Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 15. 5. 2021 20:38
  Petr Matějek
  Projekt

  Vážení spoluobčané,
  Nechci se zabývat tím, co je za posledních pár týdnů k přečtení na tomto fóru. Často mi to přijde nešťastné a nedůstojné. Rád bych obrátil vaši pozornost k letáku s projektem, který jsem měl v poštovní schránce. Když se na studii podívám nezaujatě, tak musím napsat, že se mi líbí a že architekt odvedl dobrou práci.
  Pozemek mi přijde dostatečně velký na daný počet domů, doprava je vedena okrajem obce, tudíž nezatíží stávající komunikace, školka bude v klidové části a ne u hlavní silnice, čtvrť působí díky ovocným sadům "zeleně" a přívětivě.
  Myslím, že by si každý, kdo má zájem o rozvoj obce, měl na tuto studii vyhradit čas a případné námitky vyjádřit směrem k obci, případně na schůzce s developerem.
  A radnice by měla vytvořit takovou smlouvu, která bude jasná a v případě problémů vymahatelná.
  Mám za to, že těch dohadů, kde stojí jedno tvrzení proti druhému, už bylo dost. Pojďme zkusit najít i něco pozitivního.
  Pěkný zbytek víkendu
  Petr Matějek


 • 16. 5. 2021 20:27
  Roman Slivka
  Re: Projekt

  Pěkný den pane Matějeku

  souhlasím s Vámi "radnice by měla vytvořit takovou smlouvu, která bude jasná a v případě problémů vymahatelná", jenže mě zatím chybí evidence o tom, že takto je smlouva koncipována. Jak jsme uvedl dříve, smlouva bude uzavřena se společností jejíž maximální výše vymahatelných závazků z hlediska legislativy je 100 tisíc.
  Druhým problémem je pro mě osobně, nerespekování zákonů naší země, v podobobě realizace nelegálních staveb.

  Hezký večer
  Roman Slivka


 • 15. 5. 2021 15:02
  Roman Slivka
  Reakce na odpověď pana starosty ze dne 14.5

  Vážený pane starosto,

  Chci Vám poděkovat, že jste mi věnoval čas a osobně mi k danému tématu zavolal. Proto mě velmi zaráží, že svoji odpověď koncipujete tak, že jsem se stal obětí dezinformátorů. I přesto, že každou věc jsem Vám vysvětlil, s tím odkud moje pocity a pozorování pocházejí. A opravdu žádná z nich nepochází od dezinformátora.

  Oba jsme se shodli na tom, že každý z nás vidí věci jinak. Můj životní postoj je odlišný od toho Vašeho. Osobně je mi velmi nepříjemné slyšet od lidí ono to nejde, s tím se nedá nic dělat, to je mimo moji zodpovědnost. Slyšet tato slova z úst našeho starosty, je však pro nás všechny, kdo v Podolí žijeme špatně. Jak jste mi řekl, záleží Vám pouze na 60% občanů obce, kteří Vás volili. Nás ostatní považujte za někoho, kdo jde proti Vám a ať navrhnete cokoliv, vždycky budeme proti. Nesouhlasím s Vámi. Nejdu proti Vám, jdu proti věcem, co se mi nelíbí a bojuji za to, v co věřím.

  Ptal jste se mě, co navrhuji. Odpověděl jsem, že je třeba hledat společnou dohodu (koncensus), kdy všechny strany budou souhlasit, nikoliv kompromis. Naslouchat a hledat způsob, jak eliminovat veškeré obavy všech občanů Podolí. Řekl jste mi, že to není možné. Z mé profesní zkušenosti, ale vím, že to možné je. Že vždycky lze najít řešení, které bude mít všeobecnou podporu. Živí mě řízení projektů, a proto vím, jak je důležité velice otevřeně naslouchat všem, na něž bude mít realizovaný projekt dopad. Plánovaný investiční záměr bude mít dopad na každého z nás, ať už jsme Vás volili anebo ne. Naslouchejte prosím nám všem a přestaňte se prosím schovávat za frází, že jsme obětmi dezinformační kampaně.

