Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 17. 6. 2020 10:46
  Vítězslav Eliáš
  dotaz na bod číslo 3

  Dobrý den pane Horáku, paní Poláčková, paní Bočková, pane Fišere.

  Na sestavení dokumentu POŽADAVKY PRO DEVELOPERA pracovala týden skupina lidí složená z členů zastupitelstva, komise výstavby a komise životního prostředí. Konkrétně bod č. 3 „předpokladem k dalšímu jednání je 50 RD v lokalitě“ byl předmětem široké diskuse. Znělo mnoho názorů na jeho znění, význam i výklad. Já osobně tento bod vnímám jako výchozí počet, o kterém bude bez zásadních problémů ze strany obce jednáno. Přijde-li developer s variantním návrhem řešení, který bude zahrnovat odlišný, zřejmě vyšší, počet staveb, bude nucen jej obhajovat z různých úhlů pohledů. Za sebe dodávám, že jako důležitější než počet budov, vnímám spíše počet lidí, kteří lokalitu osídlí.

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 16. 6. 2020 23:03
  Ivo Fišer
  Výstavba nových domů v Podolí.

  Dobrý den pane starosto, chtěl bych se zeptat kolik se teda bude stavět nových domů v lokalitě nad Paloukem a kdo o tom rozhoduje.
  Předem děkuji za odpověď.


 • 16. 6. 2020 21:18
  Silvie Bočková
  dotazy k budoucímu rozvoji obce

  Dobrý večer,
  ptám se jako předchozí dotazující, zda je číslo 50 nějak limitující, přes které „nejede vlak“ nebo interval 50-117 domů je nějaká hodnota k licitování?
  Na schůzi zastupitelstva bylo řečeno, že výstavba přinese obci 6 milionů korun na dani z nemovitosti a příjmech z rozpočtového určení daní (pokud zde obyvatelé budou přihlášeni k trvalému pobytu), ale nedozvěděli jsme se, kolik budou náklady na údržbu dané lokality.
  Nyní máme v obci 2 zaměstnance, kteří se o veřejnou zeleň starají a dle mého soudu jsou maximálně vytíženi. Sečou trávu, starají se o stromy, k mé velké lítosti používají herbicid k ošetření chodníků (v několika obcích od použití herbicidu již dávno upustili).
  Můj další dotaz je:
  1. Jsou vyčísleny náklady na údržbu nově zastavěné lokality, tzn. máte již „nástřel“ příjmu versus výdaje?
  2. Budou se přijímat další zaměstnanci pro údržbu veřejného prostoru obce Podolí?
  3. Jak je využit zametací vůz, který stojí v krytém parkovišti pod halou a dle mého názoru by se skvěle hodil k údržbě veřejného prostoru obce, čímž by došlo i k omezení použití herbicidu a soli v zimním období?
  Celkem mám tedy 4 dotazy a děkuji za odpovědi na ně.

  Silvie Bočková


 • 17. 6. 2020 10:48
  Vítězslav Eliáš
  Re: dotazy k budoucímu rozvoji obce

  Dobrý den paní Bočková.
  Na dotaz k počtu domů jsem Vám odpověděl viz. odpověď „dotaz na bod číslo 3“.
  O nákladech na údržbu veřejných ploch v nové lokalitě a případném navýšení počtu zaměstnanců, ale i o příjmech, můžeme v této době pouze spekulovat. Nelze je odpovědně vyčíslit, dokud nebudeme znát podobu zástavby lokality, očekávaný počet lidí, kteří lokalitu osídlí, velikost a podobu veřejných ploch zeleně, komunikací, chodníků,… Bylo by to věštění z křišťálové koule.
  Co se týče zametacího vozu, vězte, že jen nestojí v garáži pod halou. Zametal v březnu 38 hodin, v dubnu 6 hodin, v květnu 39 hodin.

