Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 1. 2. 2021 18:02
  Karel Pytela
  Okolí koňského areálu

  Vážení zastupitelé,
  znovu se na vás obracím s prosbou o řešení situace kolem koňského areálu za mysliveckou chatou.
  Situace s rozdupáváním cest a okolní krajiny neustále trvá. A kdyby v posledních dnech nemrzlo, byla by situace ještě horší. S hrůzou jsem zjistil, že cesta je rozdupaná až k vojákům (bývalé vojenské raketové základně). Dokonce jsou rozdupané lesní pěšiny směřující do Mariánského údolí a osetá pole nad Podolím. Proto vás opakovaně žádám o nastavení pravidel pohybu koní na katastru Podolí. Lidé na koních nerespektují nějaká pravidla a zákony. Koně do lesa vůbec nepatří, po cestách se mají pohybovat za sebou a užívat cestu tak, aby nevznikala škoda. A ta bohužel vznikne, když se koně boří v měkkém terénu.
  Dalším problémem jsou psi volně pobíhající okolo koňského areálu. Psi ohrožují kolemjdoucí a lesní zvěř. Běhají v docela slušné vzdálenosti od koňského areálu. Viděl jsem je u myslivecké chaty, u Zukalova mlýna, dokonce i v ulici Za humny. Zajímá mě, kdy se to začne řešit. Jestli budeme čekat, až někoho pokousají, nebo až zardousí dostatečné množství lesní zvěře. Sám jsem byl svědkem, jak si jeden z těch psů nesl v tlamě nějakého polního ptáka, asi bažantí slepici nebo koroptev. Za poslední měsíc mě tito psi na cestě obtěžovali několikrát a mám informaci, že nejsem sám. Na mou dřívější otázku, kdo je vlastníkem psů, zda jsou psi očkovaní a kde jsou registrovaní, jsem odpověď nedostal.
  Na nedostatky občas upozorňuji i majitelku koňského areálu, když ji potkám. S koňmi se však většinou v terénu pohybují jen klienti (většinou mladé dívky a děti). Své připomínky jsem říkal i jim, ale je mi jasné, že s nimi nemá význam něco řešit a ani majitelka koňského areálu si to nepřeje.
  Nějak nemůžu pochopit, jak mohou zastupitelé obce trpět toto chování cizích lidí, pronajmout jim pozemek a podporovat je dotacemi. Jako občan Podolí se proti tomu ohrazuji.
  Karel Pytela


 • 7. 2. 2021 18:21
  Libuše Vitulová
  Re: Okolí koňského areálu

  Také se na Vás obracím o řešení situace kolem koňského areálu za mysliveckou chatou již podruhé. Opravdu je situace v okolí Podolí velmi špatná. Paní zdevastovala jedno místo, teď pokračuje ve velkém opět . Psi nás obtěžovali také a to dost nepříjemně, kdyby se mnou nešel manžel, tak bych to sama nezvládla a pořád se nic neděje. Procházky kolem sadu, vinohradu až do borků jsou již minulostí. Kam se můžeme vydat na procházky ? Je nám trochu smutno, když vidíme maminky s dětmi při procházkách pod dálničním mostem, kde není slyšet vlastní slovo.V Podolí už začíná být docela dost věcí, které znepříjemní život.
  děkuji
  Vitulovi


 • 8. 2. 2021 13:13
  Vítězslav Eliáš
  Re: Okolí koňského areálu

  Vážený pane Pytelo, vážení Vitulovi.
  Situaci kolem hipoareálu máme, i díky Vám, dobře zmapovanou. Bohužel řešení není jednoduché a obec nemá v rukou mnoho nástrojů.
  Cesty jsou bohužel veřejné a ze zákona nelze legálně komukoli zakázat pohyb po nich.
  Obecní vyhláška na volně pobíhající psy je uplatnitelná pouze na psy v intravilánu obce. Mimo zastavěnou část již neplatí. Zde je možno uplatnit myslivecký zákon. Ale i zde myslivecká stráž má přísná pravidla. Použít zbraň proti volně pobíhajícímu psovi v honitbě může jen v krajním a přesně popsaném případě.
  Obecní pozemek paní Hasoňové obec dosud nepronajala a to je jediný nástroj, který zřejmě máme. Druhým nástrojem je dohoda s majitelkou na nějakých pravidlech a jejich následném dodržování.
  Za tímto účelem jsem na tuto středu svolal jednání členů zastupitelstva s majitelkou areálu k řešení všech uvedených problémů a stanovení pravidel a podmínek jejich dodržování. Z pozice starosty jsem podal podnět k prošetření staveb v areálu MěÚ Šlapanice, stavebnímu úřadu a odboru ochrany zemědělského půdního fondu. Ten provedl minulý měsíc šetření na místě areálu a nedostatky a pochybení bude řešit s majitelkou ve správním řízení.
  Stále věřím, že se nám podaří s majitelkou nalézt taková řešení, kdy bude reálné společné soužití za vzájemného respektování.

