Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 26. 4. 2021 22:07
  Kučerovi
  dotazníky?petice?komise?územní plány?

  Dobrý večer, sledujeme dění v obci a vůbec se nedivíme, že se již delší dobu obyvatelé Podolí ozývají. Spíš se divíme, že se vedení obce diví.... Když si to shrneme:
  Ve schránce přistane dotazník... pečlivě a s uvážením jej vyplníte a odevzdáte. Výsledek? Statistika. A nikdo ji nebere vážně - výsledky ankety - "hlasy lidu" jsou ignorovány.
  Je tu územní plánování - 48 domů. Najednou kde se vzalo, tu se vzalo, jich tu je 2x tolik. I když si lidé dlouhodobě nepřejí tak masivní výstavbu, která neodpovídá vesnickému charakteru, ale sídlišti ve městě, kde je jeden dům vedle druhého, všechny "na jedno brdo", přesto si ji developer "vydupe" Proč? A jak je možné, že to prochází, ptá se občan? Prý 48 domů nemusí být 48 rodin....A zaručí někdo, že při 95 domech to vlastně bude rovnice 1 dům=1 bytová jednotka?
  Vznikne petice, s kterou souhlasí více jak polovina voličů a spousta dalších, kteří nestihli podepsat nebo se báli... Koho ale? A kam vlastně tyto hlasy zapadly? Peticí se zastupitelstvo ani nezabývalo.... Proč taky? Zrovna se to nehodí a prý jsou všichni lháři....? Ono se asi nakonec neplánuje stavět....
  Proč se odstraňují pro vedení obce "nepohodlní lidé"? Proč jsou vzdělaní a kompetentní odborníci se zdravými názory odstaňováni? Nahradíme je úředníky nebo "kývači"? A co je míněno vlastně tou linií, kterou nesmí nikdo "překročit" a která byla údajně nastavena? Nezačíná to náhodou připomínat minulé režimy a výrok Gottwalda: "Kdo nejde s námi, jde proti nám"?


 • 26. 4. 2021 19:36
  Jan Holý
  Názor na výstavu RD

  Dobrý den, občané Podolí,
  se zájmen nestranného pozorovatele sleduji jak historický, tak současný vývoj obce. Aktuální téma výstavby RD Nad Paloukem je žhavou diskuzí občanů Podolí. Každý má právo vyjádřit svůj názor, nebo napsat kritiku, ale i kritika má své mantinely. Měla by mít logiku,pravdivé a podložené údaje. Z toho co jsem si přečetl v poslední době na stránkách obce mě ale vyplývá, že Vaše vyjádření vůči starostovi ing. Eliášovi je více méně účelové a osočování se k jeho osobě jako "rezignace" nebo jeho podjatosti je hodně přehnané. Je jednoduchý si najít oběť. Myslím si , že starosta obce Podolí ing. Eliáš pracuje ve své funkci maximálně zodpovědně a jako rodilý Podolák má ten největší zájem o rozvoj obce a prospěch občanů a všichni dobře vímě co doposud vybudoval.
  Co se týče rešení výstaby RD v rámci Územního plánu ,tak si cením toho, že starosta plní startegii a cíle dle ÚP a to v určitém časovém období. Trend výstavby RD je všude, v každé okolní vesnici a jen těžko zastavíme jeho pokačovaní. Správné nastavení podmínek a právně podložená smlouvou je dobrou cestou k úspěchu, o což se pan starosta se svými radními zasloužil a velmi dobře, jasně a srozumitelně to popsal ve Zpravodaji zejména viz. bod. 3). a následných ekonomických statistikách a zejména možnost pro bydlení mladých podoláků a zachování podolského rodu.
  Oceňuji , i když to není jednoduché, že pan starosta dokáže vysvětlit a zdůvodnit svá rozhodnutí logickými argumenty v rámci svých kompetencí. Protože a nezlobte se na můj názor,kdyby se mělo všechno řešit dle jednotlivců co chtějí nebo nechtějí, tak by se obec nepohla z místa.
  Z mého pohledu je činnost pana starosty pro obec prospěšná, vážím si ho jako čestného a obětavého člověka a plně ho podporuji.
  Někdo z Vás napsal "Nejsou lidé nejsou problémy", ale to by na světě nikdo nebyl. Já bych to opravil: problémy jsou od toho , aby se řešili, ale to by museli být lidé zodpovědní,ohleduplní,kompromisní a především lidští vůči ostatním. Bohužel. Bylo by dobré na veškeré dění pohlížet šířeji než mít jednostranný emotivní a negativní pohled .
  Všem přeji pevné zdraví
  Jan Holý


