Logo2 mapa

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

DOMŮ > OBČAN A OBEC > ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ > POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

 

Obec Podolí zavedla Obecně závaznou vyhláškou č. 04/2019 místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek“).

 

INFORMACE O OSVOBOZENÍ A ÚLEVÁCH Z POPLATKU NALEZNETE V ČLÁNKU č.6 OZV č. 04/2019 

 

VÝŠE POPLATKU JE 500,- Kč NA OSOBU 

SPLATNOST POPLATKU JE DO 31.5. PŘÍSLUŠNÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU POPLATEK LZE UHRADIT NA POKLADNĚ OÚ PODOLÍ A BEZHOTOVOSTNĚ NA ÚČET: 2145846399 / 0800. Variabilní symbol je číslo domu. 

ZNÁMKY NA POPELNICI JE NUTNÉ VYZVEDNOUT NA OÚ

 

 

FORMULÁŘ NA PŘIHLÁŠENÍ PRO OSOBY S TRVALÝM POBYTEM V NEMOVITOSTI 

 

FORMULÁŘ NA PŘIHLÁŠENÍ PRO VLASTNÍKY NEMOVITOSTI BEZ TRVALÉHO POBYTU V DOMĚ