  Děkuji za Vaše podněty a přeji hezké dny.
  Vítězslav Eliáš


 • 25. 1. 2021 17:08
  Marek Flekač
  Sběrný dvůr vs hřiště

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat na plány s prostorem bývalého sběrného dvora. Nešlo by prostor zpřístupnit a vytvořit na něm jednoduché hřiště. Hřiště za sokolovnou je většinu času zavřené a když se potkají řekněme 4 kluci, tak vezmou za vděk raději menším hřištěm než je "umělka", kterou tak nebudou blokovat např nějaké větší skupině. Myslím, že to je vhodný prostor, kde si můžou kluci i holky zahrát floorbal, hokej nebo malou kopanou. Nakreslit pár čar a možná i vyrobit dvě branky asi nebude zase takový problém. Klidně se i zapojím do případné akce Z.

  Podolí přece žije sportem!

  Děkuji
  MF


 • 26. 1. 2021 12:06
  Marek Flekač
  Re: Sběrný dvůr vs hřiště

  dodatek... jak jsem právě zjistil, na umělku je vstup povolen pouze se svolením a to za 500kč na hodinu a pul.
  V tom případě už není v Podolí jediný plácek, kde si muže parta dětí zahrát hokej!


 • 27. 1. 2021 9:30
  Vítězslav Eliáš
  Re: Sběrný dvůr vs hřiště

  Dobrý den pane Flekači.
  Děkujeme za dobrý nápad. V současné době je prostor bývalého sběrného dvora využíván jako hřiště mateřskou školou a jejími dětmi.
  Svoláme schůzku sportovní komise a zástupců MŠ a Váš návrh projednáme. Věřím, že najdeme společné řešení, o kterém budeme veřejnost informovat.

  Přeji hezký den
  Vítězslav Eliáš


 • 25. 1. 2021 16:30
  Vítězslav Eliáš
  Autobusy linky 55

  Vážení pánové.
  I nás tato situace štve, proto jsme v prosinci podali k DPmB oficiální stížnost na nedodržování povolené rychlosti autobusy.
  Komunikace jsou však ze zákona veřejné a zakázat komukoli pohyb po nich není v moci nikoho. Jiní lidé zase museli strpět objízdnou trasu autobusů linky 151 při stavbě na ulici Výhon.

  K obnovení objízdné trasy autobusů linky 55 byly informace uvedeny v aktualitách dne 20.1.2021. Důvody jsou jednak obnovení stavebních prací už teď v lednu a jednak nepříznivý stavební stav povrchu komunikace na ul. Ondráčkova.
  Vedení obce Podolí zadalo v prosinci provedení dopravního průzkumu s týdenním měřením intenzity a rychlostí dopravy obcí. Podrobná zpráva je zveřejněna na webu obce OBČAN A OBEC > CO SE DĚJE V OBCI > DOPRAVA V OBCI a závěrečné zhodnocení také v obecním Zpravodaji, který najdete v příštích dnech ve svých schránkách. Podrobná zpráva byla také poskytnuta vedení DPmB jako dodatečná příloha k podané stížnosti na rychlost projíždějících autobusů. O vyřízení stížnosti Vás budeme informovat.

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 25. 1. 2021 20:29
  Malimánek
  Re: Autobusy linky 55

  Děkuji za popis situace a vysvětlen, byť mé připomínky či námitky nebyly objasněny.
  - asi nejzávažnější vidím tu, že tzv. uváděné stavební práce ve třech lidech stavbu opravdu neposunou vpřed, a proto jsem jako příklad uváděl zkušenost z jiné stavební společnosti, která na podobných akcích nasadí lidi a techniku a dělá cca těch uváděných 10-15 m denně v 30 cm kamenině (v plastu i více)
  pak je opravdu s podivem, proč se někdo "hrne" do znovuotevření stavby, když nemá lidi, nebo je potřebuje jinde
  - otázkou v době C-19 a vyhlášených opatření je dozajista i potřeba kapacit a četnosti dopravy... to nevadí DPmB, že vyhazují peníze oknem... často 1 bus s 1 pasažérem, navíc vždyť i u nich existuje něco jako "výlukový jízdní řád" s možností nastavení omezeného provozu....