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 16. 6. 2020 20:02
  Lenka Poláčková
  dotaz na bod číslo 3

  3) předpokladem k dalšímu jednání je 50 RD v lokalitě

  také by mě zajímalo zda se jedná o maximální množství domů v dané lokalitě nebo o minimální množství rodinných domů a nebo právě těch 50 je jako předpoklad k dalšímu jednání?
  Předem děkuji za odpověď
  Lenka P


 • 15. 6. 2020 13:30
  Marek Horák
  dotaz na bod číslo 3

  Dobrý den pane starosto,

  v bodě číslo 3

  3) předpokladem k dalšímu jednání je 50 RD v lokalitě

  se jedná o maximální množství RD nebo o minimální množství RD nebo o právě 50 RD jako předpoklad k dalšímu jednání? Děkuji za vysvětlení a pěkný den Marek Horák


 • 15. 6. 2020 11:31
  Vítězslav Eliáš
  LOKALITA NAD PALOUKEM

  Vážení občané Podolí,
  dle slibu zastupitelstva zveřejňujeme soupis požadavků pro developera, které byly panu Saidovi předány dne 10.6.2020.

  ZÁSTAVBA NAD PALOUKEM – POŽADAVKY PRO DEVELOPERA
  1) v lokalitě chceme zachovat prostor pro občanskou vybavenost
  2) rozložit výstavbu do delšího časového období a snížit tak související zátěž na okolí a obec
  3) předpokladem k dalšímu jednání je 50 RD v lokalitě
  4) držet se práce s terénem - reagování cestní sítě na průběh terénu oproti současné studii, která na vrstevnice nebere ohled
  5) pozitivně vnímáme záměr věnovat pozornost detailům v řešení ulic, hodně zeleně apod.
  6) respektování územního plánu a platné územní studie – navázat plynule na stávající zástavbu s dodržením vesnického charakteru obce a krajinného rázu
  7) dodržet výškovou hladinu zástavby dle požadavků ÚP a ÚS, tj. 1 nadzemní podlaží + šikmá střecha s možností obytného podkroví
  8) možnost kombinace šikmých střech s kombinací plochých střech tak, aby ploché střechy dávaly smysl v celkovém kontextu a návaznosti zástavby
  9) prezentace jasných čísel k lokalitě – počet rodinných domů, počet bytových jednotek, předpokládaný nárůst obyvatel, předpokládané požadavky potřebných kapacit inženýrských sítí
  10) schéma, charakter a výměry nových veřejných prostor, o které se bude muset obec starat
  11) posouzení dopravní kapacity, a to jednak ve finální podobě, ale také v jednotlivých etapách
  12) současná náves by měla zůstat jediným těžištěm obce, návrh veřejných prostor by tedy neměl centru obce konkurovat či ho dublovat. Spíše než jeden velký centrální veřejný prostor doporučujeme vytvořit více menších, jejichž charaktery budou jasně dané a pomohou tak obyvatelům zvýšit čitelnost a orientaci v prostředí.
  13) požadujeme předložit návrh konceptu v rozpracované fázi, ideálně ve více variantách, nad kterými bude moci probíhat diskuze
  14) předložit ke schválení textovou část studie
  15) přístupnost lokality okolní obci – do centra lokality přístup i ze západní strany
  16) celkový návrh nové zástavby a každé z dílčích etap musí zahrnovat soubor opatření, která zabrání škodám potenciálně způsobených přívalovými dešti na stávající infrastruktuře a stávající zástavbě v obci
  17) nová zástavba bude vesnického charakteru tak, aby nebyla snížena kvalita bydlení navazujících obydlených lokalit (Palouk, Uličky, Skala)
  18) vesnický charakter bude dodržen i v tom, že každý RD bude disponovat svou vlastní zahradou (max. zastavěnost pozemku k diskuzi)

  Vítězslav Eliáš, starosta


 • 15. 6. 2020 9:23
  Petr Krejčí
  Zástavba lokality Nad Paloukem

  Dobrý den, pane starosto,
  na posledním zasedání ZO jste občanům Podolí slíbil zveřejnění podmínek obce k záměru developera v lokalitě Nad paloukem. Na zasedání bylo řečeno, že se stanovené podmínky prověří po právní stránce, následně se zašlou developerovi a pak se zveřejní. Pan Said, jak jste již napsal, podmínky obdržel. Brání tedy něco zveřejnění těchto podmínek zde v diskuzním fóru nebo na úřední desce obce?
  Děkuji za odpověď
  Petr Krejčí


 • 13. 6. 2020 19:29
  Güntherová
  Hasiči

  Chtěla bych touto cestou poděkovat podolským hasičům za rychlé odstranění spadeného stromu před naším domem po dnešní bouřce.


