Logo2 mapa

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

DOMŮ > OBČAN A OBEC > CO SE DĚJE V OBCI > SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU DŮM OD DOMU

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU DŮM OD DOMU

Obec Podolí spolu s dalšími obcemi Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko do projektu zavedení svozu tříděného odpadu dům od domu, tzv. systém "door-to-door"

 

Šlapanicko - zavedení door-to-door systému svozu tříděných odpadů

 

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, sklo nebo bioodpad. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro další výrobu, a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.

Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

 

                         SFZP_H_CMYK.jpgCZ_RO_B_C.jpg

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Proč obce a města zavádí Door-to-door systém a proč je nutné víc třídit? 

Zavedení změn je v souvislosti s novým zákonem o odpadech, který nutí obce zásadně změnit pohled na odpadové hospodářství, minimalizovat skládkování a přejít na systém oběhového hospodářství.

Jak jste si jistě všimli, množství odpadů narůstá geometrickou řadou. Čekat, že budou všichni zodpovědní, nelze. Evropská unie i náš stát tedy legislativně přitvrdili. Znamená to, že obce, které nebudou dělat nic, se vystaví razantnímu zdražení odpadového hospodářství v obci a následně velkému zvýšení poplatků za odpad pro občany. V budoucnu je budou čekat i sankce za nedodržení předepsaných procent vytřídění směsného komunálního odpadu (dále jen „SKO“).

Systém Door-to-door, tedy svoz odpadů plast, papír a bio přímo od domu, má přispět k lepší separaci odpadů a snížení množství SKO. Má více zapojit obyvatele do třídění a přináší tak větší čistotu vytříděných komodit oproti společným veřejně dostupným nádobám.

Ideální by bylo odpady vůbec nevytvářet či je alespoň minimalizovat. Zemi máme jenom jednu a budoucím generacím ji nenecháváme zrovna v pěkném stavu. Minimalizovat odpady se některým daří výborně, jiní se snaží třídit, někteří netřídí, ale najdou se i tací, kteří znehodnocují snahu jiných, kdy ve společných veřejných nádobách na tříděný odpad končí i odpad, který tam nemá co dělat. Bohužel zde nalézáme často jiný, dokonce i stavební a nebezpečný odpad, který lze uložit ve sběrném dvoře. Takto znehodnocený odpad nakonec musí zbytečně končit právě na skládkách.

 

KALENDÁŘ SVOZŮ ODPADŮ OD 1.7.2022 PDF.

Kalendář svozů Podolí od 1.7.2022.jpg

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU DOOR-TO-DOOR

Od kdy bude tato změna platit ?

Zahájení svozů podle tohoto nového systému začne od 1.7.2022

 

TERMÍNY SVOZŮ ODPADŮ V OBCI

SKO  - 1x za 4 týdny  -  oslovili jsme svozovou společnost k možnosti častějších svozů - zde je SDĚLENÍ KTS

Plasty, Papír - 1x za 4 týdny       

Bioodpad (duben - listopad) - 1x 14 dní             

Bioodpad (prosinec - březen) - 1x za 4 týdny      

 

SVOZ KONTEJNERŮ - SBĚRNÁ HNÍZDA

PLAST - úterý sudý týden

PAPÍR - čtvrtek sudý týden

BIO - současně se svozem od RD

SKLO - 1x měsíc 1. týden v měsíci

 

Nevím si rady. Kam jaký odpad vyhodit?

Hlavní přehled lze nalézt buď na stránkách www.kts-ekologie.cz/vse-o-odpadech, popřípadě přímo pod odkazem www.kamtovyhodit.cz, kde zadáte, co chcete vyhodit a systém Vám odpoví.

 

SKO bude smrdět – kam s odřezky masa, kostmi, kam s plínkami?

Pokud budete správně třídit bio odpad a nebudete ho dávat do SKO, kam nepatří, pak by problém se zápachem neměl nastat. Plínky doporučujeme balit do dvou sáčků před vyhozením do SKO. Velké kosti rovněž zabalit do sáčku před vyhozením do SKO. Drobné kosti (od ryb, kuřecí) a malé odřezky lze hodit i do bia, s tím si kompostárna dokáže poradit.

 

Budou zachována sběrná hnízda?

Ano hnízda budou zachována. Dle vývoje odpadů v hnízdech může dojít k jejich optimalizaci, nebo jen k optimalizaci některých kontejnerů v nich. K zániku sběrných hnízd by však dojít nemělo. Vše bude záležet na tom, jak systém bude fungovat a na aktuálních potřebách - letos se bude systém nastavovat.

 

Kdy dostaneme nádoby na plast, papír a bio domů a jak bude probíhat distribuce?

Obec má již popelnice na plast a papír naskladněny. V měsíci červnu budou určeny výdejní termíny, kdy si je občané ve stanovených časech budou vyzvedávat u sběrného dvora. Rozvoz seniorům bude obec řešit individuálně. Každý dostane možnost třídit – popelnice jsou zajištěny pro každý dům, v případě nedostatku místa se bude vše řešit individuálně - lze využít i odpadové pytle v barvě odpadu od svozové společnosti, které dle potřeby a dohody zajistíme. Případy, kdy žijí v domě samotní senioři apod., bude vedení obce řešit individuálně.

 

Jak bude řešena řadová zástavba, kde není mnoho místa?

I zde mají lidé možnost pořídit si nádoby ke svým domům, prostor se dá najít. Vnímáme však, že nalézt vhodné umístění je trochu problematičtější a budeme vše v případě potřeby s obyvateli řešit.

 

Musíme si popelnice na plast, papír a bio koupit - budeme za popelnice platit?

Ne. Popelnice budou zapůjčeny zdarma. Vzhledem k tomu, že se jedná o dotovaný projekt, musí každý zástupce domácnosti při převzetí popelnic podepsat smlouvu o výpůjčce nádob. Po 7 letech přejdou popelnice do vašeho vlastnictví.

 

Jak bude systém fungovat? Jak budu vědět, kterou nádobu mám připravit před dům?

Občané obdrží kalendáře svozu, kde budou barevně vyznačené konkrétní dny svozů papíru a plastů (žlutá), směsného odpadu (šedá) a bioodpadu (hnědá).

 

Odpovědi na další otázky se dozvíte ve videozáznamu z veřejné besedy s občany o odpadech, konané ve čtvrtek 19.5.2022: 

 

Máte-li přesto další dotazy k tomuto tématu, můžete je posílat na mail k tomu určený: odpady@podoliubrna.cz Odpovědi budou zodpovězeny přímo mailem a případné konkrétní problémy řešeny s vámi individuálně.