Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 27. 9. 2021 17:09
  Zdeňka Auerová
  MŠ Rybník - montáž klimatizece

  Dobrý den paní Pytelová,
  ( obracím se pouze na Vás, protože pan starosta mi v sobotu sdělil, že s klimatizací v MŠ Rybník
  nemá vůbec nic společného a že projednání parametrů, dohoda o ceně, objednání tohoto díla i jeho realizace, je jen a pouze ve Vaší kompetenci).
  1/ v SO ráno nás překvapil hluk jdoucí z MŠ. Nejdříve jsme si mysleli, že jsou to nějací zloději.
  Nikdo nás neupozornil, že jste objednala a zahájila realizaci klimatizace ve školce.
  2/ Chodíme na všechna jednání zastupitelstva obce Podolí a usnesení zastupitelstva o realizaci klimatizace v MŠ by nám jistě neuniklo - asi proto, že to dosud nikdo neotevřel a neprojednal.
  3/ S veřejnými prostředky je třeba nakládat způsobem dobrého hospodáře. Na veřejné zakázky je nutné provést výběrové řízení a náklady odsouhlasit v zastupitelstvu obce. Pokud vím, nic takového nebylo. Klimatizace není jistě laciná záležitost nevím jakou cenu a jaké parametry jste v objednávce dojednala, ale jistě to bude několik set tisíc Kč. Ani v rozpočtu obce jsem klimatizaci nenašla. Zastupitelé si nevzpomínají, že by něco takového odsouhlasili.
  4/ Realizátor díla mi řekl, že klimatizace je v MŠ nutná, protože tam bývá teplota i 40oC.
  V r.2013, když se o nové MŠ začalo mluvit, jsem / tehdy ještě jako člen stavební komise / upozorňovala na každém zastupitelstvu, že tento typ mobilní MŠ není vhodný dlouhodobě pro děti / v té době jsme stavěli Univerzitní kampus v Bohunicích a více než rok jsem měla v buňkovišti / od stejné firmy, jednalo se o stejný typ buněk / svou kancelář. Upozorňovala jsem, že v MŠ bude v létě horko a v zimě zima, budova je energeticky náročná. Nikdo mi nenaslouchal.
  5/ Dne 23.5.2019, při místním šetření v MŠ byla, za účasti zástupkyň Stavebního úřadu Šlapanice vedení obce a dalších účastníků řízení- sousedů , pod bodem 2 vznesena připomínka:
  " Pokud i přes naše připomínky a námitky bude v MŠ klimatizace povolena, trváme na tom, aby klimatizační jednotky byly umístěny na východní fasádě MŠ".
  6/ Jistě je Vám známo, že od klimatizačních jednotek při provozu vzniká nemalý hluk, je nutné přičíst ještě hluk z blízké dálnice a nemalý hluk z provozu MŠ - způsobený hrajícími si 56 dětmi. Proto náš požadavek - viz bod 5.
  7/ Jak pan starosta, tak zhotovitel díla mi v sobotu sdělili, že klimatizační jednotky mají být umístěny na střeše MŠ. Tzn. že hluk z klimatizačních jednotek se bude šířit ve výši ložnic / v patrech všech okolních RD. S tím občané žijící v okolí MŠ ani já nemůžeme souhlasit.
  Proto navrhuju kompromis, který by omezil nespokojenost okolních občanů a také neustálým požadavkům na měření hlučnosti.
  Navrhuju umístění klimatizačních jednotek ne na střeše, ale na východní fasádě MŠ a současně kvalitní provedení zvukové izolace klimatizačních jednotek, ještě před jejich uvedením do provozu, včetně provedení měření hlučnosti Hygienickou stanicí města Brna, tak aby hlučnost unikající do okolí byla co nejnižší.

