Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 1. 3. 2022 14:55
  Bartůňková Alena
  cyklostezka Za Zámkem

  Vážený pane starosto,
  k občanům Za Zámkem se donesla informace o připravované akci, která se má týkat střídavého parkování na této ulici z důvodu zklidnění provozu na připravované cyklostezce.
  Chystané akci a podivným argumentům příliš nerozumíme, proto vás žádáme o svolání společné schůze se všemi obyvateli ulice Za Zámkem, kde by nám všem společně bylo vysvětleno, jaké akce se na nás potichu chystají ohledně parkování, kudy přesně povede cyklostezka (o které s námi také nikdo oficiálně nemluvil), a co bude s popelnicemi (někteří na ně nemají v obýváku místo). Podolí samo o sobě má hodně problémů a nedodělků. Naše ulice si dost problémů vyřešila i bez pomoci obce (včetně předláždění části chodníků). Proč chcete utrácet obecní peníze na ulici, která je relativně bezproblémová? Asi by si obecní investice zasloužili obyvatelé jiných částí obce víc. S pozdravem a za obyvatele Za Zámkem
  Alena Bartůňková, Hana Richterová


 • 4. 3. 2022 9:20
  Vítězslav Eliáš
  Re: cyklostezka Za Zámkem

  Vážená paní Bartůňková, paní Richterová.
  Nevím o tom, že by byla připravovaná cyklostezka v ulici Za Zámkem. Cyklostezka v trati Hrušky je na základě požadavků občanů ulice Za Zámkem vyvedena na polní cestu nad parčíkem Loučka tak, aby nedošlo k porušení stávajícího protivodního valu. Váš manžel, paní Richterová, u těchto jednání s projektantem osobně byl. Výkres s detailem ukončení cyklostezky je zveřejněn na webu obce u projektu cyklostezek.
  Záměr na přípravu projektové dokumentace pro opravu chodníků, povrchu komunikace a vymezení parkovacích stání v ulici Za Zámkem je ve fázi pouhého nápadu. Impulsem k této myšlence byl nedobrý stav chodníků v některých úsecích a také parkování vozidel v rozporu se zákonem. Dle něj může vozidlo parkovat na komunikaci pouze tehdy, zůstane-li volný pás 2 x 3 m v případě obousměrné silnice nebo 1 x 3 m v případě jednosměrky. Tento problém je na všech ulicích v Podolí, kde dosud nejsou zbudována parkovací stání, včetně Dědiny. Zpracováním projektových dokumentací jsme chtěli připravit příštímu zastupitelstvu podklady pro postupné narovnání těchto nezákonných stavů ve všech ulicích a zvýšit tak bezpečnost a komfort na obecních komunikacích. K tomu výrazně napomáhá státní dotační politika, kdy na rekonstrukce místních komunikací stát přispívá až do výše 70% nákladů. V ulici Za Zámkem v tuto dobu proběhne geodetické zaměření a průzkum podloží vozovky, které jsou nezbytným podkladem pro zpracování projektu. Rozhodne-li zastupitelstvo v návaznosti na tyto podklady a cenovou kalkulaci o pořízení projektové dokumentace, svoláme s obyvateli této ulice informační schůzku.
  Co se týče popelnic a zavádění nového svozového systému tříděných odpadů připravujeme veřejnou besedu s občany na první polovinu května.

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 7. 3. 2022 14:56
  Bartůňková, Richterová
  Re: cyklostezka Za Zámkem

  Děkujeme Vám za sdělení a těšíme se na připravované setkání, kde bychom rádi jako obyvatelé ulice Za Zámkem také prezentovali některé vlastní návrhy na řešení situace dříve, než bude obec investovat do projektové dokumentace.
  S pozdravem Bartůňková, Richterová


 • 11. 2. 2022 20:09
  Anita Lespuchová
  Dotaz

  Chci se zeptat bude letos v Podoli detsky maskarni ples dekuji


 • 14. 2. 2022 14:06
  Jana Pytelová
  Re: Dotaz

  Dobrý den paní Lespuchová.

  V letošním roce karneval nebude, setkávání takového množství dětí v sále není za současné situace ideální. Ale můžete si užít alespoň Ostatky a přidat se v sobotu 19. 2. k průvodu masek, který projde Podolím na čerstvém vzduchu pod širým nebem. Podrobnosti najdete na plakátech.

