Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 20. 7. 2021 19:45
  Radim Holas
  Vypnutí elektřiny

  Dobrý večer chtěl bych se zeptat zda do oblasti kde bude zítra 21.7. Vypnut proud spadá i ulice za farou


 • 15. 7. 2021 14:58
  Vítězslav Eliáš
  Referendum, "plán B"?

  Vážení diskutující,

  Pokud jde o vyhlášení referenda, je vyhlášeno na úřední desce obce. Ptáte se, proč není propagováno zde v novinkách apod. Odpověď je jednoduchá. Jednak vyhlášení referenda bylo napadeno přípravným výborem u Krajského soudu, jak na Zasedání zastupitelstva při schvalování jeho členové dopředu avizovali přesto, že na pracovní poradě 9.6. panovala obecná shoda zastupitelů včetně dvou členů přípravného výboru z řad zastupitelů, kteří to pak zapřeli. V těchto dnech probíhá řízení soudu k tomuto podání. A pak, prostě, pochopte prosím, že jsme malá obec a já nemám k dispozici početný tým sekretářek. Informace o vyhlášení referenda je zveřejněná dle zákona na úřední desce i na webové stránce k výstavbě v lokalitě Nad Paloukem OBČAN A OBEC > CO SE DĚJE V OBCI > LOKALITA NAD PALOUKEM > NAD PALOUKEM - AKTUÁLNÍ VÝVOJ. Do aktualit půjde do konce tohoto týdne, stejně jako bude podrobně popsáno ve Zpravodaji, který jsme uplynulý a tento týden chystali k vydání tak, aby se v průběhu příštího týdne dostal k občanům.

  Panu Slivkovi bych rád na jeho dlouhé psaní plné obvyklých invektiv, nepřesností a výpadů a neúcty vůči mé osobě i zastupitelům, které nazývá „obcí“, odpověděl jednoduchou odpovědí. Máte to, pane Slivko popletené. Definice „obce“ je dána čl. 99 a 100 Ústavy České republiky. A „plán B“? Existuje! Je jím výstavba podle smlouvy mezi obcí a developerem, kterou jsme s velkým úsilím připravili a která je výhodnější pro obec, než pro developera. Plán A pak vychází ze stávajícího územního plánu. Protože pokud developer dodrží podmínky platného územního plánu a studie, může stavět a obec proti tomu nic nezmůže, bude jen pasivním účastníkem řízení. O tom již tady i jinde diskutujeme více jak rok. Obec ovšem přijde o veškeré vyjednané výhody, jako jsou:
  • samostatné dopravní napojení lokality kolem hřbitova ze strany blíže k dálnici
  • napojení k ulici Uličky nebude realizováno
  • z ulice Palouk ke komunikaci Pod hřbitovem bude napojen chodník
  • splašková kanalizace napojena do páteřního sběrače před sportovním areálem před obcí
  • dešťová kanalizace napojena do potoka před sportovním areálem před obcí
  • výstavba rozložená v sedmi letech do pěti etap
  • 95 domů a v každém jen jedna bytová jednotka
  • získá za dohodnutou kupní cenu 1,- Kč
  o plochu pro dětské hřiště o výměře cca 500 m2 včetně dohodnuté výsadby, dětského hřiště a mobiliáře
  o plochu pro veřejnou zeleň o výměře cca 500 m2 včetně dohodnuté provedené výsadby
  o plochu pro park o výměře cca 4000 m2 včetně dohodnuté výsadby a mobiliáře
  o zasíťovaný pozemek 4000 m2 pro občanskou vybavenost např. mateřskou školku
  o pozemek pro rozšíření hřbitova výměnou za část pozemku bývalé rozorané cesty před hřbitovem
  • jednorázový příspěvek 800 000 Kč na veřejně prospěšné účely
  • jednorázový příspěvek 50.000 Kč za každého nového občana nepřihlášeného k trvalému pobytu v obci do ukončení výstavby až do výše 8 550 000 Kč
  • kompenzace s ohledem na zvýšení počtu rodinných domů v částce 4 500 000 Kč
  • závazek uzavřít plánovací smlouvu
  • zajištění závazků investora částkami až do výše 10 000 000 Kč
  • zajištění smluvních pokut v souvislosti s porušením závazků dle této Smlouvy sjednanou bankovní zárukou ve výši 2 500 000 Kč

