Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

KORONAVIRUS > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
Novější 1 3 28 54 81
 • 2. 7. 2020 14:41
  Helena Štěrbová
  Poděkování

  "Vážený pane starosto, chtěla bych Vám poděkovat za úpravu zídky v uličkách , kterou jste nechal ostříhat, údajně kvůli vyčistění strouhy, která vede podél této zdi. Tak zničenou zeleň jsem ještě za svůj život neviděla a že pamatuji hodně. Když už jste chtěl zpřístupnit tuto strouhu, stačilo ostříhat tak 30 cm od země a ne zničit celý porost. Musím konstatovat, jste "borec". Doufám, že když si uzurpujete upravovat uličky, které jsou obecné, tak že budete v budoucnosti taky pravidelně sekat trávu a uklízet sníh, pokud nějaký napadne. "
  S pozdravem
  Helena Štěrbová
  Podolí č. 68


 • včera v 8:35
  Vítězslav Eliáš
  Re: Poděkování

  Vážená paní Štěrbová,
  Do odtokového kanálku jsou svedeny svody z okapů domů v Malé Uličce. Část obyvatel si odtokový kanálek udržovala čistý a ve funkčním stavu. Jiná část bohužel ne a voda pak vytékala na chodník. Protože kanálek je na obecním pozemku a je obecním zařízením, přistoupili jsme k jeho vyčištění. Aby se dělníci ke kanálku dostali, museli ostříhat zeleň. To je vše.
  Kanálek bude funkční a zeleň postupně zaroste. V budoucnu budeme na průtočnost kanálku dohlížet a neudržované zanesené úseky opakovaně čistit. Stejně tak jsme připraveni sekat zelený pás a zametat chodník v létě i v zimě.
  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • včera v 11:40
  Helena Štěrbová
  Re: Poděkování

  Děkuji za odpověď. Jen malou připomínku. Jak sám píšete, odtokový kanálek je na obecním pozemku a to mluví za vše.
  Hezký den


 • 2. 7. 2020 14:10
  Radek Boček
  reakce starosty paní Auerové dne 30.6.2020 v

  Pane starosto,
  nemohu nechat bez reakce Váš "plivanec" na záda Iva Sedláčka. Laskavým čtenářům tohoto diskusního fóra doporučuji k poslechu zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva dne 28.5.2019, a to konkrétně časový úsek záznamu 1:29:23 až 1:36:30. Jedná se o vysvětlení jeho rezignace. Ano, Ivo Sedláček dal najevo, že se na práci zastupitelstva, ve složení "My s Romanem" a stafáž okolo podílet nechce. Kdo si pozorně poslechne Ivošova slova, zjistí, že se toho v Podolí k lepšímu moc nezměnilo, ba naopak. :o(
  Otázka na závěr; Koho vidíte, když se pokaždé podíváte do zrcadla? Stejnou otázku pokládám i dalším zastupitelům Vašeho uskupení.


 • 1. 7. 2020 11:40
  Marek Horák
  Otázka k bodu číslo 2...statistická významnos

  Dobrý den pane starosto,

  z hlediska statistiky, pokud 30% občanů Podolí nesouhlasí většinově s dalším rozrůstáním obce, tak myslíte, že pokud byste měl 100% odpovědí, že by se tento poměr významně změnil? Ve skutečnosti by mohl být rozdíl v jednotkách procent. 30% je velmi statisticky významný podíl občanů obce. Když si vezmete např. studie farmaceutických firem, kde se dělají významné závěry na mnohem menším počtu pacientů než odpovědělo na anketu v Podolí a výsledek se pak použije de facto na celou světovou populaci nebo i relevance různých celostátních průzkumů na pár tisících obyvatel a potom výsledek na celou ČR významně koreluje s těmito průzkumy. Jaký je tedy Váš odhad? Kolik % občanů v Podolí chce reálně další rozrůstání obce?

