Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejnovějšího Přidat komentář
 • 13. 11. 2013 11:32
  Ivo Sedláček
  Dokumentace školky

  Pane starosto,
  chtěl bych Vás touto cestou OPĚT požádat o:
  1) zveřejnění DSP (dokumentace pro stavební povolení) na objekt školky. Předpokládám, že jako každý investor jí máte i v elektronické podobě. Prosím i o stavby související.
  2) Odhad stavebních nákladů, případně výstup z VŘ na stavbu školky.
  3) Komplet studii dopravního řešení ulice Rybník. Situace + povídání není kompletní studie. Zakreslení původního stavu by všem občanům výrazně pomohlo v orientaci.
  4) Zveřejnění konečného termínu veřejného projednání studie. Takto vůbec nikdo netuší, zda to má nějaký harmonogram.
  5) Odhad stavebních nákladů na rekonstrukci ulice Rybník. Případně rozpočtově určenou částku na tuto akci.
  Děkuji.


 • 13. 11. 2013 21:25
  hnilicová
  Pane Málku

  Pane Málku, dne 4.11.13 jste napsal :
  „Přesto musím reagovat na Vaši další lež.
  Citujete:...na jednom Zastupitelstvu..., pan Málek prohlásil, že Zastupitelstvo nepotřebuje stavební komisi. Lež jako věž.
  Co mi vložíte do úst příště?
  Ještě, že máme zvukové záznamy ze všech jednání Zastupitelstev.“

  Nemám důvod lhát a nelžu.Tak jako jsem zvyklá se podepsat pod svůj názor, jsem zvyklá říkat jen to,co mám ověřené a co jsem slyšela na vlastní uši.
  Možná by jste si, než někoho křivě obviníte ze lži, měl udělat tu námahu a přehrát si záznamy z veřejného zasedání .

  Pokud se nepamatujete, kdy jste co veřejně říkal,tak si pusťte diskuzi ze dne 30.4.2013.
  Ptala jsem se,pro jste nevyužili potenciál stavební komise,když se o projektu mateřské školky jednalo , proč jste stavební komisi obcházel.

  Vy jste mi konkrétně odpověděl, že jste s komisí o školce několikrát mluvil, ale že zadání dostává stavební komise od zastupitelstva a rozhodnutí zastupitelů bylo, že to bude vedle sběrného dvora a že to bude modulární stavba .

  Jak jinak to lze tedy chápat ? Stavební komise dostala výsledek rozhodnutí zastupitelů a basta. Takže jste stavební komisi neobcházel,jen jste ji prostě direktně zadal Vaše rozhodnuti? Pokud stavební komisi místo společného konstruktivního hledání řešení problému oznámíte Vaše rozhodnutí a nerespektujete připomínky jejich členů, dáváte tím najevo , že je nepotřebujete.

  P. starosto a p. Málku, bohužel těmi narážkami a analýzou proč to dělám, co si myslím a co bych dělat měla nebo jsem dělat mohla .....se jenom odbočuje od tématu.
  A tak , i když se vám to nelíbí, protože Vy jste to přece už probrali, znovu opakuji svůj názor, že :
  1.celý způsob jak řešíte problém mateřské školky považuji od počátku za špatný- nehledal se nejlevnější a nejefektivnější způsob jak vyřešit problém , který bude pouze několik let, ale rozhodlo se o stavbě/cena zatím neznámá, ale výše dotace 10 milionů je známá/ v zátopové zóně, vedle neodkanalizovaného sběrné dvora a bez vyřešené dopravní situace.

  2.Všechny tyto doprovodné problémy, které jste následně už nemohli přehlížet a museli řešit dále velmi prodražují celý projekt.

  3.Je jasné, že Vaší prioritou je ,aby tu stála školka- oplášťovaná maringotka na kterou chcete využít dotaci 10.milionů.Mě , jako občanovi, pro kterého je 10 milionů velmi veliká suma peněz by stačilo skromnější řešení a k tomu dobrý chodník na Rybníku, který je nyní po dalším rozkopání ještě v horším stavu než byl. A navíc se obávám, že na chodník se zase nedostane.

