Logo2 mapa

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

DOMŮ > OBČAN A OBEC > CO SE DĚJE V OBCI > PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE PODOLÍ

Protipovodňová opatření obce Podolí

V rámci tohoto záměru byl zpracován digitální povodňový plán, vybudována síť varovného a informačního systému a lokální výstražný systém pro obec Podolí. Předchozí stav zařízení byl pro informování obyvatelstva při krizových situacích nevyhovující, v obci fungoval pouze drátový rozhlas, který byl zastaralý a poruchový (v některých částech obce bylo hlášení neslyšitelné či nesrozumitelné). 
V minulosti byla obec zasažena povodní vícekrát, nejvýznamněji v letech 1994, 2005, 2006 a 2010. Vzhledem k nebezpečí, které z povodní pochází a ke škodám, které byly napáchány za povodní v těchto letech, se obec rozhodla tento problém řešit. Cílem tohoto záměru je správně posoudit povodňové nebezpečí a ochránit zdraví a majetek občanů obce Podolí díky instalaci lokálního výstražného a varovného systému spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí.

Realizace byla zahájena v červenci roku 2016 a dílo bylo dokončeno a uvedeno do provozu v březnu 2017.

 

Projektová dokumentace

 

Digitální povodňový plán obce

 

Celkové náklady na realizaci projektu byly 1.962.936 Kč.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí činila 1.374.055 Kč.

 

Logo EU_FS_OPŽP.jpg                           logo MZP.png