 • 27. 4. 2021 11:16
  Ivo Sedláček
  Re: Názor na výstavu RD

  Pane Holý,

  Váš příspěvek je snad i pod úrovní vyjádření našich vládních představitelů. Měl jsem za to, že tato úroveň se nedá překonat ????

  Tvrdíte, že pan starosta pracuje ve své funkci maximálně zodpovědně? Zajímalo by mě, c čeho konkrétně vycházíte? Nejsem si jistý, zda v obci žijete? Jediné, co pan starosta dokázal, je utrácet rozpočtové přebytky za akce, které nikdo z jeho „hvězdného“ týmu ani nedokázal vymyslet…
  Má největší zájem o rozvoj Podolí, jako rodilý Podolák? Kdo jste, že si dovolujete Podoláky rozdělovat! Máte snad pocit, že rodilý má větší zájem na kvalitním prostředí, než ten, co se sem přistěhoval. Je jen jeden Podolák, a to je ten, co tu bydlí či se tu cítí doma. A všichni jsou si beze zbytku rovni. Starosta a jeho lidé jsou ti, co těmito bláboly trvale rozdělují obec.

  Ohledně výstavby a územního plánu starosta neudělal nic, co by nedokázal podprůměrný manažer. Nedrží žádnou strategii, kromě té, se kterou přijdou developeři. Že plní cíle dle ÚP? Správné nastavení podmínek? Opět zřejmě nevíte, o čem hovoříte. Podmínky Nad Výhonem jsou pro Podolí směšné a dlouhodobě tragické. Za podpory svých zastupitelů rozprodává majetek obce a zvláštně ohýbá výběrová řízení (naposledy akce Kaláb – doporučuji nastudovat). Starosta se zbavuje klíčových pozemků, oslovuje vlastníky pozemků pro developery (asi má realitku?), atd… Toto je dle Vás strategické? Jedině, že by bylo strategií dostat obec do co nejslabší pozice.

  Zachování podolského rodu? Podívejte se na demografii. Máte pocit, že se bude v nejbližších letech rodit násobně než dříve? K čemu tolik domů? Pravda - je krize, nikam se moc nechodí, ale zatím se to na porodnosti takto radikálně neprojevilo.

  Na co plýtváme energií za různé dotazníky, strategie apod., když je zastupitelstvo ignoruje. Když ignoruje i petice a vůli obyvatelstva. Podivujete se výzvě k rezignaci? Toto zastupitelstvo ztratilo legitimitu, nepracuje pro obec a trapné výstupy na zastupitelstvu pouze dokládají marasmus podolského řízení. Můžeme jen všichni doufat, že všichni do jednoho sklidí plody své práce a svého konání. To, že aktuálně nedokážou zastupitelé Za Podolí dohlednou důsledkům své slepé podpory neznamená, že se jich to netýká. Obec je malá, obyvatelé nezapomenou. Opravdu nechápu, co motivuje pana Koukala, paní Jílkovou či Přikryla, aby dělali tomuto experimentu na obyvatelích Podolí stafáž.