  Děkuji za odpověď a přeji pěkný den

  Marek Horák


 • 1. 7. 2020 17:52
  Vítězslav Eliáš
  Re: Otázka k bodu číslo 2...statistická význa

  Dobrý den, pane Horáku,
  děkuji Vám za Váš názor. Já nejsem ani statistik, ani sociolog a můj názor tedy není důležitý . Ale ptáte se, tak odpovím. Ano, domnívám se, nebo ještě spíše, jsem přesvědčen, že pokud by se vyjádřilo 100% občanů Podolí, pokud by tušili, jak s výsledky takové ankety bude nakládáno, výsledek by byl zcela opačný.
  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 30. 6. 2020 11:52
  Radim Kuba
  Uličky - nové osvětlení

  Dobrý den. V malé Uličce jsou už dva měsíce výkopy v předzahrádkách pro budoucí nové osvětlení.
  Co se bude dál dít? Nikdo nic neví, nikdo nám nic neoznámí. Výkop se po deštích pomalu sesouvá a o venkovní fasádu mám opřenou hromadu hlíny.
  A co se týče zapravení rozbité fasády a schodů po nové kabelové přípojce, to je to stejné. Informovanost nulová. Takže spolu ostatními obyvateli Uličky si to radši udělám sám.
  Takže prosím o zvěřejnění harmonogramu prací v Uličce: osvětlení, nadzemní vedení, oprava chodníků, koordinace s firmou VIVO (chráničky na optiku). Děkuji, Radim Kuba


 • 1. 7. 2020 11:16
  Vítězslav Eliáš
  Re: Uličky - nové osvětlení

  Dobrý den pane Kubo,
  Velmi se omlouvám za zhotovitelskou firmu.
  Tento týden byly zahájeny práce na všech nedodělcích, které popisujete. Pokud práce nezkomplikuje počasí, budou práce na dodláždění chodníků, opravách odvodňovacích žlábků, zapravení fasád a schodů, zasypání výkopů, odvozu přebytečného materiálu i zaústění trubiček pro optiku firmou VIVO, dokončeny do konce tohoto týdne.
  Demontáž nadzemního vedení a starých sloupů se snažíme s firmou odložit do doby zbudování obcí stožárů nového VO. Termínově to dnes neumíme určit. Důvodem je neodhadnutelný vývoj daňových příjmů obce z rozpočtu státu spojených s potřebným prostředky na financování všech projektů.

  Děkuji za trpělivost a přeji hezké dny.
  Vítězslav Eliáš


 • 30. 6. 2020 7:02
  Jana Brázdová
  Uložení nadzemního vedení

  Dobrý den pane starosto,
  prosím o dokončení úpravy zídek a chodníků před domy Za Humny 12 a 205. Po uložení nadzemního vedení do země firma na finální úpravy zřejmě zapomněla.
  Po několika zbytečných telefonických urgencích panu Vlasákovi je zřejmě potřeba písemná forma.
  Protože pozemky jsou majetkem obce, nechceme do opravy zasahovat sami.

  Děkuji Jana Brázdová


 • 1. 7. 2020 12:06
  Roman Vlasák
  Re: Uložení nadzemního vedení

  Dobrý den, paní Brázdová,
  společností VIVO, která má tuto část vaší ulice na starosti, letos udělala jen část prací a zbytek bohužel nedokončili. Při posledním jednání přislíbil majitel společnosti dokončení nedodělků v tomto týdnu. Dnes je plánován úklid hromady suti a hlíny z letošních oprav a zítra mají nastoupit jejich pracovníci na dokončení dlažeb a kraje schodiště. Snad konečně dodrží co stále slibují. V opačném případě bude vše opraveno na náklady obce a přefakturováno společnosti VIVO.
  S přáním pěkného dne
  Roman Vlasák


