Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 2. 9. 2020 12:29
  Vítězslav Eliáš
  AK Joukl

  Vážení občané,
  Pan Mgr. Joukl mi byl doporučen mimo jiné paní starostkou obce Holasice právě jako výrazný a přísný odborník ve věci stavebního práva a práva nemovitostí. Ve zmiňovaném zpravodaji obce Holasice je zveřejněn pochvalný článek s vyzdvižením profesionálního přístupu Mgr. Joukla a jeho přínosu pro obec.
  Následný spor v Holasicích se netýkal developera a obce dle plánovací smlouvy, ale byl mezi vlastníky developerské společnosti a budoucími vlastníky nemovitostí. Obec Holasice daleko nad rámec svých povinností pod vedením Mgr. Joukla vystupovala na straně budoucích vlastníků a občanů obce v soudním řízení, a i díky tomu byl spor mimosoudně vyřízen a všichni vlastníci již mají své domy. Byla to právě plánovací smlouva, která umožnila obci Holasice aktivně vystupovat ve sporu a působila jako "donucovací prostředek" na znepřátelené strany. Právě obeznámenost Mgr. Joukla se situací v Holasicích pokládám za velkou přednost pana magistra.
  Vážení diskutující, chápu, že Vám připadá zcela normální zpochybňovat odbornou kompetenci kohokoliv, ale prosím, zamyslete se laskavě nad svými soudy. Děkuji.
  Vítězslav Eliáš


 • 2. 9. 2020 15:28
  Iveta Vlachová
  Re: AK Joukl


  Pane starosto.
  A jste si opravdu jistý tím, co jste právě napsal (resp. za Vás někdo napsal).
  Přečtěte si ten článek ve zpravodaji Holasic několikrát, podívejte se do katastrální mapy Holasic na některá místa a hlavně si ve vyhledávači zadejte např. Spor pozemky Holasice a taky si ty články několikrát přečtěte.
  A pak si ještě odpovězte na otázku, proč Mgr. Joukl řekl zastupitelům na uzavřené schůzce, že pana Saida nikdy neviděl (s jeho spoločností nejednal) a do sporu vstoupil až poté.
  A pak si ještě odpovězte na to jak moc kvalitní služby pana Mgr. Joukla jsou, když smlouvy mezi Holasicemi a Exprodukt umožnily předprodej pozemků a nevýstavbu domů ( bez sankcí ),o které Exprodukt původně usiloval, a nesplnění dohodnutých požadavků.
  Krásný zbytek dne.
  Iveta Vlachová




 • 3. 9. 2020 15:05
  Vítězslav Eliáš
  Re: AK Joukl

  Vážená paní Vlachová,
  dovolte mi citovat z mailu starostky obce Holasice , Mgr. Lenky Ungrové z dnešního dne :

  "Dobrý den, pane starosto,
  zasílám vyjádření, snad bude ku prospěchu věci. Údajně mělo někde na FB vašich občanů proběhnout, že díky obci Holasice se občané k RD v lokalitě Čtvrtě nemohli dostat! To je naprostý nesmysl a lež, protože i díky plánovací smlouvě, kterou pro nás zpracoval Mgr. Joukl všichni ti, kdo si dům koupili, se ke svému vlastnictví řádně dostali! To jen na vysvětlenou…“

  Já dodávám, že debata na téma, co kdo kde řekl nebo neřekl, není věcná.

  Hezký den
  Vítězslav Eliáš


 • 2. 9. 2020 11:54
  Vítězslav Eliáš
  Zástavba lokality Nad Paloukem

  Vážený pane Pospíchale i ostatní diskutující.
  Ptáte se, co zástavba obce Podolí přinese občanům obce Podolí. Přinese zvýšené daňové příjmy. Jejich rozpis včetně nákladů zveřejním na stránce LOKALITA NAD PALOUKEM. Co více, bude předmětem jednání s developerem.
  Kolik to bude obec stát? Nic, obec na výstavbě nebude finančně podílet.