  Dovolte mi použít jeden příklad z minulosti obce, který jste uvedl včera Vy sám. Výstavba školky. Řekl jste, že opozice vždycky protestovala a protestovat bude, ať je to kasino, školka a nebo rezidenční čtvrť. Také jste včera řekl, že Podolí novou školku nyní potřebuje, protože s výstavbou dalšího patra na současnou školku sousedé nesouhlasí. Pane starosto, mě z toho vyplývá, že projekt „školka“ byl špatně zrealizován. Pokud by byl zrealizován správně, dnes bychom nehledali, kde jinde postavíme další školku, protože ta, co jsme nedávno postavili nestačí. Jinými slovy, asi bylo vhodné v té době naslouchat co si myslí druzí, protože možná vidí něco, co já ne. Nyní vedete velmi zarputile obec do dohody o rezidenční čtvrti, i přesto, že je tady výrazná snaha Vás upozornit na rizika. Vy je ale vidět asi nechcete.

  Pane starosto, projekt školka je pro mě jasný důkaz toho, že realizace komplexních projektů není to, v čem jste odborníkem. A to neznamená, že jím musíte být. Vaší rolí je role starosty. Člověka, který je schopen dávat lidi dohromady. Člověka, který umí naslouchat a je schopen přijmout názory druhých. Bohužel z Vaší odpovědi čtu, že naslouchat nechcete a považujete se za toho kdo všemu rozumí nejlépe. Sám jste napsal jsme jen lidé a ti mají svoje chyby. Přesto, nemáte zájem jakýmkoliv způsobem akceptovat, že může existovat řešení lepší. Cituji Vás: „Rozhodně se ale snažíme dělat vše, tak jak v dané situaci dokážeme nejlépe. „Co když to Vaše nejlépe, ale není to nejlepší možné?

  Moc Vás prosím, zkuste pochopit, že nám všem jde především o obec. Klíčová otázka je, chceme obec rozšiřovat? Proč se neudělá referendum abychom zjistili, co si o tom lidé myslí.

  Vaším nečastějším argumentem je, že investor bude stavět i bez obce a že obec nemá žádné možnosti, jak tomu zabránit. Pane starosto, obec je automaticky účastníkem každého územního řízení, které se týká záměru, který se má realizovat na jejím území. Nestavme se my jako obec předem mimo hru. Stejně tak jsou Vám překládány další nástroje. Když je vůle je i cesta, já však mám čím dál víc pocit, že z Vaší strany ta vůle není. Proto se ptám, co za tím stojí? Čím to je že starosta obce tak prosazuje pouze jednu cestu a tvrdošíjně odmítá jakékoliv nápady druhých? Svým chováním vytváříte prostor pro spekulace.

  Souhlasím s Vám, že v případě, že většina obce bude souhlasit s výstavbou, je klíčová silná smlouva s investorem. Smlouva, která však bude koncipována tak, aby byla právně vymahatelná a také aby ochraňovala obec. Problém, který vidím je v tom, s kým obec chce smlouvu uzavřít. Partnerem má být společnost s ručeným omezením, tedy s někým, kdo ručí do výše vkladu (100 tisíc korun). Na takovém partnerovi si v případě sankcí nic nevezme. Proto se domnívám že tato společnost, a ani podobně malá společnost, by v žádném případě neměla být pro obec partnerem pro tak rozsáhlý investiční záměr.

  V neposlední řadě, opravdu nechápu, že dokážete s klidným svědomím říct to, že nevidíte jako problém uzavírání dohod s někým, kdo nerespektuje zákony a je schopen realizovat černé stavby. Pro mě to nejsou dvě rozdílné věci.

  Příjemný den
  Roman Slivka


 • 14. 5. 2021 10:58
  Vítězslav Eliáš
  Nad Paloukem - odpověď paní Janíkové (5.5.)

  Vážená paní Janíková,
  konečně jsem našel čas odpovědět na Vaše shrnující otázky, a protože mezitím uplynul delší čas, publikuji svoji odpověď spolu s vašimi otázkami ve společném novém příspěvku.

  1. Je prosím pravda, že jste se aktivně či přímluvou podílel na výkupu pozemků pro pana Saida od jejich vlastníků v lokalitě Nad Paloukem? V čem tyto Vaše aktivity spočívaly?
  Ne, to není pravda. Žádnou aktivitu pro pana Saida ve výkupu pozemků od jejich vlastníků jsem nevyvíjel.

