Logo2 mapa

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

DOMŮ > OBČAN A OBEC > CO SE DĚJE V OBCI > ŠKOLNÍ ATLETICKÉ HŘIŠTĚ

ŠKOLNÍ ATLETICKÉ HŘIŠTĚ

Základní škola v Podolí nedisponuje žádným prostorem pro tělesnou výchovu. Využívá kryté prostory místní sokolovny mimo školní areál, za které hradí pronájem, a venkovní sportovní prostory obecního fotbalového areálu.

Cílem je vybudovat atletické hřiště s běžeckými drahami a doskočiště pro skok daleký za účelem zkvalitnění výuky tělesné výchovy.

Připravovaná výstavba školního atletického hřiště je umístěna ve sportovním areálu v obci Podolí, bude realizována vedle fotbalového hřiště. Bude vybudováno 6 běžeckých drah s tartanových povrchem v délce 83 m, na které navazuje doskočiště pro skok daleký o délce 7,0 m, které bude vyplněno pískem. Podél hřiště bude zbudován chodník šířky 1,0 m ze zámkové dlažby a navazuje na čistící zónu u doskočiště. U této zpevněné plochy ze zámkové dlažby budou osazeny dva přístřešky z polykarbonátu s lavičkami o velikosti 5,0 x 2,0 m a odpadkový koš. Podél hřiště budou dále osazeny 3 samostatné lavičky.

 

Projektové náklady v cenách 12/2021 jsou 5 798 053 Kč. Pro financování stavby byla podána již několikrát opakovaná žádost o dotaci z programu PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2019+, Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj. Očekávaná výše dotace je 4 590 548 Kč. 

 

SITUACE         TECHNICKÁ ZPRÁVA