  I když jste ve svém starším příspěvku „Otázky na developera a zastupitele obce Podolí“ oslovoval zastupitele a developera, pokusím se stručně shrnout moje odpovědi na ty, na něž odpovědět umím já. Nedovolím si tlumočit odpovědi developera či orgánů státní správy.
  1. Odpověď je na developerovi, zazněla na veřejné besedě.
  2. Odpověď je na developerovi.
  3. Odpověď je na developerovi, zazněla na veřejné besedě.
  4. Nevím, opravdu nejsem urbanista.
  5. Obec nevydává územní rozhodnutí, je to procesně i odpovědností na státní správě, tedy příslušném stavebním úřadu.
  6. Závazné stanovisko k připojení včetně povinnosti úhrady nákladů stanoví investorovi příslušný správce sítě.
  7. Závazné stanovisko vydává příslušný orgán Hasičského záchranného sboru.
  8. Realizaci inženýrských sítí i předání obci bude řešit Plánovací smlouva.
  9. Podmínky napojení na elektrickou síť stanovuje příslušný správce sítě, náklady hradí investor.
  10. Protihluková opatření u staveb jednotlivých domů ukládá od roku 2018 stavební zákon, jejich dodržení je odpovědností stavebního úřadu. Dopravní napojení lokality bude předmětem dalšího jednání. Rozhodně není možné pustit Uličkami i lokalitou Nad Výhonem obousměrný provoz z této lokality.
  11. Podíl developera na občanské vybavenosti bude předmětem jednání.
  12. Souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny je opět procesně i odpovědností na státní správě, ne na obci. Oprávnění zastavět tuto lokalitu stanovuje platný územní plán obce.
  12a. Zástavbu lokality vymezuje platný územní plán, obec se tedy musí zástavbou zabývat. Nebude-li ji řešit, bude mít jen omezený vliv na to, co tam vznikne. Nevím, kde čerpáte údaje pro tvrzení, že obec nemá na zajištění provozu stávající obce. Pokud si v rozpočtu odečtete investice, dostanete výrazně přebytkový rozpočet zahrnující veškeré náklady na údržbu obce.
  12b. Všechny varianty respektují ochranné pásmo hřbitova včetně rezervy pro rozšíření hřbitova dle platného ÚP. Bude posuzovat příslušný útvar územního plánování.
  12c. viz. bod 10

  Vážení diskutující. Velmi si vážím vašich příspěvků, velmi nám pomáhají i když ne ně nenajdete podrobnou odpověď. Funkce starosty obce obnáší široký záběr činností, které musím denně zajišťovat. Mám jen velmi omezený prostor na příspěvky reagovat podrobně a obšírně, proto jsou a budou moje reakce co možná nejstručnější. Děkuji vám za pochopení.

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 1. 9. 2020 20:53
  Ing. arch. Lucie Nippertová
  Oprava tvrzení developera ze setkaní 31.8.20

  Dobrý den všem,

  na úvod - připojuji se s žádostí o zodpovězení otázek p. Pospíchala. Na besedě nebyl zodpovězen ani zlomek!

  Na včerejším setkání také bohužel opět zazněla spousta dezinformací, polopravd a lží. Protože nebylo dostatek prostoru, vkládám své připomínky a upřesnění sem. V uvozovkách jsou volné citace p. Saida.

  -----

  „Snažili jsme se co nejvíce začlenit novou lokalitu do stávající zástavby, udělali jsme pěší propojku na ul. Palouk“

  Začlenění nové zástavby do existující obce není pouze záležitostí počtu propojení. Velmi záleží na tom, jak se nové domy staví k těm stávajícím a jestli svým umístěním a velikostí nezhoršují kvalitu života nynějších obyvatel.
  Předložená studie v tomto naprosto selhává. (Průčelí domů v kruhu 'koukají' jako kamery 'big brother' na stávající ulice Uličky a Palouk, celý kruhový útvar je na stávající zástavbu arogantně natlačen a z malých zahrad Uliček tím vytváří nepříjemné místo k pobytu, čímž také studie popírá další prohlášení p. Saida: „Nikdy bych ničím nepoškodil Uličky.“)

  -----

  „Návštěvník Žuráně se díky plochým zeleným střechám se při pohledu na Podolí bude dívat do zeleně.“

  Takhle to nefunguje. Fasády porostlé zelení nebudou. Zelené střechy také nemusí dopadnout vždy 100% zeleně. A i kdyby ano, návštěvník Žuráně vždy uvidí kruhový útvar domů s plochou střechou, který ho na první pohled praští do očí, protože to je v krajině velmi nepřirozený a rozsáhlý tvar, vyčleňující se z kontextu, který krajina a všechny vesnice v ní vytváří.
  Připomínám, že půlka Podolí je v krajinné památkové zóně Bojiště bitvy u Slavkova, kde platí zpřísněné regulativy pro výstavbu. I když Nad paloukem je oficiálně za hranicí, bezpochyby spadá do pohledově exponovaného území. O tom se ostatně zmiňuje i územní plán a je to určitě i jeden z důvodů, proč stavebníci Nad výhonem, ale třeba i v Uličkách MUSÍ dodržet sedlovou střechu barvy červené, hnědé či oranžové a další regulativy. Nevidím jediný důvod, proč by měla zástavba Nad paloukem tvořit výjimku!