  2. Potřebuje skutečně developer pro zahájení stavby plánovací smlouvu s obcí, jak píše paní Zubková v posledním dotazu? Proč jste prosím na tento dotaz neodpověděl?
  Ne, nepotřebuje. Stavební zákon pojem Plánovací smlouva zná jen v souvislosti s pořízením Regulačního plánu na žádost. Jediné smlouvy, které od něj stavební úřad bude vyžadovat, jsou smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury. Obec je vlastníkem pouze sítě veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a místních komunikací. V krajním případě stavebník může vybudovat i provozovat veřejné osvětlení na své náklady, stejně tak komunikaci a dešťové vody je ze zákona povinen řešit vsakováním na pozemcích.

  3. Z čeho vyplývá Vaše tvrzení, že "stavět se bude i bez nás?" Máte tím na mysli, že současný developer bude stavět i bez schválení obecním zastupitelstvem a nebo máte na mysli jiný subjekt?
  Ano, zastupitelstvo obce pro průběh územního či stavebního řízení nemá žádné zákonné pravomoci. Účastníkem územního řízení ze zákona je obec jako právní subjekt a v něm může uplatňovat námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Může uplatňovat námitky jakékoli, stavební úřad však přihlédne jen k odůvodněným zákonným námitkám. Obec může svými námitkami celé řízení prodloužit, avšak ne výstavbě zabránit.
  Stavebního řízení je obec pak účastníkem jen z pohledu vlastnických práv ke stavebním či sousedním pozemkům a může uplatnit námitky k ochraně svého vlastnického či jiného věcného práva jako kterýkoliv jiný vlastník.

  4. Jaký benefit obci přinese, když v lokalitě bude stát 98 domů namísto 48 dle platné studie?
  Především máme ověřeno, že stavební úřad podle současně platné studie povolí až 65 domů. Rozdílem mezi 65 domy beze smlouvy s obcí a 95 domy s uzavřenou smlouvou jsou výhody v hodnotě několika desítek miliónů korun, popsané v minulém čísle zpravodaje, ve zveřejněné nezávazné dohodě s developerem i na jeho pozvánce na veřejné projednání. A co je nejdůležitější, bez uzavřené smlouvy s developerem bude mít obec jen velmi omezené nástroje výstavbu kontrolovat a ovlivnit reálnou hrozbu rozdělení domů až na tři bytové jednotky, tedy vznik až 195 nových domácností.

  5. Jak bylo naloženo s peticí, kde nadpoloviční většina občanů Podolí vyjádřila nesouhlas s obcházením platné územní studie a jaké je aktuální vyjádření orgánů, kterým byla předána?
  Tuto podrobnou odpověď jsem uvedl již ve své odpovědi paní Zubkové ze dne 30.4. Zní:
  Petice občanů k výstavbě v lokalitě Nad Paloukem byla předána Zastupitelstvu obce Podolí veřejně na zasedání zastupitelstva dne 21.9.2020, viz. 6 zápisu z tohoto zasedání. Zastupitelstvo obce vzalo předání této petice na vědomí už tím, že její text a neúplná část podpisových archů byla předána zastupitelstvu takto veřejně, kde bylo přítomno 8 z 9 členů zastupitelstva.
  Z pohledu obsahu textu petice se zastupitelstvo obce zabývá tímto podáním jako s požadavkem občanů obce dle zákona 128/2000 Sb. o obcích, § 16, odst. 2, písm. f.
  V textu petice je zastupitelstvo obce vyzýváno, aby v záležitosti plánované výstavby lokality „Nad Paloukem“ činili všechny dostupné kroky v rámci samostatné působnosti obce k dodržení regulativů platné územní studie, která vychází ze schváleného územního plánu.
  Zastupitelstvo obce v jednáních s developerem požadavky občanů zohledňuje a snaží se v oblasti samostatné působnosti vyjednat ty nejvýhodnější podmínky. Protože jednání stále probíhají a nejsou ukončena, nelze ani konstatovat a vyhodnotit vyřízení požadavků („petice“) občanů obce.
  Přesto, že z pohledu zákona 85/1990 Sb. o právu petičním se nejedná o petici adresovanou státnímu orgánu, byla předána Stavebnímu úřadu MěÚ Šlapanice.
  Žádné vyjádření obec neobdržela.

  5. Jak probíhá správní řízení se Stavebním úřadem ve Šlapanicích ve věci černé stavby p. č. 620 a 621? Jste o jeho průběhu pravidelně informován?
  Probíhá zákonným způsobem. Stavební úřad nemá nad rámec zákona v tomto řízení k obci další informační povinnost.

