Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 24. 8. 2020 12:46
  Vítězslav Eliáš
  LOKALITA NAD PALOUKEM - VEŘEJNÁ DISKUSE

  Vážení občané,
  V pátek se na mě obrátil dopisem právní zástupce developera, advokátní kancelář Frank Bold, s žádostí o svolání veřejné besedy za účelem prezentace plánované výstavby v obci Podolí v lokalitě Nad Paloukem. I na základě diskuse na obecních stránkách a volání mnoha diskutujících po takové veřejné besedě, této iniciativě rád vycházím vstříc a stanovuji termín konání veřejné besedy na pondělí 31. 8. 2020 v 17 hod ve společenské místnosti DPS. Všechny, kteří se o tento problém zajímají, tímto zvu k účasti.
  Pro možnost seznámení se všemi dostupnými podklady týkajících se zástavby jsme na webových stránkách obce zřídili samostatnou stránku LOKALITA NAD PALOUKEM. Najdete ji na úvodní straně tímto postupem: Občan a obec - Co se děje v obci - LOKALITA NAD PALOUKEM.
  Budeme rádi za vaše podněty na její doplnění.

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 24. 8. 2020 12:38
  Vítězslav Eliáš
  Zástavba lokality Nad Paloukem

  Vážená paní Vlachová, vážená paní Nippertová.
  Děkuji za vaše názory. Já sám nejsem odborníkem na stavební právo, a proto si obec nechala připravit právní rozbor renomované právní kanceláře. Z tohoto rozboru ve svých odpovědích vycházím. Schůzku dne 31.8. svolávám na vyžádáni právního zástupce developera, AK Frank Bold. Jejich žádost o veřejnou besedu, navíc pod vedením další vysoce renomované právní kanceláře v oblasti stavebního práva, je přesně tím novým impulsem, který vítám. Všechny občany, kteří se o tento problém zajímají, opakovaně zvu na tuto veřejnou besedu, která se bude konat dne 31.8.2020 od 17 hod ve společenské místnosti DPS.

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 22. 8. 2020 17:36
  Iveta Vlachová
  CO ŘÍKAJÍ ZÁKONY


  Dobrý den pane starosto.

  Ano, máte pravdu. Nerozumíme si. Veřejnou diskuzi s občany k výstavbě v lokalitě Br2 jste na návrhy zastupitelů odmítal (nejdříve mimo veřejnou sféru, později i zde), na můj návrh , aby ji svolali zastupitelé jste odpovídal Vy, přesto že jsem Vás neoslovila.
  A i zde jste se vyjádřil, že v ní nevidíte smysl dokud není o čem jednat, veřejnost nezná poklady apod. A ejhle najednou zcela náhodně Vás osloví právní zástupce investora a Vy jásáte a stanovujte termín veřejné diskuze.

  Nicméně bych Vás ráda požádala o několik drobností.

  Prosím, přestaňte se "otírat" o práci zastupitelů a členů komisí . Všech, nejen opozičních. Oni svoji práci odvádějí jak nejlépe umí.
  Nezapomínejte, že nejvyšším orgán v obci je právě zastupitelstvo.
  Oni narozdíl od Vás a místostarosty chodí denně do svých zaměstnání a volný čas věnují teprve potom práci pro obec. Bylo moc fajn, kdyby jste se obci věnoval s takovým nasazením jako se např.nyní věnujete práci pro soukromý subjekt.
  Kdy naposledy jste pěšky prošel celou obec, kdy jste si prohlédl stav obecních budov, zeleně, chodníků, uschlý park apod. ?
  Dále bych poprosila, přestaňte veřejně šířit lživé informace a nepravdy, děláte to opakovaně, ústně i písemně. Nemyslím si, že je to neúmyslné.
  Nevyvolávejte v občanech pocit strachu, obav a nejistot, zejména, že nám tu něco hrozí, že budeme někomu něco platit apod. Ne nyní v době pandémie, kdy psychika některých lidí velmi trpí. Odkazuji Vás na paragraf 357 odst.1 trestního zákona č. 40/2009 Sb.


  K Vašemu vyjádření na moji výzvu zastupitelům:

  Musím přiznat jsem hodně překvapená Vaší elementární neznalostí zákonů po 10-ti letech ve funkci starosty a tuším 2 letech místostarostování.

  Zcela jasně říká par. 103 odst 4 písm.e), zák. 128/2000 Sb., zákon o obcích - starosta odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce, tedy musí řádně informovat občany o krocích a činnosti obce a to např. i z hlediska projednávání stavebních záměrů s potencionálním stavebníkem, nevnášet osobní domněnky a nepravdy do diskuze s občany, vyjadřuje-li se jako starosta a nikoliv jako občan.

  Nemáte pravdu. Investor sice může zahájt územní řízení (ne stavební řízení!!!) podle paragrafu 84 stavebního zákona podáním žádosti ke stavebnímu úřadu , ale již nesplní na něj kladené podmínky pro získání územního rozhodnutí, protože nepředloží požadované přílohy ve smyslu par 86 StZ. Jedním z nich jsou platné uzavřené smlouvy s obcí. Zejména smlouva plánovací. Atu schvaluje zastupitelstvo.

