Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 25. 8. 2017 9:04
  Jan Podloucký
  poptávka: balíky slámy

  Dobrý den,

  sháním pro kamaráda na svatbu balíky slámy (obdélníkové). Nemůžete mi prosím doporučit nějaký kontakt z obce?

  Děkuji za informace a přeji hezký den

  Podloucký


 • 8. 8. 2017 17:20
  Pavel Šimek
  Hluk z dálnice

  Dobrý den,
  určitě nechci pořád rýpat do opakovaně diskutovaného tématu, ale okolnosti mě nutí napsat nový postřeh k hluku z dálnice. Přiznám se, že po minimálně 15 letech narůstání hluku jsem před třemi lety velmi uvítal zprávu, že dojde k rekonstrukci povrchu dálnice, a že je v této souvislosti očekáváno významné snížení hlukové zátěže. Jak všichni víme, oprava nakonec neproběhla podle avizovaného harmonogramu, o to větší ale bylo tříleté očekávání finálního stavu. A ještě větší je zklamání z toho, co nastalo. Změnila se možná struktura zvuku, ale vnímání jeho intenzity není o moc menší. Zřejmé je to zejména teď, v průběhu veder, kdy v noci nastává dilema, jestli spát nekvalitně v hluku při otevřeném okně, nebo se dusit v klidu při zavřeném... A poslední dva větrné dny nesou hluk rovnou do obce. Což celkem značně znehodnocuje kvalitu života ve venkovské obci. Je opravdu jedinou možností čekat na někdy - nikdy , na rozšiřování dálnice? Nebo je možné něco aktivně podniknout?


 • 15. 8. 2017 12:29
  Vítězslav Eliáš
  Re: Hluk z dálnice

  Dobrý den pane Šimku,
  Děkujeme za Vaše postřehy. Jak jistě víte, problematikou hluku z dálnice se vážně a usilovně zabývalo asi pět posledních zastupitelstev po dobu pěti posledních volebních období. Provádělo se opakovaně měření hluku a v roce 2012 jsme dosáhli toho, že ŘSD nechalo zpracovat a zaplatilo kompletní protihlukovou studii. Velkým zaklínadlem a rozhodným kritériem pro stanovení povinnosti hygienickou správou provozovateli realizovat protihluková opatření, jsou normy přípustných hlukových hladin. Základní hladina akustického tlaku (hluku) Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je stanovena na 50 dB. Po odečtení a přičtení všech korekcí je limit pro hlukovou hladinu v naší obci stanoven na 60 dB v noční době. Opakovaným měřením i posledním v roce 2012, tedy před rekonstrukcí povrchu dálnice, byl tento limit vždy dodržen, takže stanovení povinnosti realizace protihlukových opatření nebylo nikdy prolomeno. Naopak povinnost realizovat protihluková opatření je dána při stavbě nové a rozšiřování původní dálnice.
  Po aktuálním dokončení výměny povrchu dálnice připravujeme kontrolní měření hluku, které chceme porovnat s měřením z roku 2012.

  Hezký den Vítězslav Eliáš


 • 17. 8. 2017 18:13
  Pavel Šimek
  Re: Hluk z dálnice

  Dobrý den pane starosto,
  děkuji Vám za vyčerpávající odpověď. Všichni si určitě váží usilovné práce, kterou problematice hluku z dálnice dosud věnovala zastupitelstva. Z hlediska vnímání občanem jde ale právě o tu dlouhodobost - pokud se tady bavíme o řešení/jednání už probíhajícím 20 let do letošního roku, s výhledem na dalších 10 - 20 let do realizace rozšíření, pak je to celkem depresivní výhled. Otázkou je také metodika pro výpočet hlukové zátěže užitá ŘSD v konfrontaci s reálnými převládajícími podmínkami - vítr nesoucí hluk do obce. Pokud se podíváme na výsledky projektu Strategického hlukového mapování (např. zde: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?action=georeports&task=46 - záložka mapové kompozice/veřejné/inspire/lidské zdraví a bezpečnost), vidíme v mapě části obce, které spadají do pásma překračujícího 70 dB denních, případně 60 dB nočních.
  S ohledem na předpokládanou dlouhodobost řešení ze strany ŘSD se ale chci zeptat, jestli byla zavržena všechna "nízko-středně nákladová svépomocná" opatření, která kdy byla prezentováno (pamatuji si například návrhy valu u Hrušek, nebo vysokého plotu porostlého stálezeleným břečťanem)?
  Děkuji.