 • 26. 6. 2020 18:10
  Auerová
  Výstavba dle ÚP Podolí z r. 2006

  Dobrý den pane starosto,
  když jsem si přečetla Vaši odpověď p. Kárnému z 10.6.2020, ve věci závaznosti čísel z Průvodní zprávy k ÚP z r.2006 : str.15 Vyhodnocení : " v Podolí celkem 532 RD a v nich celkem 1591 obyvatel ", chtěla jsem zjistit, jak to s tou závazností vlastně je.
  Proto jsem zavolala myslím, že osobě nejpovolanější, paní p. J. H. z Atelieru Projektis, , která ÚP v r. 2006 přímo zpracovávala a dozvěděla jsem se:
  1/ Výše uvedená čísla nejsou uvedena v závazné části ÚP, a jsou skutečně orientační.
  2/ Tato čísla sloužila od r. 2006 pro stanovení např. rozsahu a šířky dopravních komunikací, šířky chodníků, množství parkovacích míst, profilů potrubí hlavních řádů inženýrských sítí, jako je splašková a dešťová kanalizace, vodovod, kapacity elektro rozvodů silnoproudu a slaboproudu v obci, a na ně navazující el. zařízení / např. trafostanic/, hlavní rozvody plynu, velikost obchodů, velikost školy, MŠ, pošty atd.
  Pokud uvedená čísla počtu RD a počtu obyvatel nebudou překročena, můžeme očekávat, že v zásadě budou stávající vybavení obce dostačovat. Pokud ale bude navýšen počet obyvatel např. o 30%, můžeme očekávat, že většina, možná všechny části OV a inž. sítí bude nutné posílit a přebudovat.
  3/ V lokalitě BR2 v ÚP se počítá, že její součástí bude i občanská vybavenost pro toto území, vč. nové MŠ. Na tomto řešení je třeba trvat, aby nedocházelo k pravidelnému vjezdu 2x denně, rodičů s dětmi ke stávající MŠ, a tím k nepřijatelnému dalšímu zatížení, už nyní přetížených komunikací ve středu obce.
  4/ Současně je třeba výstavbu BR2 zařadit do několika časově posunutých etap, aby co nejvíce dostačovala stávající OV obce.
  Tolik info zpracovatelky ÚP z r. 2006.
  Dotazy:
  1/ K příspěvku p. Zubkové z 24.6.2020: Na zasedání Zastupitelstva Podolí v 03/2020 se nabízel p. Ivo Sedláček, donedávna zastupitel obce, který má bohaté zkušenosti s územním plánováním a že je ochoten se přípravy ÚP pro další období aktivně účastnit. Počítáte s využitím této vzácné nabídky odborníka?
  2/ Máte k dispozici výsledky veřejné ankety, kde občané obce otevřeně vyjadřují své názory i k případné nové výstavbě. Proč při svém rozhodování nevycházíte, jako naši volení zástupci, z požadavků obyvatel Podolí? Máte k tomu oprávnění? Jaké?
  3/ Opakovaný dotaz: V případě, že bude vlivem předimenzované výstavby nutné přebudovat IS,
  kdo to zajistí a kdo to zaplatí? P. Said, potažmo noví obyvatelé BR2, nebo stáv. obyvatelé obce ?
  4/ Setkala jsem se se starousedlíky např. z Bystrce, Komína, z Jundrova aj. obcí, kde proběhla rozsáhlá nová výstavba. Ve všech případech to starousedlíci vnímali jako nevhodný zásah do jejich života a soukromí, vždy to byl zásah do společenského života obce, do folkloru a vnitřního života obce. Jak to vnímáte Vy ?


 • 30. 6. 2020 17:33
  Vítězslav Eliáš
  Re: Výstavba dle ÚP Podolí z r. 2006

  Vážená paní Auerová,
  Jsem velmi rád, že veřejně potvrzujete správný výklad územního plánu v opakovaně diskutovaných počtech RD a počtu obyvatel a že se tak diskuse otáčí věcným směrem.
  K Vašim otázkám:
  1/ Pro zpracování územního plánu máme uzavřenu smlouvu s odbornou osobou vybavenou požadovanými odbornými certifikáty o zkouškách v odborné způsobilosti v územním plánování. Věříme, že vysoutěžíme stejně kvalitního projektanta, jako byla paní Ing. Haluzová. Pan Sedláček se může zúčastnit zpracování územního plánu stejně, jako každý občan Podolí. Mám za to, že svou rezignací na mandát zastupitele dal pan Sedláček svému okolí najevo, že se na práci zastupitelstva dále podílet nechce.
  2/ Myslím, že 30% respondentů není dost reprezentativní vzorek, o nějž by bylo možné se při zpochybnění územního plánu obce opírat. Navíc, ani z těchto 30% účastníků se zdaleka ne všichni vyjádřili proti nové výstavbě v lokalitách určených k zástavbě dle územního plánu. Máme platný Územní plán, ve kterém je výstavba v lokalitě BR2 zakreslena . O platností Územního plánu nerozhoduje anketa. Ta může napomoci při tvorbě nového ÚP.
  3/ Jak jste se mohla dočíst z POŽADAVKŮ PRO DEVELOPERA, pan Said musí doložit předběžný souhlas správců inženýrských sítí s napojením lokality a ve svém projektu bude muset respektovat jejich podmínky. Součást dokumentace pro stavební povolení jsou pak mimo jiné i závazná stanoviska správců sítí.
  4/ Ano, vnímám to podobně. Každá větší výstavba byla a bude zásahem do společenského života obce, do folkloru a vnitřního života obce. Trochu opatrně bych však zacházel s pojmem „starousedlík“. Kde je hranice? Kdo je starousedlík a kdo už je novousedlík? Zvolím-li jako příklad pro úvahu lokalitu Nad Výhonem, bydlí zde jistě spousta občanů, kteří se do společenského a života obce jako takové se zájmem zapojili. Bydlí tu i lidé, které potkáváme jen občas. Ale úplně stejně je to i s občany ve staré zástavbě. Je to volba i svoboda každého z nás.

