Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 1. 3. 2021 22:30
  Radek Boček
  Černá stavba na pozemcích p.č. 620 a 621

  Pane starosto/místostarosto,
  dne 14.2.2021 se na všechny zastupitele obce Podolí obrátil pan VL – podolský občan, s dotazem, zda jsme si vědomi, jako zvolení zastupitelé občanů v Podolí toho, že na pozemcích parcelních čísel 620 a 621 vyrůstá stavba, ke které nebyli přizvání účastníci stavebního řízení, a těmi jsou pan VL a obec, jelikož jsou vlastníky sousedících pozemků.
  Pan starosta dne 15.2.2021 panu VL odpověděl, že se obec k stavbě vyjadřovala v procesu zpracování. Já, Radek Boček, jsem se za obec ke stavebnímu řízení nevyjadřoval, jelikož jsem o něm nevěděl, ani vědět nemusel. Ale vy, pánové, jste o připravované stavbě včas věděli. Pan starosta odpověděl, že obci jako účastníku řízení dosud nebyla doručena informace o zahájení stavebního řízení. Naopak pan starosta byl stavebním úřadem informován, že na základě podnětu ze začátku ledna na provádění stavby bez stavebního povolení, proběhne ve čtvrtek 18.2.2021 místní šetření stavebním úřadem na místě stavby.
  Mé otázky zní:
  Je ve věci černé stavby na pozemcích 620 a 621 něco nového? (Dnešním telefonickým dotazem na příslušném stavebním úřadě jsem se nic nového nedozvěděl, stále se jedná o černou stavbu.)
  Proč místostarosta, který kolem černé stavby několikrát týdně projíždí dosud, jako placený zástupce obce nekonal? Nebo jste konal, pane místostarosto? A co vy, pane starosto, konal jste?


 • 2. 3. 2021 14:09
  Vítězslav Eliáš
  Re: Černá stavba na pozemcích p.č. 620 a 621

  Dobrý den pane Bočku.
  V této věci koná kompetentní orgán, tedy Stavební úřad Šlapanice. Šetření na místě stavby proběhlo dle mnou podané informace, se stavebníky bylo zahájeno správní řízení k této stavbě.
  Z pozice obecního úřadu jsme činili kroky u stavebního úřadu ihned, jakmile jsme se o absenci stavebního povolení dozvěděli. V té době již byl od začátku ledna podán telefonický podnět k této stavbě. Ale o tom jsem Vás také informoval.

  Hezký den
  Vítězslav Eliáš


 • 1. 3. 2021 11:42
  Jaroslav Strachoň
  Covid - cestování do Brna

  Dostala se mi informace z neděle večer o tom, že Ministerstvo vnitra rozhodlo: "Pro účely krizového opatření budou okresy Brno-město a Brno-venkov sloučeny do jednoho celku." ( zdroj Brněnský deník).
  Ani na stránkám Policie ČR a ani na stránkám MV jsem však tuto informaci nenašel.
  Je možno ji považovat za oficiální.
  Jaroslav Strachoň
  Podolí 146


 • 2. 3. 2021 10:27
  Vítězslav Eliáš
  Re: Covid - cestování do Brna

  Dobrý den,
  ano. Ministerstvo vnitra udělilo výjimku z omezení podle bodů I. až IV. usnesení vlády ze dne 26.2.2021 č. 216:
  Okresy Brno-město a Brno-venkov se pro účely usnesení vlády považují společně za území jednoho okresu.

  Hezký den
  Vítězslav Eliáš


 • 21. 2. 2021 8:43
  Zdenka Fišerová
  Pacherova vila

  Dobrý den,

  kde se v Podolí nachází Pacherova vila, která je vyobrazena na billboardu u Pacherova kříže.

  Děkuji


 • 22. 2. 2021 9:19
  Vítězslav Eliáš
  Re: Pacherova vila

  Dobrý den,
  Pachrova vila má adresu Podolí 328, GPS souřadnice 49.188528420887074, 16.726171126924402

  Hezký den. Vítězslav ELiáš


 • 12. 2. 2021 10:53
  Petr Božek
  Cyklostezka

  Dobrý den,

  chtěl bych se zeptat, jestli existuje projekt/studie navázaní úseku D1 P06 od Jahodárny dál.
  Dle projektu končí na dost rušném místě a není od tam žádná pěší nebo jiná cesta do Líšně.
  Popřípadě jestli se neuvažuje o vytvoření komunikace mezi Líšní a Podolím ze stávající polní cesty ( zpevnění, osázení stromy ( i kdyby v rámci akce Z) atd.)