  Pan starosta dokáže vysvětlit a zdůvodnit svá rozhodnutí? Pusťte si prosím záznam z minulého zastupitelstva. Doporučuji i předcházející. Že by se něco řešilo podle jednotlivců? Ano, s tím s vámi souhlasím. Řeší se to dle loajálních jednotlivců, kterými se starosta obklopil, kdy mnozí čerpají benefity z jeho funkce a možností. Všichni ostatní jsou „rozvraceči“ a bourají starostovu skvělou linii. Lidé s jinými názory je třeba odstavit. Tato vyjádření i konání jsou typická pro diktatury.
  Apelujete na širší pohled a obávám se, že sledujete dění klíčovou dírkou. Omlouvám se, ale Váš příspěvek je dle mého názoru účelovou propagandou na úrovni Strany.
  I vám přeji pevné zdraví.

  Ivo Sedláček

  PS: Ať žije Strana (1984)!


 • 25. 4. 2021 12:51
  Libor Opluštil
  K čemu potřebuje obec komise?

  Vážené paní zastupitelky, vážení zastupitelé, vážený pane starosto,
  obracím se na vás s dotazem, kterým reaguji na včerejší vyjádření pana starosty zde na tomto portálu – cituji: „Člen odborné komise skutečně buď je schopen konstruktivně rozvíjet tu názorovou linii, která byla přijata, nebo je zbytečné a proti smyslu, aby členem takové komise byl. Paní Nippertová projevuje názory ostře vyhraněné proti mým.“
  Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích činnost komisí popisuje a lze to nalézt např. zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128#cast1.

  Zajímalo by mě, jaká názorová linie byla přijata a jakým způsobem? Při všech příležitostech jsem se dosud jako člen komise životního prostředí ve věci plánované výstavby Nad Paloukem vyjadřoval kriticky k nerespektování stávající platné územně plánovací dokumentace ze strany developera a svůj názor jsem ani po více než roce veřejných a neveřejných pracovních jednání nezměnil. Pokud tedy v naší obci platí výklad a přístup uvedený panem starostou, je to proti mému přesvědčení o demokratickému způsobu řešení problémů správy obce a je neslučitelný s mými postoji a v takovém prostředí nemohu pracovat. Jsem přesvědčen, že komise by měly fungovat především jako odborné (nikoliv politické) poradní orgány a být ku prospěchu obci jako celku a ne být využívány primárně k podpoře názorů pana starosty a jeho politického uskupení.

  Po své více než roční zkušenosti považuji dosavadní většinově neveřejnou formu projednávání developerského záměru společnosti PODOLÍ NAD PALOUKEM, s.r.o. za nešťastnou a pro tento případ zcela nevhodnou. Jedná se o závažný a zásadní počin, který podstatně ovlivní život v naší obci a občané měli mít možnost se o aktuálním stavu jednání dozvídat bezodkladně a měli mít možnost se k nim vyjadřovat. To podle mého názoru nebylo dostatečně zajištěno, což vyústilo mimo jiné i v zorganizování a podání petice občanů v loňském roce. Připomínám, že prozatím jsou jednání ze strany obce vůči developerovi nezávazná (alespoň tak jsou navenek prezentována). Na závěr si, vážené zastupitelky a zastupitelé, dovolím uvést text vašeho slibu: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Podolí a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. V textu není nic o slibu věrnosti panu starostovi a jeho názorům.

  Libor Opluštil


 • 25. 4. 2021 14:03
  Mario Hnilica
  Re: K čemu potřebuje obec komise?

  "L'état, c'est moi" - Louis XIV, 17th století Francie, Vítězslav Eliáš 21th století Podolí. Myslím, že víme, jak skončila francouzská monarchie.


