od začátku v rozpočtu obce vedena odděleně. Pokud úspěšně zvládneme čerpání dotace na stavbu mateřské školky, /ta dotace je momentálně blokována obstrukčním odvoláním pana Vlacha proti stavebnímu povolení na školku/ budeme schopni využít nejen tento příjem, ale i zvýšený výběr plynoucí ze změny rozpočtového určení daní pro rekonstrukci ulice Rybník a to opět prakticky bez dalšího zadlužení obce.
  Vážená paní Hnilicová, každá diskuse by měla mít určitou věcnou a argumentační úroveň. Jako bývalou zastupitelku Vás, paní Hnilicová, chápu jako osobu poučenou a informovanou. Nelze být na jedné straně “prostým občanem“ s právem říkat cokoliv a na druhé straně zvoleným zastupitelem, který rezignoval na svůj mandát. Žádám Vás tedy, paní Hnilicová, o věcnost a respektovaní alespoň základních a již mnohokrát prezentovaných faktů. Dnes již nikdo nepochybuje o tom, že máte jiný názor na vedení obce, než jej máme my, současní zastupitelé, a nikdo Vám ten názor nebere. Ale odpovídat stále dokola na stále stejné argumenty stojí jen čas, který bychom raději věnovali účelnější činnosti pro rozvoj obce.
  Vítězslav Eliáš


 • 2. 11. 2013 11:02
  Milan Tříska
  2 Classrooms [Mario Hnilica]

  Dobrý den, pane Hnilico, já Vám upřímně gratuluji ke složení tovaryšské zkoušky z obratné demagogie. Rekonstrukce Rybníka samozřejmě nebude financována z dotace určené na vzdělání. Zastupitelstvo je instituce naplňována pokaždé jinými lidmi. Není tedy zcela jasné, které Zastupitelstvo mělo podle Vás ten chodník na Rybníku již dávno z obavy o životy podolských opravit, zda to minulé, předminulé nebo které. Za sebe jako člena toho stávajícího Zastupitelstva bych rád dal na vědomí, že budu pyšný, když se to podaří konečně vyřešit a celou změnou zpomalit průjezdní rychlosti na Rybniku tak, aby byla ulice bezpečná.
  Chápu, že nejste naším přítelem, to se stává. Věřím, že oceníte alespoň fakt, že nám můžete prakticky bez jakéhokoliv omezení demokraticky okopávat kotníky v diskusi na těchto stránkách, protože ani to nebylo dříve zcela obvyklé. Pokud máte k projektu rekonstrukce ulice Rybník nějaké konstruktivní připomínky, které ten projekt vylepší, budu Vám minimálně já osobně velmi vděčný, bez jakékoliv ironie. Hezký den Milan Tříska


 • 1. 11. 2013 12:40
  Mario Hnilica
  2 Classrooms

  Žasnu nad tím, co to znamená postavit dvě další učebny v České republice. V Podolí u Brna, musíte postavit dočasnou strukturu, lávky, dopravní ostrůvky, koupit rychlostní radar, roztrhat celou ulici aby jste ji mohli zúžit, a k tomu rekonstruovat náměstí. Dále řešit dopravní problémy, protože rodiče dováži dětí do školy autem (I když po celou dobu Obecní rada říká, že děti by neměly cestovat a že by bylo velkou finanční zátěž pro rodiče, kdyby měli dovážet své děti do školy.)

  Vše toto pro jen další dvě učebny.

  Projekt bude financován buď dotaci určenou pro vzdělávání (Zajímavý, co všechno se může zahrnout do dotace určené pro školství), nebo možná výšením daní a další půjčkou. Možná oba. Jinými slovy: naše peníze.

  Přemýšleli jste někdy, proč Česká republika má tak vysoké daně?

  Zastupitelstvo říká, že jiná řešení jsou příliš složité na realizaci, ale člověk váhá, zda tento modulární školní projekt s lávkami, rekonstruované ulice a náměstí atd. je nejjednodušší a nejlevnější řešení.

  Pokud se někdo odváží vyjádřit vůči užitečnosti nebo náklady tohoto grandiózního projektu, jste označen jako provokatér, někdo, kdo je bezohledný vůči jeho sousedům, nebo prudič. Pokud se pokusíte uplatnit svá zákonná práva týkající se tohoto projektu, tak starosta napíše ve Zpravodaji financovaném z našich daní, že jste ohrozili projekt a zabraňujete výstavbě tak velmi potřebného chodníku. (Něco, co by zastupitelstvo mělo udělat dřív, než někdo žaluje obci, když spadne na stávajícím nebezpečném a chátrajícím chodníku). Pokud ale někdo chtěl do Zpravodaje dát svůj jiný názor, tak jste řekli, že tam už není kapacita.

  Každopádně je to zajímavá reakce od zastupitelů, co když byly zvolení, slibovali transparentnost a fiskální obezřetnost.

  M. Hnilica


 • 1. 11. 2013 12:37
  Mario Hnilica
  Two classrooms?


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
BLAHOŘÁNÍ
11
BLAHOŘÁNÍ
12
BLAHOŘÁNÍ
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

15. 7. Jindřich

Zítra: Luboš

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1320

Návštěvnost stránek

701530