 • 15. 2. 2021 11:41
  Vítězslav Eliáš
  Re: Cyklostezka

  Dobrý den pane Božku.
  Projekt cyklostezek etapy Pozořicko končí úsekem P06 na ulici Malečkova (osada Kandie) v Líšni, kde navazuje na existující asfaltovou komunikaci. V jaké fázi je příprava napojení cyklostezek na území města Brna, tedy i u bývalé jahodárny, nemám bohužel informace. Ale děkuji za podnět, požádám o ně u příslušných orgánů města Brna a budu vás informovat.
  Po realizaci tohoto projektu bude mezi Líšní a Podolím zpevněná cyklostezka, která bude takto i sloužit. Provoz motorovým vozidlům mezi Podolím a Kandií bude umožněn jen těm, které obhospodařují přilehlé pozemky, a složkám IZS. Obec Podolí komunikaci pro motorová vozidla mezi Podolím a Líšní přes Kandii neplánuje a není mi známo, že by takové plány měla Líšeň či jiné organizace. Osázení stromy podél cyklostezky plánujeme.

  Hezký den
  Vítězslav Eliáš


 • 15. 2. 2021 17:02
  Petr Božek
  Re: Cyklostezka

  Dobrý den,
  děkuji za odpověď.
  Tou komunikací jsem myslel cestu pro pěší a cyklisty, která bude pochozí i v době nečasu.


 • 7. 2. 2021 15:58
  Roman Pazucha
  Článek - Zástavba lokality Nad Paloukem

  Dobrý den, pane starosto,

  v aktuálním podolském zpravodaji mě zaujal Váš článek o zástavbě lokality Nad Paloukem, konkrétně Vámi zmiňované "neopomenutelné" výhody pro Podolí v podobě daňového přínosu 3 mil. Kč ročně. Chtěl bych Vás touto cestou požádat o detailnější rozvedení této úvahy, protože nerozumím, zda jsou pojmem "daňový přínos" myšleny pouze daňové příjmy, popř. výsledek hospodaření, a tedy očekávané navýšení přebytku obecního rozpočtu.

  Rozpočet má obvykle stranu příjmů a stranu výdajů, proto předpokládám, že se pod pojmem daňový přínos skrývají očekáváné daňové PŘÍJMY do obecního rozpočtu. Bohužel jsem ve Vašem článku ani na diskuzním fóru nenašel informaci o očekávaném vývoji rozpočtových VÝDAJŮ. Lze však očekávat, že s růstem obce také poroste řada výdajových položek. Až rozdíl očekávaných příjmů a výdajů by měl určitou vypovídající hodnotu o FINANČNÍM přínosu pro obec.

  Vaše úvaha o "daňovém přínosu" zřejmě vychází z plánovaného počtu RD v rozsahu mezi 90 až 95 domy. Předpokládám, že "daňový přínos" pro obec by byl i v případě 48 resp. 65 RD, můžete prosím občanům pro představu sdělit jaký by byl pro obec rozdíl? Tedy celková výše očekávaných příjmů a výdajů při 65 RD vs. 90-95 RD? Tuto otázku pokládám v návaznosti na Vaši reakci v rubrice Zeptejte se ze dne 2.9.2020. Konkrétně cituji Vaši odpověď v bodě 12a: "Nevím, kde čerpáte údaje pro tvrzení, že obec nemá na zajištění provozu stávající obce. Pokud si v rozpočtu odečtete investice, dostanete výrazně přebytkový rozpočet zahrnující veškeré náklady na údržbu obce."
  Jak celou situaci vnímám, pak Vaše pohnutky i argumentace k celé akci jsou tedy pouze finančního rázu? Tedy i když máme nyní výrazně přebytkový rozpočet, tak proč netvořit ještě větší přebytky?