  Obec, jak jistě víte, je neopominutelným účastníkem již územního řízení, par. 85 odst. 1 písm.b) StZ.
  Budeme tedy vědět úplně všechno.
  Není pravda, že se zastupitelů, tj. obce nebude nikdo ptát nebo nebude mít obec možnost uplatnit námitky. Obec si navíc smluvně může zajistit podmínky realizace celého stavebního záměru. A smlouva věřte nebo ne je opravdu nutná, bez ní stavební úřad vůbec nic neprojedná a řízení zastaví, par. 88 StZ.
  V plánovací smlouvě si stanovuje obec kauci pro případ, že stavební záměr žadatel nedokončí, např. pozemky po získání stavebního povolení prodá, v případě nerealizace např. smluvní pokuty, ručení apod. , dojedná napojení infrastruktury, záruční lhůty, přebrání přípojek do péče, ....cokoliv co obec napadne.

  OBEC NENÍ VAZALEM DEVELOPERU, nemá tedy ani povinnost uzavírat smlouvy pro ni nevýhodné.
  SMLOUVA BY NEMĚLA BÝT UTAJOVANÁ právě proto, aby z ní neplynula nevýhodnost pro obec. Měla by být před projednání veřejně dostupná.

  Jak jste došel k počtu obyvatel 700 ? Sídlišti ? Máte snad nějaké tajné informace ?

  To, že si někdo koupí pozemky, které jsou v územním plánu obce vhodné pro výstavbu, neznamená, že na nich může stavět, o tom rozhoduje stavební úřad a teprve poté se z nich stanou stavební pozemky.
  Nikdo nikoho nenutí nic kupovat. Podnikatelské riziko nese vždy ten, kdo pozemky kupuje, nikoliv občan nebo obec.

  To, že obec někomu něco zakáže a vystaví se riziku úhrady škody ? No to snad nemyslíte ani vážně ?
  Obec nic nezakazuje, zakazuje stavební úřad jako nezávislý správní orgán. Obec do rozhodování stavebního úřad nemá možnost zasahovat. Znovu Vám píši, obec je neopomenutelným účastníkem řízení, v řízení podává námitky, uzavírá a to zdůrazňuji povinné smlouvy se stavebníkem.
  Obec nemůže být žalovanou stranou, žaluje se správní orgán (stavební úřad). Poškozený se tak domáhá případné škody u státu a nikoliv u obce.
  Pokud je mi známo, obec žádnou smlouvu s investorem neuzavřela, ani smlouvu o výstavbě, tudíž nemůže investor nic nárokovat.
  Uzavřela li obec nějakou takovou smlouvu, pak ji zveřejněte a developer pak může hnát k zodpovědnosti tu osobu, která ji uzavřela, event. hnát k zodpovědnosti toho, kdo mu ústně přislíbil jistotu výstavby.

  Vaše kalkulace finančního přínosu pro obec jsou naprosto mylné. Nemůžete počítat kolik dostaneme na občana peněz. Jednak nikoho nemůžeme nutit k trvalému pobytu, a budou li bytové jednotky např. taky jako nájemní, ani to nejde.
  Navíc nikdo s žádné samosprávy nemá smluvně zavázaný stát, že mu bude dávat to, co dostáváme. Tedy výnos finančního přínosu pro obec je pouhá konspirace čísel.
  Ano, převedením do majetku obce např. sitě, získáme majetek , ale taky nám vznikne další výdaj s údržbou sítí, a takto lze napadnout cokoliv.
  Tedy spíš než na ekonomický přínos by jsme se měli zaměřit na to kde a jak budeme žít, jak vracíme předkům to co pro nás udělali, jak budou žít další generace, jak se chováme k přírodě.
  Tady se rozhodnout, že vzdáme života na vesnici a budeme bydlet za pár let v městské části Brna. Podívejte se kam plánuje výstavbu Líšeň, naše záměry - pozemky pro Globus, plán města Brna na obchvat Slatiny, rozšíření D1 ....

  Závěrem.
  Ze všechno nejdůležitějsí je přístup k tomu celému našich zastupitelů, kteří jsou nám ze svých rozhodování odpovědní a mají stejně jako starosta povinnost nás informovat.
  Na základě nám poskytnutých informací by měli brát ohledy na naše přání a podle nich jednat.

  Krásný den.
  Iveta Vlachová

 • 22. 8. 2020 16:00
  Lucie Nippertová
  Reakce na příspěvek pana starosty

  Dobrý den,

  Jako členka stavební komise se v tomto roce účastním všech mně známých jednání ohledně lokality Nad paloukem. Proto cítím povinnost se vyjádřit k poslednímu příspěvku pana starosty pod zprávou p. Vlachové, protože v něm bohužel nacházím velmi zavádějící až nepravdivé informace a neexistující souvislosti.


  * Informování veřejnosti *


  Nutnosti informování veřejnosti opakovaně nadnáší zastupitelka p. Hnilicová. Na pracovní schůzce toto pondělí 17.8.2020 se k jejímu apelu přidali i někteří členové komisí a přítomní zastupitelé také souhlasili. Po rozpravě vyvstalo několik možností, jak občany Podolí informovat, sekce na webu byla jedna z nich. Doufám, že vznikne co nejrychleji a považuji to za dobrý nápad.