  Michaela Hnilicová


 • 14. 11. 2013 17:22
  Vítězslav Eliáš
  Re: Dokumentace školky

  Vážený pane Sedláčku,

  musím Vám OPĚT výzvu k Vám ve své poslední odpovědi: "Tak nezapomeňte, příště, prosím, včas..."

  Projektová dokumentace MŠ ke stavebním povolení byla v zákonných lhůtách v rámci probíhajícího stavebního řízení k nahlédnutí na Stavebním úřadě Šlapanice i na OÚ Podolí, které vyvrcholilo 23.7.2013 veřejným projednáváním za účasti projektanta a stavebního úřadu. Podotýkám, nebylo to první veřejné projednávání tohoto projektu. Vy jste ani na jednom nebyl a možnost nahlédnout, či se i podrobně s dokumentací seznámit, jste nevyužil.

  Dnes, kdy probíhá příprava zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na zhotovitele MŠ, je kontraproduktivní zveřejňovat jakoukoli dokumentaci či předpokládaný finanční rozpočet. A to Vy jako zaměstnanec velké stavební společnosti, i když zatím velmi krátce, jistě víte.

  Pokud Vás však v tomto požadavku vedou jiné úmysly ve prospěch Vašeho zaměstnavatele, vyčkejte zveřejnění vyhlášení veřejné zakázky na stránkách obce a dokumentaci pro zpracování nabídky budete moci za stanovených podmínek získat.

  Studie dopravního řešení je opravdu studií, která graficky i textem popisuje konkrétní záměr. Ale v tom si Vás také nedovolím poučovat, to vy jako odborník samozřejmě víte. Pasport dopravního značení není součástí studie, ale až dalšího stupně projektové dokumentace.

  Nesouhlasím s Vámi, zakreslení původního stavu do této studie by výrazně zhoršilo přehlednost celého výkresu. Při pohledu do tohoto návrhu každý vidí, zda má nově před domem zelený pás, jak široký, kde budou chodníky, parkovací stání atd. Každý podle měřítka ví, že 1 mm na výkrese je 0,5 m ve skutečnosti, tak si celkem přesně dokáže představit prostorové poměry vůči stávajícímu stavu.

  Odhad skutečných nákladů? Pane Sedláčku, neumíme věštit z křišťálové koule. Máme teprve návrh studie komunikačního řešení! A harmonogram? Omlouváme se, asi jsme se snad již po dvacáté, třicáté či padesáté nevyjádřili dostatečně přesně. Harmonogram závisí na financích, finance závisí na umožnění využití schválené dotace na MŠ,... Rozpočet se, pane Sedláčku, stanovuje na kalendářní rok, pro rok 2013 v rozpočtu s částkou na rekonstrukci Rybníku nepočítáme, na rok 2014 budeme teprve rozpočet připravovat.

  Pěkný večer
  Vítězslav Eliáš


 • 14. 11. 2013 17:44
  Radek Boček
  Pro všechny zvídavé

  Vážení občané, nejen obce Podolí.
  Pokud Vám nevyhovuje způsob sdělování informací ze strany obecního úřadu, zkuste to pomocí žádosti na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
  Přeji Vám pohodový den. Radek Boček


 • 15. 11. 2013 22:56
  Ivo Sedláček
  Re: Dokumentace školky [Vítězslav Eliáš]

  Pane starosto,
  sice jste napsal šest odstavců, ale neodpověděl jste na nic.

  K odstavci 1: projektovou dokumentaci jsem chtěl pouze za účelem vyměření užitné plochy a objemu stavby. Vystačím s půdorysem NP a řezem.