  Chování organizátorů referenda pokládám z tohoto pohledu za naprosto nezodpovědné a mnohokrát jsme to již já nebo Mgr. Huneš či Mgr. Joukl doložili.
  V případě, že se v referendu občané vysloví pro „ANO“, všechny tyto výhody a benefity pro obec prostě nebudou a bude realizován „plán A“, tedy stavba dle stávajícího územního plánu. Obec ztratí kontrolu nad dalším vývojem v Lokalitě nad Paloukem. Developer zde podle stávající studie může postavit to, co odpovídá studií, včetně tři bytových jednotek v každém domě, což mu umožňuje zákon. To není výhružka, je to neovlivnitelný fakt, který bude bezpochybně jasnou strategií každého ekonomicky rozumně smýšlejícího investora. Obec bude jen pasivním účastníkem řízení a bude moci uplatňovat jen zákonné námitky, o kterých rozhodne stavební úřad. V lokalitě vznikne 48 až 60 domů s až 180-ti bytovými jednotkami. Kdokoliv vám zde, vážení občané, bude tvrdit něco jiného, tak neříká pravdu, ať už z nevědomosti nebo z úmyslu.
  V případě, že se v referendu občané vysloví „NE“, nebo nebude referendum platné, vstupuje v platnost námi vyjednaná smlouva, která rozhodně není výhodná pro developera, jak se Vás někteří snaží trvale přesvědčit, ale naopak je skutečně maximálně výhodná pro obec. Smlouva je umístěna na webových stránkách obce na stránce OBČAN A OBEC > CO SE DĚJE V OBCI > LOKALITA NAD PALOUKEM - AKTUÁLNÍ VÝVOJ.
  Prázdninový termín referenda je dán tím, že vše, co jsme s developerem vyjednali, je časově ohraničené datem 31.8.2021. Po tomto datu developer od vyjednané smlouvy odstoupí a platí plán A – tedy stavba podle stávající studie, bez všech výhod pro obec, výše popsaných, v celkové hodnotě majetku cca 50 mil Kč a dalšího dlouhodobého daňového přínosu pro obec. Ale také včetně naprosto reálného rizika tří bytových jednotek v každém domě, tedy 48 až 60 domů o třech bytových jednotkách.

  Kdokoliv vám tvrdí, že obec odkladem nic netratí nebo že výstavbou podle stávající studie obec získá víc, tak záměrně, ne z nevědomosti, ale záměrně, neříká pravdu. To je celé. Proč tak činí, se neptejte mě.

  Vítězslav Eliáš, starosta


 • 19. 7. 2021 17:03
  Vladimíra Zubková
  Re: Referendum, "plán B"?

  Dobrý den,

  organizování referenda označit za nezodpovědné - to postoj pana starosty vystihuje, myslím, dokonale.

  Ráda bych uvedla na pravou míru některé údaje k vyhlášení místního referenda:

  Návrhem na vyhlášení referenda v termínu voleb do Poslanecké sněmovny, který podpisem podpořilo 559 občanů obce, bylo navrženo konání referenda v termínu 8. a 9. 10. 2021, tedy souběžně s volbami do Poslanecké sněmovny. Konání referenda v době voleb jsme navrhli
  s jasným záměrem, aby účast v referendu byla co největší a referendum bylo platné a vypovídalo o názoru občanů.