  Dále lze předpokládat investiční výdaje spojené s výstavbou a 20% nárůstem počtu obyvatel. Veškeré související investice tedy budou financovány developerem? Popř. za spoluúčasti obce? Jaká je tedy očekávaná struktura a výše souvisejících obecních investic? Jedním z uváděných případů je výstavba MŠ v nové lokalitě, pokud bychom uvažovali náklady obce (bez vlivu případné dotace či úroků úvěru) ve výši 20 mil. Kč, pak cca 7 let "daňových přínosů" obce z nové lokality půjde na výdaje související jen a pouze s novou lokalitou. (Z informací ze zpravodaje 04/2014 – podolská modulární MŠ v roce 2014 byla postavena za 15,433 mil. Kč.)

  V publikovaných článcích aktuálního zpravodaje často Vy i Vaši zastupitelé zmiňujete slova jako výhody, benefity, prospěch obce a stávajících obyvatel. Můžete nám, stávajícím obyvatelům, prosím vyjmenovat tyto výhody? Co pro nás, stávající obyvatele, obec připravuje abychom to mohli vnímat jako kompenzaci nového uspořádání obce?

  Účelem mého příspěvku není rozvíření dalších emocí, není o dotazovaní se na důvody proč se Nad Paloukem bude stavět. Jde spíše o věcné pochopení toho, proč má být pro stávající občany Podolí výhodné mít 95 namísto 65 RD.

  Z výše uvedeného by bylo žádoucí a transparentní zveřejnit předpověď očekávaného vývoje obecního rozpočtu v jednotlivých letech, a to v období pokrývající všechny etapy výstavby (tedy 7 let) + následujících 3-5 let po výstavbě – nejlépe ve formátu předpokládaného navýšení konkrétních příjmových/výdajových položek. Následně byste, alespoň v číslech, podpořil uváděná tvrzení o (FINANČNÍM) prospěchu obce. Mohu tedy Vás a zbylé představitele obce požádat o zveřejnění cca 10letého rozpočtového výhledu?

  Předem děkuji.
  S pozdravem,
  Roman Pazucha


 • 10. 2. 2021 23:30
  Vítězslav Eliáš
  Re: Článek - Zástavba lokality Nad Paloukem