  Hezký den. Vítězslav Eliáš


 • 26. 6. 2020 12:36
  Žaneta Dušková
  Údržba zeleně

  Dobrý den pane starosto,
  chci se zeptat zda plánujete sečení a prořez přerostlé trávy, náletů a keřů na turistické modré od Zukalova Mlýna směrem do Mariánského údolí?
  Cesta se pomalu zmenšuje a ztrácí.

  Děkuji za odpověď

  Dušková


 • 30. 6. 2020 17:30
  Vítězslav Eliáš
  Re: Údržba zeleně

  Dobrý den paní Dušková.
  Tento problém nás trápí stejně jako Vás. Bohužel turistická modrá trasa od Zukalova Mlýna směrem do Mariánského údolí neleží většinově na pozemcích obce ani na katastrálním území obce Podolí. Podolské katastrální území i pozemek obce pod touto komunikací končí cca 100 m od konce Zukalova rybníka. Tento úsek je v naší správě a připravujeme jeho údržbu. Navazující část směrem do Líšně již leží již v katastrálním území Líšně nebo Horákova a je ve vlastnictví Lesy České republiky, s.p.

  Hezký den. Vítězslav Eliáš


 • 19. 6. 2020 21:21
  Hnilicová
  Dodržování územního plánu

  Pane starosto,
  nerozumím, proč při jednání s developerem nevyžadujete dodržování územního plánu a studie. Proč týden jednáte, přemýšlíte, diskutujete a nakonec vyplodíte bod č. 3, který může mít "mnoho výkladů." Je vcelku jasné, jak si to vyloží developer. Pokud podle územního plánu má být zástavba do 65? domů, tak proč se toho jasně nedržet? A pokud je kapacita Podolí do 1500 obyvatel, tak se toho taky držte! Proč je vlastně jakýkoliv bod, který je jasně dán územním plánem, předmětem pro diskusi s developerem?

  K čemu pak je územní plán nebo jiný předpis, pravidlo či zákon?

  Moje otázka je, jestli jako starosta obce při následných jednáních s developerem (předpokládám, že obec bude účastníkem ve stavebním řízeni) budete respektovat a vyžadovat dodržení stávajícího územního plánu. Děkuji za odpověď.