 • 18. 8. 2017 10:32
  Vítězslav Eliáš
  Re: Hluk z dálnice

  Dobrý den pane Šimku.
  Těší mne Váš zájem o lepší životní podmínky v našem Podolí.
  Protihluková studie zpracovaná v roce 2012 je celkem obsáhlý dokument. Jeho součástí jsou také hlukové mapy území obce Podolí s vyznačenými hlukovými hladinami, které však odpovídají „metodice ŘSD“, jak píšete. Bohužel to však není metodika stanovená ŘSD, ale metodika stanovená Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Ať s ní jakkoli nesouhlasíme, a to nesouhlasíme, je bohužel jediným závazným dokumentem pro všechny státní instituce, tedy i ŘSD, Státní hygienickou správu, stavební úřady, atd.
  Přípravu a zbudování terénního valu v lokalitě Hrušky má zastupitelstvo v plánu rozvoje obce.
  Plot porostlý břečťanem je nová myšlenka, avšak jsem na rozpacích o její účinnosti. Jednak plot by povolili postavit až mimo ochranné pásmo dálnice, což je 40 m od středu tělesa, a jednak mám informaci na základě konzultací s odborníky na hluk, že úzká bariéra zeleně (alej + keře) nemá téměř žádný tlumící účinek. Zřejmě les o šířce pásu 50 – 100 m by byl dostačující.
  Výměna povrchu dálnice měla přinést snížení hluku až o 4 dB. No, uvidíme po provedeném měření.

  Hezký den. Vítězslav Eliáš


 • 1. 7. 2017 21:02
  Stanislav Mrázek
  Moravská obec

  Ondřej Hýsek: Mám velikou radost z toho, že se moravské obce hlásí k Moravě. Obrovský dík za to patří Moravská národní obec a hlavně Lenka Holaňová. Z historických důvodů jednoznačně podporuji červeno-žlutou podobu vlajky, ale daleko důležitější je, že obce vlajku vyvěšují - ať obnovený Moravský zemský sněm definitivně rozhodne o podobě moravských symbolů.
  Vážení zastupitelé, co vy na to? Přece jsme moravská obec! Kroje a víno nestačí!


 • 30. 6. 2017 13:38
  Stanislav Mrázek
  Připomenutí dějin Moravy

  5.července - ve svátek moravských duchovních patronů sv.Cyrila a Metoděje - vyvěsí přes 1330 radnic na Moravě její vlajku, schválenou moravským sněmem v r.1848. V řadě obcí se oslavy Moravy již staly tradicí, vlajku vyvěšují na hodech, oslavách i při sportovních utkáních....
  Bude ve svátek věrozvěstů - nejvýznamnější moravský svátek - vyvěšena tato vlajka i na našem obecním úřadě?


 • 3. 7. 2017 10:54
  Vítězslav Eliáš
  Re: Připomenutí dějin Moravy

  Dobrý den pane Mrázku,
  na Vaši otázku, stejnou jako před rokem, odpovídám i já opět stejně.
  Výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje si stejně jako Den upálení mistra Jana Husa připomeneme na webových stránkách obce. Moravskou vlajku vyvěšovat nebudeme. Jedná se o symbol neoficiální a konec konců ani z druhého příspěvku "Moravská obec", Vámi uvedeného, není patrné, která podoba vlajky je ta správná.
  Hezký den.
  Vítězslav Eliáš


 • 3. 7. 2017 11:41
  Stanislav Mrázek
  Re: Připomenutí dějin Moravy

  Víťo,
  budu neformální. Je divná doba. Konzumní. Mění se hodnoty a ne k lepšímu. Jak píše Jan Keller - z vývozců domněle univerzálních evropských hodnot jsme se stali dovozci neevropských problémů. Je zřejmé, že vítaná EU zklamala. NATO zostřuje mezinárodní situaci. Rodina v tradičním pojetí (obecně) již žádnou hodnotou není. Výuka k vlastenectví na školách je zřejmě v jakémsi "posunu" . ...
  Morava do konce roku 1948 - než komunistický režim vytvořil kraje - byla zemí, na moravskou národnost byli lidé hrdi. Další vývoj vytvořil Čechoslováky a později jen Čechy. Vše už je "české", český lev zastínil moravskou orlici, média prosazují názvy státu jako Česko, Čechie. Morava (v rámci ČR) by měla být naše jistota!
  Těch více než 1330 starostů si zřejmě tuto situaci uvědomuje a vyvěšením moravské (neoficiální) vlajky vyjadřují svůj (i občanů) postoj. Myslím, že hodně rodáků, kteří se v Podolí sešli, by přivítalo, kdyby místo vlajky EU před Zámkem vlála vlajka moravská...
  Snad příště.