  * Platná územní studie *


  Informace jsou dle mého podány chaoticky a vedou k mylným závěrům. Zde fakta:

  > Existuje platná územní studie, která byla vypracována v roce 2012 jako zpřesnění změny územního plánu z téhož roku. V této územní studii se hovoří o 48 domech, které jsou však vzhledem k velikosti lokality na poměrně velkých pozemcích. Jelikož studie omezuje zastavěnost pozemku na maximálně 25%, mohou zde kvůli velikosti pozemků vzniknout poměrně velké domy. Je tedy jistá možnost, že případný developer by v jednom domě mohl udělat až 3 bytové jednotky (to je limit pro rodinný dům dle zákona). Počet b.j. bohužel není omezen ani v územním plánu, ani v platné studii.
  Vždy to však budou muset být rodinné domy, tj. nízkopodlažní zástavba, jejichž charakter studie i územní plán určují limitem jednoho nadzemního podlaží a podkroví, se šikmou střechou.
  Tedy opravdu zde nevznikne „sídliště“. I pokud by došlo ke kolaudaci více b.j., v jedné by muselo bydlet 5 lidí, aby došlo k nárůstu 700 obyvatel. Toto číslo tedy považuju za nadsazené. Také není možné konstatovat, že se „nikdo z obyvatel nestane podolským občanem“. Toto prohlášení postrádá jakoukoli faktickou oporu a stejný scénář by mohl nastat v případě jakékoli studie.

  > Jakýkoli developer může zahájit územní řízení s jakoukoli studií. Developer se nemusí obce na nic ptát. Obec se ale vždy oficiálně vyjadřuje, protože je účastník územního řízení. Může tedy podávat námitky a připomínkovat a stavební úřad na tyto podněty musí reagovat.


  * Další citace *


  „Většina variant pana Saida řeší všechna výše popsaná rizika“

  Developer předložil 3.8.2020 tři varianty. Dvě z nich jsou prakticky totožné a v zásadě nezměněné oproti původní, předložené v květnu, třetí je prakticky totožná s platnou územní studií z r. 2012, s rozdílem, že je v ní domů 60 (ne 48). Pan starosta popsal ze svého úhlu pohledu tato rizika platné územní studie:

  Obava z velkého počtu bytových jednotek.
  > Ve všech třech developerem předložených variantách jsou domy, které by svoji velikostí mohly být rozděleny na více bytových jednotek. Počet bytových jednotek není v žádné z nich specifikován.
  > Není tedy pravda, že předložené varianty řeší obavu z velkého počtu bytových jednotek. V žádném případě netvrdím, že developer chce ve svých variantách tolik b.j. zařizovat. Pouze poukazuji na to, že prohlášení pana starosty je zavádějící.

  Obava ze 700 nových obyvatel.
  > Počet obyvatel bude vždy jen orientační, s tímto číslem nelze operovat. Nejdůležitější číslo je momentálně počet bytových jednotek.

  Obava, že nikdo z nových obyvatel se nestane podolským občanem.
  > Žádný developer není schopen zajistit, aby se noví obyvatelé přihlásili k trvalému pobytu. Toto teoretické riziko tedy může nastat u jakékoli varianty zastavění. Předložené varianty tudíž toto riziko neřeší, ani nemohou řešit.


  „P. Said předložil variantu, která odpovídá platné územní studii a umožňuje okamžitě zahájit stavební řízení jemu nebo komukoliv, komu případně projekt prodá. Se všemi riziky uvedenými výše.“

  > Pan starosta zřejmě myslí již zmíněnou variantu tři. Ta ale neodpovídá platné územní studii, protože je zde o 12 domů víc. Stavební řízení, či spíše přesněji územní řízení, může začít kdokoli, kdo je vlastníkem pozemků, s jakoukoli variantou. Zatím neexistuje žádné potvrzení toho, že by jakákoli varianta dostala „povolení ke stavbě“. K tomuto bodu vede vždy delší cesta, během které, jak jsem už psala, se obec vždy závazně a oficiálně vyjadřuje a stavební úřad se těmito připomínkami musí zabývat! Toto prohlášení se mi tak zdá opět zkreslené a nejasně podané.


  „…ve chvíli, kdy zastupitelstvo pověří pana Saida vypracováním nové studie, protože podle stávající může stavět bez toho, aby s obcí či občany, jakkoliv diskutoval.“

  > Opakuji. Kdokoli, kdo je vlastníkem pozemků a má zájem tam stavět (developer, momentálně p. Said) může stavět bez toho, aby s obcí či občany jakkoli diskutoval. Diskutovat s obcí a občany není povinnost developera. Jeho povinnost je vypracovat dokumentaci dle vyhlášek a zákonů a s ní na stavebním úřadě zažádat o územní rozhodnutí a následně o stavební povolení. V procesu územního rozhodování je obec vždy účastníkem, závazně se vyjadřuje, námitkuje a připomínkuje, a stavební úřad na to musí brát zřetel (tzn. námitky vyvrátit a neuznat, nebo potvrdit a uznat).


  „P. Said opakovaně vyhlásil ochotu k jednání s obcí.“

  > Ano, developer opakovaně prohlašuje svoji ochotu k jednání s obcí, bohužel ji již nenaplňuje skutky: zastupitelstvo jej již pověřilo k vypracování nové studie, on tak však doposud neučinil.


  „...je reálné riziko, že projekt prodá jinému developerovi, který s obcí nebude už vůbec nijak spojen.“

  > Vzhledem k neochotě p. Saida reagovat na připomínky zastupitelstva nevidím žádnou výhodu v tom, že je s obcí spojen. Je to tudíž od pana starosty nerelevantní argument, stejně jako informace, že je „pan Said podolským rodákem a staví si svůj vlastní dům pro svou rodinu“. Argumenty, které by nás občany mohly přesvědčit o tom, že bychom měli být rádi, že zde chce stavět zrovna on, by mohly znít například „naslouchá, co zastupitelstvo říká, již nabídl dvě další možnosti zástavby reflektující předložené požadavky“ nebo „snaží se přijít na řešení, které by bylo vyhovující pro něj i pro obec“. Bohužel ani jedno se říct nedá.