  6. Jste toho názoru, že developer, který zahájil na území obce černou stavbu, tj. nedodržuje platné zákony České republiky, natož platné regulativy pro danou oblast, je pro obec důvěryhodným partnerem schopným dovést projekt Nad Paloukem do zdárného a pro občany Podolí prospěšného konce? Prosím přihlédněte i ke kauze Holásky.
  Proč obec po zahájení černých staveb okamžitě nepřerušila s developerem ohledně lokality Nad Paloukem jednání?
  Ne, tento názor nesdílím. Černá stavba tří rodinných domků a developerský projekt Nad Paloukem jsou naprosto odlišné a nesouvisející věci. Právě proto, abychom ochránili zájmy obce, usilujeme o uzavření podrobné a široké smlouvy s developerem. Právě vývoj v Holasicích je nám dobrou referencí.

  Hezký víkend, Vítězslav Eliáš • 14. 5. 2021 14:34
  Ivo Sedláček
  Re: Nad Paloukem - odpověď paní Janíkové

  Pane starosto,

  ..ale no tak... „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou.“ ???

  k bodu 2:
  Citace z Ústavu územního rozvoje:
  "Plánovací smlouva je nový právní institut zavedený zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nástroj k zajištění spoluúčasti, a to zejména na spolu financování při vybudování veřejné infrastruktury jako předpokladu pro veřejnoprávní rozhodování v rámci vydávání regulačních plánů a v územním řízení o umísťování staveb. Současně má umožnit investorům iniciativní přípravu jejich projektů."

  ...dále...

  "Subjektem rozhodujícím v územním řízení je stavební úřad, kdežto smluvní stranou plánovací smlouvy je obec...."

  Pro starostu raději ještě jednou:
  - "... a V ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ O UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB."
  - "...SMLUVNÍ STRANOU PLÁNOVACÍ SMLOUVY JE OBEC"

  Stavební zákon, §88:
  Přerušení územního řízení

  "Stavební úřad územní řízení přeruší, kromě důvodů uvedených ve správním řádu, také v případě, že záměr klade takové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, že jej nelze bez vybudování příslušných nových staveb a zařízení nebo úpravy stávajících realizovat, a zároveň vyzve žadatele k předložení smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud žadatel nepředloží požadované smlouvy ve stanovené lhůtě, stavební úřad územní řízení zastaví."

  Obdobně se dopouštíte lží a manipulací i v jiných bodech (např. zafixování počtu bytových jednotek; dále jste nějak zapomněl, že obec vlastní pozemky, kde má vést infrastruktura; že chcete důležitý pozemek pro investora směnit za nepodstatný pro Podolí; atd...)

  1) Proč se stále snažíte občanům vnutit, že jsme bezbranní? Že nemáme jinou možnost?
  2) Proč si platíme právní zastoupení Mgr. Jouklem, které evidentně nepadá na úrodnou půdu?

  Z pozice zastupitele, navíc starosty, máte hájit zájmy obce. Vaše činnost nemá s hájením zájmů obce nic společného!

  Občané i zastupitelé MAJÍ JEDNOZNAČNĚ A STÁLE možnost výstavbu ovlivnit!
  Nic se nezměnilo Vašimi opakovanými manipulacemi a lhaním.

  Nikoliv Vaše slova, ale Vaše dlouhodobá (ne)činnost Vás usvědčuje, jakým jste starostou. Můžeme jenom doufat, že si postupně všichni sundají růžové brýle. Jinak se opravdu stanete tím Krysařem, jak zmínil jiný přispívatel.

  Sousedé, nenechte si od starostova týmu vnutit pozici chudáčků, co nic nezmůžou! Není to pravda. To pouze mocipánům naše slabá pozice a rozhádanost vyhovuje. Radostně podporují oboje.

