Změna velikosti písma

Drobečková navigace

DOMŮ > SPOLEČENSKÝ ŽIVOT > KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE > Stalo se v letech 2007-2014

 

 

 

STALO SE V ROCE 2014

 Kulturní akce roku 2014 - odkaz

 

STALO SE V ROCE 2013

 

 

Slavnostní odhalení pamětní desky spisovatelce Květě Legátové 15.12. 2013

V neděli 15. prosince jsme slavnostně odhalili pamětní desku naší rodačce spisovatelce Květě Legátové. Při té příležitosti jsme uspořádali i výstavu  v prvním patře  místní školy, kde byly k vidění knihy, fotografie,  články i další artefakty  z rodinného archívu  spisovatelky. Součástí výstavy byla i kronika školy z doby, kdy rodiče Legátové, vlastním jménem Hofmanové,  v Podolí působili.  Školní sbor zazpíval písně z Kopanicka, která měla Květa Legátová ráda. Slavnostního aktu se  zúčastnila i praneteř Květy Legátové Markéta Šplíchalová.

 

 

Vítání občánků 5.10. 2013

 

 

 

 

Podolské hody 21.9.2013

 

 

 

 

 

 

Babské hody 2013

 

 

 

 

 

Slamění pajduláci při vjezdu do Podolí

Pajduláci vznikli ne jako protest (ČT), ale jako pomoc řidičům TIR, kteří špatnou organizací a technikou návozu zboží do podolské průmyslové zóny u Slatiny, zajíždí do Podolí. Z mnoha variant je to ta nejlevnější a pro zahraniční řidiče nejčitelnější. Původně měli být umístěni na vjezdu do Podolí se značkou rychlosti 50 km. Model je originál a zdarma. Materiál poskytli: Jan Grolich, Radoslava Jelínková, Ilona Blažková, Jan Hájek a autor. Doufám, že firmy, kterým je naváženo si také sjednají pořádek se svými distributory a nebudou obtěžovat Podolí. Pozn. OÚ : Ideovým autorem i technickým realizátorem je Ing. Zdeněk Richter s vědomím a podporou obce. Děkujeme.

Posezení u cimbálu

 

 

 

 

Chlapské hody 8.6.2013

 

 

 

 

Setkání seniorů 29.5.2013

Poslední středa v měsíci patří tradičně kulturnímu odpoledni pro seniory. V DPS se scházejí obyvatelé domu s dalšími místními důchodci. 29. května si přišli poslechnout zpívání dětí naší základní školy. Krásné vystoupení, které s dětmi secvičila paní učitelka Halouzková, by si zasloužilo i širší publikum. Děti mohly představit písničky a své první CD, potěšily starší spoluobčany a také se naučily zabojovat s trémou. Za čas z mnohých vyrostou profesionálové. My jim tleskáme a držíme palce! Za komisi pro školství, obec i seniory děkuje Hana Richterová.

 

Představení Turecká kavárna

V sobotu 27. dubna jsme měli možnost přivítat u nás přední herce české divadelní ale i televizní scény. Představení Turecká kavárna v sobě ukrývalo tři komické detektivky. Fotografie připomínají brilantní výkony všech herců.

 

Pálení čarodějnic 30.4.2013

Poslední dubnový den proběhlo u školní jídelny tradiční pálení čarodějnic. Pro děti bylo připraveno několik úkolů, po kterých na ně čekala sladká odměna. Počasí nám přálo, tak mohl být zapálen oheň a rodiče s dětmi si mohli opéct nějaký ten špekáček nebo klobás.

 

Posezení seniorů v DPS 24.4.2013

24.dubna se v domě s pečovatelskou službou zase zpívalo. K posezení  a besedě hrála harmonika a housle.Těšíme se na další setkání, tentokrát s dětmi ze základní školy 29. května 2013.