  Dobrý den pane Pazucho.
  Pokusím se odpovědět stručně, avšak maximálně srozumitelně. Věřte mi, že po 10 letech starostování se v ekonomice i rozpočtu obce velmi dobře orientuji.
  Pod pojmem „daňový přínos“ jsem samozřejmě měl na mysli čistý daňový přínos po odečtení nákladů. Na webových stránkách obce OBČAN A OBEC > CO SE DĚJE V OBCI > LOKALITA NAD PALOUKEM jsem zveřejnil ekonomickou a populační prognózu, která byla podkladem pro rozhodování o Dohodě o spolupráci. Na straně příjmů jsou vyčísleny předpokládané daňové příjmy na základě metodiky JMK a na základě skutečností v uplynulém roce přepočítané na počet nových obyvatel.
  Na straně výdajů jsou předpokládané výdaje dle skutečností v uplynulém roce přepočítané na počet nových obyvatel. Nad rámec předpokládaných přímých výdajů pro tuto lokalitu je započten výdaj na dva nové pracovní úvazky pro údržbu celé obce. Potřeba úvazků pro tuto lokalitu zřejmě nebude vyšší než 0,5 až 1 úvazek. V současné době má obec dva zaměstnance na HPP (hlavní pracovní poměr) a několik sezónních dohodářů. Pro jednoduchost lze říci, že na údržbu obce jsou v současné době vynaloženy práce v objemu tří pracovních úvazků.
  Očekávaný čistý daňový přínos pro obec po dokončení výstavy a osídlení lokality je tedy 3 mil. korun. Když se podíváte na webu obce OBECNÍ ÚŘAD > POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ DOKUMENTY > DOKUMENTY OBCE PODOLÍ na Rozpočtový výhled na roky 2022 – 2024, najdete v položce kapitálové výdaje investiční rostoucí částku 2 až 3 mil. korun, která představuje výši volných finančních prostředků v daném roce použitelné pro investice v rozvoji obce. V položce splátky jistin úvěrů částku 3,5 mil. korun a v položce finanční leasing 0,5 mil. korun. Oba tyto výdajové závazky skončí v roce 2024. Od roku 2025 lze tedy předpokládat 7 mil. korun volných finančních prostředků v rozpočtu obce ročně. Spolu s čistým daňovým přínosem po realizaci výstavby Nad Paloukem to činí oněch 10 mil. korun volných finančních prostředků ročně, jinými slovy přebytky. Když se podíváte do historie rozpočtů obce, zjistíte, že netvoříme přebytky pro přebytky, nýbrž tyto přebytky investujeme do rozvoje obce – rekonstrukce ulic, komunikací, parkovacích stání, veřejného osvětlení, chodníků, sportovišť, školství, služeb. Pokud jde o mateřskou školu, jednou z úvah je její kompletní přemístění do této nové lokality, tedy náklady na tuto realizaci nebudou spojeny pouze s touto novou lokalitou, nýbrž s celou obcí. Záměrem je dopravně odlehčit středu obce odkloněním automobilů přivážející děti do MŠ. Jaký je předpoklad přímého ovlivnění kapacity ZŠ a MŠ touto lokalitou je vyčísleno v již zmiňované zveřejněné tabulce Ekonomická a populační prognóza. Žádné investice obce přímo související s výstavbou v lokalitě nepředpokládáme a nepřipouštíme.
  Výhody neboli benefity pro obec jsou popsány v uzavřené dohodě o spolupráci, stručně jsem je z pohledu porovnání výstavby 95 domů pod smlouvou proti výstavbě 65 domů beze smlouvy shrnul pod tabulkami v dokumentu Ekonomická a populační prognóza.
  Desetiletý rozpočtový výhled jsem obecně popsal v předchozích odstavcích. Podrobnější bude možno sestavit v následující době, po vypracování podrobné plánovací smlouvy s harmonogramem výstavby a převodu pozemků a komunikací do majetku a údržby obce. Příjmy i výdaje budou v návaznosti na toto narůstat postupně do uvedené předpokládané výše.

  Tolik vyčerpávající informace k Vašim otázkám. Děkuji Vám za ně.
  Hezký den
  Vítězslav Eliáš


 • 6. 2. 2021 15:42
  Josef Bečka
  CYKLOSTEZKY

  Podporuji názor na cyklostezky, žádám o dpovědi, a dále se ptám :

  Proč není nová budovaná trasa vedena v původních trasách, od kravína je trasa kratší.
  Realizace v původní trase by umožnila přístup zemědělcům na pole.

  Kdo ponese odpovědnost za úrazy na loučce, kde je velký výškový rozdíl na krátké vzdálenosti.
  Při námraze , plískanicích bude docházet k pádům.

  Ví vůbec projektant, že stavba bude na nestabilním podloží. Loučka je vlastně močál.

  Kdo bude udržovat čistotu na cyklostezce, protože se zanese ornicí a nečistoty budou
  i na ulici Za zámkem.

  Kdo povolil vyústění propustku na soukromý pozemek.

  Ing, Josef Bečka
 • 6. 2. 2021 14:57
  Alena Bartůňková
  Cyklostezky

  Vážení představitelé obce, pane starosto, místostarosto. Prosím Vás o odpovědi ohledně připravovaných cyklostezek, o nichž jsem se dočetla ve Zpravodaji.
  1) kudy přesně povede první část třetí etapy (Líšeň, Podolí, Velatice, Tvarožná) a druhá část třetí etapy, kde dle zpravodaje nastaly komplikace - jaké?
  2) Jak bude řešeno jejich značení (zejména na silnicích obce), průjezdnost složek integrovaného systému, bezpečnost chodců a zaparkovaných aut, (zejména tam, kde není chodník).
  3) Jak bude řešena bezpečnost na Loučce za Zámkem s ohledem na děti (je to odpradávna jejich hrací plocha, v porevoluční době velkoryse zainvestovaná obcí)
  4) Jak bude vyřešeno protipovodňové opatření na konci ulice Za Zámkem (přívalová voda z polí ohrožuje minimálně 6 domů, povodňový val je třeba zachovat), i zde obec zaplatila nemalé prostředky za výsadbu stromů
  5) Jaký bude povrch a šířka připravovaných komunikací
  6) Budou i cyklostezky využívat koně? V současné době denně zatím tyto cesty bez problémů využívají
  7) Jak je prodiskutována situace s mysliveckým sdružením, které se snaží, aby měla zvěř svůj klid a prostor, které i psíčkaře naučilo jistému režimu. Zatím se psi venčí na cestě, která by asi do budoucna měla sloužit cyklistům. (Kdo bude mít přednost?)
  8) Kdo bude pečovat o čistotu a údržbu plánovaných tras (nelze spoléhat na místní dobrovolníky, kteří po městských sportovcích uklízejí)
  9) Jak je vyřešena situace se zemědělským družstvem, kudy budou jezdit s traktory a technikou na obhospodařované pozemky
  10) Má se k cyklostezkám vyjadřovat stavební nebo jiná komise? Jaký je její názor?
  Předem děkuji za Vaše odpovědi na všechny body
  Alena Bartůňková


