Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 4. 10. 2012 0:33
  Jana Pytelová
  Ještě k počítačům v ZŠ (a nejen to)

  Vážení spoluobčané.

  V mém předchozím příspěvku možná chybělo to, z mého pohledu, podstatné.
  Před hlavními prázdninami žáci odcházeli od staré klasické tabule a 8 vysloužilých počítačů. (Některé z PC pamatovaly i rok 2002 a všechny byly dávno nespolehlivé, pro výuku nevyhovující).
  Po hlavních prázdninách na žáky čekalo 13 nových počítačů a jedna moderní interaktivní tabule s dataprojektorem.
  Do projektu nemusela obec jako zřizovatel školy investovat žádné finance.
  Příjemcem dotace a zadavatelem VŘ je škola.
  EU peníze do škol nebyly přidělovány automaticky a plošně – škola musela vypracovat úspěšný projekt (a ten se zdaleka nemusel týkat jen ICT vybavení).
  Domnívám se, že na potřebné nové ICT vybavení školy by se v obecním rozpočtu prostředky hledaly jen velice obtížně. (Snad se nám tak podařilo obci nějaké finance ušetřit a přitom školu zdárně modernizovat).
  Vše jsme realizovali v průběhu hlavních prázdnin bez sebemenšího omezení výuky.

  O zapojení do projektu EU - peníze do škol jsem informovala ve Zpravodaji č. 1/2012,
  na třídních schůzkách 28.5., na www stránkách školy, na nástěnce v základní škole. Informace byla i ve Zpravodaji č. 2/2012. Předpokládala jsem (možná mylně), že případní podolští zájemci mají na základě těchto informací možnost mne kontaktovat a projevit zájem zúčastnit se VŘ. (Pokud dotazy na VŘ nepramení z tohoto důvodu, potom nevím, proč se ptáte?)

  Ty „Příručky“ jsem v předchozím příspěvku uváděla především pro důvěrné znalce legislativy, kteří se vyznají a vědí, jaký je rozdíl mezi Příručkou č.1, podle níž proběhlo výběrové řízení na počítače do ZŠ (a která povinnost zveřejnění VŘ neukládá) a Příručkou č. 2, z níž citovala p. Párová.
  Není jedna příručka víc a druhá méně – každá z nich pro výběrová řízení platila v jiné době.

  Děkuji, že jste mé dlouhé příspěvky dočetli až sem. Snad se nyní budeme moci ve škole všichni v klidu nadále plně věnovat tomu hlavnímu našemu poslání, tedy výchovně-vzdělávacímu procesu, lidsky řečeno práci s dětmi.

  Těším se s Vámi na shledanou v obci, ve škole nebo na nějaké pěkné podolské akci.

  Ještě bych ráda poděkovala každému, kdo pro obec Podolí něco dělá, ať už je to kultura, sport, volnočasové aktivity, investiční akce či cokoli jiného. Přeji Vám hodně zdaru, protože vždycky je u každé akce dost toho, co se nemusí podařit. Tak ať Vám vždycky vyjde správné počasí, neselže technika, sejde se dostatek organizátorů, hodně spokojených účastníků…

  S pozdravem Jana Pytelová, ředitelka základní a mateřské školy


 • 3. 10. 2012 17:48
  Stanislav Mrázek
  Příručky

  Tak jsem si přečetl žádost o radu od paní Párové a pak vyjádření paní ředitelky školy k projektu EU... A hned mám (a asi nejen já) o čem přemýšlet: Co je závazné? Co je víc? Příručka pro příjemce dotace z operačního programu nebo Příručka pro základní školy - žadatele a příjemce OPVK (Příručka č. 1)? ... Čert aby se v těch všech příručkách a také výběrových řízeních vyznal...