 

 

Ekologická sobota 13.4.2013

V sobotu 13. dubna jsme uklízeli okolí naší obce. Vedení OÚ by chtělo tímto poděkovat všem občanům (i mimopodolským), kteří se letos v hojném počtu aktivně zúčastnili a pomáhali s úklidem. Velký dík patří všem dětem, které s úklidem pomáhaly a přispěly tak nemalou měrou ke zlepšení prostředí v obci a jejím okolí. Na celém území jsme nasbírali takřka dva plné kontejnery. Současně se sbíráním odpadků v okolí obce probíhal i jarní úklid v zahradě u školní jídelny. Rodiče, a nebylo jich málo, například hrabali trávu a poryli pískoviště, aby tak nachystali venkovní prostory pro děti z MŠ i ZŠ. Ještě jednou děkujeme všem.

Vítání občánků 6.4.2013

V sobotu 6.dubna jsme v obřadní síni obecního úřadu slavnostně přivítali malé občánky mezi podolské občany. Žáci ze základní školy pod vedením paní řediteky zarecitovali maminkám a jejich dětem básničky, zahráli a zazpívali písničku, předali kytičku. Paní místostarostka Marciánová s paní Čandrlovou předaly rodičům pozornost od obecního úřadu v podobě dárkové poukázky, dětské knížky a hračky pro děti.

Velikonoční výstava 2013

V sobotu 23.3 a v neděli 24.3 se uskutečnila velikonoční výstava v kulturní místnosti DPS Podolí. Výstavu pořádala obec ve spolupráci ZŠ a MŠ Podolí. Děti ze školky, školy a Bublinky předvedli  své výtvory a návštěvníci mohli vidět, jak šikovné žáky v Podolí máme. Na výstavě si návštěvníci také mohli zakoupit velikonoční dekorace od p. Klevarové a p. Strohschneiderové, dále pak keramiku a šperky p. Kotvové-Vítkové a vitráže a dekorace od p. Chlupové. Celou akci doprovázela soutěž o nejkrásnějšího velikonočního beránka, kterou s 60 ti hlasy vyhrála p. Irena Strohschneiderová s číslem 1. Gratulujeme výherkyni. Foto z akce poskytl p. Josef Kos.

Akce v DPS + výstava p. Obenause 27.2. 2013

Dne 27. února 2013, poslední středu v měsíci, se uskutečnilo tradiční setkání seniorů v DPS. Tentokrát přijeli pozdravit a potěšit Podoláky aktivní senioři ze sousední Líšně. Zazpívali písničky, ukázky líšeňského folklóru, který je právě díky činorodým důchodcům stále živý. Děkujeme sousedům za příjemnou návštěvu a těšíme se zase někdy příště. Odpoledne v DPS obohatila paní masérka s přednáškou o zdravém životě a také výstava akvarelů p. Arnošta Obenause.

Audio nahrávání žáků 23.2. 2013

Dne 23. 2. 2013 se uskutečnilo první audio nahrávání pěveckého kroužku a ZUŠ (nástroje)při ZŠ Podolí. Poděkování patří učitelkám, žákům a především panu Šebestovi, který připravil improvizované nahrávací studio v prostorách základní školy v Podolí a o celé nahrávání během sobotního odpoledne se postaral. Foto z akce poskytl p. Josef Kos.

Posezení seniorů v DPS 30.1. 2013

Pravidelné posezení seniorů v podolském domě s pečovatelskou službou dne 30.ledna obohatil hudební program skupiny NA NOC pod vedením L. Klanici. Příjemný podvečer tu strávili starší, mladší i nejmenší posluchači a mnozí ani netušili, jak šikovný basista a zpěvák (Luboš Klanica) žije v jejich sousedství. Děkujeme celé skupině za návštěvu, přejeme všem členům, aby jim hudba přinášela jen radost, kterou pak budou moci předávat dál. Těšíme se na další vystoupení.