 • 7. 2. 2021 18:02
  Libuše Vitulová
  Re: Cyklostezky

  Připojuji se k dotazům na plánovanou cyklostezku. Bod 1) kudy přesně povede první část třetí etapy (Líšeň, Podolí, Velatice, Tvarožná). Nedovedeme si představit, že od Kandie budou cyklisté sjíždět přes Uličky, kde nejsou chodníky, jedna strana zastavěná auty. Mezi tímto by měly ještě jezdit kola. To se děje už nyní a jakou rychlostí. Konec cyklo na plánku je u garáží. Kudy se bude dál pokračovat ?
  Děkuji za odpověď


 • 10. 2. 2021 11:48
  Vítězslav Eliáš
  Re: Cyklostezky

  Vážení pisatelé.
  Těší nás, že projevujete hluboký zájem o projekt cyklostezek. Jedná se o nadregionální projekt podporovaný Jihomoravským krajem, jehož smyslem je propojení obcí směrem do Brna a nabídnout tak občanům alternativní a bezpečnou cestu do zaměstnání, dětem a mládeži do škol a samozřejmě rekreační sportovní vyžití.
  Projekt cyklostezek je řešen od roku 2015. Ve zpravodaji jste se mohli dočíst realizaci první etapy na Šlapanicku, která propojila Šlapanice, Ponětovice, Kobylnice, Sokolnice a Telnice směrem na Hodonín. Druhá etapa propojí Jiříkovice – Blažovice a Kobylnice – Práce. Další etapou je etapa Pozořicko, kterou budou propojeny obce mikroregionu Roketnice, tedy Kovalovice, Viničné Šumice, Pozořice, Sivice, Tvarožná, Velatice a Podolí směrem do Líšně a dále do Brna a v opačném směru na Rousínov. Podrobnější informace o projektu jsou zveřejněné na webových stránkách obce OBČAN A OBEC > CO SE DĚJE V OBCI > INTEGROVANÝ PROJEKT CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS. Zde najdete i aktuální situační výkresy a článek uvedený ve Zpravodaji.
  Stručné odpovědi k vašim otázkám:
  1. Přesnou trasu najdete ve zveřejněné situaci cyklostezek na území mikroregionu Roketnice. Komplikace na druhé částí etapy Pozořicko nastaly v projednání vlastnických vztahů a časového prodlužování řízení k získání potřebných dokladů k vydání územního rozhodnutí.
  2. Cyklostezky budou značeny v souladu se schválenými dopravními předpisy, na silnicích uvnitř obce nebude žádné vymezení cyklostezek realizováno. Cyklisté se budou pohybovat po silnicích stejně jako je tomu dosud. Průjezdnost cyklostezek vozidly složek IZS řeší projektová dokumentace, jakmile bude mít obec k dispozici, bude zveřejněna.
  3. Cyklostezka s ulicí Za Zámkem nebude v této době propojena přímo. Oddělení cyklistů projíždějících pěšinou v oblasti Loučka bude provedeno mechanickými zábranami. Přímé propojení bude provedeno až po realizaci definitivních protipovodňových opatření, které budou projekčně navrženy a realizovány až po schválení nového územního plánu obce. Současně s tím předpokládáme prodloužení chodníku až posledním domům v ulici. Toto propojení i propojení do Uliček bude řešeno mechanickou zábranou (šikanou) přímého průjezdu cyklistů i vjezdu ostatním vozidlům.
  4. Protipovodňová opatření Za Zámkem v oblasti Loučka, bylo realizováno provizorními terénními úpravami po povodni v roce 2010, kdy byly vody svedeny se souhlasem vlastníků na tzv. Jelínkovu nivu. V loňském roce na základě výstavby dvou nových domů byla opatření opět se souhlasem vlastníků upravena a voda odvedena mimo zastavěnou část.
  5. Povrch cyklostezek bude převážně živičný (asfaltový), jejich šířka bude 3 m.
  6. Cyklostezky nejsou pro koně navrhovány. Nastane-li tento problém, budeme ho řešit.
  7. Cyklostezky v Podolí jsou vedeny po stávajících cestách, myslivecké sdružení nebylo účastníkem řízení. Na cyklostezkách žádná přednost skupin není a nebude. Standardní způsob chování je ohleduplnost všech, která funguje někdy více a někdy méně.
  8. Péči o čistotu a údržbu cyklostezek a cyklotras bude zajišťovat stejně jako doposud obec, která každoročně využívala dotace JMK k tomuto účelu poskytované.
  9. Konstrukce cyklostezek je navržena tak, aby umožňovala průjezd zemědělské techniky k obhospodařovaným pozemkům.
  10. Projekt cyklostezek opakovaně projednávalo zastupitelstvo a také schvalovalo v rozpočtu obce předfinancování jeho přípravy.