  „obec má možnost zakázat stavbu i v rozporu se zákonem…“

  Přiznám se, že ačkoli jsem dosud byla přítomná u všech mně známých pracovních schůzek, nevím, co přesně tímto pan starosta myslí. Mám přehled o právních nástrojích v územním plánování, ani jeden bych však nemohla popsat těmito slovy. Považovala bych za šťastnější, pokud by se o takových věcech mluvilo konkrétně.
  Navíc mám za to, že nikdo nerozporuje právo developera stavět v lokalitě Nad paloukem. Je vymezená územním plánem z r.2006, upřesněná změnou územního plánu z r.2012. Oba tyto dokumenty obec „schválila“. Developer zde tedy může zcela legitimně plánovat výstavbu. Jde "pouze" o to, jakou tato zástavba bude mít podobu a parametry.

  ----------------------------------

  Pan starosta opakovaně píše, že p. Said je ochoten jednat, a že čeká na podněty zastupitelstva, a že zastupitelstvo musí nyní rozhodnout o dalším postupu. Dovoluji si stručně upřesnit dosavadní časovou osu:

  Leden 2020
  Starosta svolává první schůzku developera, architekta, stavební komise a některých členů zastupitelstva. Developer zde neprezentuje žádné konkrétní informace ani podklady. Ze strany obce zaznívají náměty k přemýšlení a obecná doporučení. Schůzka končí ze strany developera i pana starosty ujištěním, že bude následovat množství pracovních schůzek nad koncepty, na kterých se výsledná podoba zástavby bude ladit.

  Květen-červen 2020
  Na pracovní schůzce 25. 5. 2020 developer s architektem předkládají svůj do detailu rozpracovaný názor a plán na zastavění území. Přítomno zastupitelstvo a komise stavební a životního prostředí. Dle mých informací viděli zastupitelé i obě komise plán a představu developera o území poprvé v životě o pár dnů předem v příloze emailu. Na schůzce padá hodně podnětů, dotazů a připomínek. Po dlouhých hodinách (detaily nyní vynechám) jednání končí s tím, že obec není s předloženým návrhem studie ztotožněná a sestaví konkrétní připomínky, které předá developerovi. Ten souhlasí, že na ně vezme zřetel, pokusí se obci vyjít vstříc a bude na ně reagovat

  1. 6. 2020 se setkává zastupitelstvo spolu s oběma komisemi. Po dlouhých debatách se všichni přítomní shodují na tom, že podoba studie předložená developerem je nepřijatelná. Následuje sepisování připomínek. Všichni přítomní s vyslovenými připomínkami souhlasí. (Seznam zveřejněn zde na fóru, viz příspěvek pana starosty ze dne 15.6.2020.)

  Srpen 2020
  3. 8. 2020, po měsíci, kdy developer nekomunikoval se zastupitelstvem ani s komisemi (dle mých informací) je svolána pracovní schůzka zastupitelů a komisí, kde developer s architektem představují tři "nové" varianty. Varianta 1 a 2 jsou prakticky totožné a od původní verze se liší pouze v detailech. Varianta 3 je původní územní studie z r. 2012, ve které je o 12 domů více. Developer zde také oznamuje, že podal žádost o stanovisko odboru územního plánování, aby posléze mohl podat žádost o územní rozhodnutí - to vše s variantou 3.
  Na tuto schůzku byl pozván také právník a to za tím účelem, aby s ním zastupitelstvo mohlo probrat pozici obce v nastalé situaci. Kvůli hodinovým sazbám právní kanceláře pan starosta dopředu žádá o konstruktivnost jednání. Právník je přítomen od začátku a i předem avizovaný program počítá pouze s představením variant. Není zde tedy prostor s p. Saidem vést debaty o podobě území. Po představení variant odchází a následuje interní diskuze s právníkem.

  Shrnutí:
  Zastupitelstvo již na začátku června po velmi zodpovědných úvahách rozhodlo, že bude s developerem jednat, aby výsledkem byla studie, která stávajícím obyvatelům Podolí a obci nebude „ke škodě“. Jednání zahájilo seznamem připomínek. I když developer deklaruje, že je všechny splnil, ve skutečnosti se zabýval dílčími detaily a na to podstatné nereagoval.

  ----------------------------------

  Pane Eliáši, říkala jsem Vám to na pondělní pracovní schůzce osobně přede všemi přítomnými, proto snad nevadí, že to zde zopakuji veřejně. Nesouhlasím s tím, jak celou věc podáváte. Zde není „míč na straně zastupitelstva“, aby se rozhodovalo, zda bude s developerem „partnersky jednat“, nebo mu „bude házet klacky pod nohy“. Pokud vím, zastupitelstvo se už jednou rozhodlo, že chce jednat, a je to právě developer, kdo toto nereflektuje. Zastupitelstvo "pověřilo" developera vypracováním nové studie. Developer po měsíci přinesl studii stejnou, ve které změnil pouze dílčí detaily, a vydával to za produkt, který obci vychází vstříc.