  K odstavci 2: chválíte se, že dotace je cca 10 mio Kč, takže cena bude vyšší. Myslím, že jste naznačoval cca 13 mio Kč. Nemám čás chodit za Vámi neustále na úřad a tahat z Vás informace. Vzhledem k tomu, že dokumentaci nechcete zveřejnit online, budu odhadovat. Dvě třídy á 28 dětí, pro každé 4m2, nějaké chodby, zázemí, sociálka, apod. Bratru 300m2 užitné plochy. Vezmu cenu 20 tis Kč/m2 (větší stavby cca 18 tis), ale berme těch 20 tis (bavím se o zděných stavbách na základech, ne kontejneru na patkách). Takže to máme 6 mil Kč. Za co mají občané Podolí platit 13 mil Kč. Kam (na co) ty peníze půjdou?
  Dále: nevedu diskuzi v osobní rovině, ale v rovině věcné. Ale když chcete pane starosto, tak jenom glosa: Nesnižujte se skrytými útoky typu "děláte ve stavební firmě krátce", apod. Myslím, že Vaši "pracovní" anabázi zná asi každý, tak od toho raději upusťte.

  K odstavci 3: firma ve které pracuji se nazabývá kontejnery. Je to standardní stavební firma a ta se tu moc nehodí. Do normální výběrovky na zděnou školku by se přihlásilo tak 15 firem. Ale kontejnery nevyrábí tolik firem a s menším počtem se vyjedná lepší cena, nemám pravdu?
  Už jste občané pochopili, proč to musí být kontejnery?

  K odstavci 4: studie má technickou zprávu, ale proč se zabývat detaily. Technickou zprávu nahradíme povídáním a situačka je dost hezká. Ovčan zaplesá.
  Ano, máte pravdu, dopravní značení bývá v další fázi. Ale v okamžiku, kdy jste všem bydlícím na Rybníčku zrušili jakékoliv rozhledové poměry podélným parkováním, jsem se musel (neuváženě) zeptat, zda to nebude vylepšeno nějakou důmyslnou značkou.

  Odstavec 5 přeskakuji, beru pravítko a valím k obchodu.... Jak to zaměřím, tak to okomentuji. Pak si vezmu metr, jdu přeměřit Rybníček, ať můžu porovnat, co se bude dělat. Teď vážně. Předpokládám, že jste za studii platili. Tak ať projektant dodá dwg (bude vědět, co to je). Nevypadá to, že by to kreslil od ruky.

  K odstavci 6: žasnu. Nevíme, kolik na to máme, nevíme, kdy to budeme dělat, co přesně chceme, ale už to máme nakreslené. Pane starosto! Základní poučka investora, dobrého hospodáře je: "dělej tak, jako bys to platil ze svého". Už kohokoliv vidím, jak si chce postavit třeba dům, neví, kolik na něj má peněz, neví, kdy jej budete stavět, ale preventivně zaplatí projektantovi, ať mu jej nakreslí.

  Nevím, jestli si z lidí děláte srandu nebo to myslíte vážně, opravdu nevím.


 • 16. 11. 2013 19:40
  Silvie Bočková
  správa věcí veřejných

  Pane starosto, pozorně čtu tuto diskuzi. Pan Sedláček se ptá cíleně a konkrétně.Na pokládání svých otázek má, dle mého názoru plné právo. Co se týká odpovědí, tak na ty má dokonce ze zákona nárok. Jak Vám, tak ostatním zvoleným zastupitelům byla svěřena správa majetku a financí obce Podolí. Občan, který zde platí daně má plné právo zajímat se jak s těmito penězi nakládáte. Jistě by jste pana Sedláčka neměl okamžitě podezírat z toho, že takto činí z důvodu osobního prospěchu! Mě tyto věci taktéž zajímají a myslím si, že i ostatní spoluobčané by měli plně využít svého práva na informace a ptát se.
  Jako správci, placení z našich daní, musíte předkládat výsledky své práce a ne lustrovat občany kde pracují a jak dlouho. Pokud tak činíte, neměl by jste s k tomu veřejně přiznávat a navíc získané informace zveřejňovat.
  S pozdravem Silvie Bočková