  S pozdravem
  Jana Pytelová, ředitelka školy


 • 9. 2. 2022 11:27
  Vítězslav Eliáš
  Systém svozu tříděných odpadů dům od domu

  Vážení občané.
  Děkujeme za Vaše podněty.
  Zavedení nového obecního systému odpadového hospodářství včetně systému svozu tříděných odpadů dům od domu je teprve ve fázi příprav. K řešení přistupujeme komplexně, připravujeme výběrové řízení jak na svozovou společnost odpadů, tak na provozovatele sběrného dvora. Tedy i intervaly svozů tříděných odpadů jsou teprve součástí těchto příprav, stejně jako proces distribuce nových žlutých popelnic na plasty a modrých na papír. Vcházíme ze zkušeností obcí, kde již tento systém funguje, nevymýšlíme nic úplně nového a převezmeme maximum těchto jejich zkušeností. Nový systém odpadového hospodářství plánujeme spustit v polovině tohoto roku. O vývoji příprav a dílčích kroků Vás budeme průběžně informovat na webu obce, v aktualitách, ve zpravodaji, informačními letáky.

  Hezký den. Vítězslav Eliáš, starosta


 • 8. 2. 2022 8:58
  Kateřina Güntherová
  změna svozu komunálního odpadu

  Reaguji též na změnu svozu komunálního odpadu uvedenou v novém čísle zpravodaje. Tuto informaci jsem si musela víckrát přečíst, protože jsem zprvu nechápala o co vlastně vedení obce jde. Chce občany touto cestou donutit ke třídění odpadu, ale v podstatě potrestá ty občany, kteří třídí odpad již několik let. Nedokážu si představit ten zápach v letních měsících co se bude linout z popelnic. Vždy jsme měli popelnice ve dvoře, aby nehyzdily okolí domu, ale po tomto rozhodnutí obce je budeme nechávat na ulici, abychom nemuseli být obtěžováni celý den zápachem. Ano třídíme, ale poradí mi někdo, kam mám dát třeba kosti, odřezky masa, psí bobky? Vždy vše pečlivě zabalíme do sáčků, i přes to, v letních měsících při svozu odpadu 1xza 14 dní se v popelnici vyklubou larvy, které zde nakladou mouchy, pak musíme popelnici vymývat a desinfikovat. Nedokážu si představit, co se v popelnici stane po 28 dnech. Prosím tedy touto cestou vedení obce o ponechání svozu komunálního odpadu v letních měsících v intervalu jaký byl dosud.


 • 5. 2. 2022 20:59
  Zdeňka Párová
  Změna ve svozu komun. odpadu

  Ráda bych se cestou dotazu a navazující diskuse chtěla pokusit zvrátit plán obce týkající se úpravy frekvence svozu směsného komunálního odpadu z 1x za 14 dni na 1x za 28 dní viz článek v aktuálním čísle zpravodaje. Tato úprava bude platit i v letních měsících? Pokud ano, řekla bych, že se bude jednat o snad až hazard s hygienickými důsledky. Už nyní máme docela problém udržet popelnici v nějakém rozumném a nezapáchajícím stavu (v koutu zahrady, ve stínu, odpadu minimum a v zatahovacích pytlích), zápachem i prostorem nechceme omezovat prostor na ulici před domem. Zejména živočišný odpad, kosti, odřezky masa, ryb a podobně nelze hodit do bioodpadu a končí v černé popelnici. I při svozu jednou za 14 dní je stav obsahu popelnice při letních vedrech značně pardon "nechutný". Stav po měsíci si nedovedeme představit a zřejmě nás to donutí popelnici opravdu nechávat na slunci na ulici. Přes dům už stěhovat nádobu v tomto stavu nebudeme. Nebylo by možné ponechat svoz v létě tak, jak byl a měsíční svoz realizovat pouze v zimě?