  O návrhu na vyhlášení referenda v termínu 8. a 9. 10. 2021 rozhodovalo zastupitelstvo, žádný jiný návrh přípravný výbor nepodal, nemohl podat, ani nemohl podaný návrh měnit. Zastupitelstvo o návrhu hlasy zastupitelů Za Podolí u Brna rozhodlo tak, že změnilo navrhovaný termín a referendum vyhlásilo na 6. 8. 2021. Zastupitele jsme přitom na zasedání opakovaně upozorňovali, že srpnový termín je pro konání referenda naprosto nevhodný, protože lidi budou na dovolené, k hlasování se tak nedostaví potřebný počet oprávněných osob a referendum bude téměř s jistotou neplatné, a tedy nezávazné. Znamená to mj. zbytečnou práci s organizací referenda a vyhozené obecní peníze. Na tyto argumenty zastupitelé Za Podolí u Brna neslyšeli a referendum vyhlásili na 6. 8. 2021. Proč, to se musí občané ptát jich, ale argument, že referendum o záměru developera vyhlásili na přelom prázdnin, protože to tak chce developer, je absurdní.

  Vyhlášení referenda na prázdninový termín považujeme za podpásovku občanům, kteří se chtěli referenda zúčastnit. Proto jsme využili oprávnění, které nám dává zákon o místním referendu a podali návrh krajskému soud, aby rozhodnutí zastupitelstva o vyhlášení referenda přezkoumal. Krajský soud má na rozhodnutí lhůtu 30 dnů (návrh byl podán dne 9. 7. 2021), a stav řízení je takový, že krajský soud vyzval obec, aby se k podanému návrhu vyjádřila, obec požádala
  o prodloužení lhůty k vyjádření a soud jí vyhověl.

  Ještě k tvrzení pana starosty, že na jedné z pracovních schůzek, panovala mezi zastupiteli jakási shoda. Pan starosta opakuje to, co bylo vyvráceno na zasedání zastupitelstva - členové přípravného výboru změnu termínu konání referenda na 6. 8. 2021 neodsouhlasili, ani k tomu nebyli a nejsou oprávněni - jsou vázáni návrhem, který podepsalo 559 občanů (doporučuju poslechnout si zvukový záznam ze zastupitelstva). Ostatně ke změně termínu referenda pan starosta žádnou shodu s nikým nepotřeboval, stačily mu hlasy jeho zastupitelů. Myslím ale, že je namístě změnit zavedenou nepochopitelnou praxi, že se z pracovních schůzek zastupitelů důsledně nepořizují záznamy a nevyhotovují se ani zápisy, bylo by jasno.

  Vladimíra Zubková
  členka přípravného výboru


 • 10. 7. 2021 17:43
  Ludvík č.p. 75
  V uličkách se našlo mourovaté kotě

  V uličkách jsme našli mňoukající mourovaté kotě, tak asi měsíc staré, hladové, přítulné. Slyší na jméno "čiči" :-). Máme jej u sebe, kdyby někomu chybělo, ozvěte se. 734202652


 • 10. 7. 2021 19:02
  Ludvík č.p. 75
  Re: V uličkách se našlo mourovaté kotě

  Kotě díky této inzerci identifikováno. Bude navráceno.


 • 10. 7. 2021 10:29
  Dáša Zamarská
  Referendum

  Dobrý den, je velice zvláštní, že zastupitelstvo obce zde neinformuje o vyhlášení referenda a to už bylo vyhlášeno 29.6.! Dočetla jsem se to včera v Brněnském deníku. Vypadá to, že zastupitelstvo obce pohrdá občany Podolí. Už termín referenda 6.8. je naprosto nesmyslný. Proč nelze referendum udělat zároveň s podzimními volbami? Jednání zastupitelů mě přesvědčilo o tom, jak mám hlasovat.
  Už jednou jsem zde po svém příspěvku ke kasinu byla zablokovaná, tak doufám, že se to nestane znovu.
  A ještě jedna věc. Pokud se nový satelit bude stavět, byla bych nesmírně ráda, aby tam byl postaven i areál pro kulturní akce, aby byl uprostřed obce konečně klid. Rada pana starosty, abych při rušení nočního klidu volala policii, byla k ničemu, protože mně starosta vzápětí řekl, že místní jsou s nimi jedna ruka. Což se mi také několikrát potvrdilo.


 • 9. 7. 2021 15:49
  Monika Slouková
  Vyhlášení místního referenda

  Dobrý den,
  chci se zeptat, proč je oznámení o místním referendu vyvěšeno pouze na úřední desce?