  Pěkný den dobrým občanům přeje

  Ivo Sedláček


 • 14. 5. 2021 10:15
  Roman Slivka
  Naše obec nevzkvétá

  Vážený pane starosto, zastupitelé
  Dovolte mi parafrázovat slova člověka, který je pro většinu z nás velkým vzorem, pana Václava Havla: „Naše obec nevzkvétá“. My všichni její občané, však očekáváme že vedení obce se o její rozkvět starat bude. To, co poslední dva roky pozoruji, mi však působí zármutek.
  Jak je možné, že obec podpořila směnou pozemků podnikání, které vede k vysušování půdy v obci. Mám na mysli vznik jezdeckého centra v lokalitě na hájovnou. Je to velmi tristní pohled, když vidíte jak na místě, kde dřív bývala zelené louka a pole dnes je jen udusaná půda. Podobně je na tom obslužná cesta pod sadem, ale to vy víte. Čtu Vaše argumenty, že s tím obec nic dělat nemůže a tak dále. Vždy se dá něco dělat a především, lze těmto situacím předcházet.
  Druhým příkladem je realizace nelegálních staveb přímo pod očima zastupitelstva. Jak je možné, že se nezasáhlo hned v počátku. Veškeré pozemky jsou vedeny jako zemědělská půda. Stačil jeden dotaz na stavení úřad a jistě byste se dozvěděli, že stavba tam žádná povolená není.
  Třetím příkladem je nedodržování Vaši vlastních předsevzetí. Zorganizovali jste průzkum toho, co si přejí obyvatelé obce. Ti se vyjádřili (z Vašeho hlediska pouze v menšinové míře), že nechtějí rozšiřovat současnou zastavenou plochu obce. Jenže Vy tohle přání nerespektujete. To mi dělá starosti. Slíbíte, že chcete zjistit, jak se obec má rozvíjet a když výsledek neodpovídá tomu co si představujete, tak ho ignorujete. Jinými slovy plýtváte prostředky obce a časem a úsilí jejich obyvatel.
  Víte pane starosto a zastupitelé, kdybyste tak urputným způsobem nepropagovali masivní výstavbu určenou pro blaho nás všech (jak často slyším z vašich úst), tak asi tyhle přehmaty přehlédnu. Ale nemohu. Nemohu, protože mi není lhostejné to, co se v obci, ve které žiju děje.
  1. Obec spolupracuje s lidmi, kteří nedodržují zákony naší země. Na pozemcích rodiny podnikatele, který stojí za výstavbou nad Paloukem, vyrostly černé stavby. Proč obec spolupracuje s někým, kdo očividně obchází zákony? Znamená to snad to, že se máme všichni chovat podobným způsobem, že není třeba respektovat zákony?
  2. Obec uzavírá dohody o spolupráci s účelově založenou společností. Společnost Podolí nad paloukem vznikla v roce 2020, má základní kapitál 200 tisíc korun. Firma ani nesídlí v Podolí, takže veškeré daně neplatí v naší obci. Pokud půjde cokoliv špatně, a existuje řada takových developerských projektů kterým to špatně šlo, obci zůstanou jen oči pro pláč.
  3. Obec podléhá účelovým a manipulačním marketinkovým tvrzením, na místo toho, aby se naslouchala občanům.
  a. K čemu obec potřebuje oplocený rezidenční areál? Žijeme na vesnici všichni dohromady to je princip vesnického života. Výstavba samostatné rezidenční čtvrti je akceptace dvou odlišných způsobů života.
  b. Potřebuje obec za současné situace další mateřskou školku?
  c. Potřebuje obec ovocný sad? Žijeme na vesnici, kde většina z nás má vlastní zahradu s tím, co na ní chce mít.
  d. Obec nezíská pás zeleně, obec přijde o zemědělskou půdu a zeleň.
  e. Kteří obchodníci a podnikatelé ve vesnici žádají o vybudování maloobchodního centra a centra služeb?
  f. Kdo z nás bude chodit na procházky do rezidenční čtvrti, když se můžeme jít projít do lesa?
  g. Kdo z nás bude chodit provozovat volnočasové aktivity do rezidenční čtvrti, když podolský sportovní areál jich nabízí mnoho a za krátkou dobu bude nabízet ještě víc.
  Vážený pane starosto, zastupitelé. Každý z nás má své silné i slabé stránky. Vím, jak je náročná práce pro ty druhé a vážím si Vaší energie a úsilí které obci věnujete. Nemůžu, ale mlčet a nemůžu akceptovat, pokud nás vedete jako Krysař svojí flétnou do záhuby. Prosím, vezměte rozum do hrsti a zeptejte se co opravdu obec potřebuje. Nenechte se svést týmem profesionálů, kteří mají velice dobře zaplaceno za to, aby Vás i nás přesvědčili.
  Hodnota není to, co obci přistane na kontě v podobě darů, příspěvků a milodarů. Hodnota je to, v co my všichni věříme. Tedy v to, že naše obec bude vzkvétat a bude se zlepšovat kvalita našeho života v ní. Bohužel, nyní to tak není a je třeba zatáhnout záchranou brzdu.

