Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > OBČAN A OBEC > CO SE DĚJE V OBCI > Investiční akce

Investiční akce

Na této stránce Vás chceme informovat o připravovaných či probíhajících investičních akcí v obci Podolí v rámci jejího investičního rozvoje.

Záměr kasina v Průmyslové zóně u Slatiny

Společnost Multigate a.s. má záměr zbudovat a provozovat kasino typu Mikulova v katastru obce Podolí mimo zastavěnou část obce v Průmyslové zóně u Slatiny. Jeho provozováním by do rozpočtu obce přibyly pravidelné roční daňové příjmy ve výši cca 10.000.000 Kč.

Prezentace projektu společnosti Multigate a.s.

Kruhový objezd u Bedřichovic 

Je společnou investiční akcí SÚS JMK (Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje), města Šlapanice a obce Podolí. Projekt je součástí celkové rekonstrukce státní silnice z Brna do Rousínova, druhá okružní křižovatka má vzniknout místo stávající křižovatky Mokrá cementárna x Šalapnice cihelna. Projekt křižovatky je financován z dotace ROP JV, obec Podolí a město Šlapanice se podílí investičně na chodnících, zastávkových přístřešcích a veřejném osvětlení.

Podrobnější dokumentace k záměru

Záchrana integrovaného školství v Podolí (realizace 2014)

Od školního roku 2012/2013 dochází k zásadnímu nárůstu počtu dětí navštěvujících 1. stupeň základní školy v Podolí. Dosud byly organizovýny 1. až 5. ročník ve dvou dvoutřídkách a jedné samostatné třídě. Ve školním roce 2013/2014 však navštěvuje již školu tolik žáků, že bylo nutné jednu dvojtřídku rozdělit na dvě samostatné třídy. Nová třída byla umístěna do původní družinové třídy ve dvorním traktu tzv. Růžovce. V následujícím školním roce 2014/2015 bude nutno rozdělit i poslední dvojtřídku, avšak pro umístění další třídy již nejsou v budově školy žádné prostory a tento stavpotrvá i v dalších létech. Podrobnou analýzu vývoje počtu dětí v ZŠ naleznete zde: ZŠ a MŠ_analýza počtu dětí
Zastupitelstvo obce se rozhodlo potřebné nové třídy získat vymístěním dvou tříd mateřské školky, umístěné v přízemí budovy do nově postavené mateřské školky modulárním systémem. Přízemí v budově ZŠ zrekonstruovat pro nové dvě třídy školy.
Podrobnější informace připravovaných staveb naleznete na odkazech:

Modulární školka v Podolí

Rekonstrukce budovy ZŠ

Herní prvky v zahradě nové MŠ

Bezpečnostní propojení ZŠ a MŠ

Inženýrské sítě a komunikace Nad Výhonem III

Obec Podolí byla vlastníkem asi 1/3 pozemků v této lokalitě určené platným územním plánme k zástavbě rodinnými domy. Zbytek pozemků soukromých vlastníků vykoupila, celou plochu přeparcelovala a následně prodala budoucí stavební pozemky novým zájemcům.
Byla zpracována projektová dokumentace inženýrských sítí, vybrán zhotovitel a zahájeny práce na realizaci.

Zde se můžete se známit s dokumentací k tomuto záměru

ÚSES v k.ú. Podolí u Brna - I. etapa

 Skratka ÚSES znamená název "Územní systém ekologické stability". ÚSES je součástí územního plánu Obce Podolí a má nadregionální význam. Skrývají v něm biocentra a biokoridory vysazované v extravilánu obce, které jsou propojeny s jejich systémem v sousedních katastrálních územích a společně tak tvoří systém v celém jihomoravském kraji.

Dokumentace k I. etapě ÚSES Obce Podolí

Parčík Loučka a zahrada za DPS

S koncem dotačního období 2007 – 2013 Statní fond Životního prostředí vyhlásil závěrečné výzvy pro podání žádostí o dotace. Jednou z nich je dotační titul „Program zeleň do měst a jejich okolí“. Oslovili jsme několik firem za účelem zpracování projektového návrhu a žádosti o dotaci. Na základě výběrového řízení jsme vybrali firmu Ageris, s.r.o., která připravovala projektovou dokumentaci pro úspěšnou žádost o dotaci na realizaci prvků ÚSES – I. Etapy biocenter a biokoridorů. 
Dotační titul zahrnuje v sobě jako uznatelné náklady i chodníky mobiliář a stavební úpravy.

Statním fondem Životního prostředí nám byla potvrzena akceptace naší žádosti, ale o přidělení dotace zatím není rozhodnuto.

Dokumentace záměru

Rekonstrukce ul. Rybník

Příprava rekonstrukci ulice Rybník je první etapou rekonstrukce hlavních průjezdných ulic naší obcí Rybník, Dědina a Výhon. Záměrem je zvýšit bezpečnost především chodců a silničního provozu, zajistit dostatek parkovacích míst a posílit estetičnost vzhledu naší obce a to zejména uložením veškerého nadzemního vedení do země a obnova uliční zeleně.

Dokumentace k záměru

Oprava porvrchu dálnice D1 

Je investiční akcí Ředitelství silnic a dálnic ČR. Je v závěrečné fázi příprav. V současné době probíhá stavební řízení projektu. Oprava zahrnuje výměnu krytu pravé poloviny dálnice směrem od dálničního mostu v k.ú. Podolí u Brna (204,6 km) až po EXIT Holubice (201 km). Bude odstraněn starý a hlučný betonový kryt a nahrazen asfaltovým povrchem, který má příznivější akustické poměry.
Realizace i. Etapy je plánována na II. pol. tohoto roku. II. etapa - výměna povrchu v opačném směru je plánována na rok 2015.
Výměnou povrchu dojde ke snížení hluku o 4 - 5 dB.

Posílení kapacity plynovodu v obci

Realizace této stavby, jejíž investorem je JMP Net, je plánována na období 1.5. – 30.9.2014. Vlastní provádění nijak zásadně neomezí život v obci Podolí. Na několika místech postupně dojde k přerušení plynovodu a jednotlivé větve budou postupně přetlakovány na středotlak. O krátkodobém výpadku budou všichni občané investorem a případně i obcí včas informováni.
Následně budou opět propojeny a terén na těchto místech uveden do původního stavu. Po dokončení projektu bude kapacita plynovodu v obci mnohonásobně navýšena.

Harmonogram prací

Vyznačení etap - mapka

Upozornění občanům - vzor

 SPORTOVEC ROKU 2015

Mimořádný úspěch podolských basket-balových týmů
Mládeže U11 a
Žen 35+
 

Stavba roku Jihomoravského kraje 2014 - 3. MÍSTOhttps://www.podoliubrna.cz/index.php?nid=4624&lid=cs&oid=3552897

Stavba Jihomoravského kraje 2007https://podoliubrna.cz/index.php?nid=4624&lid=CZ&oid=774707

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

20. 1. Ilona

Zítra: Běla

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1124

Návštěvnost stránek

610972