 • 13. 6. 2020 20:11
  Petr Čandrla
  Re: Hasiči

  Není potřeba děkovat, od toho tu jsme a děláme to se ctí.
  Petr Čandrla
  Velitel JSDH a SDH Podolí


 • 12. 6. 2020 16:44
  Tóthová Kamila
  Dotaz

  Dobrý den, prosím vás,kdy bude otevřeno ve Vašem Biotopu?
  Jsme pravidelnými návštěvníky v oblíbeném areálu Vašeho biotopu,
  a tak bychom to rádi věděli.
  Děkuji, Tóthová


 • 15. 6. 2020 9:09
  Roman Vlasák
  Re: Dotaz

  Dobrý den, paní Tóthová,
  domnívám se, že máte na mysli biotop v obci Kovalovice. Přikládám odkaz na jejich stránky pro lepší nalezení informací, které hledáte. https://www.kovalovice.cz/prirodni-koupaci-biotop
  S pozdravem
  Roman Vlasák
  místostarosta obce Podolí


 • 10. 6. 2020 14:47
  Vítězslav Eliáš
  Zástavba lokality Nad Paloukem

  Vážení občané,
  v současné době pan Said obdržel od obce soupis konkrétních požadavků k řešení zástavby v lokalitě Nad Paloukem. Očekávám definitivní podklady ze strany pana Saida, které mají odpovídat na všechny dosud vyjádřené obavy ze strany občanů. Na základě toho se pak sám rozhodnu, jaký je můj definitivní postoj k projektu. Budou-li obavy vyvráceny, můj postoj to samozřejmě výrazně ovlivní. Kdo mě zná, ví, že Podolí je můj život a práce, že pro Podolí a Podolím žiji a jakkoliv se rozhodnu, bude to podle mého nejlepšího vědomí a svědomí jak pro dobro a rozvoj Podolí, tak kvalitu života Podoláků.

  Hezký den
  Vítězslav Eliáš, váš starosta


 • 10. 6. 2020 15:37
  Novotný
  Re: Zástavba lokality Nad Paloukem

  Dobrý den, pane Eliáši,

  opakovaně se zmiňujete o soupisu konkrétních požadavků k řešení zástavby v lokalitě Nad Paloukem. Mohu Vás tedy touto cestou požádat o jeho zveřejnění?

  Popřípadě jakou máme možnost jako občané Podolí být informování o postoji obce? Domnívám se, že pro Vás (jako zástupce obce) platí povinnost vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na jehož základě Vás o informaci žádám.

  Můžete prosím dále občanům objasnit Vámi zmiňovaný postoj? Lze předpokládat, že základem Vašeho postoje musí být maximální počet zamýšlených domů a s ním související nárůst počtu obyvatel. Mohl by jste tedy odpovědět na přímo položenou otázku o maximálním počtu Vámi požadovaných RD?

  Děkuji za odpověď,
  Novotný


 • 10. 6. 2020 17:05
  Auerová
  Re: Zástavba lokality Nad Paloukem

  Dobrý den pane starosto,
  abych pravdu řekla, velice mě překvapuje Váš způsob řešení problematiky výstavby Nad paloukem.
  Jste náš zástupce a jste oprávněn dělat po odsouhlasení zastupiteli obce rozhodnutí v intenci platného Územního plánu. Nikdo Vás neoprávnil jednat v rozporu s Územním plánem obce a navíc bez předešlé informace občanů, všech zastupitelů a navíc bez odsouhlasení zastupiteli obce .
  Pravidelně chodím na jednání zastupitelstva a tak vím, že si necháváte schválit každé dvě stovky
  usnesením. V případě zásadního navýšení počtu domů v obci a tím i počtu obyvatel o cca 30% / z toho 60% nárůstu výstavby je mimo platný ÚP obce/ jste se rozhodl řešit všechno sám ?
  Dotaz : Kdo Vám dal k tomu oprávnění?


 • 16. 6. 2020 8:39
  Pufík
  Re: Zástavba lokality Nad Paloukem

  Pane Novotný, pan starosta vám sice již odpověděl, ale ohánět se v anonymní diskuzi stošestkou je trošku k smíchu. Zkuste se příště mrknout na detaily toho zákona, například na to, jak má taková žádost vypadat...
  (2) Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29
Krajský pohár
30 31 1
Přípravný zápas fotbalového mužstva "A" mužů
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

14. 8. Alan

Zítra: Hana

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1327

Návštěvnost stránek

707242