  -----

  „V územním plánu je bohužel napsaná šikmá střecha, pokusíme se s tím popasovat, jak nejlépe to půjde. Šikmé střechy na vesnici moc nebývají, to už raději děláme rovné. U tří domků doplňující řadu na ul. Palouk se pokusíme udělat sedlové, aby charakter navazoval na okolní domy. Snad nám to přes úřad projde, protože v územním plánu jsou šikmé.“

  Nehorázná fabulace! P. Said zneužívá neznalosti odborných termínů veřejností, aby vytvořil kýžený dojem ze svého vystoupení. Vysvětlení:
  K tématu střech je v ÚP opravdu psáno, že jsou požadovány střechy šikmé. Šikmá střecha je však obecný termín, pod který spadá vícero typů střech – a v první řadě je to střecha sedlová, typická střecha pro vesnici! (Dále sem spadají střechy valbová, polovalbová, pultová, mansardová, stanová, pilová – pro podrobnosti odkazuji na internet.)
  Prohlášení developera, že by mohl mít stavební úřad problém se sedlovými střechami, protože v ÚP je psána střecha šikmá, je úplný nesmysl a lež!

  -----

  „Dopravní řešení není z naší hlavy, to vymyslela stavební komise na lednové schůzce a takto to po nás chtěla, my jsme to jen nakreslili.“

  Jako členka stavební komise dobře vím, že na lednové schůzce byl ze strany obce kladen důraz na PROSTUPNOST územím – nikoli nutně průjezdnost. Ohledně napojení na Nad výhonem se rozvinula diskuze, kdy stavební komise upozorňovala na provoz, který by lokalitu Nad výhonem nadměrně zatížil. Ze strany obce padl i návrh, aby byly obě lokality propojeny, ale pouze pro pěší. Bylo doporučeno, aby si developer nechal vypracovat odborné dopravní posouzení celého záměru.
  Domněnky a pocity pana architekta i pana developera jsou v této věci nerelevantní. Jedině dopravní model od dopravních inženýrů může ukázat všechny rizika a nastínit dobré řešení. Žádný dopravní model jsme ale dosud neviděli.

  -----

  „Myslím si, že se na to díváte jednostranně, pro mě je lepší více domů, mám větší šanci, že se na mě dostane a mám si z čeho vybírat.“
  „Bydlím v Bedřichovicích, ale nelíbí se mi, jak se k tomu vy občané sobecky stavíte, dcera by si tam chtěla koupit pozemek.“

  !!! Lidé, kteří si chtějí v lokalitě koupit pozemek, jsou v této debatě ekonomickými subjekty s primárním zájmem nabytí majetku, nikoli se zájmem pro dobro stávajících obyvatel a obce !!!
  Naprosto jim všem rozumím a rozhodně jim přeji, ať se jim podaří Nad paloukem sehnat bydlení. Ale jejich názory jsou v této věci úplně nepodstatné, jsou ve stejné pozici, jako developer - mají ekonomický zájem.
  Obec by se nikdy neměla řídit zájmy ekonomických subjektů! Na prvním místě vždy musí být zájem veřejný, stávajících obyvatel!

  -----

  „Když budou ty domy a pozemky moc velké, budou moc drahé a nikdo si je nekoupí.“

  Ano, je pravda, že velký pozemek s velkým domem v takové blízkosti Brna bude stát opravdu hodně peněz. A bohužel lokalita Nad paloukem byla v územním plánu dle mého názoru trochu neprozřetelně vymezena pro zástavbu v celé své ploše. Jenže developera nikdo nenutil, aby zakoupil všechny pozemky! Jistě má spoustu zkušeností (když se chce pustit do takové lokality, pak to předpokládám), takže mu musel tento potenciální problém být jasný! Nehledě na to, že i v územním plánu je orientační počet domu 60. Jistě, doba se od dob zpracování územního plánu mohla změnit. Ale to opravdu není problém obce.

  -----

  Na závěr slova paní právničky z Frank Bold: „Važte si toho, že je developer rodilý podolák, který vám vychází vstříc."