Volby prezidenta 11.1 - 12.1 2013

Prvního kola prezidentských voleb se v Podolí zúčastnilo  768 voličů z 1047 registrovaných, což představuje 73,35 %.

Pořadí kandidátů podle počtu hlasů:                                                  

1. Karel Schwarzenberg  253  hlasů 33,15 %
2. Miloš Zeman 137 hlasů 17,95 %
3. Jan Fischer  107 hlasů 14,02 %
4. Jiří Dienstbier  92 hlasů 12,05 %
5. Zuzana Roithová 77 hlasů 10,09 %
6. Vladimír Franz  40 hlasů 5,24 %
7. Taťana Fischerová 24 hlasů 3,14 %
8. Přemysl Sobotka  20 hlasů 2,88 %
9. Jana Bobošíková   11 hlasů 1,44 %

Druhého kola prezidentských voleb se v Podolí zúčastnilo 712 voličů z 1031 registrovaných, což představuje 69,06%.

Počet hlasů u jednotlivých kandidátů:

1. Karel Schwarzenberg  418  hlasů 59,29 %
2. Miloš Zeman 287  hlasů 40,70 %

 

STALO SE V ROCE 2012

 

Rozsvěcování vánočního stromu

První adventní neděli zazpívaly děti z mateřské i základní školy při rozsvěcování vánočního stromu.

 

 

Napoleonské ohně na Žuráni

Již tradičně se poslední listopadový pátek scházíme na návrší Žuráň u příležitosti zapálení ohňů k výročí Bitvy Tří císařů u Slavkova.

 

 

 

 

 

 

 

Svatomartinský lampionový průvodDSC_0028.JPG

V pátek 9.11.2012 prošel obcí lampionový průvod. Martin na "bílém" koni nakonec přijel, ohňová šou na prostranství před kostelem byla přímo kouzelná, a účast na průvodu obrovská.

 

 

 

 

 

 

Výlov Zukalova rybníka 3.11.2012DSC_0016.JPG

První listopadovou sobotu proběhl výlov Zukalova rybníka. Postupně se tato akce stává příjemnou podzimní tradicí, kterou si nenechá ujít stále větší počet návštěvníků.

 

 

 

 

 

 

 

Oslavy k 775. výročí první písemné zmínky o Podolía0282.JPG

O víkendu 28.- 30. září obec slavila 775. výročí a 20. let výročí partnerství s francouzkou obcí Ay sur Moselle. Z Francie přijela početná výprava, která se zúčastnila všech připravených akcí. Sportovní hasičské odpoledne, kdy naši nejmenší hasiči předvedli své umění, mělo veliký úspěch. V sobotu   vystoupili dva tými mažoretek s parádními sestavami. Starosta Podolí a paní starostka z Ay připomněli slovem obě oslavovaná výročí.Odpoledne pokračovalo vystoupením dětí Mateřské a Základní školy Podolí. Poděkování  patří všem účinkujícím i všem paním učitelkám. Slavnostní sobotní večer končil hudbou, tancem, dobrým pitím i jídlem. Nedělní varhanní koncert v  kostele Sv. Jana Nepomuckého a společná večeře přátel z Ay a všech účastníků z řad podolských občanů byla důstojným ukončením všech oslav. V přiloženém souboru si můžete poslechnout rozhovor pana starosty Eliáše a  paní starosty z Ay sur Moselle, které bylo nahráno v radiu R, právě u příležitosti oslav obce.

 Starosta Podolí - rozhovor

 Podolské hodya0102.JPG

V sobotu 22. září 2012 se konaly Tradiční Podolské hody. Letos počasí stárky trošičku potrápilo, neodradilo však veliký počet návštevníků, kteří si tuto velkolepou akci nenechali ujít. Děkujeme všem organizátorům.