  Věřím, že nové cyklostezky budou sloužit ku spokojenosti nám všem i našim dětem.

  Hezký den
  Vítězslav Eliáš


 • 6. 2. 2021 11:36
  Marek Flekač
  Ztracený baťůžek

  Dobrý den, rád bych pořádal o pomoc, zda někdo nenašel včera v odpoledních hodinách menší červený baťůžek. Kluk si ho sundal u dětské prolézačkyrybníčku u fotbalového hřiště, zapomněl jej tam a když se za hodinu pro něj vracel, už tam nebyl. Pokud ho nějaká dobrá duše našla a vzala do tepla, prosím o kontakt na 602438880

  Děkuji

  Flekač


 • 4. 2. 2021 10:06
  Tomáš Horní
  Vývoz odpadků na Žuráni

  Dobrý den,
  jak často prosím probíhá vývoz odpadkových nádob na Žuráni? Oba koše jsou "přeteklé" odpadky, které leží po větrnějším ránu okolo. Je to navštěvované místo a může být třeba dělat kontrolu nebo odvoz častěji. Tedy pokud to spadá pod správu obce Podolí.
  Děkuji.
  S pozdravem
  Horní


 • 4. 2. 2021 11:24
  Roman Vlasák
  Re: Vývoz odpadků na Žuráni

  Dobrý den,
  ano Žuráň je v katastru obce Podolí. Vývoz odpadků probíhá 1x až 2x do týdne podle potřeby. Pokud jsou nyní již plné, a odpadky jsou rozfoukané postaráme se o to. Děkujeme za upozornění.