  Psala jsem to minule. Je jedno, kde se developer narodil a kde žije. Už měsíce prezentuje opakovaně jednu a tu samou studii, aniž by reagoval na to podstatné, co mu obec říká. I když bych si osobně moc přála opak, developer zatím vstříc opravdu nevychází.


 • 1. 9. 2020 9:22
  Auerová
  Výstavba Nad Paloukem

  Dobrý den pane starosto,
  odpověď na všechny otázky ing. Miroslava Pospíchala, ze dne 29.8.2020 i z dnešního dne, beru jako zásadní a myslím, že na ní občané Podolí mají právo. Také je nutné, abyste na ně odpověděl Vy a ne p. Said.
  Pověření firmy AK Joukl zastupováním obce Podolí působí zvláštně. Kdybyste nám včera hned úvodem nesdělil, kdo tuto firmu platí, tak bychom to na konci besedy nevěděli.
  Přeju hezký den
  Auerová Zdeňka


 • 31. 8. 2020 22:15
  Miroslav Pospíchal
  Nad Paloukem

  Pane starosto,
  Opravdu jste najal AK Joukl, stačí se podívat do čtvrtletníku Holasic
  HZ_34_web1.pdf.
  Je tam zevrubně popsáno, jak v "těžkých" jednáních s firmou Exproduct,a.s. (v představenstvu s nějakým panem Saidem z Podilí) zajistila AK Joukl uplně špičkové podmínky. Jak to dopadlo je dost známo.
  Žádal jsem Vás o přesné a úplné vyjádření toho, co zástavba přinese občanům a obci Podolí.
  Jestli se bude nebo nebude stavět není o územním pkánu, ale o ekonomice pro developera. Protože na otázky občanů odpovídáte velmi mlhavě nebo nereagujete a najímáte AK která má za sebou "Holasice", mám z Vašeho jednání divný pocit. Jste STAROSTA
  Takže ješte jednou:
  Co zástavba Nad Paloukem přinese občanům a obci Podol.í a také kolik to bude obec stát.
  Děkuji za skutečnou odpověď.


 • 31. 8. 2020 13:23
  Iveta Vlachová
  AK JOUKL

  Dobrý den pane starosto.

  AK JOUKL. To myslíte tu AK, která zastupovala Holasice v jednáních s panem Saidem ? A ta AK, která Holasice neochránila .
  Kdo AK Joukl oslovil a kdo ji platí ?

  Děkuji.
  Iveta Vlachová


 • 31. 8. 2020 22:38
  Iveta Vlachová
  Re: AK JOUKL

  www.holasice.cz,
  obecní zpravodaj, rok 2012, č. 34 (červen 2012), str. 6.

  Doufám, že dalších služeb Mgr.
  Joukla obec nebude využívat a dnešní honorář zaplatíte pane Eliáši z vlastní kapsy , ne z obecních peněz. Ověřím si paragrafem
  106/1999Sb. přístup k informacím.
  Vzhledem k tomu, že jste tento krok nekonzultoval se zastupiteli a pouze jste jim v pátek večer písemně oznámil, že mají být dnes na schůzce již v 16.30 k jednání s panem Mgr. Jouklem, považuji to z Vaší strany za velice vhodné.
  Právník, který má zastupovat obec a podivuje se nad tím, proč nechceme takovou masívní výstavbu, obec asi dobře hájit nebude, že?
  Iveta Vlachová


 • 31. 8. 2020 11:05
  Vítězslav Eliáš
  Zástavba lokality Nad Paloukem

  Vážená paní Lorencová, vážený pane Pospíchale
  Dekuji za vaše cenné připomínky, kterými se v dalších krocích rozhodně budeme zabývat. V těchto chvílích jsme na začátku jednání. Problematiku, kterou uvádíte, řeší vždy stavební úřad, správci jednotlivých sítí a za obec tzv. plánovací smlouva. Protože nám skutečně záleží na výsledku, sjednali jsme si na její přípravu i vedení všech jednání s developerem jednoho z nejzkušenějších právníků v tomto oboru pana Mgr. Joukla. Na spoustu věcí také pamatují platné zákony a normy České Republiky.

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 29. 8. 2020 18:35
  Ing. Pospíchal Miroslav
  Otázky do debaty o zástavbě Nad Paloukem

  Pane starosto, protože se nemohu zúčastnit debaty o zástavbě lokality Nad paloukem konané 31.8. 2020 , žádám Vás o zajištění odpovědí na mnou předložené otázky. Současně si dovolím Vám tyto otázky poslat mailem. Děkuji.