  návrh: což takhle zítra v 10 hod. provést namátkovou kontrolu prací na ul. Ondráčkova ze strany představitelů naší obce - rád Vás tam na zadokumentování stavu někoho rád nejen doprovodím, ale i dovezu ... stačí cca 15 min. předem odjezdem zavolat


 • 26. 1. 2021 13:10
  Vítězslav Eliáš
  Re: Autobusy linky 55

  Dobrý den pane Malimánku,
  obec Podolí, ani já jako starosta obce, stavbu na Ondráčkové nerealizujeme, neřídíme ani za ni neodpovídáme. Stejně tomu je u státních opatření proti šíření nemoci covid 19 v souvislosti s vytížeností autobusových linek. Chápu Vás i Vám rozumím. Namátkové kontroly, jak je navrhujete, však jsou prvky občanské kontroly nebo neposlušnosti, ne našeho úřadu.

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 24. 1. 2021 7:55
  Krejčí
  Autobusy 55

  Dobrý den. Chtěl bych se zeptat na přesné důvody, proč autobusy linky 55 opět jezdí přes Podolí? Dále tedy s tím spojený hluk a vyvrace? Vše je slyšet i ve dvoře a nejvíce v noci!!! Na vše se dá zvyknout, ale co takhle pořádně jednat s DPMB? Když můžete vyjednávat s developerem, proč ne s DPMB? A navíc řidiči autobusů linky 55 jezdí jako prasata, rozhodně nedodržují 50km/hod v obci.
  Děkuji za odpověď a následně vyřešení situace.


 • 22. 1. 2021 11:18
  Malimánek
  DPmB - linka 55

  Vážení,
  ze zdejší diskuze se zcela vytratilo téma dopravní přetíženosti Podolí z důvodu uzavření průjezdu přes Líšeň. Na zastupitelstvu jme si pěkně popovídali, zakývali a ?...… cca v pondělí 18.1.21 jsem zaznamenal ráno jízdu 55, jeden vůz byl krátký, za okamžik doslova letící "kloubák".

  A tak bych se rád zeptal, či jen připomněl:
  - leden jistě nepatří mezi "stavební" měsíce a na výše zmíněném zasedání zastupitelstva nebyl uveden mezi měsíci, kdy by se mělo přes Podolí jezdit
  - návrhy občanů na "alespoň nějaké řešení", např. zpomalení dopravy dopravním značením - bez výsledku
  - a tak se nezbývá než zeptat - jak to a na co v době omezeného vycházení (noc od 21 hod.) v rámci vládních nařízení (C-19) jezdí autobusy jeden za druhým (mimochodem včera v cca 20,05 a jeden poté s 2 pasažéry) a to ještě po 22 hod. v té nejhorší, 3 nápravové verzi - díky plynofikaci autobusů jsou i ty normální přetížené, natož 3N

  - pro zajímavost jsem se dne 21.1.2021 vypravil v 14,30 na staveniště do Líšně. Zajímala mě ta usilovná pracovní činnost, kvůli které je ulice uzavřena. Výsledkem inspekce bylo nelichotivé zjištění, že kolem cesty jsou odstaveny cca 3 bagry a 2 nákladní vozidla. Na prostředku uzavřené silnice byla ještě nastartovaná dodávka, do níž se v cca 14,35 hod nasoukali 3 krásně, do zářivě vyvedených "oranžád" oblečení dokouřivší pracovníci a jali se ujíždět ze stavby jak o život. Zájemcům rád poskytnu i fotodokumentaci.

  poznámka - byl krásný den s teplotou cca 6 st. + a na stavbu svítilo sluníčko, co víc si přát

  - pro ty, kteří mají rádi fakta:
  - cesta K.IV - konečná 55 přímo - 1,7 km, na okolo přes Podolí 8,3 km
  - víte, že saze z obrusu pneumatik (mikročástice) jsou po posledních výzkumech
  považovány za větší nebezpečí pro lidský organizmus, než zplodiny z kouření ?
  - pokládka kameninových kanalizačních trubek o 30 cm s odbočkami a šachtami na hl.
  řadu- 10-15 m denně !!!! (pozn. - tzn. 170 dní na celou trasu - to už jen v roce 2020 by
  museli být za Podolím)