  Děkuji, že jste dočetli až sem a věřím ve Váš zdraví selský rozum
  Roman Slivka


 • 14. 5. 2021 15:03
  Vítězslav Eliáš
  Re: Naše obec nevzkvétá

  Vážený pane Slivko,

  Váš přípis mě osobně velmi mrzí, protože naplno ukazuje, že práce našich obecních dezinformátorů, bohužel, nese své ovoce. Vlastně všechno, na co se ptáte, jsou věci, na které jsem nejenom odpovídal, ale zpravidla vůbec nespadají do mé resp. obecní kompetence.

  Podstata právního státu, na kterém tolik záleželo i Vámi zmiňovanému panu Václavu Havlovi, spočívá v tom, že je třeba dodržovat všechny zákony, tedy ne pouze ty, které se nám hodí. Ano, můžeme usilovat zákonnou cestou o změny v zákonech, které pokládáme za špatné. Je ale třeba respektovat i práva takových jedinců či skupin, zaručená zákonem, která nám tolik nevoní. Věřte mi, že veškeré moje konáni je vedeno snahou zajistit pro obec maximální prospěch s respektem k zákonnému stavu, který popisuji výše. Je to vždy otázka dlouhého vyjednávání. A celou tu dobu musím dopustit osobní urážky mé osoby nebo podezření ze lží i v naprosto banálních věcech. Nesmím se nechat v tomto směru vyprovokovat k reakcím na všechny ty hlouposti, které se i zde na stránkách šíří a které nemají žádnou právní ani skutkovou podstatu. Proč je pisatelé šíří? Je to jejich právo. Věřte mi ale, že se mi na druhé straně dostává široké osobní podpory od občanů obce, kteří nemají chuť veřejně vystupovat se svým názorem a nechat se pak veřejně ostouzet, jak si to již někteří zde zažili.

  Na závěr, vážený pane Slivko, jen jedno. S Vaším názorem, že naše obec nevzkvétá, nesouhlasím. Určitě se nám některé věci daří lépe a jiné méně dobře i v komunikaci. Jsme jen lidé: Rozhodně se ale snažíme dělat vše, tak jak v dané situaci dokážeme nejlépe.

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 13. 5. 2021 23:22
  Jan Lipšanský
  Pražské manýry

  Sice už do Podolí jezdím jen za rodiči, ale nestačím zírat, jak se na radnici rozvinuly velkopražské manýry - a je mi z toho hodně smutno. Vyhazování lidí za opoziční názor, pohrdání občany a jejich názorem, a v neposlední řadě doslova kecy, jak si obhájit malou (nebo spíš velkou) domů od developera za takový paskvil. Na Podolí je krásné, že je to vesnice na okraji Brna. Udělat z toho moderní velkosídliště povede jen k tomu, co se stalo právě v Praze a okolí - odliv starousedlíků a obyčejných občanů a z Podolí se stane jen noclehárna pro bohaté turisty, kteří k místu nebudou mít žádný vztah. Obchody v hlavní části vesnice leda tak zkrachují a podnikat nebude mít kdo s čím, nebude poptávka. Tak hlavně, že úplatní radní mají někde nějaké to všimné, jak v těchto případech zvykem. Je mi z toho smutno, takhle zabít příjemné a klidné místo k životu megalomanským paskvilem. Text si raději uložím, kdyby jej zas "automat" vyhodnotil jako "spam".


 • 13. 5. 2021 12:20
  PODOLÍ NAD PALOUKEM s.r.o.
  představení projektu Nad Paloukem

  Váženi diskutující,

  máme samozřejmě zájem jak o co největší účast, tak také o co nejkvalitnější představení našeho projektu, který chápeme jednoznačně jako přínosný pro naši společnou obec. Z toho důvodu jsme připravili časová okna s rezervací předem, aby se každému zájemci o informace dostalo skutečné pozornosti. Pokud se kapacita zaplní, jsme připraveni ji operativně rozšířit. Nemějte tedy obavu, dostane se na každého zájemce.