  Proč oznámení není zveřejněno v sekci AKTUALITY (občané, kteří chtějí vědět, co se děje, jsou přihlášeni k odběru novinek) nebo v části CO SE DĚJE V OBCI - LOKALITA NAD PALOUKEM - AKTUÁLNÍ VÝVOJ (zmínka o návrhu na vyhlášení referenda zde je). Mohly být použity i další prostředky - oznámení v místním rozhlase, vyvěsit na poště, v obchodě, ve školce,...

  Proč vedení obce, když už prosadilo velmi sporný, prázdninový termín - 6.8.2021, nedělá vše pro to, aby se informace o termínu dostala k co největšímu počtu občanů?? Jsem tím velmi zklamána, referendum má sloužit k získání názorů občanů, aby vyslovili svůj postoj - ať už kladný nebo záporný. Neslouží k odmítnutí současné podoby výstavby.

  Tento způsob zveřejnění/nezveřejnění zase vyvolává jen spekulace, že je dělán s úmyslem, aby byla co nejmenší účast v referendu (a tím bylo referendum nezávazné) a zase to jen podporuje již rozhádanou atmosféru v obci:-(

  A to je špatně. Bohužel necítím snahu pro uklidnění atmosféry.

  Monika Slouková


 • 2. 7. 2021 16:36
  Roman Slivka
  Jaký je plán B?