 • 5. 7. 2017 9:46
  Vítězslav Eliáš
  Re: Připomenutí dějin Moravy

  Ahoj Stando,
  tato diskuse je zbytečná. Ale jednu poznámku si neodpustím:
  Já si zase myslím, že hodně rodáků, kteří se v Podolí sešli, byli rádi, že měli příležitost navštívit svoje rodné Podolí a setkat se s dávnými přáteli či známými. A vůbec si nevšimli jaké vlajky před OÚ vlají.
  To si zase myslím já..., a možná se mýlím.
  Víťa


 • 20. 6. 2017 11:17
  Barbora Kheilová
  Veřejné WC

  Dobrý den,skoro každý den chodím do dětského parku u sportovní haly a nestačím se divit.Opravují se tam dva domy a dělníci si z dětského hřiště udělali toalety.Je opravdu nechutné,když malé dítě běhá po parku a dělník tam s prominutím obchcává stromy.Minulý týden tam jeden dokonce zvracel.Apeluji na majitele těchto domů,aby laskavě vysvětlili těmto pracovníkům,že dětské hřiště není veřejná toaleta.Je to opravdu dost nechutné.Děkuji


 • 26. 6. 2017 18:05
  Stanislav Mrázek
  Re: Veřejné WC

  Paní Kheilová,
  mluvil jsem s jejich šéfem a ten mi slíbil, že je patřičně "poučí" - nemělo by se to už opakovat.


 • 20. 6. 2017 10:33
  Hnilicová
  dopravní situace

  V pátek odpoledne jsem měla nečekaně adrenalinový zážitek. Jela jsem v dešti busem č. 151 z Líšně do Podolí. V protisměru jelo velké množství aut . Projet bylo velmi obtížné- nejhorší to bylo na začátku Podolí- kde navíc ještě parkovaly auta. Řidiče busu obdivuji- mohl by rovnou vzít místo někde v zemi třetího světa.
  Silnice přes Líšeň se využívá vždy, když je na hlavním tahu problém - a to je každý rok velmi často.Je opravdu v katastrofálním stavu. Jako řidič se jí snažím vyhnout-někdy však není na výběr. Chtěla jsem se zeptat, jestli obec na tuto situaci upozorňuje ŘSD a jestli se bude někdy tato silnice opravovat.


 • 26. 6. 2017 14:41
  Vítězslav Eliáš
  Re: dopravní situace

  Dobrý den paní Hnilicová.
  Silnice do Líšně je v katastrofálním stavu, to všichni víme. Je ve vlastnictví a správě BKOM (Brněnské komunikace a.s. Na její stav jsme opakovaně upozorňovali Úřad městské části Brno-Líšeň. Při osobním jednání začátkem tohoto roku s vedením BKOM v souvislosti s přípravou projektu rekonstrukce ulice Výhon, jsme se předběžně dohodli na opravě komunikace Podolská příští rok. Oprava bude spočívat v odfrézování asfaltového povrchu a položením nového. Opravu se budeme snažit zkoordinovat s BKOM do stejného časového období jako rekonstrukce ul. Výhon z důvodů minimalizování doby uzavírky.
  Hezký den.
  Vítězslav Eliáš


 • 15. 6. 2017 13:10
  Kašíková Věra
  Dopravní situace 1

  Další "lahůdka" naší podolské dopravní situace je asi taková: hodně aut v dopoledním období si ze státní silnice zkracuje cestu přes Hrušky, takže vycházka s dětmi nebo pejsky do zaprášeného prostředí na tuto stranu je naprosto "úžasná"...:-/. Můžete prosím zvážit či napravit tuto situaci?


 • 16. 6. 2017 10:33
  Vítězslav Eliáš
  Re: Dopravní situace 1

  Dobrý den paní Kašíková,
  děkujeme za Váš podnět. Situaci v hromadném využívání polních cest k objíždění dopravních kolon samozřejmě známe a hledáme řešení, které však není jednoduché. I polní cesty jsou veřejné komunikace. Pro to, aby zde mohla být provedena nějaká dopravní omezení, musí být zařazena tato cesta mezi účelové komunikace. Pak lze instalovat dopravní značky se zákazem vjezdu či závoru. Jejich instalace však podléhá standardnímu procesu - vypracování projektové dokumentace, schválení na Dopravním inspektorátu policie ČR a vydáním povolení místně příslušným speciálním stavebním úřadem.
  Co se týče dohledu policie nad průjezdem účelovou komunikací kolem Agropod je obec pouze v roli žadatele ne v roli nadřízeného. Dokážu se celkem vžít do role policie šlapanického okrsku, kdy s danou personální kapacitou mají pokrýt současnou složitou situaci způsobenou uzávěrkou dálnice.
  Dobrá zpráva je, že současné zúžení provozu dálnice do jednoho pruhu má být ukončeno koncem příštího týdne a celá rekonstrukce do konce července.
  Méně dobrá zpráva je, nám nezbývá než se do té doby obrnit trpělivostí.
  Hezký den. Vítězslav Eliáš


