Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
Novější 1 3 30 60 89
 • dnes v 2:38
  Tolikdad
  Novosti

  Novosti


 • 7. 4. 2021 11:47
  Jaroslav Kyncl
  Odvoz BIO odpadu

  Dobrý den,
  máte nějaké informace, proč dne 6.4.2021 nebyl vyvezen BIO odpad ? Kontroloval jsem to v naší ulici Za Humny a přestože popelnice byly spořádaně u cesty, žádná z popelnic na BIO nebyla vyvezena. Namátkově jsem zkontroloval i popelnice i na hlavní ulici - stejná situace. Jde o šlendrián ze strany odvozců odpadu nebo předem nahlášená výjimka ? V tom druhém případě bych ocenil, pokud by se tato informace dostala i mezi obyvateli Podolí.
  Děkuji za odpověď.

  A další poznámka:
  Na vebovských stránách Podolí nefunguje odkaz "Geoportál". Prosím o její zprovoznění.

  S pozdravem
  J.Kyncl


 • 7. 4. 2021 15:31
  Roman Vlasák
  Re: Odvoz BIO odpadu

  Dobrý den, pane Kyncle,
  termíny svozů při objednávce určuje společnost Respono, a.s.. Podle toho jsou informování občané.
  Neprovedený svoz jsem urgoval dnes ráno – právě probíhá. K odsunu na dnešní den došlo z technických důvodů, kdy vozidlo muselo do servisu.
  Geoportál je v současnosti přesměrováván na jinou podkladovou platformu. Do konce týdne by měl být zase funkční a v novém kabátě. Prosím využijte prozatím jiné mapové servery.
  Děkuji za dotazy.
  S pozdravem
  Roman Vlasák


 • 19. 3. 2021 10:18
  Vítězslav Eliáš
  Černá stavba na p. č. 620 a 621

  Vážení diskutující.
  Je nesporně protizákonné realizovat stavbu rodinných domů, či jakékoli stavby, bez vydaných patřičných povolení. Toto však není v působnosti obce Podolí, ale v působnosti místně příslušného stavebního úřadu, tedy stavebního úřadu Šlapanice. Ten zahájil se stavebníky k této nepovolené stavbě správní řízení.
  Za obec jsem se vyjadřoval v roli vlastníka sousedních pozemků, spolu s ostatními vlastníky sousedních pozemků, na koordinační situaci, podle které se jedná o stavbu 3 řadových rodinných domů. O tom, že tato stavba nemá vydáno stavební povolení jsme se dozvěděli v lednu tohoto roku a ihned jsme se obrátili na stavební úřad.
  Platný územní plán obce pro tuto rozvojovou lokalitu pro bydlení v rodinných domech, označenou jako Br11, nestanovuje žádné užší regulativy.
  V dodatečném stavebním řízení bude obec postupovat z pozice účastníka řízení dle své zákonné působnosti a svých pravomocí.
  Právě k tomu, abychom zabránili nekontrolované výstavbě v lokalitě Nad Paloukem, jsme se svými zastupiteli podepsali dohodu s developerem, jejímž cílem je uzavřít podrobnou plánovací smlouvu se striktními nástroji k vymáhání smluvních ujednání.

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 18. 3. 2021 10:34
  Marek Horák
  Černá stavba na p. č. 620 a 621

  Dobrý den pane starosto,

  jak už psali naši spoluobčané ohledně černé stavby, šel jsem se tam dnes podívat a byl jsem zděšen monstrozní "bytovkou" neodpovídající regulativům obce. Co budete dělat vy a vaši zastupitelé, kteří podepsali dohodu s developerem lokality nad paloukem až i tam vyrostou podobné "bytovky" hyzdící Podolí ?

  Děkuji předem za konkrétní odpověď a popsání Vašich kroků.

