Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > OBČAN A OBEC > CO SE DĚJE V OBCI > LOKALITA NAD PALOUKEM

LOKALITA NAD PALOUKEM

Lokalita Nad Paloukem, Br2, je platným Územním plánem obce Podolí vymezena pro individuální bydlení v rodinných domech, obklopených soukromou zelení a zahrádkami.

Závazné regulativy pro tuto lokalitu ve znění Změny č. II ÚPO Podolí označené Z1:

Plocha smíšená obytná ozn. So
Hlavní využití:
- bydlení v rodinných domech
- plochy veřejné zeleně s odpočinkovými plochami, s uličním mobiliářem a parkovým vybavením (hřiště pro malé děti) - veřejná prostranství
- místní komunikace, pěší cesty
- zdravotnická a školská zařízení
- služby
- maloobchod do 100 m² prodejní plochy, stravovací zařízení
Přípustné využití:
- nezbytná technická vybavenost
- veřejná parkoviště pro osobní automobily
- stavby pro dopravu sloužící dané lokalitě

Podmínky prostorového uspořádání:
- respektovat charakter zástavby v obci a nepřesáhnout stávající výškovou úroveň
- výšková hladina zástavby RD se stanovuje na jedno nadzemní podlaží + šikmá střecha s možností obytného podkroví
- výšková hladina staveb občanské vybavenosti se stanovuje na 2 nadzemní podlaží
- zástavbu rozhraní mezi sídlem a volnou krajinou řešit s velkým podílem obytné zeleně
- zastavitelnost jednotlivých stavebních pozemků max. 25%

Změnou č. II ÚPO Podolí je pro tuto lokalitu předepsána územní studie, která je podmínkou pro rozhodování v území. Aktuálně platná územní studie byla schválena k využití 11.9.2012.

 

Developer přeložil návrh nové studie území, kterou představil obci.

Obec na pracovních jednáních Zastupitelstva a komisí výstavby a životního prostředí vypracovala a předložila developerovi 18 požadavků k zapracování do návrhu územní studie: PODNĚTY DEVELOPEROVI

Obec si za účelem ujasnění právních pozic nechala připravit právní rozbor renomovanou právní kanceláří ARROWS advokátní kancelář, s. r. o.  PRÁVNÍ ANALÝZA   DOPLŇUJÍCÍ VYSVĚTLENÍ

Oficiální oznámení výstupů z pracovních porad developerovi s jeho odpověďmi:

OZNÁMENÍ DEVELOPEROVI I   OZNÁMENÍ DEVELOPEROVI II

Developer předložil tři nové nezávazné návrhy zohledňující uvedené požadavky. Jejich zapracování popsal v NÁSLEDUJÍCÍM dokumentu: PŘÍPIS

 

                 VARIANTA 1                                                   VARIANTA 2                                                         VARIANTA 3

varianta 1 situace.jpg          varianta 3 situace.jpg         varianta 2 situace.jpg

 Detailní zobrazení po kliku na obrázek.

 

Právní zástupce developera, advokátní kancelář Frank Bold doručila obci Žádost o svolání veřejné besedy za účelem prezentace plánované výstavby. Veřejná beseda proběhla 31.8.2020 od 17 hodin ve společenské místnosti DPS.

 

V pondělí 7.9.2020 proběhlo pracovní jednání zastupitelstva obce s následným přizváním členů Komise stavební a Komise životního prostředí. Z něho vzešel výstup pro další jednání s developerem, se kterým se můžete seznámit zde: VÝSTUP JEDNÁNÍ

 

Dne 25.10.2020 byla Zastupitelstvu obce předána petice ve věci chystané výstavby v lokalitě Nad Paloukem s 600 podpisy občanů obce Podolí, která žádá dodržení regulativů platné územní studie lokality Nad Paloukem a vychází ze schváleného územního plánu obce. 

 

Ve čtvrtek 1.10.2020 proběhlo první jednání s developerem, jehož výsledkem byla dohoda o sestavení detailního soupisu požadavků k řešení a jejich předání developerovi do 3 týdnů s výzvou k předložení ekonomické rozvahy řešení zástavby v návaznosti na zaslané požadavky. Na základě mailové komunikace mezi členy zastupitelstva a komisí byl v pondělí 19.10.2020 na pracovním jednání členů zastupitelstva a předsedů komisí  sestaven výsledný soupis podnětů k řešení zástavby v lokalitě a ve čtvrtek 22.10. byl odeslán developerovi.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
brigáda na hřišti
22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

25. 11. Kateřina

Zítra: Artur

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1381

Návštěvnost stránek

728233