  A na závěr - já sice nejsem zastupitel, ale jsem odborný poradce a tím pádem nezávislý pozorovatel u celého tohoto tématu. A právě z této pozice se zde musím důrazně vyhradit vůči Vašemu výroku, že „apelujete i na opoziční zastupitele, ať projeví dostatek zodpovědnosti a dají šanci dalšímu jednání“. Z mého úhlu pohledu se do debaty o lokalitě Nad paloukem zodpovědně vyjadřují zastupitelé obou „stran“. Já na pracovních schůzkách vidím zastupitelstvo, kterému Podolí není jedno, a kteří se snaží vymyslet to nejlepší pro obec. Ani jednou jsem nezaznamenala, že by kdokoli z „opozičních zastupitelů“ vystoupil proti rozhodnutí, že obec bude s developerem jednat. Názory všech zastupitelů na lokalitu Nad Paloukem mi přijdou celou dobu v těch zásadních bodech poměrně na stejné vlně. Z obou „stran“ jsem opakovaně zaregistrovala návrhy na další postup, otázky, pochybnosti a další škálu přirozených reakcí, když se řeší takováto velká a složitá věc, ve které je asi pro každého člověka, který k tomu přistupuje opravdu zodpovědně, náročné se zorientovat a proto jsou otázky na místě.
  Netuším, odkud tedy pochází Vaše prohlášení. Dle mého je neopodstatněné a opravdu velmi nespravedlivé.
  A k tomu mě jako občana Podolí mrzí, když sám starosta vnímá své zastupitele jako rozdělené strany. Podolí má cca 1300 obyvatel. Nejsme v parlamentu, aby rozhodovaly „masy“, není zde prostor „hlasovat jako většina v mé straně, protože strategie strany je daná“. Ve vedení obce je 9 – devět ! - lidí. Jsem si jistá, že v otázkách obce stojí vždy na prvním místě to největší dobro pro Podolí. Je tedy přece úplně jedno, kdo má v zastupitelstvu jakou „vlajku“. Vaše rétorika mě vede k tomu, že možná považujete „opozici“ opravdu za nějaký protitábor, a to je opravdu škoda.
  Pro mě jsou všichni zastupitelé v první řadě lidi, zajímají mě jejich názory a postoje, ne to, pod jakou „vlajkou“ kandidovali. Přála bych si, abyste to viděl stejně, a měřil všem stejnou měrou.

  Téma výstavby Nad paloukem je opravdu velice důležité, ovlivní obec už navždy. Je skvělé, že p. Said přišel za vedením obce a chtěl se o podobě lokality bavit. Bohužel dle mého úhlu pohledu doposud zůstalo jen u planých řečí. Mohu zde vyjádřit jen svůj osobní názor, že stále doufám, že developer bude nakonec ochoten názory obce reflektovat, vyplní své sliby a připraví nové koncepce a návrhy, nad kterými bude možno vést věcné debaty.

  S pozdravem
  Lucie Nippertová


 • 21. 8. 2020 18:24
  Vítězslav Eliáš
  VEŘEJNÁ BESEDA - VÝSTAVBA NAD PALOUKEM

  Vážení diskutující,

  Dnes se na mě obrátil dopisem právní zástupce developera, advokátní kancelář Frank Bold, s žádostí o svolání veřejné besedy za účelem prezentace plánované výstavby v obci Podolí v lokalitě Nad Paloukem. I na základě diskuse na obecních stránkách a volání mnoha diskutujících po takové veřejné besedě, této iniciativě rád vycházím vstříc a stanovuji termín konání veřejné besedy na pondělí 31. 8. 2020 v 17 hod v DPS. Tento termín bude oficiálně vyhlášen jak na webových stránkách obce, tak veškerými dalšími dostupnými kanály.
  Všechny tímto zvu k účasti.

  Vítězslav Eliáš, starosta


 • 19. 8. 2020 6:22
  Iveta Vlachová
  výzva zastupitelům


  Vážení zastupitelé,
  paní Hnilicová, Podloucká, pane Bočku, Hůrko, Přikryle, Ruppe a Sýkoro.

  V souvislosti s níže probíhající diskuzí na tomto fóru se na vás všechny obracím nejen za sebe, ale i další občany Podolí s prosbou o svolání veřejné schůzce pro všechny občany ve věci pokračujících jednání k výstavbě v lokalitě Br2.
  Vzhledem k tomu, že starosta obce odmítá schůzi s občany svolat a informovat je o dalším vývoji, nevidím vůbec nic špatného na tom, aby jste schůzi s občany jste svolali Vy.
  Veškeré informace, které jako zastupitelé máte a jednáte o nich, nespadají do přísně tajných informací, které by ohrožovaly bezpečnost obci či státu.
  Jako občané obce a vaši voliči máme na tyto infomace právo. Do zastupitelstva obce jste námi voleni a skrze vás je uplatňována vůle lidu.

  Prosím, aby jsme alespoň jednou byli informováni pravdivě a komplexně bez zatajování důležitých skutečností.
  Myslím, že jednostranného postoje ovlivněného někým nebo něčím, vyjádřením já rozhodnu, já povedu bylo již dost.

  Opakovaně čtu , že byly předloženy 3 studie, proběhla schůzka s drahým právníkem (2.800,-/hod) jejíž obsah neznáme, byly předloženy investorovi nějaké podmínky (nevíme jak se s nimi vypořádal a doložil obci) a řada dalších .....
  Nikdo, ale studie neviděl, reference firmy nezná .....