 

 

 

 

 

 

Pravidelná setkání našich seniorůVystoupení Doubravěnky.jpg

Setkání důchodců každou poslední středu v měsíci se stala pravidlem.Posezení u kávičky se sladkostmi se účastní 35 - 50 seniorů. Z každého setkání si pořídí fotografie, píší si kroniku. Z kroniky připomínáme akce roku 2012:

25. ledna - vystoupení Boubelek z Hostěnic
29. února - vystoupení a přednášku národopisného souboru Vrčka ze Šlapanic
8. března - mimořádná akci k MDŽ
28. března - posezení s Doubravěnkou
25, dubna - zpívání gymnazistů a ZUŠ ze Šlapanic
30. května - zpívání žáků ZŠ Podolí a drama Polednice
27. června - vystoupení národopisného souboru Líšňáci
26. září - vystoupení Skautíků z Hostěnic
31. října - odpoledne s písničkami Milana Dorušince
Na 28. listopadu jsou připraveny slovácké písničky

 

 Vítání občánků 8.9. 2012DSC_0081.JPG[1].jpg

V sobotu 8. září slavnostně uvítal pan starosta na obecním úřadě spolu s dětmi Základní školy Podolí nové občánky mezi podolské občany.Školáci si připravili pěkné pásmo básniček a písniček a zahráli malým občánkům a jejich doprovodům.

 

Slavnostní nástup prvňáčkůDSC_0019.JPG[1].jpg

V pondělí 3.9.2012 první školní den, slavnostně vstoupili letošní prvňáčci mezi žáky. Nejdříve se představili všem ostatním dětem a všem rodičům.Poté byli paní ředitelkou Pytelovou pasovány na prvňáčky a od starších spolužáků dotaly šerpy. Přejeme jim hodně úspěchů v jejich prvním školním roce a mnoho sil a odhodlání do let následujících strávených ve školní lavici.

 

Babské hodyDSC_0189.JPG[1].jpg

První záříjový víkend se konaly Baské hody. Snaha o zachování a znovu obnovení tradičního podolského kroje se při počtu 24 stárek jistě zdařila. K průvodu obcí se připojilo mnoho občanů, které neodradil ani lehký deštík. Večerní zábavu na dvoře sokolovny si nenechalo ujít spoustu tance a zábavy podporujících občanů. Děkujeme pořadatelům za takovou kulturní akci a těšíme se na příští ročník.

 

Udělení čestného občanství Obce Podolí paní Květě LegátovéP1040193.JPG

Pan starosta spolu se členkami komise pro kulturní záležitosti předal dne 7. července 2012 paní spisovatelce Květě Legátové doklad o udělení čestného občanství obce Podolí. Přejeme paní spisovatelce pevné zdraví a chuť dále psát. Těšíme se na její nové knihy.

 

Návšteva v partnerské obci Ay sur MoselleP1080020.JPG

V květnu proběhla návštěva podolských občanů v partnerské obci Ay sur Moselle ve Francii ku příležitsoti 20 letům výročí přátelství.

 

 

Slet čarodějnicDSC_0090.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítání občánků 17.3.2012DSC_0005.JPG[1].jpg

V sobotu 17. března jsme přivítali mezi nové občánky naší obce 7 dětí. Velice pěkný program si připravily děti ze Základní školy.

 

 

Setkání seniorůZpívání v DPS.JPG

Dne 29.2. navštívila naše seniory národopisná skupina Vrčka ze Šlapanic.
Odpoledne poslední únorové středy se neslo v duchu tradic. Diváci se
seznámili s místními zvyky a kroji a během přijemné přednášky si i zapívali.

 

 

Ostatkový průvod masekIMG_1223.JPG[1].jpg

V sobotu 18. února uspořádal podolský sbor dobrovolných hasičů Ostatkový průvod masek, který jako v minulých letech prošel celou obcí. Občané podpořili tuto tradici jednak přispěním do kasičky, nebo také nabídli maskám občerstvení v podobě tradičních božích milostí a koblížků.