  Abych pravdu řekla, docela mě překvapilo, že chcete realizovat klimatizaci v prostředí, ve kterém žijí velkou část dne předškolní děti, že toto dílo realizujete " na zimu" a zvlášť v této kovidové době. Vždycky jsem si myslela, že klimatizované prostředí vytváří u mnoha lidí alergie a dýchací problémy / je to uvedeno i ve Wikipedii/.
  Jistě ale máte tuto problematiku projednanou a odsouhlasenou s rodiči dětí, které do MŠ chodí a s Městskou hygienou.

  Přeju hezký den


 • 5. 10. 2021 15:13
  Jana Pytelová
  Re: MŠ Rybník - montáž klimatizece

  Dobrý den paní Auerová.

  K Vašemu konstatování o mateřské škole sděluji:
  Realizace a provoz klimatizace jsou projednány se Stavebním úřadem Šlapanice i Krajskou hygienickou stanicí Jmk.
  Zkouška měření hladiny hluku je objednána a bude provedena po dokončení realizace.
  Klimatizace bude spouštěna v horkých dnech během denních hodin podle provozního řádu projednaného s Krajskou hygienickou stanicí Jmk. Při spuštěné klimatizaci budou děti mimo klimatizovanou místnost (pobyt venku, ve vedlejší třídě apod.)
  Klimatizace ve školních budovách není ničím zakázaným ani neobvyklým. Mikroklimatické podmínky a větrání čerstvým vzduchem mohou být zajištěny vzduchotechnickým zařízením. V našem případě se jedná o dny s vysokými venkovními teplotami.
  K vytápění klimatizace využívána nebude, na to máme jiný vhodnější zdroj včetně podlahového topení, které zajišťuje dětem správné mikroklimatické podmínky. Se zimou v budově mateřské školy problém není.
  S pozdravem Jana Pytelová, ředitelka základní a mateřské školy


 • 24. 9. 2021 18:36
  Zdeňka Auerová
  Nový Územní plán obce Podolí

  Dobrý den pane starosto,
  všichni víme, jak je důležité mít včas a kvalitně zpracovaný nový Územní plán obce Podolí.
  Informoval jste, že chystáte projednání podkladů zpracovatelky nového ÚP se zastupiteli obce.
  Zajímá mne, jestli a kdy schůzka se zastupiteli proběhla a kdy budou s návrhem ÚP seznámeni i občané, aby mohli při projednávání předložit své případné připomínky.
  Je jistě nutné, aby ÚP byl projednám kvalitně a včas, týká se všech obyvatel obce.
  Přeju hezký den.


 • 5. 10. 2021 12:31
  Vítězslav Eliáš
  Re: Nový Územní plán obce Podolí

  Dobrý den paní Auerová.
  Pořízení územního plánu obce má zákonem přesně stanovený proces. Předpokládaný harmonogram pořízení ÚP Podolí byl zveřejněn na stránkách obce i ve zpravodaji. Aktuálně se nacházíme v bodě před vyhlášením projednání návrhu územního plánu dle ust. § 50 stavebního zákona. V rámci tohoto projednání bude návrh ÚP zveřejněn na webu obce a každý k němu bude moci uplatnit písemné připomínky.
  Až bude dokončena fáze projednání dle ust. § 50 stavebního zákona a návrh bude odsouhlasen dotčenými orgány a krajským úřadem bude takto upravený návrh připraven k veřejnému projednání dle ust. § 52 stavebního zákona, které dle harmonogramu předpokládáme na jaře roku 2022. Upravený návrh bude v rámci tohoto veřejného projednání zveřejněn a občané budou moci uplatnit písemně svoje námitky a připomínky.

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 16. 9. 2021 11:37
  Ivo Sedláček
  Zpravodaj

  Dobrý den.

  Jaké jsou termíny uzávěrky a distribuce příštího Zpravodaje?