  Zdravím Marek Horák


 • 17. 3. 2021 19:27
  Zdeněk Valehrach
  Úklid obce

  Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat, proč při úklidu obce strojem (prý nám ho závidí okolní obce) se napřed ručně neoškrabe vše kolem obrubníků (stroj to očividně nezvládá) a proč při takovém zametání nejsou odparkována všechna auta na příslušné ulici. Takový úklid jsou vyhozené peníze daňových poplatníků.
  Děkuji za odpověď.


 • 19. 3. 2021 11:20
  Roman Vlasák
  Re: Úklid obce

  Ahoj Zdenku,
  v současnosti jsme provedli první úklid po zimě zametacím vozem. Hrubé a přilepené nečistoty jsme již uvolnili na ulicích Nová, Za Farou, v okolí sportovní haly a na náměstí. Abychom zabránili prášení, uklidili jsme nejdříve zhruba celou obec a následovat budou další důkladné úklidy jednotlivých ulic včetně parkovacích zálivů. O nutnosti přeparkovat vozidla v čištěné ulici budou občany informovat dopravní značky, informační aplikace i obecní rozhlas. Dále jsme v komunikaci se SUS, aby uklidila celý průtah obcí, který spadá do jejich činností.
  Stejně jako v loňském roce se bude v obci uklízet zametacím vozem opakovaně dle potřeby jednotlivých ulic.
  Děkuji za dotaz.
  Roman Vlasák
  místostarosta


 • 17. 3. 2021 16:39
  Karel Pytela
  Okolí hypoareálu

  Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,
  děkuji za odpověď, i když jsem čekal, že se k tomu vyjádří také nějaký jiný zastupitel.
  Ano, každý má právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, ale pokud tím nezpůsobí škodu na majetku. A rozdupaná cesta se dá chápat jako poškozená.
  Co se týče psů, tak jsem předpokládal, že když se trvale nachází na území obce, musí být na obci přihlášení a musí být za ně zaplacená daň. Když jsme platili daň za našeho psa my, tak jsme museli nahlásit číslo čipu. Na základě novely veterinárního zákona je s účinností od 1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině platné, pouze pokud je pes označen mikročipem, případně označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Proto jsem očekával, že lze na obci zjistit, jestli jsou tito psi přihlášení a zda jsou očkovaní.
  Nevím, jak vypadala eroze před padesáti lety. To bylo všechno tak trochu jinak, ale za posledních deset let je situace s cestou k Červenému kříži v současné době nejhorší.
  Jsem velice rád, že se uvažuje o srovnání cesty, ale je to tak trochu začarovaný kruh. Při přerovnání se povrch cesty sníží oproti okolnímu terénu, a čím větší bude výškový rozdíl, tak tím více tam poteče voda a eroze bude zase větší. Proto bych do budoucna doporučoval navážení nebo jinou úpravu terénu. Odvodnění považuji za skvělé i pro obyvatele Kolonky.
  Vybudování zpevněné cyklostezky s protierozním opatřením určitě podporuji, a jistě se najdou způsoby, jak zajistit neprůjezdnost pro automobily. Zpevněná cesta by vyřešila celoroční přístup k pozemkům, pohyb koní bez poškození, umožnila by běžcům, cyklistům, pejskařům a výletníkům poznat krásy místní přírody za jakéhokoliv počasí. Možná by i odradila čtyřkolky a terénní auta, které tudy projíždí nyní ze zábavy. Jak už jsem psal v minulosti, jsem ochotný takový projekt finančně podpořit.
  Karel Pytela


 • 19. 3. 2021 10:32
  Vítězslav Eliáš
  Re: Okolí hypoareálu

  Dobrý den pane Pytelo.
  Co se týče psů, pokud jsou paní Hasoňové, tak paní Hasoňová má trvalé bydliště v Líšni, tedy i povinnost přihlásit psy do evidence tam. Pokusíme se paní Hasoňovou dohodnout, aby psy přihlásila na OÚ Podolí v rámci o.s. Arpitha, které má sídlo v obci Podolí.
  Povinnost hlásit na OÚ číslo čipu psa majitel nemá, je to na jeho přístupu. Obec tuto dobrovolnou evidenci zavedla pro případ identifikace zaběhnutého psa a možnosti přímého kontaktování majitele.

