Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 4. 10. 2012 21:59
  Radek Boček
  Re: Poděkování ...[Zdena Párová]

  Zdeno, píšeš: "Po pravdě řečeno mám ale chuť se raději na nic příště neptat.".
  A o to možná jde.
  Místo konkrétní odpovědi na konkrétní dotaz se dovídáme co vše jiného ostatní dokážou a udělali. Tím nijak dosažené výsledky neshazuji ani nepopírám! Jen se snažím od sebe oddělit různé a vzájemně nesouvisející záležitosti.


 • 4. 10. 2012 17:33
  Zdena Párová
  Poděkování [Hana Richterová]

  Velice děkuji paní ředitelce Pytelové za vyčerpávající odpovědi ohledně projektu EU peníze do škol. Informace mi plně dostačují a tímto považuji můj dotaz vůči výběrovému řízení za vyřízený.

  Zastupitelům se dodatečně omlouvám za to, že jsem si dovolila na zasedání položit dvě stručné a jasné otázky. Stačilo na ně stručně a jasně odpovědět, ale bohužel se kolem toho rozpoutala nesmyslná diskuze, ve které si každý hledá to své. Prvotní otázka přitom zněla: Byla na zakázku vypsána výzva k VŘ směrem k veřejnosti? Pokud ano, jakým způsobem byla výzva zveřejněna a kdy? Nic víc a nic míň! Absolutně nezpochybňuji náročnou práci paní ředitelky, kvalitu podaného projektu a škole maximálně fandím. Pouze mne zarazila a mrzela reakce některých zastupitelů na mé dotazy a dodatečně děkuji panu Třískovi za jeho omluvu, že mne "sjel". Po pravdě řečeno mám ale chuť se raději na nic příště neptat.


 • 4. 10. 2012 16:47
  Hana Richterová
  Poděkování

  Vážení spoluobčané,
  dovolte, abych poděkovala paní ředitelce Pytelové za zvládnutou akci s počítači pro školu. Věnovala jí část svých prázdnin (zatímco jiní čerpali dovolenou). Ne každý ředitel školy se do projektů z EU pustí, jsou komplikované, náročné na administrativu, snadno každým šťouralem napadnutelné, proto se také stává, že evropské peníze se raději nechávají někde ležet, někým ukrást nebo se vracejí do Bruselu...Paní ředitelka to neudělala a do podolské školy přiteklo a ještě půjde pouze její zásluhou téměř půl milionu. Místo poděkování se teď dočkala zpochybňování. Mám tomu rozumět tak, že paní ředitelka peníze vyběhá a někdo jiný bude rozhodovat, jak s nimi má naložit?
  A všimli jste si vůbec, že paní učitelky dokázaly hned v září secvičit program a vystoupit s ním v sobotu na náměstí? Nebylo by dobré poděkovat jim za sobotní čas, který obci věnovaly? Pokud jste tak neučinili, dovolte, abych to udělala aspoň sama za sebe. Milá školo a školko, díky. Hana Rich.


 • 4. 10. 2012 16:10
  Věra Kašíková
  ??

  Vás, paní Kašíková, stejně jako další dosud nezapojené Podoláky zveme v příštích letech k účasti na naší družební výměně s francouzskými přáteli. Ten letošní rok se podle mínění všech zúčastněných opravdu vydařil a z toho máme upřímnou radost.
  Děkuji pane starosto za pozvání. Ráda bych se této akce zůčastnila ale bohužel jsem měla a mám mladší dceru nemocnou. Tím pádem se zůčastnil jen manžel se starší dcerou, která vystupovala. Ale jinak podle videa, které mi manžel donesl, měli děti vystoupení hezké a určitě i zorganizování tohoto setkání bylo náročné.


 • 4. 10. 2012 10:14
  Vítězslav Eliáš
  Oslavy výročí obce - Poděkování

  Chci se krátce vrátit k oslavám 775. výročí od první zmínky o Podolí a 20. výročí partnerství s francouzským Ay sur Moselle. Podle mého názoru a reakce vás, občanů, mohu říct, že se doprovodné kulturní akce velmi vydařily. Proběhly důstojně a na velmi solidní úrovni.
  Poděkování patří zejména dětem mateřské a žákům základní školy a všem paním učitelkám. Je obdivuhodné, co zvládli s dětmi za ty čtyři týdny nacvičit. Máme dobrou školu, skvělé děti a výborné pedagogy!
  Speciální poděkování patří všem občanům, kteří se podíleli na přípravách všech akcí, na jejich technickém i organizačním zajištění i na jejich likvidaci. Nebudu je vyjmenovávat, protože by byl můj příspěvek velmi dlouhý a jistě bych na někoho zapomněl. Byli to lidé z řad hasičů, myslivců, KS Podolák, ubytovatelů francouzských přátel a dalším občanům.
  V neposlední řadě chci poděkovat všem sponzorům - Českomoravský cement, Movianto, pan Pospíšil, JM kraj, kteří celkovou částkou 80.200 Kč přispěli k tomu, že jsme mohli tyto akce zorganizovat na takové úrovni.
  A nakonec, ne na posledním místě, děkuji všem návštěvníkům, kteří se akcí zúčastnili. Bez Vás by akce nebylo dělat pro koho.


 • 4. 10. 2012 0:33
  Jana Pytelová
  Ještě k počítačům v ZŠ (a nejen to)

  Vážení spoluobčané.