  Ráda bych poprosila o přizvání členů stavební komise a komise životního prostředí. I ty jsou velmi velmi důležité. Máme právno znát názory a postoj odborníků.

  Moc děkuji.
  Věřím, že vás sedm statečných nás nezklame.

  Iveta Vlachová


 • 19. 8. 2020 14:42
  Vítězslav Eliáš
  Re: výzva zastupitelům

  Vážená paní Vlachová,

  Myslím, že si nerozumíme. Já nejsem odpůrcem veřejného projednávání výstavby. Takové veřejné jednáni může skutečně svolat kdokoliv, třeba i Vy. Můj názor ale je, že dokud není na stole žádná platná varianta, není projednávat ve skutečnosti co. Ale pojďme tedy jednat konstruktivně.
  Aby naše veřejné shromážděni mělo ten význam, které si zasluhuje, je třeba, aby jeho účastníci znali veškeré materiály, které se situace týkají. Navrhuji zřídit novou sekci na webu obce, kam tyto materiály umístíme a kde se s nimi bude moci každý seznámit. Doufám, že takovou stránku jsme schopni dát dohromady do konce srpna a poté můžeme o celé situaci veřejně diskutovat v termínu, který si stanovíme.
  Dovolte mi nyní krátké shrnutí stávající situace:

  1. Existuje platná uzemní studie, podle níž může jakýkoliv developer ihned zahájit stavební řízení, aniž by se s obcí na čemkoliv domlouval. Pokud dodrží územní plán, a územní studii, může postavit cokoliv, třena i sídliště pro 700 lidí, z nichž nikdo se nestane podolským občanem. Zastupitelstva ani obce se nemusí na nic ptát. To je pro obec skutečné riziko. Tato skutečnost nebyla původně známa a vyplynula z právní analýzy, kterou jsme nechali vyhotovit. Problematický není totiž počet domů, který je studií nezávazně doporučen, ale počet obyvatel, které se do domů nastěhují. Toto riziko bohužel platná studie nijak neošetřuje a charakter domů předepsaných studií takový vývoj umožňuje.
  2. Protože rizika takového vývoje jsou velká a nemáme jim, jak zabránit, dávám já osobně přednost jednání se současným developerem, konkrétně s panem Saidem, který je podolským rodákem a zde v Podolí si již staví svůj vlastní dům pro svou rodinu a který předložil zatím několik zcela právně nezávazných variant, z nichž většina řeší ta rizika, která zmiňuji výše, ve prospěch obce. A také předložil variantu, která odpovídá platné územní studii a umožňuje okamžitě zahájit stavební řízení jemu nebo komukoliv, komu případně projekt prodá. Se všemi riziky uvedenými výše.
  3. Pan Said opakovaně vyhlásil ochotu k jednání s obcí i občany osobně. Zveřejnil své údaje a kontakty. Veřejná diskuse ovšem dává smysl především ve chvíli, kdy zastupitelstvo pověří pana Saida vypracováním nové studie, protože podle stávající může stavět bez toho, aby s obcí či občany, jakkoliv diskutoval. To je holý právní fakt, který se možná obtížně chápe, ale fakt to je. A samozřejmě, v takovém případě nevíme, kdo nakonec stavět bude, protože tu je reálné riziko, že projet prodá jinému developerovi, který s obcí nebude už vůbec nijak spojen.
  4. Obec má samozřejmě možnost zakázat stavbu i v rozporu se zákonem, to ale nese s sebou jistotu soudního řízení s pro obec naprosto jasným koncem - úhrada škody developerovi, který jedná v souladu se zákonem.

  Mnou navrhovaný postup tedy je:
  - Založení webové sekce na stránkách obce, na níž shromáždíme uvažované, ale nezávazné varianty projetu s krátkým popisem. Dále právní rozbor vypracovaný pro obec Mgr. Hunešem. Odkazy na platnou územní studii a platný územní plán.
  - Seznámení veřejnosti s těmito materiály a doplnění ekonomického přínosu jednotlivých variant pro obec.
  - Rozhodnutí zastupitelstva o dalším postupu.
  - Pokud zastupitelstvo nijak nerozhodne, developer podá žádost o územní řízení dle platné studie – viz. bod 1. Já samozřejmě apeluji i na opoziční zastupitele, ať projeví dostatek zodpovědnosti a dají šanci dalšímu jednání.
  - Pokud zastupitelstvo rozhodne a pověří developera vypracováním nové studie na jeho vlastní náklady, využít veškeré možnosti veřejné i odborné diskuse s developerem nad optimální variantou projektu jak pro obec, tak pro developera, se zachováním jak užitného, tak ekonomického přínosu pro obě strany.

  Souhlasíte s tímto postupem?

  Vítězslav Eliáš


 • 18. 8. 2020 10:05
  Auerová
  Výstavba Nad Paloukem

  Dobrý den pane starosto,

  1/ na jednání Zastupitelstva dne 27.7.2020 zmínil p. Boček možnost zřízení " Regulačního plánu obce Podolí", ve kterém může obec určit konkrétní parametry budoucí výstavby a lokality samotné. Tam bychom mohli přesně popsat požadovaný vzhled RD a OV, rozsah výstavby v a současně určit i harmonogram výstavby v lokalitě Nad Paloukem.
  Dotaz : Kdo byl pověřen přípravou Regulačního plánu obce a kdy bude hotov?

