Logo2 mapa

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

DOMŮ > OBČAN A OBEC > CO SE DĚJE V OBCI > OBNOVA ULIC ZA OBECNÍM ÚŘADEM A NOVÁ

Obnova ulic Za Obecním úřadem a Nová

 

Obnova ulic proběhne jako další etapa celkové obnovy ulic v podobné úrovni, jako byla realizována obnova ulice Výhon. Po dokončení budou uloženy do země nadzemní vedení E.ON, optická síť VIVO Connection a vedení veřejného osvětlení včetně nových stožárů s LED lampami.

 

V roce 2020 byla provedena kompletní kabelizace uložením nadzemních vedení do země, kromě kabelů CETIN (telefony). V roce 2021 začátkem června budou instalovány nové stožáry veřejného osvětlení s LED lampami.

 

V roce 2021 bude ve dvou etapách kompletně zrekonstruována komunikace v těchto ulicích.

V ulici Nad Obecním úřadem bude provedena výměna všech konstrukčních vrstev vozovky a zámková dlažba bude nahrazena asfaltovým povrchem, který má lepší vlastnosti v zimním období – déle odolává namrzání. V ulici Nová bude provedena výměny horních konstrukčních asfaltových vrstev. Ve veřejné soutěži na zhotovitele zakázky byl a vybrána v Podolí již zavedená a s dobrými výsledky vyzkoušená společnost SWIETELSKI stavební s.r.o. Na realizaci zakázky nabídla nejvýhodnější cenu 6 950 000 Kč, z níž částka ve výši 4 865 000 Kč bude kryta z dotace Ministerstva pro místní rozvoj dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019, DT Podpora obnovy místních komunikací. Vlastní výdaje, tedy nároky na rozpočet obce, činí 2 085 000 Kč.

Realizace byla zahájena 14.6.2021. 

V první etapě byla realizována komunikace v rozsahu stavebního objektu SO 101 - Komunikace "Za OÚ", v druhé etapě pak komunikace v rozsahu stavebního objektu SO 110 - Komunikace "ul. Nová". Celkový rozsah díla byl po vzájemném odsouhlasení rozšířen Dodatky č. 1 a 2 ke Smlouvě o dílo. Rozšíření rozsahu díla bylo dáno jednak vznikem nepředvídatelných víceprací nutných k naplnění funkčního technického řešení, a jednak dohodou o realizaci lepšího funkčního a bezpečného napojení na stávající síť komunikací v obci.

Celkové realizační náklady byly: 7 846 470,11 Kč

Dotace MMR z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019, DT Podpora obnovy místních komunikací: 4 863 660,- Kč

Vlastní zdroje obce: 2 982 810,11 Kč
Dokončené dílo bylo předáno obci 12.10.2021.
Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno 11.4.2022.

 

logo_mmr_cr_rgb.jpg

 

V dalších létech budou realizovány parkovací pásy a nové chodníky v obou ulicích včetně rekonstrukce komunikace v okolí bytovky č.p. 373. Doba realizace je závislá na finančních možnostech obce.

 

Projektová dokumentace:

 

První etapa 2021  Situace ulice Nad OÚ 

 

Druhá etapa 2021   Situace ulice Nová

 

Výhled na příští roky    Situace u BD 373