Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > AKTUALITY

AKTUALITY


Novější 1 3 14 26 39

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ PODOLÍ

Datum konání: 20. 8. 2018

V pondělí 20. srpna 2018 budou odpoledne od 15 do 18 hodin omezeny úřední hodiny na OÚ Podolí. 

Nebude se provádět:

  • ověřování podpisů a listin
  • přihlašování osob k trvalému pobytu
  • provádět výpisy z Czech Pointu

Děkujeme za pochopení.ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘIJME ZAMĚSTNANCE

Datum konání: 3. 9. 2018

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Podolí přijme zaměstnance do školní jídelny na dlouhodobý zástup za nemoc na pozici „školnice a pomocná kuchařka“, úvazek poloviční, nástup 27.8.2018. Bližší informace zájemcům poskytneme na tel. číslech: 725 111 624, 725 111 639LETNÍ KINO

Datum konání: 17. 8. 2018 - 19. 8. 2018

Letní kino.jpgParkování v lokalitě Nad Výhonem

Datum konání: 10. 8. 2018 - 17. 8. 2018

Vážení spoluobčané,

z důvodu bezpečného provozu a ohleduplnosti k majetku obyvatel v blízkém okolí stavby na ulici Výhon, žádáme majitele vozidel parkujících v lokalitě Nad Výhonem, aby při parkování dodržovali pravidla silničního provozu, především § 27.

Děkujeme

 

§27 

(1) Řidič nesmí zastavit a stát
a) v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti,
b) před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním,
c) na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním,
d) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace,

 Zákaz odběru povrchových vod

Datum konání: 7. 8. 2018 - 31. 8. 2018

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, zakazuje s platností do odvolání podle ustanovení

§ 109 odst. (1) vodního zákona a v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona ve veřejném zájmu odběr povrchových vod ze všech vodních toků a nádrží na celém území obce s rozšířenou působností Šlapanice.
Toto opatření je závazné pro všechny odběratele, kteří mají platné povolení k odběru povrchových vod ode dne vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Šlapanice až do odvolání.

 

Plné znění veřejné vyhlášky - opatření obecné povahy, naleznete na úřední desce OÚ Podolí:

https://www.podoliubrna.cz/uredni-deska?id=731&action=detailOBNOVA ULICE VÝHON_aktuální informace

Datum konání: 25. 7. 2018

Druhá etapa rekonstrukce ulice Výhon bude zahájena  ve středu 25. července 2018 frézováním povrchu silnice v úseku od stávající hranice stavby směrem do obce po křižovatku vjezdu do lokality Nad Výhonem. Křižovatka v této fázi nebude dotčena a tím i vjezd do lokality Nad Výhonem nebude omezen.

Žádáme všechny obyvatele této dotčené části stavby, aby do 7 hodin ráno 25.7. přeparkovali svoje vozidla mimo místo stavby. Děkujeme.

 

Paralelně již na sobotu 21.7.2018 je plánováno zahájení prací na realizaci stožárů nového veřejného osvětlení v ulici Za Humny. Práce budou sestávat z realizace patek pro stožáry VO, které zásadně neomezí pohyb chodců ani vozidel v této ulici. Stožáry pak budou osazeny po vytvrdnutí betonu zřejmě až ve druhé polovině srpna.

 

 ZTRATILA SE KOČIČKA

Datum konání: 29. 7. 2018

Ztráta kočky_Stela.jpgAUTOBUSY LINKY 151 - OBJÍZDNÁ TRASA

Datum konání: 30. 6. 2018 - 31. 8. 2018

Objízdná trasa linky 151 je vedena je směrem do Líšně vedena pro rychlost ulicí Drčkova (paralelní obchvat ulice Holzova) a na ulici Holzovu se napojuje v místě nových bytových domů.

Linka 151 bude mít v objízdné trase tyto zastávky:

Ve směru příjezd Líšeň Jírova

  • zastávka Slatina, rozcestí (za kruháčem u Slatiny vpravo, je pouze jednosměrná, v opačném směru není)
  • zastávka Muzeum dopravy (před ZŠ Holzova, je obousměrná a na znamení)
  • zastávka Nám. Karla IV.

Objízdná trasa začíná platit s novými jízdními řády od 30.6.2018, které jsou svázány s jízdními řády linek veřejné dopravy jiných uzavírek, objízdných tras a náhradní dopravy v souvislosti se stavbami v Brně a okolí zahajovanými ve stejném termínu jako naše stavba Obnova ul. Výhon.

Znamená to tedy, že v sobotu 30.6. od rána již autobusy linky 151 nebudou jezdit směrem do Mariánského údolí, nýbrž po objízdné trase. Jízdní řády by měly být zveřejněny společností KORDIS začátkem příštího týdne.