  Děkuji
  Ivo Sedláček


 • 16. 9. 2021 12:03
  Roman Vlasák
  Re: Zpravodaj

  Dobrý den,
  informace k uzávěrkám Zpravodaje a další jsou na stránkách obce v sekci Občan a obec / Zpravodaj.
  https://www.podoliubrna.cz/zpravodaj

  S pozdravem
  Roman Vlasák


 • 20. 9. 2021 12:23
  Ivo Sedláček
  Re: Zpravodaj

  Ahoj Romane.
  Díky za poloviční odpověď....
  Zeptám se tedy znovu na druhou polovinu dotazu: Jaký je termín distribuce Zpravodaje?
  Pěkný den
  Ivo Sedláček


 • 21. 9. 2021 10:44
  Vítězslav Eliáš
  Re: Zpravodaj

  Dobrý den.
  Termíny distribuce nejsou pevně stanoveny. Je vždy odvislý od toho, kdy se podaří zkompletovat obsah zpravodaje, připravit do tisku a vytisknout. Většinou bývá dva až tři týdny po uzávěrce.

  Hezký den. Vítězslav Eliáš


 • 15. 9. 2021 8:51
  Marek Flekač
  Hřiště na hokej a jiné sporty

  Ahoj Romane, chci se zeptat jestli je nějaký posun s místem, kde si budou podolské děti moci "zdarma" a hlavně bezpečně v zimě zahrát hokej, začutat fotbal nebo florbal aniž by je někdo vyhazoval?
  Děkuji


 • 16. 9. 2021 12:08
  Roman Vlasák
  Re: Hřiště na hokej a jiné sporty

  Ahoj Marku,
  v říjnu se má nalajnovat hřiště ve starém sběrném dvoře. Bude zajištěno zavírání hřiště na noc. MŠ využívá hřiště v dopoledních hodinách, takže se nám nebudou krýt s dětmi, které se vrátí ze školy a budou hledat místo pro hru.
  Měj se.
  Roman Vlasák


 • 16. 9. 2021 13:56
  Marek Flekač
  Re: Hřiště na hokej a jiné sporty

  Romane, děkuji za odpověd
  Marek


 • 10. 9. 2021 19:55
  Zdeňka Kárná
  Hledám instalatéra a topenáře

  Dobrý den,
  můžete mi někdo prosím doporučit topenáře a instalatéra na opravu v domě?
  Děkuji
  Zdeńka Kárná


 • 30. 8. 2021 19:09
  Kašíková
  Další otázky oprava silnice Nova

  Dobrý den, předpokládám, že v rozpočtu, který jste se stavební firmou schvalovali je i dopravní značení během stavby. Od minulého týdne se dodělává chodník u domu pana Kose. Uprostřed silnice tatrovka a bagr....Dopravní značení zákazu vjezdu? OPĚT NIKDE. V sobotu byly na silnici položeny plné palety, dopravní značka zúžení vozovky NIKDE. Bude provedena náprava?
  Další otázka: Ulice Nova je zavřena bránami. Přemýšlel někdo nad tím, že tam žijí staří lidé, kteří (nechci nic přivolávat) by potřebovali "rychlou" nebo i mladí? Jak máte prosím tuto situaci třeba ošetřenou?
  Třetí a zatím poslední otázka....Ulice Nova se trochu rozkopala, zavřela a NIC - vím pršelo ale byly i světlé chvilky, kdy svítilo slunce a bylo polojasno....Kdy nastoupí pracovníci aby to teda bylo vše v říjnu hotové jak bylo avízováno? Šibeniční termín teda....
  Děkuji za brzké odpovědi


 • 2. 9. 2021 8:31
  Vítězslav Eliáš
  Re: Další otázky oprava silnice Nova

  Vážená paní Kašíková,
  Dopravní značení je povinností i odpovědností dodavatele stavby. Jeho stanovení podléhá zákonům a normám a schválení dopravnímu inspektorátu Policie ČR a silničnímu správnímu úřadu Šlapanice. Tak tomu bylo i v případě stavby Komunikace Za OÚ, Nová.
  Termín dokončení stavby je určen uzavřenou smlouvou o dílo. Jeho nedodržení je vázáno sankcemi. Harmonogram jednotlivých prací si už řídí stavbyvedoucí dodavatele stavby.
  Bohužel, každá stavba nese určitá omezení pro obyvatele dotčených ulic. Stejně jako tomu bylo při obnově ulice Výhon, nezbývalo nám, než tato omezení během stavby strpět.