  Věc: Otázky na developera a zastupitele obce Podolí.

  Žádám o zodpovězení následujících otázek k projektu zástavby v lokalitě Nad Paloukem.

  Základní otázka pro zastupitele obce - v čem bude spočívat přínos zastavění lokality Nad Paloukem pro obec Podolí a její obyvatele.
  Bude ve smlouvě s developerem jednoznačně a s dostatečnými sankcemi vymezena odpovědnost společnosti Podolí Nad Paloukem, s.r.o. za způsobené případné škody.
  Bude se obec finančně podílet na tomto projektu a pokud ano jak.


  1. Kolik podobných projektů realizovala firma „PODOLÍ NAD PALOUKEM s.r.o.“ zapsaná do obchodního rejstříku 8.6.2020 s majetkem 200 000,- Kč a předmětem podnikání: „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.
  2. V jakých projektech se zástupci firmy PODOLÍ NAD PALOUKEM s.r.o. zúčastnili realizace na ploše minimálně 9 ha. Jaké jsou reference na jejich činnost.
  3. Bude developer prodávat zasíťované parcely nebo bude i stavět domy.
  4. V čem spočívá „návaznost na stávající plochy bydlení“ (viz požadavek platného územního plánu obce), když se podle předložených studií jedná spíše o zcela samostatné sídliště.
  5. K charakteru zástavby a jejím případným změnám je nutno vzít v úvahu, že:
  „Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 9. 2008, č. j. 8 Ao 2/2008 – 151, nelze vydat územní rozhodnutí v rozporu s územním plánem“.
  6. Zásobování vodou (vodovod je určen jako rozvod pitné vody a současně požární) – podle materiálů uvedených na stránkách obce bude po napojení dalších odběratelů nutno provést komplexní posouzení vodovodní sítě, jehož výstupem bude detailní doporučení pro dimenzování nových řadů a umístění nové automatické tlakové stanice ATS2 – bude tyto práce platit developer, pokud se bude stavět 48 , případně max. 50 rodinných domů? Doloží zda na tyto práce má prostředky?
  7. Požární otázky, protože vodovod kapacitně nestačí, je v návrhu nového územního plánu jako jedna z možností čerpat vodu z Říčky. Kdo zaplatí zajištění požární bezpečnosti, developer?
  8. U nové zástavby musí být provedeno kompletní zasíťování – prokázal developer, z jakých zdrojů bude všechny tyto práce sám hradit?
  9. Elektřina – síť NN je v současné době plně vyhovující (ne pro elektrické vytápění). Dle vyjádření technika EON je síť NN v současné době vytížena a v případě nové výstavby je nutno řešit i zajištění zdrojů elektrické energie (jen přepojení z venkovního vedení na zemní trvalo v Uličkách několik měsíců). „Stávající zástavba zůstane napájena ze stávajících venkovních trafostanic a zajištění nárůstu požadovaného výkonu bude řešeno provedením kompletní rekonstrukce těchto trafostanic" – prokázal developer, z jakých zdrojů bude všechny tyto práce sám hradit?
  10. Silnice a dopravní zátěž - lokalita Nad Paloukem je v těsné blízkosti dálnice D1 a současně je třeba předpokládat intenzivní stavební práce při rozšiřování dálnice. Již v současné době je počet vozidel k 60000 za 24 hodin. Protože postup a výsledky při všech měřeních hluku byl vždy stejný – vše je v normě a vyhovuje – je možné předpokládat, že protihluková opatření opět nebudou v dostatečné míře realizována a noví obyvatelé Podolí se nebudou obracet na developera, ale na obec. Vybuduje developer, při „neekonomickém počtu max. 50 rodinných domů, protihlukové stěny nebo val?
  Při zástavbě lokality do 50 rodinných domů, se dá předpokládat cca jedno až dvě auta na rodinný dům. Při zástavbě do 50 rodinných domů by měla být požadována garáž nebo garážové stání na pozemku majitele domu. V které části bude řešen typ, velikost a dispozice rodinných domů?
  Dopravní dostupnost - je nutno předpokládat, že v poměrně úzkých časových intervalech budou lidé odjíždět do zaměstnání, vozit děti do školky a školky a odpoledne se vracet. Dopravní napojení se předpokládá pravděpodobně okolo hřbitova prodloužením ulice Hřbitovní, dále z ulice Palouk ?? a z druhé strany napojením ulice Uličky nebo ulicí Nad Výhonem. Uličky jsou velmi těžko průjezdné již nyní a míjení aut v ulici Nad Výhonem je těžko představitelné. Jak bude dopravní napojení skutečně řešeno? Napojí developer sídliště Nad Paloukem na západ, tj. do Slatiny.
  11. Škola a školka - podle dostupných informací škola kapacitně vyhovuje, ale školka je i při kapacitě 80 dětí stále naplněna. Otázka je tedy, zda obec postaví další patro školky nebo školku novou, a hlavně jak se bude developer na této akci finančně podílet.
  12. K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz je nezbytný (podle odstavce 2 § 12 zákona č. 114/92 Sb.) souhlas orgánu ochrany přírody.
  BPEJ půdy, která má být zastavěna je 2.11.10 – spadá tedy z hlediska ochrany do třídy, která je definována jako II. třída ochrany – tj. zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné ze ZPF a to s ohledem na územní plánování, jen podmíněně využitelné pro stavební účely.
  Doufám, že zastupitelé vysvětlí, z jakého důvodu se má orná půda přeměnit ve stavební místa když v Podolí k tomu není žádný důvod i s ohledem na vyjádření Ministerstva životního prostředí, které žádalo vyřazení lokality Z2 ze stávajícího UPO.
  12. Dispozice a varianty – jediná dosud platná varianta je 3 –
  a. var. 3 předpokládá např., že z celkové rozlohy lokality 98113 m2 obec Podolí vykoupí 42004m2 . Z jakého důvodu obec podporuje tuto výstavbu, když nemá prostředky na zajištění provozu stávající obce.
  b. žádná z variant vůbec neuvažuje ochranné pásmo hřbitova a podle katastru není pozemek na rozšíření hřbitova obecní. Jak je to tedy?
  c. všechny varianty předpokládají dopravní napojení z Uliček nebo ulicí Nad Výhonem. Tato úvaha je nesmyslná, Uličky jsou těžko průjezdné již dnes a ulice Nad Výhonem nemůže vyhovovat. Zajistí developer napojení na západ, podle požadavku obce, tj. do Slatiny.

