Logo2 mapa

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

DOMŮ > OBČAN A OBEC > CO SE DĚJE V OBCI > REKONSTRUKCE BUDOVY ZŠ

Rekonstrukce budovy ZŠ

Za účelem kompexního posouzení byla zpracována studie umístění dvou nových tříd základní školy ve třech variantách.
Zastupitelstvo obce společně s komisí výstavby a vedením školy posoudilo všechny varianty a jednomyslně se přiklonilo k variantě č.3.

Varianta č.1
se zabývala nejednodušší úpravou 1.NP budovy základní školy.

  • nedostatečná kapacita šaten
  • oddělený komunikační systém mezi třídami v 1.NP a 2.NP
  • společný hygienicky neoddělený vstupní prostor z venkovního prostředí od čistého vnitřního prostoru

Varianta č.2
se zabývala přestavbou dvorní stavby (Růžovky) na dvě třídy základní školy a přesun jedné třídy MŠ a výtvarné třídy z Růžovky do 1.NP budovy ZŠ.

  • nedostatečná kapacita šaten
  • oddělený tříd ve dvou budovách
  • vstupní prostor z venkovního prostředí do šaten je součástí čistého vnitřního prostoru

Varianta č.3
se zabývala koncepčním řešením budovy základní školy jako celku se společným hlavním vstupem, velkokapacitní centrální šatnou a společným vnitřním komunikačním prostorem. Toto řešení vychází z vnitřního řešení školy před její přestavbou s historicky ověřeným provozem a vylepšuje jej v návaznosti na současné potřeby a požadavky.

  • společný centrální vstup do školy
  • komunikační propojení tříd v obou podlažích
  • centrální šatny hygienicky oddělující vstupní prostor z venkovního prostředí od vnitřního čistého prostoru
  • stávající vstupy využity jako únikové východy

Varianta č. 3 byla rozpracována do prováděcí projektové dokumentace.

Bylo vydáno stavební povolení na stavbu, ve veřejné zakázce na zhotovitele byl vybrán dodavatel KONTEST s.r.o. z Tišnova, který nabídl nejnižší cenu 2 209 133,- Kč. 
Na financování stavby byla Radou JMK schválena dotace z Programu rozvoje venkova JMK ve výši 200.000,- Kč.
Práce budou zahájeny 16. června 2014 a jejich dokončení je předpokládáno 31.7.2014.