Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 8. 2. 2015 22:30
  Stanislav Mrázek
  Organizace práce

  Vážený pane starosto, vážení manželé Hnilicovi
  Jsem ten "poslední" v seznamu sedmičlenné Komise pro vztahy s veřejností a bezpečnost občanů, ale protože se jak se zdá do diskuze nikomu nechce, tak svůj názor uvedu: I když jsem měl pochopení pro žádost občanů Rybníku, tak jsem kdysi na zasedání ZO poznamenal, že situace některých chodníků je horší než na Rybníku, že to tam není havarijní stav. S tím bych byl v souladu s názorem starosty. Také vítám, že se provedla revize stavu chodníků v celé obci. Ale to je tak všechno s čím mohu v odpovědi manželům Hnilicovým souhlasit.
  Osobně vidím příčinu nesplněných slibů oprav závad v obci v nedůslednosti, v nejasné odpovědnosti za tuto oblast, a dlouhodobě špatné organizaci práce technických pracovníků, včetně provádění kontrol stavu obce a v neposlední řadě v ne-reagování na podněty občanů (vastní zkušenost). Vymlouvat se na plnění důležitějších úkolů je zavádějící a v tomto případě až úsměvné (promiň Viťo). Viděl jsem, co všechno dokáží ze dne na den tři pracovníci udělat, když je začal v poslední době sám iniciativně řídit Jirka Grolich....
  Podmínky pro opravu chodníku byly. Proč je tak těžké občanům říci: "Ano, máte pravdu. Omlouvám se vám..." ?
  Jinak - za tu nádstavbovou část odměn zastupitelům už mohl být nový chodník - a bezpečný.


 • 8. 2. 2015 20:50
  Mario Hnilica
  Nepřekonatelný problém chodniku na Rybníku

  A vy, pane starosto, si můžete vzpomenut, že nikdo nevystupoval proti novému chodníku na Rybníku, ale proti předraženým prvkům, jako lávky, ostrůvky, užší vozovka, atd.

  Nikdy jsem si nemyslel, že se budu dohadovat s někým o potřebu spravení starého chodníku. Co je na tom tak složitý?


 • 8. 2. 2015 16:51
  Vítězslav Eliáš
  Chodník na Rybníku

  Vážení diskutující stavu chodníků a parkováni na Rybníku.
  Mohu vám zopakovat, že v této době byla provedena revize stavu chodníků v celé obci a na základě ní bude stanoven postup, místa a rozsah oprav. Stav chodníků na ulici Rybník, stejně jako parkování na ulici Rybník je komplikované, ale stále lepší než je situace na Výhoně nebo v Uličkách. Ten chodník, pane Hnilico, je jistě starý a nevhodný jak pro amatérské opravy, tak pro pravidelné parkování aut. Lokalitě Rybník jsme se věnovali zvýšenou měrou v minulém volebním období. Zkuste si vzpomenout, kdo proti tomuto záměru obce vystupoval tak urputně, že se nakonec minulé zastupitelstvo rozhodlo plně věnovat síly na dokončení rozpracovaných staveb a neplýtvat jimi v boji s věčnými oponenty všeho.
  Hezký den. Vítězslav Eliáš


 • 8. 2. 2015 19:54
  hnilicova
  Re: Chodník na Rybníku

  Pane starosto, problém je,že byť jste se věnoval chodníku na Rybníku zvýšenou měrou, není to vidět. Opravdu, ze svých daní nemám potřebu vás vidět na úvodní straně Zpravodaje. Spíše bych uvítala vidět těch několik desítek dlaždic spravených- až to zase počasí dovolí.Tuším, že to je vaše práce.