 • 25. 4. 2021 12:20
  Lucie Nippertová
  Reakce na pokus o zdiskreditování petice

  Pane starosto, považuji za naprosto nehorázné, jak manipulativně (jinak se to opravdu říct nedá) hovoříte o počtu domů zmíněném v petici. V rámci jednoho odstavce na vlastní občany používáte právnické formulace a kličky, vzápětí obrátíte na tón "soused od vedle". Tváříte se, jako byste nechápal, co lidé chtěli podepsáním petice říci – to přece nemůžete myslet vážně. Když petenti žádali "o dodržení regulativů platné územní studie", dali tím jasně najevo, že si za a) nepřejí masivní výstavbu a za b) jak si představují charakter nové výstavby. Tyto dvě informace by pro Vás jako starostu měly být nosné a Vy i všichni zastupitelé byste v jednáních s developerem měli usilovat o co největší přiblížení se tomuto výsledku. Ne kývat téměř vše, co developer nadiktuje, a pak střílet do řad vlastních občanů a po právnicku si hrát se slovíčky.

  A teď zpět k Vašemu nařčení z lživosti a manipulace petice – v platné územní studii doporučuji k prostudování výpočet parkovacích stání na str. 5 a 6 a k tomu normu ČSN 73 6110, kapitola 14. Z toho je naprosto zřejmé, že ÚS předpokládá, že 48 rodinných domů = 48 bytových jednotek, tzn. 1RD = 1 b.j.". Buď tedy problematice nerozumíte a ani jste se neporadil s někým kompetentním, nebo záměrně uvádíte nepravdivé informace a doufáte, že si občané Vaše slova neověří. Obojí je alarmující, obzvláště když pak své mylné závěry prezentujete z pozice starosty v obecním Zpravodaji a vydáváte je za fakta.

  Text petice neobsahuje žádnou lež ani manipulaci. Přidávám se tedy k výzvě občanů z pondělního zasedání zastupitelstva, abyste se veřejně omluvil petentům za pokus zdiskreditovat názor cca 50% občanů obce starších 18 let, jejichž jste zástupce, a kteří jsou vlastně Vašimi nadřízenými.

  Lucie Nippertová


 • 24. 4. 2021 21:36
  Tomáš Hlavinka
  Nad paloukem

  Dobrý večer pane starosto,

  Vím že karty jsou již dávno rozdány a rozjetý vlak už nejde zastavit, ale přesto cítím potřebu přispět do diskuse na toto téma a souhlasit se všemi zde oponujícími.
  Vaše argumenty ať už k důvodům ukončení spolupráce s paní architektkou tak i napadnutí petice, a to absolutně absurdním způsobem, nemá bohužel se zastupováním zajmu troufám si říci většinové části současných obyvatel naší obce nic společného.

  Přeji Vám pěkný a ničím nerušený zbytek večera.

  T.Hlavinka


 • 24. 4. 2021 19:54
  Irena Hůrková
  Jak se nám žije v Podolí

  Dobrý den,
  můj příspěvek do této rubriky je adresován Vám, pane Eliáši a nepíši zde jako manžeka opozičního zastupitele, ale jako řadový občan Podolí.Sleduji dění v obci pečlivě a stále po celou dobu Vašeho působení ve funkci starosty, věci běžné i ty, které mají klíčový význam nyní i v budoucnu pro nás všechny tady.Chtěla bych Vás poprosit o to, abyste si položil jednu zásadní otázku sám sobě: Kam jste Podolí dovedl jako starosta.!.Je mi lidsky smutno z toho, čeho jste jako veřejně činná osoba schopen, kam až jste ochoten zajít..Vaše chlácholení důvěřivých spoluobčanů, nekorektní kroky, porušované gentlemanské dohody, neférové jednání v průběhu všech problematických situací, které jsme tu za Vaší "vlády" zažívali a bohužel zažíváme stále...To je krátké shrnutí z mé strany.V podstatě se není čemu divit, Podolí je nyní na komunální úrovni "ideální kopií" naší současné vládní garnitury, kde i v nelehkých časech, jsou nejvyššími hodnotami lež, manipulace, osobní zisk a byznys..
  Níže uvedené příspěvky pánů Sedáčka, Pojezného, zastupitelky Hnilicové i dalších spoluobčanů, jsou pravdivou reflexí celé nynější situace a jsem ráda, že ještě existují lidé samostatně a kriticky smýšlející, s odbornými zkušenostmi, není jim lhostejné, jak tu budeme v budoucnu žít. A Vy zde "obhajujete"své kroky a práva, Vašich kompetencí využíváte, abyste mohl realizovat své plány, které nejsou vždy a jen pro veřejné blaho všech občanů.Mou důvěru už dávno nemáte.Dokázal jste, že v Podolí je možné opravdu všechno.
  Za svou osobu Vám přeji, abyste, jako starosta našel cestu ke svému lepšímu JÁ a k hodnotám, které jsou ty pravdivé, správné a poctivé..
  Irena Hůrková