  V mém předchozím příspěvku možná chybělo to, z mého pohledu, podstatné.
  Před hlavními prázdninami žáci odcházeli od staré klasické tabule a 8 vysloužilých počítačů. (Některé z PC pamatovaly i rok 2002 a všechny byly dávno nespolehlivé, pro výuku nevyhovující).
  Po hlavních prázdninách na žáky čekalo 13 nových počítačů a jedna moderní interaktivní tabule s dataprojektorem.
  Do projektu nemusela obec jako zřizovatel školy investovat žádné finance.
  Příjemcem dotace a zadavatelem VŘ je škola.
  EU peníze do škol nebyly přidělovány automaticky a plošně – škola musela vypracovat úspěšný projekt (a ten se zdaleka nemusel týkat jen ICT vybavení).
  Domnívám se, že na potřebné nové ICT vybavení školy by se v obecním rozpočtu prostředky hledaly jen velice obtížně. (Snad se nám tak podařilo obci nějaké finance ušetřit a přitom školu zdárně modernizovat).
  Vše jsme realizovali v průběhu hlavních prázdnin bez sebemenšího omezení výuky.

  O zapojení do projektu EU - peníze do škol jsem informovala ve Zpravodaji č. 1/2012,
  na třídních schůzkách 28.5., na www stránkách školy, na nástěnce v základní škole. Informace byla i ve Zpravodaji č. 2/2012. Předpokládala jsem (možná mylně), že případní podolští zájemci mají na základě těchto informací možnost mne kontaktovat a projevit zájem zúčastnit se VŘ. (Pokud dotazy na VŘ nepramení z tohoto důvodu, potom nevím, proč se ptáte?)

  Ty „Příručky“ jsem v předchozím příspěvku uváděla především pro důvěrné znalce legislativy, kteří se vyznají a vědí, jaký je rozdíl mezi Příručkou č.1, podle níž proběhlo výběrové řízení na počítače do ZŠ (a která povinnost zveřejnění VŘ neukládá) a Příručkou č. 2, z níž citovala p. Párová.
  Není jedna příručka víc a druhá méně – každá z nich pro výběrová řízení platila v jiné době.

  Děkuji, že jste mé dlouhé příspěvky dočetli až sem. Snad se nyní budeme moci ve škole všichni v klidu nadále plně věnovat tomu hlavnímu našemu poslání, tedy výchovně-vzdělávacímu procesu, lidsky řečeno práci s dětmi.

  Těším se s Vámi na shledanou v obci, ve škole nebo na nějaké pěkné podolské akci.

  Ještě bych ráda poděkovala každému, kdo pro obec Podolí něco dělá, ať už je to kultura, sport, volnočasové aktivity, investiční akce či cokoli jiného. Přeji Vám hodně zdaru, protože vždycky je u každé akce dost toho, co se nemusí podařit. Tak ať Vám vždycky vyjde správné počasí, neselže technika, sejde se dostatek organizátorů, hodně spokojených účastníků…

  S pozdravem Jana Pytelová, ředitelka základní a mateřské školy


 • 3. 10. 2012 17:48
  Stanislav Mrázek
  Příručky

  Tak jsem si přečetl žádost o radu od paní Párové a pak vyjádření paní ředitelky školy k projektu EU... A hned mám (a asi nejen já) o čem přemýšlet: Co je závazné? Co je víc? Příručka pro příjemce dotace z operačního programu nebo Příručka pro základní školy - žadatele a příjemce OPVK (Příručka č. 1)? ... Čert aby se v těch všech příručkách a také výběrových řízeních vyznal...


 • 3. 10. 2012 17:25
  Stanislav Mrázek
  Humor (zpráva pro Gábi i pro Vaška)

  Promovaní inženýři, sínus, kosínus, deskriptíva, promovaní inženýři, kdo je tu inženýr ať s námi zpívá....
  Wikipedia:
  Humor je vědomá tvůrčí činnost, při které je skutečnost vytvářena či popisována odlišně ve srovnání s obvyklým způsobem tak, že to vzbuzuje pobavení (smích či úsměv, což už je emoce). Humorem se TO NĚCO stává zábavným popisem. To, že nám nějaká situace či člověk připadají humorní, je právě naší schopností ji tak vidět. Smysl pro humor je právě ta schopnost tvůrčího vidění a zejména popisu skutečnosti, který pobaví. Smysl pro humor má dva aspekty – schopnost humor tvořit a schopnost humor chápat (schopnost podívat se na věci tvůrčím způsobem). - Jinak, já psal panu starostovi, který - jak doufám - se tomu srdečně zasmál. S pozdravem SM


 • 3. 10. 2012 10:12
  Vítězslav Eliáš
  Audit hospodaření obce

  V uplynulých dvou dnech, tedy po náročném kulturním víkendu, proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce za 01-08/2012 oddělením přezkumu Krajského úřadu JMK s tímto výsledkem:
  - Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
  - Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dapad na hospodaření obce v budoucnosti.
  Na toto skvělé hodnocení jsme se všemi pracovníky obecního úřadu patřičně hrdi!


 • 3. 10. 2012 9:32
  Vítězslav Eliáš
  Blahopřání

  Vážený pane Trukso,
  děkuji za Vaše hodnocení oslav 775. let obce. Velmi si ho vážím a jsem hrdý na to, že se program oslav vydařil a občanům se líbil.


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28
FOTBAL
29 30 31 1
FOTBAL
2 3 4 5 6 7
FOTBAL
8
FOTBAL
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
FOTBAL
22
FOTBAL
23 24 25 26 27 28 29
FOTBAL
30 31 1 2 3 4
FOTBAL
5
FOTBAL

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

1. 7. Jaroslava

Zítra: Patricie

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1692

Návštěvnost stránek

874201