 • 17. 11. 2013 18:26
  Vítězslav Eliáš
  Re: správa věcí veřejných

  Dobrý den, paní Bočková.
  Děkuji Vám za objasnění Vašeho postoje ke správě věcí veřejných zde v Podolí. Zákon č. 106/1999 Sb pojednává o veřejném přístupu k informacím, které nebyly publikovány. Stejný zákon také upravuje reakci na opakované kladení stále stejných dotazů a žádostí o informace, které publikovány již byly a jsou veřejně přístupné a známé a tazatel podkládá z nějakého důvodu za jednodušší nebo efektnější se na tyto dotazy opakovaně ptát namísto, co by si je vyhledal. Dotazy pana Sedláčka jsou opakovanými dotazy na známé skutečnosti, nebo naopak dotazy na skutečnosti, na které odpověď neznáme ani my. Pan Sedláček nám pak dále opakovaně uděluje poučení, jak se věci mají dělat správně, dokonce až jedině správně a vyslovuje často tajuplná doporučení pro občany Podolí. To vše, aniž by nesl sebemenší odpovědnost. Ale tak to v zastupiteské demokracii chodí a nám nezbývá než to vydržet, smířit se se slovníkem, který pan Sedláček používá a věnovat se přes to vše práci. Pan Sedláček se rozhodl dělat politiku na stránkách obce a my mu v tom, jak vidíte, nebráníme. Nadále nám však nezbývá než se věnovat dál naplno správě věcí veřejných. Rozhodně si při tom nemyslíme, jako pan Sedláček, že známe všechny jedině správné odpovědi. Vývody pana Sedláčka zpravidla za správné nepovažuji a mám pro to i dostatek argumentů. Pana Sedláčka jsem z ničeho zištného, jak ve svém psaní naznačujete, nepodezíral a je mi líto, že jste si takové podezření vyložila Vy, nebo pan Sedláček.
  Vážená paní Bočková, správě věcí obecních se věnujeme skutečně naplno, možná jinak, než by to dělala jiná skupina, to už tak bývá. Snažíme se dělat svoji práci dobře a dle zákonů. Vážíme si mandátu, který jsme od občanů dostali a cítíme skutečně plnou zodpovědnost za věci obecní. Žádný nový dotaz žádající si nové vysvětlení zatím nepadl a stará vysvětlení opakovat nemáme, bohužel, čas. Se zákonem to opravdu nijak nesouvisí.
  Hezký večer, Vítězslav Eliáš


 • 17. 11. 2013 18:43
  Truksa Václav
  Klid všem duší

  Vážení obyvatelé Podolí. Prosím, a to myslím zcela vážně buďme si blízcí a nehledejme škraloupy na druhých. Přál bych si, aby emoce ustaly, věřte, že zastupitelé naší obce to nemají lehké. Moc bych si přál, aby chodník na ulici Rybník byl dobudován na pravé straně na výjezdu z Podolí.Lidé z těch domů nemají kam ustoupit projíždějícími auty. Asi někteří budou obětovat kousek svojí předzahrádky.Jen nechci, aby byl vyvolán další problém. Ta pravá strana si myslím, že bude bezpečná. Buďme si všichni blízcí, jde o naše budoucí.


 • 17. 11. 2013 19:33
  Mario Hnilica
  Re: správa věcí veřejných [Vítězslav Eliáš]

  Zeptat se starosti a zastupitelů kteří spravuji majetek obce, kolik bude nějaký projekt stát není nic politický. Koneckonců, vybudování 2 pokojový školní budovu nebo chodník není let na Měsíc. Školy a silnice jsou postaveny každý den. Kompetentní vláda má odhady nakladu pro jakýkoliv druh projektu.

  Proč neodpovídáte na konkrétní dotazy?


 • 17. 11. 2013 21:18
  Vítězslav Eliáš
  Re: Klid všem duší

  Vážený pane Trukso,
  rekonstrukci Rybníku a zbudování chodníku připravujeme tak, abychom se vůbec nebo jen v minimálním možném rozsahu dotkli pozemků soukromých vlastníků.
  Víťězslav Eliáš


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

6. 7. Mistr Jan Hus

Zítra: Bohuslava

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1692

Návštěvnost stránek

875262