  Domnívám se, že teď mají činovníci obce možnost konat pro obyvatele obce a to tím, že nás nenechají na pospas výsledku šlendriánu a přístupu investora a zhotovitele k budování na ul. Ondráčkova v Líšni. Jsem zcela jistě přesvědčen, že by starostu Líšně a i primátorku Brna zajímalo, jak to vidí obyvatelé naší obce a obyvatelé kolem ul. Ondráčkova a jak se hospodaří a staví za "jejich peníze".

  p.s. z K.IV. se dá v klidu dojít pěšky až na konečnou 55 jak obyvateli, tak SO a NE výletníky. Občané Podolí také konají velice často více či méně dobrovolné "zdravotní procházky" min. 600 a více metrů z Bedřichovické :-)


 • 21. 1. 2021 18:12
  Marek Horák
  Dohoda o výstavbě 95 domů Nad paloukem

  Dobrý den pane starosto,

  také mne překvapil Váš podpis dohody na výstavbu Nad paloukem s limitem 95 domů :-(, zvláště když mnoho otázek není zodpovězeno a nad celým projektem visí řada otazníků. Zajímalo by mne, jak zabráníte průjezdu stovek aut denně obytnou zónou v lokalitě Nad výhonem? Lze předpokládat, že ti, kteří budou směřovat na Líšeň, pojedou nejkratší cestou, tedy přes obytnou zónu....

  Děkuji předem za odpověď a zdravím Horák


 • 25. 1. 2021 16:04
  Vítězslav Eliáš
  Re: Dohoda o výstavbě 95 domů Nad paloukem

  Dobrý den pane Horáku.
  Chtěl bych Vás ujistit, že parafovanou dohodou vyjednávaní nekončí, ale začíná. Dohoda nastavuje základní rámec jednání a výhod pro obec, výměnou za vstřícný postoj k projektu, jehož tvorby se nyní aktivně zúčastníme a jehož finální podobu respektive studii finální podoby budeme v zastupitelstvu schvalovat. Máme tak situaci, na rozdíl od stávající studie, zcela pod kontrolou.
  Podmínky propojení lokality směrem do Uliček a Nad Výhonem jsou vymezeny v části „Dopravní napojení“ podepsané dohody, cituji:
  „Dopravní napojení k ulici Uličky bude realizováno jako rezervní pouze pro průjezd vozidel integrovaného záchranného systému či v případě havárie nebo rekonstrukce po nezbytně potřebnou dobu, aby nedošlo k zahlcování tohoto území průjezdní dopravou.“

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 9. 2. 2021 9:24
  Petr Božek
  Re: Dohoda o výstavbě 95 domů Nad paloukem

  Dobrý den,

  celkem by mě zajímalo, jak chce obec řešit v budoucnu průjezd ulicí Uličkou, když má tato být součást cyklotrasy , i když ani to není jisté.
  Jediné, co mě v současné době brání ji používat jako trasu na cestu domů je zdravý rozum, protože je to komplikované místo.


 • 20. 1. 2021 17:41
  Libuše Vlachová
  Dohoda

  Pane místostarosto Vlasáku,pane zastupiteli Sýkoro,
  chtěla bych se Vás - signatářů Petice za dodržení regulativů platné územní studie, vycházející ze schváleného územního plánu, zeptat:
  Co vás vedlo k podpisu Dohody , která nerespektuje platnou studii a schválený územní plán.
  Určitě to zajímá nejen mě, ale i dalších 597 podolských občanů, kteří petici podepsali, řada z nich volila i Vás.


 • 25. 1. 2021 14:58
  Roman Vlasák
  Re: Dohoda

  Dobrý den, paní Vlachová, jak psal již pan starosta, vyjádření zastupitelů k parafované dohodě najdete ve zpravodaji, který v příštích dnech najdete ve svých schránkách.
  S pozdravem

  Roman Vlasák


 • 20. 1. 2021 14:14
  Štursa
  Nad Paloukemce

  Pane starosto, dovolte mi vám připomenout, že slovo "zastupitel" je odvozeno od slova "zastupovat" a tedy vy i celé zastupitelstvo, pokud stojí před tak závažnou otázkou, jako je stavba další stovky domů v Podolí, byste se měli zajímat primárně o to, jaký názor na toto mají občané které ZASTUPUJETE! Vy zastupujete občany Podolí, nikoliv developera!
  Proto bych doporučil, stejně jako u kasína, které by ovlivnilo chod v obci mnohem méně, abyste pozastavil jakoukoliv činnost co se týče této vystavby a na termín nejbližších voleb vyhlásil referendum o tomto záměru!