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 17. 3. 2021 12:02
  Obořilovi
  Černá stavba na p. č. 620 a 621

  Podolští spoluobčané

  Vy, kteří se zajímáte o současné dění v obci, jste si jistě přečetli články pana Radka Bočka a paní Zdeňky Auerové. Oba se v nich vyjadřují k problému černých staveb, které vyrostly na pozemcích parc.č. 620 a 621 kat. území Podolí u Brna. Někteří jste to přešli bez většího zájmu, ale někteří jste se šli na místo výstavby třeba podívat.
  Technickým problémům těchto černých staveb se již zaobírali předchozí přispěvatelé pan Boček a paní Auerová. My, bez jakýchkoli emocí můžeme pouze konstatovat, že z našeho veřejného života se pomalu, ale jistě, vytrácí jakákoli slušnost, lidskost a pocit sounáležitosti. Přesto jsme ale přesvědčeni, že alespoň v části nás toto vše ještě zůstalo. Měli jsme možnost žít v obci, která, ač sousedí s velkou aglomerací města Brna, si stále zachovávala ráz vesnice. Přicházíme, nebo jsme již i o toto přišli? Znamená to, že na jakémkoli volném pozemku, i třeba za Vašimi okny, vyroste nelegálně přes „noc“ něco podobného jako nám?
  Předpokládáme, že případná odpověď se ponese ve stejném duchu jako ty předcházející: vše je v kompetenci Stavebního úřadu ve Šlapanicích…. z takového účelového vysvětlení zákonných norem až mrazí…tím víc, že se nám jej dostává z úst zástupců volených v legitimních volbách, aby hájili zájmy svých voličů.
  Využíváme této rubriky a ptáme se: v kterém okamžiku se vedení obce z pozice vlastníka pozemků přímo sousedících s těmito stavbami začalo zajímat o to, co se v centru obce děje a zdali je to v souladu se zákony této země? Jaký bude postoj vedení obce v dodatečném stavebním řízení, vzhledem k tomu, že bude jeho účastníkem? Poslední otázka směřující na radnici: neztratil tímto stavebník jakýkoli kredit a důvěryhodnost pro rozsáhlou výstavbu komplexu „Nad Paloukem“, kterou plánuje realizovat?
  Po otevření vchodu na zazimovanou terasu, jsme nestačili zírat …..
  V odkazu pod článkem jsou umístěny snímky výše zmiňovaných staveb pořízených v nedávné době pro srovnání stavu před a potom, co byl bez stavebního povolení postaven „bytový dům “. Pokud se ptáte, jak je možné, že jsme si nevšimli stavby dříve než dosáhla dnešních rozměrů, pak to bylo dáno tím, že v zimě bohužel člověk prostory terasy nebo i zahrady nevyužívá a po příchodu ze zaměstnání je v zimním období dříve tma a vchod na terasu a zahradu je zazimován.

  Přejeme Vám všem hezký den. Obořilovi

  https://monstru.rajce.idnes.cz/Podoli_177


 • 11. 3. 2021 18:23
  Karel Pytela
  Okolí hypoareálu

  Vážení zastupitelé,
  opět se na vás obracím s otázkami ohledně situace kolem hypoareálu nad mysliveckou chatou. Situace se zatím nezlepšila, eroze a koňská kopyta mají stále zelenou. Lokalitu monitoruji. Založil jsem na webu rajče.cz profil “podoliubrna“ , abyste se mohli podívat vy, nebo ostatní lidé, které to zajímá. https://podoliubrna.rajce.idnes.cz/

  Rád bych dostal odpovědi na otázky:
  1) Jaká jsou nastavena pravidla pro pohyb koní na přilehlých polních cestách? (Kopyta rozorávají cestu, i když je kůň veden a nenese jezdce.)