 

OÚ PodolíUZAVÍRKA ULICE VÝHON - AKTUÁLNÍ INFORMACE

Datum konání: 30. 6. 2018 - 31. 8. 2018

Uzavírka ulice je rozdělena do dvou etap.

První etapa uzavírky - od křižovatky u mostu Zukalova mlýna po křižovatku do lokality Nad Výhonem.  V sobotu 30.6. ráno bude instalováno dopravní značení uzavírky, během víkendu je nutné přeparkovat vozidla mimo tuto první etapu uzavírky, v pondělí 2.7. začne frézování horní části povrchu silnice. Práce pak začnou od Zukalova mlýna. Nedojde ke kompletnímu vytěžení podloží vozovky v celé etapě uzavírky, ale bude prováděno postupně po menších úsecích. Úseky silnice budou vždy dokončeny do spodní asfaltové vrstvy, po kterých bude po dohodě se stavbou možný přístup vozidlům k domům.

V době uzavírky I. etapy bude část ulice Výhon od křižovatky Dědina , Palouk, Uličky po křižovatku do lokality Nad Výhonem včetně přístupna vozidlům i pěším bez omezení. První etapa v době uzavírky a provádění prací bude přístupná pro pěší se zvýšenou opatrností, pro vozidla bude v určitou dobu prací nepřístupná a mimo ni s omezením po dohodě se stavbou. Dokončení silnice první etapy je předpokládáno do 31.8.2018.

Rekonstrukce křižovatky vjezdu do lokality Nad Výhonem bude provedena samostatně po dokončení (do spodní asfaltové vrstvy) silnice I. etapy.

Druhá etapa uzavírky - od křižovatky do lokality Nad Výhon po křižovatku Palouk, Uličky Dědina bude následovat po dokončení I. etapy uzavírky a křižovatky do lokality Nad Výhonem. Realizační práce budou zase probíhat postupně směrem ke středu obce.

Chodníky, parkovací stání, VO budou realizovány postupně a průběžně po dokončení jednotlivých úseků silnice.

 

OÚ PodolíOznámení ke stavbě Obnova ulice Výhon

Datum konání: 19. 6. 2018 - 31. 7. 2018

Oznámení ke stavbě Obnova ulice Výhon

 

Vážení spoluobčané,

 

oznamujeme Vám, že v těchto dnech byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci ulice Výhon. Předpokládaný termín dokončení celé stavby je stanoven na 30.11.2018.

 

Práce na rekonstrukci silnice jsou rozděleny celkem do čtyř etap.

První a druhá etapa – zahájení 2.7.2018 ( od Líšně vč. křižovatky u Zukalova mlýna  – až po křižovatku Výhon / Nad Výhonem po RD č.p. 289 ) budou společně zahájeny odfrézováním asfaltu z komunikace. Rekonstrukce silnice bude prováděna kompletní výměnou všech silničních podkladních vrstev do hloubky až 75 cm, bude prováděna postupně 1. etapa od Zukalova mlýna po první dům č.p. 301 vpravo, 2. etapa dále po křižovatku Výhon / Nad Výhonem. Současně s první etapou bude provedena kompletní oprava povrchu silnice z Podolí do Líšně. Dokončení obou etap je předpokládáno cca za 2 měsíce, kdy bude hotová 1. asfaltová vrstva.

OD PONDĚLÍ 2.7.2018 ZAPARKUJTE SVOJE VOZIDLA MIMO ÚSEK I. a II. ETAPY !

Třetí a čtvrtá etapa (od křižovatky Výhon / Nad Výhonem po křižovatku Výhon / Humna a dále až po křižovatku Dědina / Uličky/ Palouk) budou navazovat po dokončení první a druhé etapy stavby. V této době bude provedena instalace nových stožárů VO v ulici Za Humny.

Práce na realizaci chodníků, parkovacích stání, veřejného osvětlení a další budou probíhat paralelně s etapami rekonstrukce silnice, nebudou však jednoznačně časově na tyto etapy vázány.

 

DOPRAVNÍ UZÁVĚRA ULICE VÝHON: Po dobu stavebních prací bude ulice Výhon úplně uzavřena pro veškerý silniční provoz.

V době realizace první a druhé etapy bude část ulice Výhon od křižovatky Dědina / Uličky/ Palouk po křižovatku Výhon / Nad Výhonem přístupná se zvýšenou opatrností pro vozidla bydlících občanů v této části ulice a v lokalitě Nad Výhonem.