 • 6. 2. 2022 14:39
  O. Machačová
  Re: Změna ve svozu komun. odpadu

  Dobrý den, paní Párová,
  vystihla jste to úplně přesně. Když jsem četla o tomto záměru ve Zpravodaji, myslela jsem, že jsem to snad špatně pochopila, pak jsem si říkala, že to musí být nějaká chyba v tisku a pořád doufám, že to vedení obce nemůže myslet vážně. Popelnice nám svým objemem bohatě stačí na 14 dní. Vytřídíme co jde. V jakém stavu se však v létě nebo celkově v období teplých měsíců nachází těsně před svozem, není snad ani potřeba rozepisovat...Netuším, kam třeba budeme na měsíc ukládat psí bobky a jsou rodiny, kde budou třeba pro změnu řešit dětské pleny. Všichni dobře víme, že i když odpad zauzlujeme v pytli, je to prostě cítit. V létě není vyjímečné a teď budu nechutná, že mouchy nakladou vajíčka do popelnice i na jeho okraj a vystříkat a vylít Savem to můžu až po vývozu. Jestli takto budu muset čekat měsíc, tak nám popelnice "odejde". Kolem popelnic umístěných na chodníku bude nechutné vůbec projít a jejich majitelé za to nebudou moci...Opravdu nám všem chce vedení obce tímto krokem žití zde tolik "zpříjemnit"?
  S přáním klidných dnů....
  O.M.


 • 7. 2. 2022 20:10
  Dáša Zamarská
  Re: Změna ve svozu komun. odpadu

  Přesně to stejné mě napadlo, když jsem to včera četla. Jsme dva, odpad poctivě třídíme a popelnici máme vždy za 14 dnů plnou. Vůbec si nedokážu představit, kam budeme dalších 14 dní dávat odpad a hlavně mě děsí ten smrad, který se v létě bude z té popelnice linout. Tohle rozhodnutí je nad moje chápání.


 • 7. 2. 2022 23:15
  Helena Vrzalová
  Re: Změna ve svozu komun. odpadu

  Dobrý den,
  jak se zachází s odpady si všímám i při svých cestách v zahraničí. V článku je zmíněno Rakousko - nejen tam, ale i v Německu, Itálii, je obvyklé, obaly (pokud to lze), před uložením do nádoby určené k shromažďování, vymýt. Brání tím nejen zápachu, ale i znečištění nádob. Je tam, ale také obvyklé nemít u domu zástup popelnic, protože jsou k mání barevně odlišné pytle pro jednotlivé odpady a je na obyvatelích nemovitosti, jak si tedy odpad uloží před termínem svozu. Rozhodně jsou pro komunální odpad a biologický odpad termíny svozu četnější než 1x měsíčně. A pokud chceme odpad třídit tedy na 100%, neměli bychom zapomínat na sklo, těchto obalů je přece také mnoho. Ale abych nezmiňovala jen zahraničí - pocházím z obdobně velké obce v Pardubickém kraji, kde je systém třídění velmi obdobný. Barevně rozlišené pytle, které jsou v termínech přesně určených, sváženy svozovou společností. Ano, přiznám se, že na této změně mi vadí, že nebudu mít u domu dvě popelnice, ale čtyři, které jednou za měsíc budou vyvezeny. Co se týká biologicky rozložitelného odpadu, je v článku zmiňované kompostování - kompostuji zodpovědně, ale vše do kompostu dát také nemohu. Pokud má probíhat správný rozklad uloženého materiálu, musí být dodržovány určité zásady. Správný kompost není místo, kam se uloží vše. Pak tedy nezbývá než vložit do směsného odpadu kosti, psí exkrementy (v pytlíku zabalené) a plno dalšího, co nelze nyní uložit ani do biologického odpadu, ale také nedám na kompost. Obracím se tedy na představitele obce, aby alespoň u komunálního směsného odpadu zvážili ponechání 14-denních intervalů svozu v období od jara do podzimu.
  Děkuji.


 • 18. 1. 2022 17:38
  Zdeňka Auerová
  Nový Územní plán obce Podolí

  Upozorňuju občany Podolí, že v minulých dnech byl zveřejněn pod heslem "Územní plán" na stránkách obce :
  2. návrh ÚP Podolí - projednání dle § 50 Stavebního zákona - výkresy jsou z 12/2021.
  Dotaz : Kdy dojde k veřejnému projednání návrhu ÚP s občany obce a jakou bude mít projednání s občany formu?