  Děkujeme za Vaše postřehy a přejeme hezký den. Vítězslav Eliáš


 • 29. 8. 2021 13:31
  Anna Laborová
  Sokolíček 2021/2022

  Dobrý den,

  chci se zeptat, zda-li se pro následující školní rok 2021/2022 otevře kroužek Sokolíček. Nikde se mi nedaří nalézt jakékoliv informace. Děkuji.


 • 2. 9. 2021 7:18
  Kamila Pazuchová
  Re: Sokolíček 2021/2022

  Dobrý den,
  nestihla jsem vytisknout plakátky,ale během dneška už by to mělo být vyvěšeno ve školce,v obchodě a na zastávkách.
  Kroužek Sokolicek začne ve středu 15.9. v 15.30 a bude končit v 16.20. Přihlašovat se můžete na mail: kkamcatka@centrum.cz
  Kdo by chtěl vyzvedávat děti z MŠ,je třeba napsat moje jméno do zmocnění a nahlásit to paní učitelce ve třídě.
  Těším se na děti a společné tancování:-)
  Kamila Pazuchová


 • 27. 8. 2021 6:46
  Kašíková Věra
  Zákazy, příkazy, silnice

  Dobrý den, požádám o informaci zda je v pořádku, když není značení uzavření cesty, tím pádem i objížďky - když se dělala nájezdová rampa na ulici Za Farou, a pokud se dělají výkopy na silnici u obecního úřadu kde stojí velké auto a bagrem, že se nedá projet, tak značení být také nemusí? Všichni co potom jedou druhou stranou (spodem) na ulici za Farou se dopouštějí dopravního přestupku neboť musí do zákazu vjezdu....:-/...Je toto v pořádku? Nenastala někde chyba?


 • 22. 8. 2021 20:05
  Lukáš Pazdera
  Zarostlá cesta do Mariánského údolí

  Dobrý den,
  cesta "lesem" do Mariánského údolí příliš zarůstá křovinami a hlavně v okolí Zukalova mlýna je již velice úzká a řekl bych i nebezpečná, vzhledem množství pěších a cyklistů. Chápu, že většina této cesty (nebo možná i celá) patří pod brněnský katastr. Bylo by možné zajistit údržbu zeleně a cesty, ať už přímo nebo navázáním komunikace s městskou částí Líšeň?
  Předem děkuji
  Lukáš Pazdera


 • 3. 9. 2021 13:17
  Vítězslav Eliáš
  Re: Zarostlá cesta do Mariánského údolí

  Dobrý den,
  cesta do Mariánské údolí je majetkově velký problém. Do konce července byla majetkem lesů ČR, kde ochota na její údržbu nebyla valná. Od srpna lesy ČR obecně přecházejí do vlastnictví resortu obrany ČR, kde bohužel zatím nikdo nic neví. Takže u vlastníků se zřejmě ničeho nedomůžeme.
  Pokusíme se její údržby nějak zajistit v součinnosti s Líšní.

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 7. 8. 2021 18:44
  Michal Marcián
  Vadně provedená nová komunikace

  Zdravím, rád bych se zeptal, jak se bude řešit vadně provedené napojení nové komunikace “Nad Obecním úřadem” a “Za Farou” kde napojení na dlouhý lichoběžníkový práh absolutně nesplňuje normy pro tyto prvky. Délka nájezdové rampy musí být minimálně 1 metr (je pouhých 0,8m) a výška se má pohybovat v rozmezí 7 až 12cm! Na této zkrácené je od 20 do 25cm!!! Je jen otázka času, kdy tam někdo nechá olejovou vanu. O úpravě terénu zelených pásů, které jsou zřejmě již hotové (vzhledem k osetí travním semenem) se raději ani nebudu zmiňovat.
  Předpokládám tedy, že tuto stavbu nepřevezmete a budete požadovat opravu.
  S pozdravem,
  Michal Marcián