 • 17. 1. 2021 19:00
  Zdeňka Auerová
  Výstavba Nad Paloukem

  Vážení zastupitelé obce Podolí,
  - ÚP z r. 2006 - průvodní zpráva str.14 - říká, že v lokalitě Nad Paloukem by mělo m.j. být postaveno 65 RD
  - platná Územní studie této lokality z r. 2012 - průvodní zpráva - str.5 - říká, že v této lokalitě by mělo být postaveno, m.j. 48 RD s počtem účelových jednotek 1 a 0,5 / RD.
  - dne 25/10/2020 byla zastupitelům obce předána petice celkem 600 občanů Podolí / ve všech případech plnoletých občanů starších 18- ti let - tedy voličů; ve všech případech s trvalým bydlištěm v Podolí /, kteří žádají, aby výše uvedené platné dokumenty obce byly , co do rozsahu výstavby, respektovány a dodrženy
  - na poslední veřejné schůzi zastupitelů ve 12/2020, jsem se ptala jestli budou zastupitelé k petici občanů přihlížet. Bylo mi sděleno, že je to tak velký vzorek obyvatelstva obce , že jistě ano
  - dle stránek obce bylo v r. 2018 z celkem 1453 obyvatel obce 1121 voličů, novější číslo jsem nenašla, tzn., že petici podepsalo více než 50 % voličů obce.

  Překvapilo mne, že i přes tato fakta mohl vzniknout a být částí zastupitelů i podepsán "materiál " ze dne 14.1.2021, který píše o 90-95 RD / bez uvedení počtu b.j. / i když s realizací v delším období.
  Už vůbec nechápu proč se vlastně dělá a odsouhlasuje Územní plán obcí , když vlastně stačí jen aby developer měl peníze...
  Přece je naopak povinností devolopera, než se začne zajímat o jisté území, aby se on seznámil s platnými územními dokumenty dané obce a pokud jeho záměrům nevyhovují , tak si našel vhodnější lokalitu k realizaci svých záměrů.
  Přece nám i Vám musí jít o to, aby naše obec byla příjemným prostředím k životu pro všechny obyvatele a výstavba nebyla předimenzovaná.
  Hezký den
  Auerová Zdeňka


 • 18. 1. 2021 12:27
  Libor Opluštil
  Re: Výstavba Nad Paloukem

  Vážená paní Auerová,
  v souvislosti s peticí si dovolím pro zajímavost uvést údaj z výsledků posledních voleb do obecního zastupitelstva: celkový počet voličů byl 1121, ale obálek bylo odevzdáno jen 782.
  Tento počet pravděpodobně vyjadřuje množství oprávněných voličů, kterým není lhostejné, co se v obci má dít.
  A je dost dobře možné, že 600 plnoletých obyvatel obce, kteří podepsali petici, tvoří podstatnou (možná zcela zásadní) část z těchto aktivních voličů.
  Hezký den,
  s pozdravem

  Libor Opluštil


 • 18. 1. 2021 20:33
  Vítězslav Eliáš
  Re: Výstavba Nad Paloukem

  Vážená paní Auerová,
  vyjádření zastupitelů k parafované dohodě najdete v právě připravovaném zpravodaji u zveřejněného textu dohody.

  Hezký den
  Vítězslav Eliáš


 • 16. 1. 2021 10:18
  Helena Vrzalová
  Zimní údržba ulice Valcha

  Dobrý den,
  Chtěla bych se zeptat z jakého důvodu není udržována komunikace v ulici Valcha?
  Děkuji za odpověď
  Helena Vrzalová


 • 18. 1. 2021 15:51
  Roman Vlasák
  Re: Zimní údržba ulice Valcha

  Dobrý den, paní Vrzalová,

  protože na Valchu nechodím příliš často, neuvědomuji si zda je to dlouhodobý problém. Vaše informace o neuklizení sněhu na Valše je, pokud se nemýlím, první za dobu mé působnosti. Každopádně jsem nastavil údržbu tak, aby se to již nestávalo. Dnes u vás bude proveden úklid a solení, protože je tam komunikace namrzlá a komunikace bude udržována pravidelně.

  S pozdravem
  Roman Vlasák
  místostarosta


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

4. 3. Stela

Zítra: Kazimír

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1442

Návštěvnost stránek

752940