 • 23. 6. 2020 11:12
  Vítězslav Eliáš
  Re: Dodržování územního plánu

  Vážená paní Hnilicová,

  Děkuji za Váš názor. Vážím si toho, že jej publikujete pod svým vlastním jménem. Znovu a naposledy upozorňuji diskutující, že anonymní příspěvky budou dle pravidel naší diskuse mazány. Tímto tedy prosím osoby s přezdívkami „Pepa Pravda“ resp. „Pufík“ a další, aby, pokud si za svými názory stojí, je publikovali pod svými jmény, nebo je nepublikovali. V další diskusi budou tyto zprávy mazány.
  Vás, paní Hnilicová, bych rád požádal o to, abyste v souvislosti s prací týmu více jak 20 lidí nepoužívala termín „vyplodili“. Nezasloužíme si to. Znevažování práce v rozsahu v tuto chvíli kumulovaně již více jak 250 hodin není na místě. Uvedený bod 3 je výsledkem diskuse tohoto týmu, nikoliv mým svévolným závěrem.
  Pokud jde o Váš dotaz na dodržování Územního plánu a dalších zákonů a nařízení, k věci jsem se již vyjadřoval v odpovědi panu Kárnému dne 10.6., a dovoluji si tedy tuto odpověď ocitovat:
  „Paní Auerová, aniž bych se jí chtěl tímto nějak dotknout, (a nyní tedy i Vy, paní Hnilicová) se ve svých výpočtech zabýváte čísly z tzv. Průvodní zprávy, str. 14, Územního plánu obce Podolí, které mají orientační charakter a jsou v této kapitole takto definovány, viz. https://www.podoliubrna.cz/file.php?nid=4624&oid=627971. Uvedený orientační počet obyvatel obce vychází také ze statistické obsazenosti domů v té době, tedy v roce 2005. Nejen v případě výrazného rozdílu od těchto orientačních počtů musí jakýkoli investor (i v případě, že by jím byla obec) doložit kladná stanoviska správců jednotlivých inženýrských sítí o napojitelnosti lokality na sítě z hlediska jejich kapacity.“
  Tento výklad jsem si ověřoval osobně i na Odboru územního plánování a stavebního řádu JMK.
  Jak já, tak Zastupitelstvo obce, které o konečném projetu zástavby na základě faktů a zákonného rámce rozhodne, bude na tyto skutečnosti samozřejmě dbát a je to také obsaženo v požadavcích, které jsme developerovi sdělili. Počet obyvatel však skutečně není dogma, stejně jako počet domů v dané lokalitě. K počtu domů je v průvodní zprávě přímo uvedeno na straně 14: „…Přehled navržených lokalit pro bydlení (počet RD je orientační)…“
  Samotný územní plán neřeší závazně ani počty domů, ani konečný počet obyvatel obce. Územní plán, svou závaznou částí, řeší přípustnost funkčního využití jednotlivých typů zástavby v daných lokalitách, která byla přijata Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2006 o závazných částech územního plánu obce Podolí a schválena zastupitelstvem obce Podolí na zasedání dne 18. 12. 2006. Ani v této obecně závazné vyhlášce se o počtu osob či domů v daných lokalitách nebo v celé obci nehovoří.

  S pozdravem
  Vitězslav Eliáš, starosta


 • 24. 6. 2020 0:42
  Vladimír Zubková
  Re: Dodržování územního plánu

  Pane starosto, k Vaší odpovědi paní doktorce Hnilicové mám doplňující otázku:

  Když píšete, že o konečném projektu zástavby rozhodne zastupitelstvo na základě zákonného rámce, jaký zákonný rámec máte na mysli? O jaké rozhodnutí půjde, jakou bude mít formu - vyjádření, schválení, zamítnutí, a čeho přesně - nemyslím obsah, ale formu projektu, o kterém bude rozhodováno. V rámci jaké kompetence zastupitelstvo „o projektu rozhodne“ a podle jakého předpisu?

  A ještě jeden dotaz:
  Využije obec pro jednání s developerem služeb nějakého odborníka na územní rozvoj, územní plánování, územní řízení? Nejde o jednoduchou problematiku, a jestliže územní plán neobsahuje dostatečně konkrétní regulaci, nebylo by od věci vyjasnit si vyjednávací pozici obce s někým, kdo má zkušenosti s poradenstvím obcím při jednání s investory (obzvlášť za situace, kdy se developer vyjádřil, že pod 95 domů je pro něj výstavba ekonomicky nerentabilní).
  Děkuji za odpověď.
  Vladimíra Zubková


 • 24. 6. 2020 13:08
  Vítězslav Eliáš
  Re: Dodržování územního plánu

  Vážená paní Zubková,
  mám stejné úvahy jako Vy. Protože nejsme odborníci na stavební zákon a územní plánování, obrátili jsme se na odborníky ze stavebního práva.
  Hezký den.
  Vítězslav Eliáš, starosta


 • 19. 6. 2020 8:54
  KAšíková Věra
  Andulka

  Chytili jsme andulku, pokud někdo postrádá volejte číslo 725 173 914...budu se ptát na specifické poznávací znamení andulky...


 • 17. 6. 2020 18:44
  Vítězslav Eliáš
  Pravidla

  Vážení diskutující,
  Vážím si velmi vašich názorů, ať jsou jakkoliv kritické. V pravidlech naší obecní diskuse ovšem je, že každý diskutuje pod svým jménem, a u některých příspěvků zde vzniká podezření, že tato jména nejsou pravá. Prosím vás tedy o laskavé dodržování stanovených pravidel. Jinak anonymní příspěvky mohou být mazány. Diskutujeme zde skutečně závažné téma, každý má právo na svůj názor, ale taky má každý z nás právo vědět, s kým diskutuje.
  Děkuji za pochopeni. Vítězslav Eliáš, starosta


Novější 1 3 28 54 81

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

4. 7. Prokop

Zítra: Cyril a Metoděj

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1310

Návštěvnost stránek

699655