  2) Kdo je majitelem psů volně pobíhajících v okolí hypoareálu?

  3) Jsou tito psi řádně naočkovaní?

  4) Kdy se plánuje oprava cesty k Červenému kříži? (Kromě koňských kopyt je ničena erozí a je naprosto neschůdná.)

  5) Pokud vypadla z plánovaných cyklostezek lokalita kolem potoka, nemůže ji nahradit cesta k Červenému kříži?
  Děkuji .
  Karel Pytela


 • 12. 3. 2021 15:17
  Libuše Vitulová
  Re: Okolí hypoareálu

  Dobrý den,
  fotky mluví za vše. Mám obavy, že se nebude dít opět nic. Tady si může dělat každý co chce. Chodit v okolí Podolí pouze v holinkách a ještě mít strach, že vás napadnou psi. Je to smutné, že není zájem opravovat a udržovat cesty, raději se vymýšlí nějaké projekty a stavby.
  Vitulová


 • 15. 3. 2021 12:25
  Vítězslav Eliáš
  Re: Okolí hypoareálu

  Vážený pane Pytelo.
  Děkujeme za Vaši aktivitu monitorování cesty ve Vinohradech. V polovině února proběhla schůzka zástupců obce na místě s paní Hasoňovou a Ing. Ivo Sedláčkem, který ji zastupuje v procesních stavebních věcech. Na schůzce byly dohodnuty postupné kroky k nápravě stavu. Je na místě ale poznamenat, že vodní eroze na této cestě byla před pěti, desíti i padesáti léty. V předchozích suchých létech nebyla však takovým tématem. K Vašim otázkám:
  1) Žádná, cesty jsou veřejné. Vyhlášky obce se přijímají pro regulaci toliko v zastavěné části obce. Mimo ni nemají platnost. Stanovit pravidla je věc jedna, jejich dodržování a vymáhání pro něž nemáme žádné nástroje, je věcí druhou. Je to spíše věcí lidského přístupu. Tím neříkám, že s paní Hasoňovou nejednáme o určitých pravidlech pohybu koní po veřejných cestách, která budou formulována v písemné dohodě. Je otázkou, jak tato pravidla budou dodržovat jezdci na koních, kteří nejsou od paní Hasoňové.
  2) Nevíme. Pokud se pohybují v okolí hipoareálu, lze usuzovat, že paní Hasoňové. Na únorové schůzce paní Hasoňová přislíbila, že se na pohyb svých psů zaměří.
  3) Nevíme. Je to odpovědností majitele.
  4) V nejbližší jarních dnech, kdy to promáčený terén dovolí. Ovšem, dojde jen ke srovnání stávajícího povrchu polní cesty. V horní špici sadu bude provedena oprava trubního odvedení pramene ze studánky a provedeny terénní úpravy odvedení povrchových vod do sadu v několika místech cest z obou stran sadu. Rozcestí u křížku pod mysliveckou chatou i cesta k Zukalovu mlýnu budou v průběhu tohoto roku opraveny z materiálu vytěženého při rekonstrukci komunikace v ulicích Za OÚ a Nová. Cesta k Zukalovu mlýnu bude opět zneprůjezněna překážkou.
  5) Nemůže. Příprava tohoto projektu je ukončena a probíhá stavební řízení. Zbudování zpevněné cyklostezky s průběžným protierozním pásem zeleně je záměrem obce do budoucna. Je to však otázka příprav projektové dokumentace, jednání s vlastníky a hledání finančních zdrojů. Nebude nám ale pak vadit, že po zpevněné cestě budou navíc jezdit nejen cyklisté, ale i motocykly a osobní auta?