 • 7. 2. 2015 9:35
  Hnilicová
  Bezpečný chodník na Rybníku

  Pane Eliáši,bohužel,zase jste mi neodpověděl na moji otázku. I pro p. Truksu ještě jednou vysvětlím problém.
  Na zasedání 16.12.14 jsem upozornila,že na chodníku Rybník jsou opět uvolněné dlaždice/je to v místech, kde auta vážně nejezdí ani nestojí,a týká se to celé ulice- vpravo i vlevo/. A ptala jsem,jestli se tak,jak minulou zimu zpevní tyto místa, která, jak napadne sníh jsou obzvlášť nebezpečná pro pád.Dle zápisu, jste to slibili v závislosti na počasí.Počasí takové opravě přálo,ale k slibované opravě nedošlo.
  Chodník je ve správě obce . Pokud jste jako správce/ placený i z mých daní/ upozorněn na bezpečnostní problém, je logické, že na něj reagujete tak, že sjednáte nápravu. Vy opakovaně pouze slíbite a neplníte.Celý problém shodíte tím, že obyvatelé Rybníka parkují na chodníku?Chodník nejvíc utrpěl opakovanými výkopy-naposledy to byla kabelovka a plynové přípojky.To určitě jako Ing. víte lépe než jako já. Já jako Mudr. vím, jak vypadají následky pádu na chodníku- u těch nejstarších mohou být i ve svém důsledku letální.I z ekonomického pohledu prevence pádu stojí daleko méně než léčba ev. právní výlohy obce.
 • 5. 2. 2015 16:49
  Stanislav Mrázek
  Etické chování ZO

  Vážení zastupitelé,
  na základě průběhu lednového zasedání ZO bych - jako občan i člen Komise pro vztahy s veřejností, iniciativního a poradního orgánu starosty obce - chtěl v příštím čísle Zpravodaje zveřejnit článek "Etické chování v obecní politice". Dále navrhuji, aby v zasedací místnosti ZO na Obecním úřadě byl ve směru pohledů našich zvolených zástupců umístěn úryvek textu slibu -
  "... Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."
  Dále navrhuji, aby Komise pro vztahy s veřejností připravila návrh Etického kodexu zastupitele obce Podolí u Brna.
  A ptám se, zda je na těchto mých návrzích, směřujících k zlepšení vaší práce ve smyslu "veřejného zájmu" a spolupráce celého zastupitelstva něco, k čemu bych mohl očekávat výhrady?


 • 6. 2. 2015 17:00
  Mario Hnilica
  Re: Etické chování ZO

  Naprosto souhlasím s panem Mrázkem. Chtěl bych dodat, že by ze zasedání zastupitelstva mělo být pořízeno video a poté zveřejněno na obecních stránkách nebo YouTube. Občane by měli vidět jak zastupitelstvo pracuje. Například diskuse o smlouvě "Revitalizace sídelní zeleně v k.ú. Podolí u Brna," která proběhla na veřejném zasedání 16/12/14. Takovou smlouvu, kterou p. starosta připravil a prezentoval nešlo podepsat protože měla slušně řečeno, mnoho nedostatků.


 • 2. 2. 2015 17:44
  Hnilicová
  Zajištění bezpečného chodníku na Rybníku

  Pane starosto, marně čekám na vaši odpověď.Všimla jsem si, že navzdory slibům o otevřenosti a informovanosti poslední dobou občanům neodpovídáte.Takže se ptám znovu.Jaké musí být počasí,aby jste opravili dlaždice na chodníku, které jsou nestabilní. Pod sněhem je riziko pádu daleko vyšší. Před vánocemi/ viz zápis z veřejného zasedání 16.12.14/ jste se zavázali, že pokud počasí dovolí, tak se nebezpečné dlaždice zpevní. Pokud si vybavuji, počasí bylo skoro jarní......Takže mi vrtá hlavou, proč jste tento slib nesplnili.Nerozumím, že starosta, který dokáže vybudovat školku za mnoho milionů není schopen zorganizovat spravení několika desítek dlaždic. Natož pak dát dopořádku celý chodník. Děkuji za odpověď.