  Roman Vlasák


 • 1. 2. 2021 18:02
  Karel Pytela
  Okolí koňského areálu

  Vážení zastupitelé,
  znovu se na vás obracím s prosbou o řešení situace kolem koňského areálu za mysliveckou chatou.
  Situace s rozdupáváním cest a okolní krajiny neustále trvá. A kdyby v posledních dnech nemrzlo, byla by situace ještě horší. S hrůzou jsem zjistil, že cesta je rozdupaná až k vojákům (bývalé vojenské raketové základně). Dokonce jsou rozdupané lesní pěšiny směřující do Mariánského údolí a osetá pole nad Podolím. Proto vás opakovaně žádám o nastavení pravidel pohybu koní na katastru Podolí. Lidé na koních nerespektují nějaká pravidla a zákony. Koně do lesa vůbec nepatří, po cestách se mají pohybovat za sebou a užívat cestu tak, aby nevznikala škoda. A ta bohužel vznikne, když se koně boří v měkkém terénu.
  Dalším problémem jsou psi volně pobíhající okolo koňského areálu. Psi ohrožují kolemjdoucí a lesní zvěř. Běhají v docela slušné vzdálenosti od koňského areálu. Viděl jsem je u myslivecké chaty, u Zukalova mlýna, dokonce i v ulici Za humny. Zajímá mě, kdy se to začne řešit. Jestli budeme čekat, až někoho pokousají, nebo až zardousí dostatečné množství lesní zvěře. Sám jsem byl svědkem, jak si jeden z těch psů nesl v tlamě nějakého polního ptáka, asi bažantí slepici nebo koroptev. Za poslední měsíc mě tito psi na cestě obtěžovali několikrát a mám informaci, že nejsem sám. Na mou dřívější otázku, kdo je vlastníkem psů, zda jsou psi očkovaní a kde jsou registrovaní, jsem odpověď nedostal.
  Na nedostatky občas upozorňuji i majitelku koňského areálu, když ji potkám. S koňmi se však většinou v terénu pohybují jen klienti (většinou mladé dívky a děti). Své připomínky jsem říkal i jim, ale je mi jasné, že s nimi nemá význam něco řešit a ani majitelka koňského areálu si to nepřeje.
  Nějak nemůžu pochopit, jak mohou zastupitelé obce trpět toto chování cizích lidí, pronajmout jim pozemek a podporovat je dotacemi. Jako občan Podolí se proti tomu ohrazuji.
  Karel Pytela


 • 7. 2. 2021 18:21
  Libuše Vitulová
  Re: Okolí koňského areálu

  Také se na Vás obracím o řešení situace kolem koňského areálu za mysliveckou chatou již podruhé. Opravdu je situace v okolí Podolí velmi špatná. Paní zdevastovala jedno místo, teď pokračuje ve velkém opět . Psi nás obtěžovali také a to dost nepříjemně, kdyby se mnou nešel manžel, tak bych to sama nezvládla a pořád se nic neděje. Procházky kolem sadu, vinohradu až do borků jsou již minulostí. Kam se můžeme vydat na procházky ? Je nám trochu smutno, když vidíme maminky s dětmi při procházkách pod dálničním mostem, kde není slyšet vlastní slovo.V Podolí už začíná být docela dost věcí, které znepříjemní život.
  děkuji
  Vitulovi


 • 8. 2. 2021 13:13
  Vítězslav Eliáš
  Re: Okolí koňského areálu

  Vážený pane Pytelo, vážení Vitulovi.
  Situaci kolem hipoareálu máme, i díky Vám, dobře zmapovanou. Bohužel řešení není jednoduché a obec nemá v rukou mnoho nástrojů.
  Cesty jsou bohužel veřejné a ze zákona nelze legálně komukoli zakázat pohyb po nich.
  Obecní vyhláška na volně pobíhající psy je uplatnitelná pouze na psy v intravilánu obce. Mimo zastavěnou část již neplatí. Zde je možno uplatnit myslivecký zákon. Ale i zde myslivecká stráž má přísná pravidla. Použít zbraň proti volně pobíhajícímu psovi v honitbě může jen v krajním a přesně popsaném případě.
  Obecní pozemek paní Hasoňové obec dosud nepronajala a to je jediný nástroj, který zřejmě máme. Druhým nástrojem je dohoda s majitelkou na nějakých pravidlech a jejich následném dodržování.
  Za tímto účelem jsem na tuto středu svolal jednání členů zastupitelstva s majitelkou areálu k řešení všech uvedených problémů a stanovení pravidel a podmínek jejich dodržování. Z pozice starosty jsem podal podnět k prošetření staveb v areálu MěÚ Šlapanice, stavebnímu úřadu a odboru ochrany zemědělského půdního fondu. Ten provedl minulý měsíc šetření na místě areálu a nedostatky a pochybení bude řešit s majitelkou ve správním řízení.
  Stále věřím, že se nám podaří s majitelkou nalézt taková řešení, kdy bude reálné společné soužití za vzájemného respektování.

  Děkuji za Vaše podněty a přeji hezké dny.
  Vítězslav Eliáš


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

9. 5. Ctibor

Zítra: Blažena

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1495

Návštěvnost stránek

770620