  2/ Dotaz : Jak se k problematice chystané výstavby vyjadřuje stavební komise ? Myslím, že právě odtud by měly vycházet návrhy řešení lokality.

  3/ k příspěvku p. Hnilicové ze 17.8.2020: Běžný občan Podolí měl a stále má naprostý nedostatek aktuálních informací o chystané výstavbě a to i v případě, že se o věc zajímá a pravidelně se účastní jednání Zastupitelstva obce. Zastupitelé spíš mlží než informují. Máme tedy důvod k " naštvanosti" - jak to nazýváte. Taky bych doporučila zpřehlednit jednotlivé materiály týkající se ÚP a vypsat přehledně zásadní rozdíly mezi nimi tak, aby se v tom vyznal běžný občan Podolí bez dlouhého studia příslušných textů a výkresové dokumentace .

  4/ Máte nyní v rukou velkou odpovědnost rozhodování, jak to tu bude vypadat a to vůči nám , občanům obce, našim dětem, ale i předkům, kteří tu celý život pracovali a teď už nejsou mezi námi. Přeju Vám i sobě, abyste se rozhodli správně.

  Auerová Zdeňka


 • 18. 8. 2020 16:26
  Vítězslav Eliáš
  Re: Výstavba Nad Paloukem

  Vážená paní Auerová.
  Stručně k Vašim otázkám uvádím:
  1/ Návrh pana Bočka jsme prověřili: Pořízení regulační plánu je procesně i časově stejně náročné jako pořízení změny či nového územního plánu, tedy v řádu roků. Stejně tak se pohybuje i cena za jeho pořízení, tedy v řádech stovek tisíc korun. A co je hlavní, pořízení regulační plánu nebude mít žádný dopad na územní řízení, bude-li žádost o něj podána v blízké budoucnosti podle stávající územní studie. V době vydání regulačního plánu tak zřejmě bude již mít developer vydáno územního rozhodnutí. A developer v tomto směru již činí aktivní kroky, požádal útvar územního plánování o vydání závazného stanoviska na zástavbu dle platné územní studie. Jakákoli regulace bude účinná jen a jen za současného vedení jednání zastupitelstva s developerem o jiné koncepci zástavby.
  Protože se zastupitelstvo dosud neshodlo na společném postupu i z výše uvedených důvodů se také neshodlo na pořízení regulačního plánu.
  2/ Stavební komise je stejně jako ostatní komise poradním orgánem rady obce, v našem případě starosty. Já jejich služeb aktivně využívám a stavební komise spolu s komisí životního prostředí jsou pravidelnými účastníky pracovních porad k tomuto tématu. Zodpovědnost rozhodovat je však na každém členu zastupitelstva.
  3/ Dokud se zastupitelé nedohodnou na dalším společném věcném a konstruktivním postupu, bude mít veřejnost stále pocit, že zastupitelé mlží a neinformují, protože zkrátka nemají o čem. Ptejte se také ostatních zastupitelů, já za sebe budu opakovat to, co jsem již ve svých příspěvcích napsal.
  Co se týče územního plánu obce, jsme teď ve fázi přípravy nového návrhu územního plánu, který dle zákona bude veřejně projednán. Jednotlivé změny v původního návrhu z roku 2014 jsou přehledně označeny písmeny Z a P v dokumentu „Hlavní výkres“ a slovně popsány v dokumentu „Textová část“, které jsou zveřejněny na webových stránkách obce v sekci ÚZEMNÍ PLÁN. V tuto dobu mohou občané ještě podat návrhy na změny využití pozemků, které se jich bezprostředně dotýkají.
  4/ Ano, všichni členové zastupitelstva mají osobní zodpovědnost za rozhodování ve věcech samostatné působnosti obce, tedy i v pořízení nového územního plánu.

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 17. 8. 2020 20:11
  Libuše Vlachová
  Br 2

  Pane starosto, chtěla bych se zeptat na následující :
  1. Proč neproběhla slibovaná veřejná diskuze s developerem ?
  Doufala jsem, že poprvé uděláte to, co jste občanům slíbil. Podle účasti jste si mohl ověřit
  počet naštvaných občanů a ještě ji sdělit, že není o čem diskutovat.
  2. Kdy se zastupitelstvo usneslo, že informace z pracovních schůzek budou zastupitelé probírat
  s občany?
  K informování občanů by měla snad sloužit veřejná zasedání či Vámi slibované veřejné
  diskuze.
  3. Pro koho je stávající studie Br 2 čistým průšvihem - pro Vás, pro developera, pro spokojené
  občany nebo pro nespokojené občany ?
  Studie nebyla čistým průšvihem v roce 2006, ani po úpravě v roce 2012 - to jste se případné
  realizaci nebránil. Můžete mně sdělit datum, kdy se čistým průšvihem stala a kdo to způsobil ?
  Děkuji za odpověď.

