Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > OBČAN A OBEC > CO SE DĚJE V OBCI > OBNOVA ULIC ZA OBECNÍM ÚŘADEM A NOVÁ

Obnova ulic Za Obecním úřadem a Nová

 

Obnova ulic proběhne jako další etapa celkové obnovy ulic v podobné úrovni, jako byla realizována obnova ulice Výhon. Po dokončení budou uloženy do země nadzemní vedení E.ON, optická síť VIVO Connection a vedení veřejného osvětlení včetně nových stožárů s LED lampami.

V první etapě bude provedena kompletní kabelizace uložení nadzemních vedení do země, kromě kabelů CETIN (telefony). Tyto práce budou dokončeny v roce 2020. V roce 2021 budou instalovány nové stožáry veřejného osvětlení s LED lampami.

V druhé etapě bude zrekonstruována komunikace, v ulici Nad Obecním úřadem včetně všech konstrukčních vrstev a zámková dlažba bude nahrazena asfaltovým povrchem, který má lepší vlastnosti v zimním období – déle odolává namrzání. Ve veřejné soutěži na zhotovitele zakázky byl a vybrána v Podolí již zavedená a s dobrými výsledky vyzkoušená společnost SWIETELSKI stavební s.r.o. Na realizaci zakázky nabídla nejvýhodnější cenu 6 950 000 Kč, z níž částka ve výši 4 865 000 Kč bude kryta z dotace Ministerstva pro místní rozvoj dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019, DT Podpora obnovy místních komunikací. Vlastní výdaje, tedy nároky na rozpočet obce, činí 2 085 000 Kč. Zahájení realizace je plánováno na jaro příštího roku a dokončení do konce října.

V další etapě budou realizovány parkovací pásy a nové chodníky. Doba realizace je závislá na finančních zdrojích.

 

Projektová dokumentace:

 

Situace ulice Nad OÚ 

 

Situace u BD 373

 

Situace ulice Nová