 

 

 STALO SE V ROCE 2011

 

Výstava Betlémů a Vánočních dekoracíP1017039.JPG

Před Vánocemi proběhla výstava Betlémů paní Jitky Šmídové spolu s vánočními dekoracemi paní Ivany Klevarové.

 

 

 

Rozdávání Betlémského světlaDSC_0079.JPG

I letos jsme uspořádali Rozdávání Betlémského světla na náměstí pod vánočním stromem s vystoupení pěveckého sboru Gymnázia Šlapanice.

 

 

Předvánoční setkání se senioryDSC_0020.JPG

Již tradičně proběhlo předvánoční setkání podolských seniorů ve společenské místnosti DPS. Krásný program představily děti ZŠ pod vedením paní učitelky Halouzkové.

 

 

Oslava 28. říjnaP1020504_resize.JPG

Děti zazpívaly u památníku státní hymnu a položily kytičku s trikolórou.

 

 

Loučení s létem

V neděli 4.9.2011 se uskutečnila akce Louční s létem a vítání nového školního roku. V 15 hodin místní sbor hasičů uspořádal dětské odpoledne s fůrou soutěží a ukázkami hasičské techniky. Děti si mohly vyzkoušet různé požární stříkačky a ti odvážnější dokonce i vodní dělo na hasičské tatrovce. Toto odpoledne se těšilo velkému zájmu dětí, počasí jim připravilo krásný a teplý letní den a tak nevětší úspěch měly stříkačky co by sprchy.
Od 18 hodin pak hrála k poslechu i tanci skvělá kapela Zelená Pára Radka Šebesty z Podolí. Hrála dnes již klasické skladby nejlepších světových ale i českých kapel jako jsou Beatles, Pink Floyd, Chinaski, ....
Velkým zklamáním byla účast Podoláků! Přestože byl krásný teplý nedělní podvečer, sedělo u připravených stolů roztroušených 44 platících návštěvníků.
Tak nevím ..., na jedné straně slyším, že v Podolí nejsou žádné kulturní akce, na straně druhé vidím totální lhostejnost nebo dokonce bojkot?...

 

Zahájení nového školního rokuUvedení paní učitelkou Lípovou

Prázdninové léto uteklo jako voda a aniž jsme se nadáli, předškoláky, se kterými jsme se v červnu loučili na obecním úřadě, jsme vítali v naší škole jako nové prvňáčky.
Uvedení nových prvňáčků proběhlo jako již tradičně ve slavnostní atmosféře za účasti všech žáků naší školy, učitelek, rodičů a zástupců obce, SRPŠ a TJ Sokol Podolí.
Bývalí předškoláci nastoupili oblečeni do slavnostních talárů za doprovodu vedoucí učitelky mateřské školy paní Miroslavy Lípové. Svým vystoupení předvedli, že jsou opravdu velmi dobře připraveni do první třídy. Krásně se představili a přidali nějakou tu písničku či básničku. Poté byly slavnostně pasováni na PRVŇÁKY rukou paní řiditelky Jany Pytelové. Na závěr všem nalili optimismu do žil pro nadcházející školní rok písní o radosti ze života.
Byl to krásný zážitek nejen pro samotné prvňáčky.

 

Hurá prázdniny !!Předškoláci před OÚ

Huráá, konec školního roku je tu !
Ve čtvrtek 30.6. jsme se na obecním úřadě rozloučili s žáky z 5. třídy, kteří se po prázdninách rozejdou do 2. stupně základních škol ve Slatině, v Líšni a na Gymnázia Šlapanice. Páťáci vystupovali již jako zralé děti, které se již dokáží orientovat jak ve studiu, tak i v jednání s dospělými. Obrovský kus cesty však mají ještě před sebou, ale jsem si jist, že se na ní neztratí.
Také jsme se loučili s předškoláky naší mateřské školy, kteří po prázdninách zasednou poprvé do školních lavic jako noví prvňáci. Pod vedení paní učitelky Lípové předvedli, že jsou na první třídu velmi dobře připraveni.
Všechny děti obdržely dárek od sponzora toho jejich důležitého dne. Vedoucí restaurace KFC Rohlenka pan Miloš Trejbal všem dětem přivezl balíček Kiďs Menu s kuřecím stehýnkem, hranolky, nápojem a plyšovou hračkou.
Děkujeme našemu sponzorovi.