 • 3. 10. 2012 17:25
  Stanislav Mrázek
  Humor (zpráva pro Gábi i pro Vaška)

  Promovaní inženýři, sínus, kosínus, deskriptíva, promovaní inženýři, kdo je tu inženýr ať s námi zpívá....
  Wikipedia:
  Humor je vědomá tvůrčí činnost, při které je skutečnost vytvářena či popisována odlišně ve srovnání s obvyklým způsobem tak, že to vzbuzuje pobavení (smích či úsměv, což už je emoce). Humorem se TO NĚCO stává zábavným popisem. To, že nám nějaká situace či člověk připadají humorní, je právě naší schopností ji tak vidět. Smysl pro humor je právě ta schopnost tvůrčího vidění a zejména popisu skutečnosti, který pobaví. Smysl pro humor má dva aspekty – schopnost humor tvořit a schopnost humor chápat (schopnost podívat se na věci tvůrčím způsobem). - Jinak, já psal panu starostovi, který - jak doufám - se tomu srdečně zasmál. S pozdravem SM


 • 3. 10. 2012 10:12
  Vítězslav Eliáš
  Audit hospodaření obce

  V uplynulých dvou dnech, tedy po náročném kulturním víkendu, proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce za 01-08/2012 oddělením přezkumu Krajského úřadu JMK s tímto výsledkem:
  - Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
  - Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dapad na hospodaření obce v budoucnosti.
  Na toto skvělé hodnocení jsme se všemi pracovníky obecního úřadu patřičně hrdi!


 • 3. 10. 2012 9:32
  Vítězslav Eliáš
  Blahopřání

  Vážený pane Trukso,
  děkuji za Vaše hodnocení oslav 775. let obce. Velmi si ho vážím a jsem hrdý na to, že se program oslav vydařil a občanům se líbil.


 • 3. 10. 2012 9:03
  Vítězslav Eliáš
  Parkování u pomníku

  Vážená paní Kašíková,
  Příjezd francouzských přítel z družební obce Ay sur Moselle, znamenal velký zásah do života obce a my jsme rádi, že se podařilo vše zdárně organizačně zvládnout. Za technické problémy a drobnou organizační vadu, která se dotkla Vás, se omlouváme. Značky zákaz stání a páska byly umístěny v pátek ráno, bohužel v odpoledních hodinách byla páska odtržena. Známé majitele automobilů požádal technický pracovník obce o přeparkování. U posledního (vašeho) vozidla jsme však majitele neznali a tak nezbylo než zjistit majitele přes policii. Policie však majitele nesděluje, proto Vás navštívila sama. Příště pošleme s policií pracovníka obce, aby v případě potřeby sám pomohl auto přeparkovat.
  Vás, paní Kašíková, stejně jako další dosud nezapojené Podoláky zveme v příštích letech k účasti na naší družební výměně s francouzskými přáteli. Ten letošní rok se podle mínění všech zúčastněných opravdu vydařil a z toho máme upřímnou radost.


 • 3. 10. 2012 8:43
  Mgr. Jana Pytelová, ředitelka ZŠ a MŠ
  Vyjádření ředitelky školy k dotazům ohledně v

  • Do projektu EU peníze školám se naše škola zapojila ve školním roce 2011/2012
  • Žádost o projekt odeslána 31.1.2012 – k datu, kdy bylo možno započítat vyšší počet žáků roku 2011/2012 – tím vyšší částku je možno čerpat
  • Rozhodnutí o poskytnutí dotace dne 7.5.2012 – informace o zapojení školy do projektu EU byla zveřejněna na www stránkách školy, informován byl zřizovatel i rodičovská veřejnost
  • rodičovská veřejnost byla o zapojení školy do projektu EU peníze školám informována na tř. schůzkách 28.5.2012
  • květen, červen, červenec – příprava zadání, výzvy, specifikace požadavků školy na vybavení ICT technologiemi
  • červenec – konzultace s MŠMT, příprava Výzvy k podání nabídek
  • 23.7.2012 vyhlášení zakázky (původně jsem chtěla výzvu vyhlásit hned na začátku hlavních prázdnin, aby bylo možné stihnout realizaci projektu, dodávku a přípravu techniky ještě před zahájením školního roku 2012/2012). Výběrové řízení bylo zadáno v souladu s Příručkou pro základní školy - žadatele a příjemce OPVK Vydal ŘO OP VK Číslo verze: 1 (dále jen Příručka č. 1)
  • Vzhledem k nutné přípravě technické specifikace požadované výpočetní, audiovizuální techniky a software a konzultacím s MŠMT ohledně podání výzvy se vyhlášení výběrového řízení na dodavatele pozdrželo a tím byl termín pro realizaci projektu velice krátký. Přesto se i tak podařilo všechnu techniku namontovat a instalovat v době hlavních prázdnin, aby nebyla nijak omezena a narušena výuka od prvních dnů školního roku 2012/2013. Demontáž starých počítačů, výměna staré klasické tabule za interaktivní a drobné stavební práce s tímto spojené by způsobily, že by ve dvou ze tří tříd základní školy nemohla probíhat výuka, což jsem si jako ředitelka školy nemohla dovolit. V měsíci září už byly jen „doladěny“ drobné technické nedostatky. Výuka nebyla narušena ani omezena. Od prvního dne školního roku 2012/2013 mohli žáci bez omezení využívat všechny prostory základní školy.