 • 24. 4. 2021 14:07
  Vítězslav Eliáš
  Odvolání členky stavební komise

  Vážení diskutující,

  Zde je doslovný text odůvodnění odvolání paní Nippertové ze stavební komise:

  „Vážená paní Nippertová.
  Komise jsou poradní orgány starosty. Starosta je zřizuje a jmenuje jejich členy. Do komisí obecně jmenuji lidi, kteří jsou schopni konstruktivně rozvíjet přijatou linii, ne s ní bojovat.
  Vy své postavení členky komise zneužíváte k přímému boji proti názorům a postojům, které zastávám a o nichž jsem přesvědčen, že jsou ve prospěch obce.
  Je to Vaše právo. Já Vám neberu Vaše názory a nebudu Vám je vyvracet. Prezentujte je ale jako Lucie Nippertová, ne jako členka stavební komise, poradního orgánu starosty obce.
  S pozdravem..“

  Vážení diskutující, já nijak neomezuji právo každého občana i odborníka projevovat a hájit své názory, ať už jsou se shodě s mými nebo ne. I proto stále slouží tahle obecní stránka „Zeptejte se“. Je zde však zásadní rozdíl mezi funkcí člena komise, tedy poradního orgánu starosty a voleným zastupitelem, případně každým občanem Podolí. Člen odborné komise skutečně buď je schopen konstruktivně rozvíjet tu názorovou linii, která byla přijata, nebo je zbytečné a proti smyslu, aby členem takové komise byl. Paní Nippertová projevuje názory ostře vyhraněné proti mým. To je v pořádku. Je to její právo jak jako občanky, tak i jako odbornice a bude mít vždy plnou možnost své názory projevovat. Jen je nemůže projevovat jako členka mé stavební komise, mého poradního orgánu. Tam potřebuji opravdu lidi, se kterými budeme konstruktivně rozvíjet tu koncepci, která je přijata. Jinak bychom se prostě nikam nedostali. To je normální manažerský přístup. Starosta je jak funkce politická, tak taky a především manažerská. Starosta musí konat, nejen diskutovat. Komise jsou součástí té manažerské části funkce. Věřte mi, vážení diskutující i vážené čtenářky a vážení čtenáři této stránky, že jak já, tak i další zastupitelé z našeho sdružení Za Podolí u Brna, jsme vedeni jasnou snahou sestavit kvalitní územní plán na další období.

  Pokud jde o petici. Autoři té petice nepochybně s naprosto jasným záměrem uvedli v preambuli dvě podmínky najednou, jednu platnou a jednu neplatnou. Počet domů /48/ a současně počet bytových jednotek, tedy jedna bytová jednotka v domě. Podmínka jedné bytové jednotky v každém domě ovšem v původní studii uvedena není, takže v každém takovém domě mohly vzniklou až tři bytové jednotky. 48x3 = 144. Dodržením původní studie tedy reálně hrozilo, že v lokalitě Nad Paloukem vznikne až 144 domácností. Takže právě dodržením původní studie by došlo přesně k tomu riziku nekontrolovatelného rozvoje, jehož se obává jak většina petentů, tak my jako zastupitelé sdruženi v Za Podolí u Brna. Nikoliv tedy my, ale autoři petice se zachovali zcela nezodpovědně. Opět mají k tomu plné právo, ale odpovědnost za rozvoj obce neseme my, většinově zvolení zástupci obce. A moje plné právo za této situace je označit takto formulovanou preambuli za manipulativní a lživou.