 

Posezení u cimbálu

Zase další zdařilá akce podolských hasičů v pátek 10.6.2011!
Představil se opravdu skvělý cimbálový soubor Kalíšek, který si přišlo poslechnout více jak sto vyznavačů tradičního moravského folklóru a někteří si s ním přišli i zazpívat.
Počasí opět s pořadateli "drželo basu" a tak se po dobrém vínku, a se skvělým zážitkem, po 23. hodině všichni spokojeně rozcházeli.

 

Chlapské hodyDSC_0009.JPG[1].jpg

V sobotu 4.6.2011 se uskutečnily Chlapské hody. 
Již druhý ročník byl velmi zdařilý a slibuje založení nové tradice v Podolí. Počasí našim chlapům přálo a jak odpolední průvod, tak večerní zábava před hasičkou proběhly za teplého bez deštivého počasí. 
Škoda jen, že hostů přišlo méně než loni. Ale jejich smůla! Přišli o příjemné posezení, dobré víno, dobrou dechovku, no zkrátka o skvělou zábavu.

 

 

 

 

Klub důchodců zahajujeP4180801.JPG

Co mají společného studenti s důchodci? Prozatím můžeme říct, že už jedno společné setkání. Zdánlivě propastný generační rozdíl totiž začali překonávat na ustavující schůzi klubu seniorů v Podolí 20.4. 2011, ve středu před Velikonocemi. Protože věříme, že mladší starším mohou něco dát, pokud spolu stráví nějaký čas, přišli studenti na setkání s nabídkou různých aktivit. A nabídka nezůstala bez odezvy. Největší zájem vzbudila hudební a kulturní představení, ale i virtuální cestování (formou prezentací různých zemí světa) a například hra petanque. 
Senioři se dohodli na pravidelných setkáních zatím jednou za měsíc v DPS. Hodně příjemných společných chvil jim přejí i studenti Gymnázia Šlapanice, kteří jsou ochotni jim tato setkání zpříjemnit.

 

STALO SE V ROCE 2010

 

Rozsvícení vánočního stromu 28.11.2010

 

 

 

 

Vítání občánků 9.10.2010

 

 

 

 

Hasičské slavnosti 2010

 

 

 

 

Mužácké hody 2010

 

 

 

 

Vítání občánků 20.2.2010

 

 

 

 

STALO SE V ROCE 2009

 

4. ročník přehlídky kapel

 

 

 

 

Svatba na vsi

 

 

 

I. obecní zabíjačka 16.3.2009

 

 

 

 

 

STALO SE V ROCE 2008

 

Ohně na Žuráni 28.11.2008

 

 

 

 

Vítání občánků 22.11.2008

 

 

 

 

Podolské hody 20.9.2008

 

 

 

 

Pálení čarodějnic 30.4.2008

 

 

 

 

Dětský maškarní ples 10.2.2008

 

 

 

 

STALO SE V ROCE 2007

 

Vítání občánků 8.12.2007

 

 

 

 

Ohně na Žuráni 30.11.2007

 

 

 

 

Oslavy 770 let od první zmínky o obci
1237 - 2007

 

 

 

 

Návštěva partnerské obce Kuchyňa
červenec 2007

 

 

 

 

3. ročník setkání kapel 17. 6. 2007

 

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha

Fulltextové vyhledávání 2

4. 10. František

Zítra: Eliška

Turistická známka Podolí

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1755

DISKUZE-old

příspěvků: 33

DISKUZE-old

příspěvků: 0

Návštěvnost stránek

988758