  Libuše Vlachová


 • 18. 8. 2020 11:31
  Vítězslav Eliáš
  Re: Br 2

  Vážená paní Vlachová, vážená paní Hnilicová,

  Veřejnosti určitě nic nebrání potkat se s developerem, vyzvat ho k setkání a diskusi. Pan Said zde na těchto stránkách zveřejnil své číslo na mobil i svůj mail a připravenost k takové diskusi veřejně oznámil.
  Já určitě nejsem žádnou překážkou pro diskusi veřejnosti s developerem. Nejsem ani jeho mluvčí ani nikdo jiný, jsem představitel obce a jako takový usiluji o maximální prospěch pro obec. Většina obce to tak i podle osobních reakcí, které od občanů mám, vnímá. Pokud jde o diskusi, kterou povedu a budu řídit já, pak doba pro ni nastane ve chvíli, kdy se Zastupitelstvo obce dohodne na společném postupu ve věci zástavby, tedy zda budeme stavět podle stávající studie se všemi riziky, které z toho vyplývají - nekontrolovaný počet nových obyvatel, nulový přinos pro obec atd. nebo jinou variantu vypracovanou na základě společné diskuse s developerem a s účastí veřejnosti. Vše je již na těchto stánkách opakovaně popsáno.
  Stávající studie, je ve světle právního názoru, který nechala obec vypracovat, průšvihem pro všechny strany, včetně stávajícího developera. Pro každého jinak, ale pro všechny strany. Co je tomu na vině? Platný územní plán i územní studie Nad Paloukem byly vypracovány zastupitelstvem obce ve svém čase s nejlepším vědomím a svědomím. Vinu na tom, že tehdy územní plán i studie průšvihem nebyly a dnes bohužel ano, nese čas s růstem podezřívavosti a hrubnutí společnosti. To je, bohužel, obecně společenský problém této doby.

  Hezký den
  Vítězslav Eliáš


 • 17. 8. 2020 17:44
  Hnilicová
  Informovanost a otevřenost

  Pane starosto,

  Jsem překvapena, že nerozumíte mému dotazu. Zkusím vám to tedy vysvětlit .
  1. Ano, jsem už skoro 2 měsíce nově zastupitel a ano, probíhají neveřejná jednání a pracovní schůzky. Ale co občané Podolí? Jak ti jsou informováni? Podívejte se na Zpravodaj? Jediná zmínka- malá, nepatrná, je ve vašem úvodníku toho posledního. Podívejte se na program veřejného zasedání. Kde byl bod projednání o nové výstavbě? Občané měli jedinou možnost na závěr zasedání. Tedy se diskutovalo pod bodem“ různé“. A pak tato diskuzní stránka? Na některé otázky se odpověď dostane a na některé se odpověď zamluví, nebo neodpoví.
  2. Ujišťuji vás, že netušíte, co vím . Do mé hlavy fakt nevidíte. Takže, prosím, už nepiště, že vím, že v tuto chvíli není o čem diskutovat. Já naopak vím, že se diskutovat mělo už od září minulého roku, kdy jste věděl o záměru developera. A co víc, měl jste informovat zastupitele a konat opatření, aby se Podolí nedostalo do situace, v jaké je dnes.
  3. Píšete, že „Naším společným úkolem, tedy i Vaším, je vysvětlit tuto situaci těm občanům, kteří se cítí být naštvaní, a věřte mi, že já takové nepotkávám.“ Já, na rozdíl od vás, potkávám občany, kteří jsou naštvaní a chtějí informace. A pane starosto, my dva nemáme žádný „společný úkol „vysvětlovat. Jediný, kdo má a měl by co vysvětlovat občanům Podolí a svým voličům jste vy. Já si docela dobře pamatuji slib, který jsem dala před několika týdny a budu se jím řídit.
  4. Souhlasím s termínem „ průšvih.” Ten začal tím, že jste měl informace, které jste nezveřejnil. Neinformoval jste zastupitele- opoziční zastupitelé byli informováni až v polovině května 2020. A teď se mají zastupitelé chovat zodpovědně a bránit tomuto, jak vy říkáte „čistému průšvihu?“
  5. Jako zastupitel, jsem vás žádala o to, aby byla veřejnost informována. Navrhovala jsem zrealizovat schůzku s developerem, aby byl konečně řádně lidem předložen projekt ev. možnosti a zodpovězeny otázky, které je trápí. Výsledku jsem se nedočkala, takže se ptám veřejně, v zájmu svých voličů.
  Takže se znovu ptám, pane starosto, kde a kdy bude mít veřejnost možnost veřejné diskuze?

  M. Hnilicová


 • 17. 8. 2020 14:16
  Mario Hnilica
  Světlo je dobrý dezinfekční prostředek

  Pane starosto,
  Abychom si to mohli ujasnit: tento projekt jste skryl téměř rok, doprovázel developera na úřady, a nyní, když jsou možnosti obce pro regulaci tohoto megalomanského projektu omezené, chcete, aby zastupitelstvo tuto věc schválilo? A teď “se všichni Vy i já, bráníme” proti projektu. Děláte si legraci? Do dnes mate poněkud zvláštní postup bráněni.

  FYI: Slova jako korupce, nekompetentnost, zrada (a horši) jsou běžné vyjádřena mezi občany Podolí, i v autobusy kteří jezdi mezi Podolí a Brnem.

  Protože jste způsobili tento stav, uděláte tu čestnou věc a rezignujete?

  P.S.: Občane Podolí nejsou zastupitele a mají právo být skutečně informovaní. Kdy bude meeting?

  With best regards,
  Mario Hnilica • 17. 8. 2020 15:32
  Vítězslav Eliáš
  Re: Světlo je dobrý dezinfekční prostředek

  Vážený pane Hnilico,
  odpovědi na věcnou část Vašeho psaní najdete o příspěvek níže v odpovědi paní Hnilicové.
  Hezký den, Vítězslav Eliáš


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

25. 1. Miloš

Zítra: Zora

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1410

Návštěvnost stránek

742133