  Váženi diskutující,
  touto odpovědí pokládám obě témata z mé strany za uzavřená a pojďme se věnovat konstruktivní práci. Je krásný jarní den, pojďme si ho užít.

  Vítězslav Eliáš
  starosta


 • 24. 4. 2021 18:33
  Karel Brázda
  Re: Odvolání členky stavební komise

  Vážený pane starosto, váš poslední příspěvek chápu jako pohrdání ostatními občany, kteří nemají ten správný názor.
  S pozdravem Brázda.


 • 25. 4. 2021 12:15
  Radek Boček
  Re: Odvolání členky stavební komise

  Pane starosto,

  musím se přiznat, že až do dnešního dne jsem netušil jak osvíceným manažerem obce vlastně jste. Protože mi dnes došlo, že vy, samozřejmě nesmím zapomenout na vaše zastupitele za Podolím, jak předvídaví lidé jste. Vy už od podzimu 2020 víte jak vypadá rodinný dům v podání „našeho“ developera. Ano je to černá stavba na pozemcích p.č. 620 a 621! Je to trojdomek! Tři vchody!

  Vy jste to věděl od samého počátku, že musí být obec opatrná a pohlídat si plánovací smlouvu, bez které prostě developer stavět nemůže. Proto jste se svým týmem přispěchal na pomoc obci a uchránil jí od nepříjemné budoucnosti. A k tomu ještě obec od developera dostane 800 000 Kč, ovšem až bude mít stavební povolení. A bude o něj vůbec developer žádat?

  Smutné je, že zapadl návrh paní Ambrožové z pracovní porady, co dům navíc nad platný uzemní plán, to 1 000 000 Kč. Představte si 30 000 000 Kč pro obecní pokladnu, to by jsme mohli Podolí krásně rozvíjet a zvelebovat, i na chodníky Na rybníku by určitě zbylo!

  Má otázka zní; jak by se vám měli obyvatelé Podolí odvděčit?

  Co se týká územní studie a vašeho výkladu/odpovědi petentům, to probereme veřejně.

  Radek Boček


 • 24. 4. 2021 8:31
  Irena Bednářová
  Odvolání členky stavební komise

  Dobrý den pane starosto,
  dozvěděla jsem se o náhlém odvolání paní Ing. arch. Nippertové ze členství stavební komise a prosím o uvedení konkrétního důvodu, který Vás k tomu vedl. Působení paní Lucie Nippertové ve stavební komisi jsem doposud vnímala jako velmi přínosné pro obec Podolí a to nejen v kontextu s aktuálním kontroverzním projektem Nad Paloukem, ke kterému má jako architektka a urbanistka erudované postřehy, ale obecně jako záruku odborníka v problematice utváření územního plánu a podobných záležitostí naší obce. Jak už tady zaznělo – takových lidí, odborníků, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas práci pro obec bychom si měli vážit, podporovat je a ne se jich zbavovat jen proto, že mají na něco třeba jiný názor. Jsem tímto Vaším krokem velmi znepokojena a zklamána.
  Vaše odpověď ve smyslu, že jako starosta máte na odvolání člena komise právo, mě skutečně neuspokojuje, chtěla bych od Vás uvést konkrétní důvod jejího náhlého odvolání.
  Druhý můj dotaz se týká Petice ohledně výstavby v lokalitě Nad Paloukem. V čem konkrétně byla dle Vašeho názoru tato petice formulována manipulativně a lživě? Toto označení se mě jako jednoho ze 600 petentů dotýká a žádám vysvětlení/omluvu, včetně zdůvodnění Vaší ignorance názoru velké části podolských občanů.
  Předem děkuji za odpovědi.
  S pozdravem
  Irena Bednářová