 • 16. 6. 2017 14:57
  Vránek
  Re: Dopravní situace 1

  p. Eliáš zase jenom kecy v kleci. Zajímalo by mě jak můžete vybírat poplatky za průjezd komunikací, která není celá ve vlastnictví obce. Nejste ochoten nalézt řešení jenom blábolíte nesmysly


 • 16. 6. 2017 15:18
  Vránek
  Re: Dopravní situace 1

  Zveřejněte na internetu vypracování projektové dokumentace, schválení na Dopravním inspektorátu policie ČR a vydání povolení místně příslušným speciálním stavebním úřadem díky jemuž jste umístily zákazovou značku na komunikaci kolem Agropodu a TAKÉ TO, KOLIK PLATÍTE VLASTNÍKŮM POZEMKŮ přes které komunikace vede!!!!


 • 16. 6. 2017 16:07
  Vítězslav Eliáš
  Re: Dopravní situace 1

  Dobrý den pane Vránku,
  na úroveň Vaší diskuse nepřistoupím.

  Hezký den
  Vítězslav Eliáš


 • 16. 6. 2017 16:18
  Vránek
  Re: Dopravní situace 1

  protože jste hovado Eliáši


 • 17. 6. 2017 12:27
  Vítězslav Eliáš - Moderátor
  Re: Dopravní situace 1

  Pane Vránku,
  protože v Podolí žije vice občanů s příjmením Vránek, z nichž některých si velmi vážím, dovolte abych Vás identifikoval.
  Jmenujete se David Vránek.


 • 15. 6. 2017 13:03
  Kašíková Věra
  dopravní situace

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda někdy stojí policie ČR na cestě za Agropodem a vybírá pokuty za to že cizí řidiči nemají "propustku" tak jak je musí mít podolští občané. Nejde mi o tu stovku, kterou jsem za povolení musela zaplatit, ale o princip....Převádím děti na křižovatce u Sokolovny jednou za týden...tuto středu byla situace taková, že na křižovatce byla kolona, která stála celkem daleko až za hospodu a k tomu jsou řidiči celkem arogantní....je to dopravní situace, která se horší.....


 • 15. 6. 2017 9:55
  Vítězslav Eliáš
  Vránek cesta

  Dobrý den pane Vránku,
  Váš příspěvek porušoval pravidla slušné diskuze, proto byl smazán.
  Chcete-li diskutovat k tomuto problému při dodržování stanovených pravidel, velmi rád se do diskuse zapojím.

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 30. 5. 2017 12:47
  Karel Habala
  Vozovka ze zámkové dlažby

  Dobrý den,
  chtěl bych upozornit na stav povrchu vozovky ze zámkové dlažby od křižovatky u obecního úřadu, kolem bytovky, k nové ulici. Poté co zde byla vybudována kanalizace a vozovka předlážděna se stav této komunikace trvale zhoršuje a obávám se zda by obstála z hlediska bezpečnosti provozu. Vzhledem k tomu, že je zde poměrně velký provoz, doporučuji dlážděný kryt vozovky vč. kanalizačních poklopů opravit.
  Přeji příjemný den.
  Karel Habala


 • 5. 6. 2017 15:11
  Vítězslav Eliáš
  Re: Vozovka ze zámkové dlažby

  Dobrý den pane Habalo.
  Děkujeme za Vaš podnět.
  O špatném stavu komunikace za OÚ víme. Její oprava zřejmě neznamená jen jednoduché přeložení zámkové dlažby, ale i průzkum a patrně sanaci celé konstrukce (podloží) vozovky. Pak se již nabízí úvaha o výměně povrch za asfaltový, který v zimním období tak rychle nenamrzá. Termín realizace opravy je závislý na plánu činnosti a především na finančních zdrojích.

  Přeji hezký den
  Vítězslav Eliáš


 • 7. 6. 2017 11:03
  Karel Habala
  Re: Vozovka ze zámkové dlažby

  Dobrý den pane starosto,
  děkuji za ubezpečení, že se o špatném stavu vozovky ví. Nicméně bych se přimlouval za realizaci v nejkratším možném čase. Určitě se mnou budoou souhlasit ti, kteří tudy musí denně jezdit.
  S pozdravem
  Karel Habala


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28
FOTBAL
29 30 31 1
FOTBAL
2 3 4 5 6 7
FOTBAL
8
FOTBAL
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
FOTBAL
22
FOTBAL
23 24 25 26 27 28 29
FOTBAL
30 31 1 2 3 4
FOTBAL
5
FOTBAL

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

5. 7. Cyril a Metoděj

Zítra: Mistr Jan Hus

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1692

Návštěvnost stránek

875054