 • 4. 2. 2015 12:47
  Vítězslav Eliáš
  Re: Zajištění bezpečného chodníku na Rybníku

  Vážená paní Hnilicová,
  oprava uvolněných dlaždic chodníku na Rybníku byla provedena v minulém roce 2x, v tomto roce již 1x. Uvolněné dlaždice, které se daly opravit podsypáním byly opraveny. Dlaždice, které vytlačují kořeny keřů zasazených obyvateli domů na Rybníce, opravit prostým podsypem nelze, vyžadují hlubší zásah do chodníku. Dalším problémem je neukázněnost obyvatel na Rybníku, kdy na chodníku parkují majitelé domů a jejich návštěvy.
  Víte, lhostejnost k obecnímu majetku na jedné straně a tvrdošíjné uplatňování požadavků na jeho údržbu na straně druhé jsou poněkud tristní.
  Věcně: Stavební komise provedla revizi stavu chodníků v celé obci na základě které bude stanoven postup, místa a rozsah oprav. Jen pro úplnost. Stav levostranného chodníku na Rybníku (při výjezdu z obce) rozhodně nepatří mezi nejvíce nevyhovující.
  Přeji pěkný den
  Vítězslav Eliáš


 • 4. 2. 2015 14:04
  Hnilica
  Re: Zajištění bezpečného chodníku na Rybníku

  Tak, jinými slovy Rybník se muže jít b*****t.

  Mimochodem: mužů říct že naše vozí mají nízký podvozky tak se vůbec nemůžeme s našimi auta dostat do garáže protože nájezd na úroveň chodníku se propadá circa 25 - 30 cm. Když trochu naprší tak se vytváří romanticky jezírko, ale předpokládám, že stojící voda není moc dobra pro domovní základy.

  Jestli argumentujete, že si sami ničíme chodníky, tak můžu jen říct, že můj švagr parkuje na NAJEZDU. Najezdí jsou určeny pro auta, ne? A k tomu bych chtěl vás ujistit že já jsem NIKDY žádnou keř nezasadil na obecnin pozemku. Každopádně my udržujeme váš chodník tak jak můžeme, je ale asi moc starý pro amatérsky zásahy. By to potřebovalo NOVY chodník, než se někdo začne soudit s vámi když spadnou na obecním pozemku.

  Předpokládám jestli se našlo 20 milionu kc za plechovou školku tak se muže najít par milionů pro chodníky.

  Jestli nějaká správa o stavu chodníku existuje tak ji uveřejněte.

  Myslím že by se lidi měli zamyslet že vedeni obce vůbec nemá zájem jak vypadá hlavni ulice obce a bezpečnost občanu.

  -- M. Hnilica

 • 5. 2. 2015 14:21
  Truksa Václav
  Re: Zajištění bezpečného chodníku na Rybníku

  Zajištění bezpečného chodníku na Rybníku.
  Paní Hnilicová, chci reagovat na Vaše připomínky na chodník okolo Vašeho domu na ulici Rybník. Opravit něco v zimní době je zcela nemožné.Navíc si sáhněte do svědomí, když jste dělali stavební úpravy na Vašem domě. Každé najetí auta se stavebním materiálem něco zanechá na terénu. Je zcela zjevné, že to tak bylo.Měli jste od těch stavebních firem požadovat, aby to opravili. Proto nechtějte po Podolském úřadě něco opravovat. Když někdo něco na pozemku obce Podolí poškodí,měl by to opravit. To asi neumíte chápat. Dále už nenapadejte obecní úřad Podolí. Projdě
  te si celé Podolí, je toho moc co opravovat, chce to moc financí a trochu trpělivosti. Prosím neodpovídejte ohledně tohoto příspěvku do obecních Web stránek. Můžete poslat Vaši odpověď na trvac@seznam.cz Věřte, že takových míst k opravě je moc. Buďte trpěliví na ulici Rybník. Také jste byla zastupitelka, a co jste pro to udělala?


 • 6. 2. 2015 8:33
  Libuše Vlachová
  Re: Zajištění bezpečného chodníku na Rybníku

  Pane starosto a Vašku Trukso,
  asi jste špatně pochopili dotaz p.Michaely Hnilicové, týkající se zajištění bezpečného pohybu na ulici Rybník. Neptá se,kdy bude opraven chodník před jejich domem.
  Ptá se, kdy bude možné bezpečně chodit po pravém i levém chodníku na ulici Rybník.
  Oprava a později vybudování chodníků a parkovacích míst (několik analýz a studií) bylo slibováno po celé předešlé volební období(2010-2014). Měly být využity peníze ze zvýšených domovních daní. To se však dodnes nestalo.