  Středeční jednání zastupitelstva by určitě kandidovalo na několik filmových prestižních ocenění a jistě by se po právu zařadilo do zlatého fondu české kinematografie vedle kultovních filmů „Hoří, má panenko“, či „Vlastníci“, pokud by se jednalo o film. Bohužel pro nás, občany Podolí se nejednalo o film.
  Řekněte mi, kde jinde by se dvouminutová přestávka na poradu protáhla na téměř hodinu. Během této hodiny pak dojde ke změně jedné z klíčových smluv pro obec Podolí na následují dekádu. Zkusí mi někdo vysvětlit, proč když je smlouva podle pana starosty ve své podstatě hotova od začátku června, dostává během posledního týdne a poslední minuty před jejím odsouhlasením změny? Jedná se o tu stejnou smlouvu, o které se vyjadřuje právník obce, že ty klíčové body pro obec byly zakomponovány fakticky nedávno. Něco mi tu nesedí, buď je něco připraveno, revidováno, několikrát zkontrolováno a můžeme to nechat odsouhlasit, anebo to takto připravené není. To, co bylo prezentováno mě naplňuje obavami, že vše je šité velmi horkou jehlou s cílem okamžitého podpisu.
  Ti z nás, kteří se účastnili těžkých vyjednání smluv vědí, že celé je to především velkým divadlem. To jsme viděli i ve středu. Zkuste si přečíst třeba knížku „Nikdy nedělej kompromis“ (autor Chris Voss). Podobné chování a vystupování je jen jednou z technik, kteří zkušení vyjednavači disponují. Pokud protistrana na to není připravena, nechá se snadno zatlačit k akceptaci podmínek, které nejsou pro ni zrovna výhodné.
  Pro mě osobně, je největším osobním zklamáním vystupování zastupitelů zvolených „Za Podolí u Brna“. Mrzí mě, že neumí vystoupit a říct myslím si tohle a tohle. Na místo toho většinou slyšíme jen něco ve smyslu: „Je to tak, jak to řekl pan starosta.“ Ale to je moje osobní zklamání. Vždycky jsem si myslel, že člověk, který má vůli pracovat pro ostatní, má i vlastní názor, a hlavně ten názor umí jasně a srozumitelně vyjádřit. Velice si vážím každého, kdo dělá něco pro ostatní.
  Bohužel současné vedení nedokáže plnit ani své elementární závazky a sliby spojené s investiční výstavbou. Jeden z příkladů jsou připomínky občanů k výstavbě. Cituji stránky obce: „Vážení občané, děkujeme za zaslané dotazy a podněty. Všechny byly předány zastupitelům obce, projektantovi, developerovi a právníkům k vypořádání. Po jejich vyhodnocení bude tabulka doplněna informacemi o jejich vyřízení.“. Ve středu byla odsouhlasena smlouva, ale na stránce připomínek není jediná zmínka o tom, jak která zaslaná připomínka byla vyřízena. Jinými slovy připomínky občanů jsou ignorovány.
  Zpátky ke středečnímu jednání zastupitelstva. Dotaz, který jsem položil již zde, a nebyl odpovězen, jsem tedy položil znovu na zastupitelstvu. Jaké hrozí obci nebezpečí z prodlení? Odpověď jsem nedostal. Obci totiž nebezpečí z prodlení nehrozí. Pouze je tlačena do kouta investorem, aby podepsala smlouvu. Smlouva mezi obcí a investorem je ve svém podstatě samozřejmě výhodná pro obě strany. Ale jde o to, jakým způsobem smlouvy vzniká. Tato smlouva vzniká po neustálým tlakem investora, že pokud se to nepodepíše on už čekat nebude. Obec bohužel nemá žádný plán pro Palouk. Pan starosta řekl, že to samozřejmě nasdílí, až to bude mít. Jinými slovy, zveřejní, co mu dovolí udělat investor.
  Již přes dva měsíce se ptám, jakou má obec vizi. Do dnešního dne ji nevím. Přitom vytvořit vizi, logický a faktický rámec smlouvy je nezbytným krokem proto aby smlouva mohla být předložena právníkům ke tvorbě. Příkladem rámce či principu smlouvy může být ekonomická neutralita projektu pro obec. Je nám slibován dvaceti milionový nárůst příjmů obce v následující letech z rozpočtového určení daní. Oproti tomu ale bude výdaj na výstavbu školky a jídelny, který se při současných cenách se vyšplhá na čtyřicet až padesát milionů korun. Takže celkový ekonomický přínos je minus deset až dvacet milionů korun. Pan starosta bude argumentovat požádáme o dotaci. Dotace, může a nemusí být. Při vytváření investorského plánu by položka dotace byla jakýmkoliv auditorem vyškrtnuta z finanční plánu. Upřímně, územní plán a v něm školka zvýší atraktivitu lokality pro investora, a tedy navýšení ceny domu v lokalitě. Nevidím, žádný důvod, proč by se investor neměl na výstavbě podílet. Další příkladem je nulové zatížení infrastruktury obce (kanalizace, komunikace). Například úzkým místem řešení dopravní situace celé spádové lokality je napojení ulici Pod hřbitovem a Rybník. Nejsem odborníkem, ale možná by situaci vyřešil kruhový objezd. Tohle jsou příklady principů (rámců), kterou měla obec mít předtím, než se pustila do jednání. Vzhledem k tomu, že nic takového vedení obce nepředložilo, tak je zřejmé že to nemá.
  Jinými slovy, obec vyrazila na pouť, která bude trvat několik let, ale obec dnes netuší, kolik tato pouť bude stát, netuší, jaké všechny důsledky můžou z této akce vyplynout. Předpokládám, že obec něco jako rizikovou analýzu zpracovanou taky nemá. Takže ani neví co potenciálně může dopadnout špatně, a jak takové rizika bude řešit (přesunout na investora, akceptovat, pojistit se,…).
  Ve středu několikrát zazněla otázka právního zástupce směrem k občanům: „Jaký je tedy Váš plán B?“ Já odpovídám, plán B vzniká společně s plánem A. Pokud obec jede podle plánu A, má jistě jasno v plánu B, protože vznikají společně. Nebo mi chcete tvrdit, že jsme tak naivní a myslíme si, že vždycky všechno vyjde podle plánu A? Investor svůj plán má jasný a obec se stává součástí plánu investora. Investor mluví jasně a nahlas. Obec, jak bylo vidět ve středu je zatlačena ke zdi. Není a nikdy nebyla v pozici silného partnera s jasně vytýčeným cílem, za kterým kráčí a ze kterého nelze dělat ústupek. Ano, jednání jsou v těchto velkých investičních otázkách náročné a dlouhé. Proto je dobré mít kolem sebe v diversifikovaný tým. Jenže z nějakého důvodu tým, který vede jednání s investorem názory jiných trvale ignoruje.
  Jako pomyslná třešnička na dortu je, že aktivity zastupitelů „Za Podolí u Brna“ jdou přímo proti jejich vlastnímu volebnímu programu. Na jejich prvním místě je uvedeno: „zachování vesnického způsobu života…dobré sousedské vztahy, jenže realita je jiná. Kde se nyní nacházejí dobré sousedské vztahy, když téměř polovina obce vyjadřuje nesouhlas se současnými kroky obce? Kde je vesnický charakter obce zohledněn ve současném návrhu výstavby za Paloukem?
  Jaký má tedy obec plán B? Žádný, protože nemá ani plán A.
  PS: Za celou dobu, kdy se snažím poukazovat na věci které by se mohli dělat jinak, mě nikdo z obce nepožádal o to pomoc. Proč tomu tak je, nevím. Vím jen to, že to, co se nyní v obci děje ostří hrany a více a víc rozděluje obec, což je špatně a mrzí mě to. Klíčem ke spojení a ustálení situace má vedení obce. Ale to by muselo být ochotno naslouchat a být schopno sebereflexe. Proč, ale v tomto směru tomu tak není, nevím.