  Další podrobnosti a informace:
  1. sestavování požadavku na technické parametry ve výzvě
  Technické parametry konzultovala ředitelka školy s několika svými známými nezávislými odborníky na ICT technologie, kteří nebyli osloveni při zadání výzvy.
  2. podmínky financování – rozložení platby dle Příručky č. 1
  3. výběr tří potencionálních ekonomicky silných dodavatelů k oslovení
  4. žádost místního občana p. Marciána na základě informace o projektu ve zpravodaji, že chce být osloven při VŘ – jedna z oslovených a zúčastněných firem
  5. zveřejnění výzvy – dle Příručky č. 1 byly splněny podmínky oslovit nejméně 3 firmy – zveřejnění jiným způsobem nebylo dle příručky nutné
  6. tedy osloveny 4 firmy, nabídku podaly 2 z oslovených firem
  7. nad rámec požadavků uvedených v Příručce č. 1 byla ustavena hodnotící komise v souladu s platnou směrnicí o zadávání zakázek malého rozsahu zřizovatele – obce (dle Příručky č. 1 stačilo hodnocení bez výběrové komise)
  8. o výsledku VŘ byly v souladu s Příručkou č. 1 informovány zúčastněné firmy
  9. zhodnocení dodávky – dodávku převzala ředitelka školy – bez závad a připomínek


 • 2. 10. 2012 20:28
  Truksa Václav
  odpověd panu Mrázkovi

  Jsem velice zklamán s příspěvkem pana Stanislava Mrázka o vyjádření k červenému šátku na májce k letošním hodům 2012 a to mladých. Nikdy jsem nestárkoval, ale symbol na májce byl vždy ozdobený červeným šátkem.Prosím ať pan Mrázek nechá dědinu prožívat radost a veselí nejen mladých a nehledá příčiny sporů.Přeji všem, aby jsme na nad takovými prkotinami přenesli a žili v krásné pohodě.


 • 2. 10. 2012 20:13
  Tfuksa Václav
  Blahopřání

  Vážení zastupitelé. Moc si vážím oslavy a programu při výročí 775 let obce Podolí. Obdivujeme paní učitelky a hlavně mateřinku co dokázali s těmi mrňaty připravit.Byla to jednička. Ti větší byli také úžasní.Blahopřeji paní ředitelce a všem učitelkám. Něco takového v Podolí dlouho nebylo. Nebo jsem to bohužel promeškal. Přeji moc a hodně úspěchů hlavně ve škole a v mateřince. VIVAT.


 • 2. 10. 2012 16:50
  Gabriela Marciánová - Moderátor
  K rudé vlajce na hodové máji

  Dobrý den pane Mrázku,
  umístění červeného šátku na vrchol hodové máje je právo hlavní stárky každých hodů. Myslím, že není nic co by letos stálo za zmínku v obecní kronice. Červený šátek se na vrchol máje dává již několik let po sobě, také jsem tam dvakrát vlastnoručně červený malovaný šátek uvazovala, a řeknu Vám popravdě, byla jsme na to patřičně pyšná, a myslím, že všechny hlavní stárky přede mnou i po mně.


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1
FOTBAL
2 3 4

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha

13. 8. Alena

Zítra: Alan

Turistická známka Podolí

 Odber SMS

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1714

Návštěvnost stránek

885338