  13. Vyjádření k požadavkům obce (na stránkách obce označeno jako „přípis“):
  a. bod 2 – rozložení do 6 etap – kolik let stavebních prací hluku a prachu budeme snášet.
  b. bod 3 – podmínka nesplněna - 50 domů je neekonomických, tuto záležitost by každý řešil, než se pustí do realizace projektu. Ekonomická situace na trhu je pouze věcí developera a ne obyvatel obce.
  c. bod 6 – podmínka nesplněna – nová zástavba nenavazuje na stávající zástavbu a v podstatě vytváří sídliště na okraji vesnice.
  d. bod 7 – podmínka nesplněna – nemůže splnit z důvodů „požadavku trhu“. Opět to není věcí občanů, které podmínky trhu opravdu nezajímají.
  e. bod 9 – podmínka nesplněna – musí být součástí každé předložené varianty.
  f. bod 11 – podmínka nesplněna – opět musí být součástí každé předložené varianty. To, že doloží vyjádření „orgánů“ nic neříká o vlivu na život v obci.
  g. bod 15 – podmínka nesplněna – přístup od západu, tj. ze Slatiny, není uveden ani v jedné variantě.
  h. bod 17 – podmínka nesplněna – všechny předložené varianty významně negativně dlouhodobě ovlivní život minimálně v lokalitě Uličky. Současně dojde ke znehodnocení parcel mezi Malou Uličkou a zastavovanou lokalitou, které doposud mohly výhledově sloužit jako stavební místa s přímou vazbou na současnou zástavbu v ulici Uličky.

  Pro pana Mgr. Saida – Vaše poslední věta panu starostovi, uvedená v dokumentu nazvaném „přípis“ má být výhružka?



  V Podolí 29.8.2020 Ing. Miroslav Pospíchal, CSc.