  Roman Slivka


 • 29. 6. 2021 13:26
  Vladimíra Zubková
  informování občanů

  Dobrý den, pane starosto,

  chci se zeptat, jestli jdou dějiny tak rychle, že Vámi slibované kompletní znění smlouvy v přehledném formátu s jasně kvalifikovanými cíli a benefity a přehledné informace k optimistické a pesimistické variantě ekonomiky projektu a aktualizované informace ke kapacitě mateřské školky (viz Váš příspěvek ze dne 15. 6. 2021), nebudou zveřejněny ani před konáním dnešního zastupitelstva, kde by se zřejmě měly uvedené záležitosti projednávat?

  Sice soustavně informujete, že se něco ladí, připomínkuje, finalizuje, předává, intenzivně projednává a ústí do konečné podoby, což jsou naprosto zbytečné nicneříkající informace, ale konkrétní výstup žádný, nic, nula.

  A k informování občanů ještě jedna připomínka. Dne 14. 5. 2021jste zde v diskuzi informoval, že petici občanů (tu podle Vás lživou a manipulativní) jste předal stavebnímu úřadu, a že jste žádné vyjádření neobdržel. Pominu to, že petici adresovanou zastupitelstvu, jste přeposlal na stavební úřad, ale jak vím, tak cca před měsícem obec obdržela odpověď orgánu územního plánování, kterou reagoval na Váš nápad zaslat jim petici. Znovu - proč nebyla odpověď zveřejněna? Prosím o nápravu a zveřejnění odpovědi OÚP.

  Vladimíra Zubková


 • 27. 6. 2021 19:31
  Zdeňka Auerová
  Výstavba Nad Paloukem- zamyšlení

  Dne 13.6.2021 nás zde vyzval pan Jan Holý k zamyšlení. Nedivím se, že sám zjevně čerpá z jednostranného zdroje informací. Nebydlí tu a tak nemůže čerpat ze zkušeností každodenního života. Jeho příspěvek mě ale přiměl k zamyšlení.

  - v ÚP obce Podolí z r. 2006, je na str. 15, v průvodní zprávě uvedeno, že tento ÚP počítá celkem /vč. kompletní plánované výstavby/ s 532 RD, ve kterých bude bydlet celkem 1591 obyvatel.
  Přitom pro lokalitu BR2 - Nad paloukem - se počítá s výstavbou celkem 65 RD.