 • 23. 4. 2021 21:33
  Kamila Pazuchová
  Odvolání arch. Nippertove

  Dobrý den, pane starosto,
  Vaší neochotou zveřejnit důvody, proč byla paní architektka odvolána ze stavební komise, dáváte pouze za pravdu spekulacím o odklízení "nepohodlných" lidí, abyste si dál mohl dělat jménem obce co chcete, bez ohledu na to, co chtějí stávající občané Podolí.
  Paní Nippertova mě svým vystupováním a snahou na veřejných zasedáních přesvědčila nejen o svých odborných znalostech, ale i osobních kvalitách. Je úžasné, že tohoto chtěla využít ve prospěch obce. Myslím, že nejen já jsem tuto snahu čekala spíše od Vás a Vašich zastupitelů. Nestalo se tak. Bohužel to mnohé vypovídá o úrovni podolské "politiky".
  Pane starosto, pouze dobrý manažer zvládne ve svém týmu lidi schopné a iniciativní, kteří však někdy mohou mít odlišný názor.
  Na závěr bych se ráda zeptala, v čem KONKRÉTNĚ byla petice lživá a manipulativní? A prosím bez dalších odkazů na zpravodaj...

  Předem děkuji za konkrétní odpověď.
  Kamila Pazuchová


 • 22. 4. 2021 15:43
  Tomáš Pojezný
  náhlé odvolání členky stavební komise

  ===
  Pane starosto, dozvěděl jsem se, že den před zcela zásadním a klíčovým jednáním obce s developerem ohledně výstavby Nad Paloukem, jste s okamžitou platností odvolal členku stavební komise Ing. arch. Lucii Nippertovou a přestože již byla na schůzku dopředu pozvána, tak jste jí oznámil, že nyní již zvána není. Členku, která je svým povoláním architektkou a urbanistkou a jejíž odborné názory jste až do pondělního večera při jednáních obce ve věcech stavebních vyžadoval a přijímal a která jistě může mít k problematice výstavby Nad Paloukem i k nově chystanému územnímu plánu mnoho odborných podnětů – což bylo zcela zjevně patrné na pondělním veřejném zasedání zastupitelstva obce.

  Rád bych zde vyjádřil svůj osobní názor občana Podolí, že jen účelově odstraňujete osobu, která doposud byla ve věci Nad Paloukem hodně slyšet, na veřejných zasedáních nastavuje zrcadlo Vašemu počínání v úřadu starosty (například ve věci nového územního plánu) a začala Vám tím být nepohodlná. Tento váš krok mně osobně připadá velice zbabělý, podlý a ubohý.

  Nemohu se ubránit dojmu, že chcete být obklopen pouze lidmi, kteří s Vámi buď bez výhrad souhlasí, nebo nemají vlastní názor a jednají jen, jak jim řeknete. Spekulace nad faktem, že v nedávně době odstoupili 2 Vaši zastupitelé, rozvíjet nebudu.

  Doporučuji každému, kdo se v pondělí 19. 4. 2021 neúčastnil veřejného zasedání zastupitelstva, aby si vyslechnul zvukový záznam jednání (zejména bod programu: různé) a udělal si vlastní obrázek o tom, kdo a jakým způsobem ho na obci vlastně zastupuje.

  Jelikož zde přispívám do rubriky „Zeptejte se“, rád bych se Vás tedy, pane starosto, závěrem zeptal: Jaké další okaté kroky (např. zbavování se dalších odborníků), jak developerovi zamést cestičku, plánujete do budoucna podniknout?

  Děkuji. Na viděnou na dalším veřejném zasedání.
  Ing. Tomáš Pojezný


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

15. 5. Žofie

Zítra: Přemysl

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1514

Návštěvnost stránek

772674