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 6. 3. 2021 13:35
  Jiří Křivonožka
  Cesta kolem potoka směrem na Líšen

  Dobrý den pane starosto

  Chtěl bych se zeptat, jak to vypadá stou cestou kolem potoka. Od Válkového domu směrem k Fišerové zahradě a dál směrem k Zukalovýmu mlýnu se nedá vůbec projít. A nehledě na to tam ještě jezdí auta. A když che jít člověk na zahradu, tak aby dával pozor a nezlomýl si nohu.

  Předem děkuji
  S pozdravem

  Jiří Křivonožka


 • 10. 3. 2021 16:21
  Vítězslav Eliáš
  Re: Cesta kolem potoka směrem na Líšen

  Vítězslav Eliáš
  Re: Cesta kolem potoka směrem na Líšen
  Dobrý den pane Křivonožko.
  Váš dotaz je zřejmě směrován ke zpevnění cesty kolem Říčky v lokalitě Zeliska v souvislosti s výstavbou cyklostezek.
  Bohužel tato cesta vede cca svou polovinou přes pozemky soukromých vlastníků. Z důvodu nesouhlasu některých z nich s jejím zpevněním a vedením cyklostezky musela být z projektu cyklostezek vyjmuta. Jediná forma současné údržby spočívá v jejím srovnání a zamezení průjezdu vozidel nějakou překážkou, což z pozice obce zajistíme.
  Děkuji za dotaz.

  Hezký den.
  Vítězslav Eliáš


 • 2. 3. 2021 15:49
  Zdeňka Auerová
  Černá stavba na p. č. 620 a 621

  Dobrý den pane starosto,
  velmi mne překvapila informace zastupitele, p. Radka Bočka, o černé stavbě, která t.č. roste na p. č. 620 a 621 v k.úz. obce Podolí.
  V platném ÚP obce Podolí / účinnost od 12/01/2007 /, jsem se dozvěděla, že území obou parcel je součástí lokality Br 11, která je navržena k zástavbě celkem 6ti RD, celá plocha pro 6 RD má výměru 0,49 ha. Lokalita Br 11 se nachází cca 100 m severně od hranice oblasti obcí Slavkovského bojiště, tedy na dohled. Toto území podléhá vyšším nárokům na vzhled zástavby .
  Všeobecně ale v obci Podolí platí, že nové RD mohou mít jedno obytné podlaží, sedlovou střechu, mohou mít obytnou vestavbu do sedlové střechy, mohou mít zastavěno max. 25 % plochy parcely. RD musí splňovat venkovský charakter vzhledu.
  1/ Na Kolonce jsem byla koncem 09/2020. Ve výstavbě tam byl 1 RD, který na první pohled tato kritéria nesplňoval. Dále tam dělali nějaké základy staveb dalších RD.
  2/ Počátkem února 2021 jsem zde byla znova, to už výstavba pokročila.
  Vzhledem k tomu, že výstavba probíhá vlastně vedle domu p. místostarosty Vlasáka, vůbec by mne nenapadlo, že si někdo dovolí toto stavět bez řádného stavebního povolení. Myslela jsem, že vedení obce je vždy informováno o povolení staveb stavebním úřadem, na území dané obce. Stavba má jistě dodavatele, který může zahájit práce až po nabytí právní moci stavebního povolení, každá stavba musí mít stanoveného dozora, který má odpovědnost m.j. za soulad s územním rozhodnutím, stavebním povolením a projektovou dokumentací stavby, po celou dobu výstavby musí být veden stavební deník atd... V obci působí stavební komise.
  Asi nejen mne zajímá, kdo toto všechno obešel a jak je možné, že si toho nikdo kompetentní včas nevšiml.
  Jen doufám, že uděláte opatření, aby se podobná situace neopakovala.


 • 3. 3. 2021 14:25
  Vítězslav Eliáš
  Re: Černá stavba na p. č. 620 a 621

  Dobrý den paní Auerová,
  moji odpověď najdete u příspěvku pana Bočka.
  Hezký den, Vítězslav Eliáš


Novější 1 3 30 60 89

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

17. 4. Rudolf

Zítra: Valérie

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1457

Návštěvnost stránek

763795