  Podolí 68
  664 03 Podolí


 • 29. 8. 2020 17:13
  Ing. Simona Lorencová
  Zástavba Nad paloukem

  Vážený pane starosto,
  Pozorně jsem si přečetla zveřejněné dokumenty a dovolím si položit Vám otázku, zda byly řádně a úplně zjišťovány dopady plánované výstavby na současné obyvatele, resp. na podmínky života v obci, a pokud ano, tak se ptám na výsledek.
  Mám za to, že většinu současných obyvatele obce až tak nezajímá, jakým způsobem bude výsledek stavebního záměru vypadat v daném satelitu, zda budou zelené nebo fialové střechy atd., ale jde nám o to, aby se nezhoršilo životní prostředí a alespoň se nezhoršily současné podmínky života v obci.
  Zásadní problém vidím v absenci řešení dopravní obslužnosti obce. Podle mého názoru bylo chybou již zřízení parkovacích ploch (z hlediska ochrany životního prostředí pochybné kvality) pro návštěvníky sportovišť uvnitř obce, protože tím došlo k zavlečení naprosto zbytné dopravy do centra obce. Je obecně známo, že již dnes nelze bez problémů přejít silnici v oblasti náměstí, kde je škola, školka, kostel, prodejna, dům s chráněným bydlením atd. Pro bezpečnost chodců nejsou v obci dosud vytvořeny odpovídající podmínky – nejsou zřízeny v dostatečné míře bezpečné přechody, zpomalovače ani žádná jiná opatření. Frekvence aut je již nyní vysoká, v případě zastavení dálnice lze situaci nazvat neúnosnou. V nebezpečí jsou zejména děti a staří lidé, ale i my všichni. A situace se nezlepší ani plánovanou úpravou náměstí, protože k vyvedení dopravy mimo obec asi nelze najít schůdné řešení.
  Pokud bude realizována navrhovaná silně naddimenzovaná zástavba bez řádného a promyšleného napojení této lokality, zvýší se dopravní zátěž nejen na hlavní komunikační ose obce, ale i na kruhových objezdech u Podolí a u Slatiny a na státní silnici II/430 dalšími min. 150 automobily ráno i večer, a nebude možné se z obce dostat ani v obci přejít silnici.
  Developer (a je zcela bezvýznamné, zda se jedná o občana Podolí či nikoliv) v předložených studiích zástavby výše uvedené neřeší. Nezpochybňuji právo vlastníka vytěžit maximální zisk ze svého majetku, protože to je skutečným a legitimním cílem celé akce, ale nemělo by to být na úkor stávajících několika stovek občanů Podolí. Pozemky byly vykoupeny poté, co byla schválena studie řešící 50 RD, takže developer věděl přesně, do čeho jde.
  Obecní zastupitelstvo v souladu s obecně platnými právními předpisy by mělo zájmy podolských občanů chránit – není to tedy na vůli nebo osobním zájmu jednotlivce, ale zákonnou povinností. Zodpovědné by bylo, aby byl rozsah záměru zachován dle schválených dokumentů nebo podpořen ze strany obce až tehdy, pokud bude dosaženo většinového koncensu občanů. Pokud tomu tak nebude, nepochybně budou nadále vznikat různá podezření týkající se upřednostňování osobních zájmů.
  Podmínky, které jste předali developerovi, považuji za poněkud chaotické, protože podstatné věci jste řešili nekonkrétními požadavky („posouzení dopravní kapacity“ – počet aut lze odhadnout s poměrnou přesností, to nemusí developer posuzovat. Měl být vznesen požadavek, aby byl ve studii navržen a projednán systém dopravního napojení lokality tak, aby nedošlo ke zvýšení zatížení dopravou v obci – což ale při takovém rozsahu záměru není reálné. Mohly však být zvažovány, a s odpovědnými úřady developerem projednány, jiné způsoby napojení lokality.)
  Jaký tedy budou mít současní občané Podolí skutečný prospěch z prosazované masívní zástavby, se kterou ani orgán ochrany životního prostředí vzhledem k jejímu přemrštěnému rozsahu nesouhlasí, jak jste naznačil na jednání, kterého jsem se zúčastnila?
  Děkuji.
  Simona Lorencová


 • 29. 8. 2020 16:09
  Iveta Vlachová
  Veřejná diskuze a jiné


  Dobrý den pane starosto.

  Neočekávám od Vás, že jste odborník na stavební právo. Já také ne. Spíše bych čekala, že po letech ve funkci starosty obce, která pod Vaším vedením byla již několikrát jako investor stavebních záměrů, jste se tak nějak naučil stavební zákon. A nebo si necháte dobře poradit ještě před tím, než něco co Vás zrovna napadne vypustíte ven.

