Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > OBECNÍ ÚŘAD > VYHLÁŠKY A ZÁKONY

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky/nařízení

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu 11.5.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o volném pohybu psů na veřejných prostranstvích 11.5.2017

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o regulaci provozování loterií

26.11.2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území Obce Podolí, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

16.2.2015

Organizační struktura OÚ Podolí_2018.pdf

19.2.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o zrušení poplatku za svoz odpadu

1.1.2015

Nařízení obce Podolí č. 2/2013 - Tržní řád

21.6.2013

Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o koeficientu daně z nemovitostí

1.1.2012

Vyhláška č. 1/2011 - Požární řád obce Podolí

20.4.2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích

1.1.2011

Nařízení obce Podolí č. 1/2004, kterým se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování

1.1.2005

Vyhláška č. 1/2003 o symbolech obce a jejich užívání

13.6.2003

Název řádu/plánu

Účinnost

Jednací řád ZO 31.3.2015
Povodňový plán obce Podolí 

21.3.2005

Povodňový plán střediska sběrných odpadů

21.3 2005

Řád veřejného pohřebiště obce Podolí
Dodatek č.1 k řádu veřejného pohřebiště                                                          

12.6.2002

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích (znění platné od 1.1.2018)
   
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (znění platné od 1.1.2018)
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek (znění platné od 1.1.2018 do 17.10.2017)