  - v r. 2010 - 2011 byla provedena výstavba tzv. Kalábových RD na Kolonce II. Pan Holý má pravdu, že tehdy zde bylo oproti ÚP postaveno více RD.
  Předpokládám, že právě to byl důvod, proč v následně zpracované Územní studii lokality Nad Paloukem / schválené v r. 2012/ už je plánováno méně, pouze 48 RD /oproti 65 RD z ÚP/.
  Když jsem o počtu RD v BR2 psala před rokem v této rubrice, pan starosta mi tehdy odepsal, že počty RD jsou uvedeny pouze v nezávazné části ÚP obce. Proto jsem zavolala zpracovatelce jak ÚP, tak i Územ. studie Nad Paloukem, p. Haluzové, aby mi " závaznost počtu RD " objasnila.
  Dozvěděla jsem se, že skutečně počty RD a plánované počty obyvatel z ÚP jsou nezávazné, ale na druhé straně všechno, co se od r. 2006 v obci Podolí staví, občanská vybavenost, MŠ, ZŠ, veškeré inženýrské sítě, chodníky a komunikace, se realizuje na počet 532 RD a 1591 obyvatel - s případnou menší rezervou.
  Na stránkách obce je dostupný pouze počet obyvatel k 1.1.2018, který činí celkem 1453 obyvatel bydlících ve 499 RD. To by do maxima ÚP zbývalo / včetně lokality Nad Paloukem/ jen 33 domů se 138 obyvateli.

  Jestliže nyní Nad Paloukem developer postaví cca 95 RD na místo plánovaných 48 RD ze Studie, můžeme očekávat , že se budou muset posílit hlavní řády části nebo možná všech inženýrských sítí, objekty občanské vybavenosti i školství. Navíc komunikace, které už nyní nedostačují už dalších cca 400 obyvatel nepojmou. Jestliže chceme, aby noví obyvatelé z lokality Nad Paloukem, se zde zabydleli a našli tu domov, argument, že do obce vůbec nebudou chodit a jezdit - je nesmyslný. Argumentace naposled uvedených 50 mil. zisků působí také nepravděpodobně, já to vidím spíše na ztráty pro obec a to jak ve finanční rovině, tak hlavně v rovině klidného a bezpečného prostředí pro obyvatele. Vždycky je důležité, co všechno do takového zúčtování zahrnete. Kdo zaplatí inženýrské sítě a občanskou vybavenost, která nebude dostačovat?
  Developer nebo obec?

  Pane starosto a zastupitelé, obyvatelé Podolí jasně vyslovili svůj názor v Anketě, kterou jste sami zorganizovali, následně v r. 2020 v petici občanů k lokalitě Nad Paloukem a naposled letos v petici za vyhlášení referenda k této výstavbě. Žádám Vás, abyste až do demokratického rozhodnutí obyvatel Podolí, o rozsahu výstavby Nad Paloukem v referendu, nic nepodepisovali a neodsouhlasovali a nechali to až po zjištění skutečného přání obyvatel, které zastupujete. Nic nám neuteče. Mějte na paměti, že zastupujete všechny obyvatele Podolí, nejenom ty, kteří Vám přitakávají.

  Hezký den všem
  Auerová Zdeňka


 • 25. 6. 2021 20:05
  Lenka Graclíková
  Rozkošná silnice

  Dobrý den,

  ráda bych se zeptala, jak dlouho bude rozkopaná silnice na konci ulice Uličky u ekodomu? Už tak je průjezd Uličkami dost obtížný. Výkop je tam už víc jak měsíc a půl a nic se tam neděje. O označení ani nemluvím (popelnice uprostřed silnice). Pokud se v obci plánují výkopové práce a ještě k tomu na pozemku obce, měla by o tom obec informovat své občany tak, jak to doposud fungovalo.

  Děkuji za odpověď.


 • 30. 6. 2021 14:19
  Vítězslav Eliáš
  Re: Rozkošná silnice

  Dobrý den paní Graclíková.
  V tomto případě se jednalo o kanalizační přípojku pro dům soukromého vlastníka. Obec tyto práce nerealizovala. Podle včerejších informací, je silnice zadlážděna a uvedena do původního stavu.

  Hezký den
  Vítězslav Eliáš, starosta


 • 24. 6. 2021 0:24
  Roman Slivka
  Jaké hrozí obci nebezpečí z prodlení?

  Vážený pane starosto,

  neodpověděl jste mi prosím na otázku jaké hrozí obci nebezpečí z prodlení?