 • 2. 1. 2022 8:29
  Michaela Szajerová
  inzerce volných pracovních míst

  Dobrý den,

  jsme firma z Brna Slatiny a rozjíždíme montáž kol a elektrokol. Prosím Vás o radu, jak ve vaší obci inzerovat volné pracovní místa u nás. Děkuji


 • 11. 1. 2022 14:20
  Roman Vlasák
  Re: inzerce volných pracovních míst

  Dobrý den, paní Szajerová,

  informace jsme Vám zaslal na mail.
  S pozdravem
  Roman Vlasák


 • 11. 12. 2021 14:19
  Helena Vrzalová
  Myslivci a hony

  Dobrý den,
  Chci se zeptat jak funguje komunikace mezi myslivci a obcí v období honů? Dnes probíhá hon a občané Podolí, kteří venčí své psí kamarády, nejsou nijak informováni. Ve Velaticích jsou informováni pomocí rozhlasu a aktualit. Bylo by možné aby to mohlo fungovat i tady? Nikdo nechceme, aby nám či naším mazlíčkům ublížili.
  Děkuji za odpověď
  Helena Vrzalová ml.


 • 14. 12. 2021 11:52
  Roman Vlasák
  Re: Myslivci a hony

  Dobrý den, paní Vrzalová,

  hlášení termínů honů v obci Podolí nikdy neprobíhalo. Informování občanů může být ku prospěchu věci. Kontaktuji tedy myslivce a domluvíme se na postupu.
  Děkuji za podnět.
  Roman Vlasák
  místostarosta


 • 29. 11. 2021 12:26
  Miloš Vránek
  Koně a polní cesty

  Koně jistě do krajiny patří. Sedlák, který ještě v nedávné minulosti obdělával nejel nikdy do polí, když byly cesty rozmáčené. Dále nechával cesty udržovat cestářem tzv. hotařem, kterého si platil.
  Tehdy byly cesty vždy ve slušném stavu. Dnes je tomu jinak. Skupinky jezdců na koních vjíždějí prakticky za každého počasí, takže pak se není čemu divit, když je cesta rozdupaná a nedá se po ní jít a pro cyklisty, kteří cestu často využívají je prakticky nesjízdná. O údržbě cest jezdeckými kluby se nedá hovořit.

  Pan Pytela, který předchozí příspěvek napsal chodí cestou do Vinohrad každý den, takže nejlépe ví o čem to je.


 • 29. 11. 2021 14:29
  Libuše Vitulová
  Re: Koně a polní cesty

  Pěkný komentář, také víme o tom, jaké jsou cesty. Velmi nás to mrzí, že jsme museli začít chodit jiným směrem. Měli jsme cestu Vinohradem rádi. Bohužel, některým lidem to nic neříká.


 • 29. 11. 2021 11:57
  Dáša Zamarská
  Dotazy

  Dobrý den, to je úžasné! Obec zřídí rubriku ZEPTEJTE SE a cituji: "Zeptejte se na cokoli, co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva." A když se občané na něco zeptají, tak odezva je nulová.
  Tak dotazy zopakuji. Bylo by možné zjistit, proč tak často vypadává proud a jak chce obec vyřešit parkování aut na hlavním průjezdu obcí?
  Děkuji za odpověď


 • 30. 11. 2021 9:38
  Vítězslav Eliáš
  Re: Výpadky elektřiny a jiné.

  Vážení občané,
  K výpadkům elektřiny Vám mohu sdělit jen to, co se dozví každý volající na poruchovou linku distributora EON 800225577 v době výpadku: „Evidujeme poruchu na vedení vysokého napětí v okresech Brno-město a Brno-venkov, na jejím odstranění se pracuje, kdy bude dodávka elektřiny obnovena zatím nedokážeme odhadnout…“ Mezi obcí Podolí ani žádnou jinou a distributorem elektřiny neexistuje žádná horká linka ani se já z pozice starosty nedovolám nikam jinam než na poruchovou linku. Bohužel. Důležité asi není ,co je příčinou´, ale to že dodávka elektřiny je co nejrychleji obnovena.
  Ano, Malá Ulička je zařazena do plánu údržby stejně jako všechny ostatní ulice v obci.

  Hezký den. Vítězslav Eliáš


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1
FOTBAL
2 3 4

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

18. 5. Nataša

Zítra: Ivo

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1682

Návštěvnost stránek

863137