  Hezký den
  PODOLÍ NAD PALOUKEM s.r.o.


 • 13. 5. 2021 11:50
  O. Machačová
  Rezervace místa

  Dobrý den, vážení zastupitelé, pane Saide,
  moc ráda bych si rezervovala "svůj čas" na ten očekávaný okamžik prezentace Vašeho projektu Premium Quality Houses - Nad Paloukem. Než tak učiním, ráda bych si jen ujasnila počty osob... Pozvánka uvádí, že projekt a novou územní studii představí architektonický a právní tým společnosti ...a teď už přichází na řadu ty počty, tzn. asi min. 1 architekt ? a min. 1 právník ?, dále se hovoří o zástupcích developera, specialistech a pak zřejmě přicházím na řadu já. V jeden okamžik může být uvnitř max. 5 návštěvníků...? Nechci být skeptik, ale nějak mi to nevychází. Mám jen obavu, abych nemusela kvůli omezení max. 5 osob a početnému prezentujícímu týmu zůstat za dveřmi a začít odezírat. Prosím, neberte tento dotaz jako ironii, i když by se to mohlo pozdávat, je to míněno zcela vážně.
  V úvodu jsem přímo oslovila pouze pana Saida, protože se mi nedaří zaznamenat, že by pan starosta na dotazy odpovídal (na vyjádření ve zpravodaji se mi čekat nechce), pan místostarosta by mě mohl mezitím poučit, že děti jezdící na koloběžkách nebo bruslích v obytné zóně Kolonky se mají držet ve svém pruhu, nu a tak spoléhám na ostatní zastupitele, kteří ve spolupráci s panem starostou mají zcela jistě korektní informace k plánované prezentaci. Velmi mě zaujala plánovaná naučná stezka o Podolí a občerstvení u Sv. Jána a už pro tyto body bych se ráda dostala do úzkého výběru občanů, kteří budou moci nahlédnout a udělat si představu o budoucí podobě nynějších polností nad hřbitovem. Děkuji předem za laskavou odpověď. Machačová


 • 14. 5. 2021 13:36
  Adam Said
  Re: Rezervace místa

  Vážená paní Machačová,
  Vaše otázky jsme si mezitím vysvětlili při osobním setkání s Vámi. Věřím, že k Vaší plné spokojenosti. Hezký den, Adam Said za PODOLÍ NAD PALOUKEM s.r.o.


 • 13. 5. 2021 11:13
  Silvie Bočková
  občan x developer

  Dobrý den pane starosto, mám dotaz.
  Ještě pracujete pro obec, tudíž pro nás občany Podolí, nebo již jen pro lidi, kteří nám tu chtějí vystavět sídliště?
  Zde, na stránkách obce uveřejňujete v aktualitách pozvánku na Představení návrhu územní studie Nad Paloukem.
  V sekci Zeptejte se na Vás čeká několik dotazů občanů, Vašich zaměstnavatelů, kteří by rádi znali odpověď na položenou otázku.
  Zatím se tak nestalo, stane se?


 • 13. 5. 2021 10:38
  Kučerovi
  "veřejné" představení projektu

  Dobrý den,

  17.5 se má údajně představit projekt... prý veřejně???? To se ale nedá nazvat veřejným představením projektu, když se s projektem může soukromě seznámit a vyjádřit se k němu max. 45 lidí!!!!!!! Vypadá to opravdu, že je to jen pro vyvolené. Aby to bylo opravdu transparentní a veřejné, měl by mít přístup každý, kdo se s tímto projektem chce seznámit a mohl případně připomínkovat... tedy přesunout termín, aby na VEŘEJNÉ představení bylo umožněn přístup veřejnosti!


 • 13. 5. 2021 9:39
  Jaroslav Kyncl
  Veřejné představení - rezervace

  Dobrý den,
  souhlasím s panem Pojezdným. Nějakou rezervací se takto významné veřejné představení výstavby přece nedá řešit ! Prosím tedy zastupitele, aby našli jiné řešení, případně i jiný čas. Můžeme se třeba taky sejít někde venku, s respirátory, za dodržení hygienických opatření.
  J.Kyncl


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

18. 5. Nataša

Zítra: Ivo

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1533

Návštěvnost stránek

774083