 • 30. 1. 2015 20:38
  Jiří Filip
  obecně závazné vyhlášky

  Pane starosto,
  můžete mi, prosím, poradit, kde bych na obecních stránkách naší obce našel obecně závaznou vyhlášku 3/2013 a 1/2014 ? V odkazu ,,obecně závazné vyhlášky" jsem je nenašel.
  Děkuji
  Filip Jiří


 • 4. 2. 2015 12:44
  Vítězslav Eliáš
  Re: obecně závazné vyhlášky

  Dobrý den pane Filipe,
  obecně závazná vyhláška 3/2013 byla vyhláškou 1/2014 zrušena. Obě lze trvale dohledat v archivu Úřední desky. Pro lepší informovanost občanů byly obě vyhlášky doplněny do přehledu vyhlášek na stránce "Obecní úřad".
  Děkujeme za upozornění.
  Vítězslav Eliáš


 • 23. 1. 2015 12:51
  Hnilicová
  oprava chodníku na Rybníku

  Pane starosto, na veřejném zasedání před vánocemi, na můj dotaz, jestli opravíte než nasněží/ už nasněžilo/ alespoň nestabilní dlaždice na chodníku Rybník, mi bylo odpovězeno- viz ověřený zápis/16/12/14/-, že ano, pokud to počasí dovolí. Jaké musí být počasí, aby vám dovolilo ty dlaždice zpevnit?
  Od vašeho dalšího slibu- který se nesplnil už uběhl více jak měsíc!


 • 20. 1. 2015 19:04
  Mrázek Stanislav
  Projednání vyjádření MV k problematice odměňo

  Vážený pane starosto,
  na posledním jednání zastupitelstva obce doporučil KV přijetí společného stanoviska zastupitelů k vyjádření odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV k problematice odměňování členů zastupitelstva obce a to na zasedání ZO v lednu 2015. Pro vysvětlení občanům - jedná se o jednu položku, jejíž započtení není sice v rozporu se zákonem, ale podle MV "jde proti smyslu zákonné úpravy" - je tedy neetické a představuje v souhrnu za 4 roky částku přibližně 135 tisíc Kč, které by se vydaly z obecního rozpočtu zastupitelům... A já se pane starosto ptám, proč doporučení KV, keré by se dalo chápat i jako návrh, nebylo zařazeno do programu připravovaného zasedání ZO?


 • 4. 2. 2015 12:35
  Vítězslav Eliáš
  Re: Projednání vyjádření MV k problematice od

  Dobrý den pane Mrázku,
  moje odpověď je směrována spíše občanům. Jak Vy víte, citovaný bod byl na posledním zasedání zastupitelstva projednán. S usnesením se občané mohou seznámit v zápise ze zasedání, který bude do konce týdne zveřejněn.
  Přeji pěkný den. Vítězslav Eliáš


 • 20. 1. 2015 17:44
  Mrázek Stanislav
  Reakce na podněty občanů

  Vážení zastupitelé,
  7.ledna 2015 a následně 14.ledna jsem dva z vás upozornil na nebezpečí pro občany plynoucí z uvolněných střešních tašek (před tím již dvě spadly na přilehlý chodník)na budově skladu sousedícího s hospodou. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebyla sjednána náprava (!)požádali jsme (společně s Josefem Kosem)dnes ráno paní Čandrlovou o pomoc. Již v průběhu dne byl tento problém, delší dobu nebezpečně ohrožující zdraví občanů, odstraněn! Velmi si vážíme přístupu paní Čandrlové a touto cestou ji děkujeme.


 • 23. 1. 2015 12:59
  Hnilicová
  Re: Reakce na podněty občanů

  Pane Mrázku, docela by mě zajímalo, které 2 zastupitele jste na toto upozornil. Děkuji za veřejnou odpověď.


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

21. 4. Alexandra

Zítra: Evženie

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1144

Návštěvnost stránek

626187