 • 16. 8. 2021 15:38
  Vítězslav Eliáš
  Re: Vadně provedená nová komunikace

  Vážený pane Marciáne.
  Přejezdový práh na vjezdu do ulice Za Farou je stávající část komunikace Za Farou a není tedy předmětem stavby komunikace Nad Obecním úřadem. Předepsané parametry nesplňoval zřejmě již při jeho realizaci před léty. Nicméně, děkujeme za upozornění, i když alespoň částečně pozitivní formu bych uvítal raději.
  Po dohodě se zhotovitelem bude sklon prahu upraven do příznivější podoby. Co se týče ostatního terénu, berte na vědomí, že konečná úprava terénu je součástí další etapy stavby, ve které budou realizovány parkovací pásy, nové chodníky a vjezdy. Předpoklad realizace je rok 2022.

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 16. 8. 2021 22:33
  Michal Marcián
  Re: Vadně provedená nová komunikace

  Víťo, děkuji za odpověď. Už jsem ani nedoufal. Vezmu to od konce. Chápu, že se budou v další etapě dělat parkovací stání, ale to bude až příští rok, do té doby to bude vypadat takto? Navíc původně travnatá plocha před naším domem, kterou rozkopala předchozí parta už na jaře při pokládce el. vedení do země, dodnes není osetá a komplet zarostla plevelem. Přitom jsem na to na jaře upozorňoval, že by to mohli posypat travním semenem, když mělo celý týden pršet. Bylo mi řečeno, že to je v plánu, jen ne zrovna teď. Doposud se nestalo. Navíc na tuto plochu se nevztahují úpravy naplánované na příští rok.
  K příčnému prahu. Ano, netýká se přímo stavby, nicméně s původní silnicí byl prakticky v rovině. O žádný zpomalovací práh se tak vlastně nejednalo. Nová vozovka je výrazně níže a tak ze zámkovky, která se netýká stavby, vytvořila velmi nebezpečný a totálně mimo konstrukční normu dlouhý lichoběžníkový, paradoxně jednostranný práh. Důkazem “utopení” nové vozovky budiž i kanalizační vpusť, jenž se nově ocitla na nejvyšším místě a je tak absolutně zbytečná.
  Závěrem, tónu se nemůžeš divit, neboť mě štve a mrzí zároveň, že se nejen v Podolí, ale prakticky v celé republice staví cesty jak někde na Ukrajině, namísto toho, aby to vypadalo jak na jih či západ od nás.
  Pěkný večer.


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÝ PROVOZ SPORTKLUBU V LEDNU 22
11
UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÝ PROVOZ SPORTKLUBU V LEDNU 22
12
UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÝ PROVOZ SPORTKLUBU V LEDNU 22
13
UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÝ PROVOZ SPORTKLUBU V LEDNU 22
14
UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÝ PROVOZ SPORTKLUBU V LEDNU 22
15
UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÝ PROVOZ SPORTKLUBU V LEDNU 22
16
UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÝ PROVOZ SPORTKLUBU V LEDNU 22
17
UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÝ PROVOZ SPORTKLUBU V LEDNU 22
18
UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÝ PROVOZ SPORTKLUBU V LEDNU 22
19
UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÝ PROVOZ SPORTKLUBU V LEDNU 22
20
UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÝ PROVOZ SPORTKLUBU V LEDNU 22
21
UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÝ PROVOZ SPORTKLUBU V LEDNU 22
22
UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÝ PROVOZ SPORTKLUBU V LEDNU 22
23
UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÝ PROVOZ SPORTKLUBU V LEDNU 22
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

16. 1. Ctirad

Zítra: Drahoslav

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1650

Návštěvnost stránek

834833