  Píšete, že jste vycházel z práce Mgr. Huneše. Tak jsem si ji pečlivě přečetla. Nenašla jsem tam nic, co jste zde 19.8.2020 zveřejnil.
  Můžete mi přesně dát odkazy na místa, ze kterých jste čerpal ?
  Mgr. Huneš se hypoteticky vyjadřuje o přijetí nové studie developera, nicméně vzápětí uvádí, že by pro stavební úřad bylo velmi obtížné zdůvodnit přijetí nové územní studie, když máme platnou z roku 2012. Dále nic o úhradě škody neuvádí. Snad jen, kdyby jsme měnili územní plán. I tam Vás odkazuje na další hlubší rozbor. Ale my ÚP kvůli lokalitě Br2 neměníme, že ?

  Veřejná diskuze.
  Škoda, že jste zastupitelům a posléze i např. mně neřekl, že ke svolání veřejné diskuze zastupitelů a občanů je potřeba úřední žádost datovkou nebo kolkovaná žádost. Učinila bych tak.
  Pokud vidíte IMPULS k dalšímu jednání v JEDNOSTRANNÉ právnické show 2 nebo i snad více renomovaných AK, jsem Vaším přístupem hluboce zklamána. Aspoň vím, na které straně stojíte. Na straně obce patrně ne.

  Nenacházím v dopise AK FrankBold ani ve Vaší pozitivně laděné pozvánce přesný účel setkání, resp. k jakému účelu se jednání svolává a co má být jeho výsledkem.
  Zda se jedná o NEFORMÁLNÍ představení zveřejněných 3 nezávazných studií nebo se bude řešit nová studie (kterou neznáme vůbec a uvidíme poprvé), kterou chce developer nahradit současnou platnou územní studii, či snad představení platné územní studie z roku 2012 ?
  Zda je tato schůze zcela neformání a nikoho k ničemu nezavazující ? (pozn.: měla by být čistě neformální a nikoho k ničemu nezavazovat a ani nemůže nahradit ústní jednání při příp.správním řízení pro správní orgán, stavební úřad při umisťováníí stavebního záměru).

  Sekce na webu obce.
  Bude mít opravdový význam, až do ní budete vkládat vše. Ne jenom, to co se hodí Vám.
  Kde jsou zápisy z jednotlivých schůzek s developerem ? Hledala jsem v zápisech ze zastupitelstva obce 2 roky zpět zmínku o tom, že se na obec obrátil developer s nějakým záměremv Br2. Nic. Tak prosím o první kontaktní dopis. A ty další. Má-li toto celé být tzv.transparetní, musíte vkládat vše. Samozřejmě v souladu s GDPR.
  Hledám i marně kalkulaci finančního přínosu pro obec, kterou jste poskytl zastupitelům od developera. Občanům již nikoliv. Odborná veřejnost by jistě byla ráda za tuto kalkulaci. Majetek pro obec ve výši 100 milionů.

  Memorandum 2.9.2020
  O jakém memorandu to developer i AK Frank Bold hovoří ? Uvádí, že 2.9.2020 má zastupitelstvo rozhodnout a podepsat memorandum. Bude veřejně přístupné ?

  Rodinné domy a bytové jednotky.
  Naše současná územní studie hovoří o 48 domech. 1 RD = 1 bytová jednotka. Muselo by v územní studii být uvedeno, že v 1 RD mohou být 2 až 3 bj (max. 3 umožňuje StZ, tak aby byla splněna definice RD).
  Zásadní je několik faktorů.
  Počet osob v bytech byl zrušen v roce 1992, nyní se stanovuje obecně a vychází z odkazu ČSN 73 4301 - obytné budovy, počet lůžek v bytové jednotce, pro nás RD. Jednoduše. Vychází z m2 a počtu lůžek v RD a místností , kde může lůžko být umístěno (ne kuchyň, koupelna, techn.místost apod.). Podle počtu lůžek v místnosti musí mít tato místnost stanovenou minimální plochu m2. Pak v RD o X m2 můžeme vypočítat kolik bude asi ložnic či pokojů, kam můžeme umístit lůžko. Mimo tuto normu na tuto skutečnost poukazuje i vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
  Dále je velmi důležitý počet parkovacích míst v dané lokalitě-. A naše územní studie (str. 5,6) vychází v počtu parkovacích míst 1 RD = 1 byt.jednotka.
  Aby jsme dosáhli , jak Vy uvádíte nekontrolovatelnému počtu osob v lokalitě, museli bychom změnit územní studii. Ale proč by jsme to dělali, že ?

  S pozdravem
  Iveta Vlachová









Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
brigáda na hřišti
22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

26. 11. Artur

Zítra: Xenie

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1382

Návštěvnost stránek

728659