  Dovolím si rovněž konstatovat, že neplníte slova které jste tady nám všem dal a svévolně měníte plány podle Vašich potřeb. Touto svojí činností bohužel vyvoláváte nedůvěru v činy které zastupitelstvo obce pod vaším vedením koná. Jestliže jednou slíbite "dodáme Vám naše cíle a vize pro výstavbu", pak je dodejte. Pokud z jakéhokoliv důvodu to neuděláte, čekám slovo chlapa který řekne, nastala takováto situace a proto musím změnit své rozhodnutí. Člověk, kterému záleží na jeho vlastní pověsti by to udělal.

  Pane starosto, prosím zkuste vystupovat jako člověk který chce lidi spojovat. Myslíte si, že pokud polovina obce nemá jasno v tom co se děje a proč se to děje, je to vina "trolů" jak jste mi kdysi řekl? Kdo jiný, než ten kdo stojí v čele všech činností obce by měl být první v tom, aby o všem otevřeně infomoval? Jenže nám ty infomace od Vás chybí, protože jak říkáte není čas.

  Vyslovil jste ve Vaší odpovědi částku 50 milionů. Co to prosím je za částku? Nikdy jste se o ní předtím nezmínil. Jestliže tyto informace máte, pak je prosím zveřejněte hned. Slíbil jste, že uděláte optimistickou a pesimistickou variantu. Tak nám tyto varianty prosím ukažte. Nebo nás považujete za jedince, kteří nemájí právo vědět za co, náš starosta tak urputně bojuje?

  Myslím si, že jestli bude smlouva uzavřená v červnu a nebo v listopadu je jedno. To co, ale určitě není jedno nikomu z nás jsou následky přívalových dešťů. Doufám, že tím, že se snažím pomoci nám všem porozumět situaci s výstavbou, není Kolonka nyní oblastí kde se bláto a kamení nebude už uklízet. Dříve bylo odlizeno v ten stejný den. Doufám, že je to jen shoda náhod.

  Vím, že pro mnohé jsem stejná "náplava" jako to bahno, které nyní leží na ulici a asi bych měl "držet hubu a krok". To mi ale moc nejde. Nicméně, i přestože jsem "náplava" tak pevně věřím, pane starosto, že Vám jde o náš společný prospěch. Tak nám to prosím ukažte. Pomožte lidem, kteří trpí přívalovými dešti a bojujte třeba o záchytný poldr mezi Mariánským údolím a Podolím se stejnou vervou jako bojujete za výstavbu na Palouku. A když jsme u té výstavby říkáte, ano všechno bude, to v nás vyvoláváte pochybnosti na místo jistoty. Velcí vůdci dokážou nadchnout lidi vizí, zksute se k nim přidat a ukázat nám Vaši vizi. Pokud mě zaujmete, budu první který Vám v realizaci této vize pomůže.

  S přáním bezbouřkouvé noci
  Roman Slivka


 • 24. 6. 2021 14:25
  Richard Sýkora
  Re: Jaké hrozí obci nebezpečí z prodlení?

  Vážený pane Slivko, milí sousedé
  Včera v pozdních hodinách byla dopracována smlouva s developerem, za kterou stojí mnoho hodin práce a tvrdého jednání. Smlouva je velmi obsáhlá, obsahuje různé normativy, sankce , či benefity obci . Až v tuto chvíli se můžeme opřít o fakta a zvážit co dohoda obci přinese a naopak k čemu obec zaváže. Plánujeme její zveřejnění a zároveň vytvoření výtahu ze smlouvy, aby byla jasně čitelná bez právnických kudrlinek . Vzhledem k tomu, že se připravuje zasedání zastupitelstva, bude vše předloženo veřejnosti během příštího týdne.
  Vaše obava o nečinnost dobrovolných složek v Podolí je předčasná. Vzhledem k tomu, že se očekává další přívalový déšť , jsme se rozhodli ušetřit prostředky a úklid vykonat v sobotu po osmé hodině. V případě masivnějšího nánosu naplavenin přivítáme i Vaše ruce .
  Krásný den všem !
  Richard Sýkora


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha

15. 8. Hana

Zítra: Jáchym

Turistická známka Podolí

 Odber SMS

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1714

Návštěvnost stránek

885760