V době realizace třetí a čtvrté etapy bude část ulice Výhon od Zukalova mlýna po křižovatku

Výhon / Nad Výhonem přístupná po dohodě s pracovníky stavby směrem od Líšně.

Lokalita Nad Výhonem během rekonstrukce křižovatky Výhon / Nad Výhonem, která bude realizována v době mezi dokončením 1. a 2. etapy a zahájením 3. a 4. etapy, bude přístupná objízdnou trasou přes ulici Uličky.

 

POZOR! CELÁ ULICE VÝHON PO DOBU UZAVŘENÍ BUDE Z POHLEDU BEZPEČNOSTI STAVBOU !

VEŠKERÝ VJEZD VOZIDEL NA STAVBU MUSÍ BÝT PŘEDEM PROJEDNÁN S PRACOVNÍKY STAVBY !

VEŠKERÝ POHYB (CHODCŮ I VOZIDEL) MUSÍ PROBÍHAT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ!


INFORMACE O PRŮBĚHU STAVBY: v době stavby Vás chceme operativně a pružně informovat o aktuálních důležitých informacích o vývoji stavby či omezeních během stavebních prací. Ve vlastním zájmu, prosíme, zaregistrujte svoje mobilní telefony k odběru těchto informací prostřednictvím SMS. Podobnou registraci můžete provést i pro odběr informačních e-mailů a aktualit obce. Návod na registraci naleznete v čísle 2/2018 Zpravodaje obce Podolí, nebo na letáku v příloze tohoto oznámení. Pokud si nebudete vědět s registrací rady, obraťte se na pracovníky obecního úřadu.

 

DOPRAVA V OBCI: po dobu rekonstrukce ulice Výhon bude silniční provoz ulicí Dědina, Palouk a Pod Hřbitovem (od hřbitova k fotbalovému hřišti) stanoven jako jednosměrný ve směru od kostela (od stánku s občerstvením) ke křižovatce se zrcadlem, dále ke hřbitovu a od hřbitova k silnici s výjezdem k okružní křižovatce u Bedřichovic.

 

AUTOBUSY LINKY 151: objížďka autobusů bude ve směru do Líšně na konečnou stanici Jírova vedena po silnici od okružní křižovatky u Bedřichovic směrem na Brno, přes okružní křižovatku u Slatiny, dále po ulici Holzova, Nám. Karlu IV. a ul. Mifkova a Jírova. V opačném směru obdobně.

V Podolí budou autobusy vedeny jednosměrně ze zastávky od kostela ulicí Dědina, Palouk (ke hřbitovu), ulicí Pod Hřbitovem s napojením na silnici s výjezdem na Bedřichovice. Zastávka z ulice Výhon bude přesunuta na začátek ulice Palouk u domu č.p. 41.

 

PARKOVÁNÍ: parkování vozidlům z ulice Výhon a Za Humny bude umožněno v ulicích s jednosměrným provozem Dědina a Palouk, kde bude možno dle platných pravidel silničního provozu parkovat po obou stranách silnice ve směru jízdy.

 

SVOZ ODPADŮ: zhotovitelská stavební společnost ve standardních svozových dnech přemístí před domy přistavené popelnice na komunální a bio odpad vždy na místo přístupné pro svozové auto společnosti RESPONO. Po vysypání odpadu je pracovníci stavby vrátí zpět k domům. Za tímto účelem nechal OÚ Podolí vyrobit obyvatelům ulice Výhon a Za Humny nálepky s číslem popisným, které, prosíme, nalepte na každou popelnici, kterou necháváte vyvážet (včetně BIO). Distribuce nálepek proběhne v týdnu 25.6.-.30.6.2018 do poštovních schránek. Současně Vás žádáme o viditelné označení domů čísly popisnými.

 

 

Zhotovitelem prací stavby Obnova ulice Výhon je stavební firma SWIETELSKY stavební s.r.o.

 

V průběhu stavebních prací bude výrazně složitější a omezený pohyb po komunikacích i přístup k Vašim nemovitostem. Žádáme Vás tímto o vstřícnost a ohleduplnost ke ztíženým podmínkám, o zvýšenou pozornost a o součinnost s pracovníky stavby při potřebě vjezdu na stavbu z jakýchkoli důvodů.

 

V případě dotazů prosím neváhejte kontaktovat pracovníky OÚ Podolí.

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

Ing. Vítězslav Eliáš

starostaNovější 1 3 14 26 39

 SPORTOVEC ROKU 2015

Mimořádný úspěch podolských basket-balových týmů
Mládeže U11 a
Žen 35+
 

Stavba roku Jihomoravského kraje 2014 - 3. MÍSTOhttps://www.podoliubrna.cz/index.php?nid=4624&lid=cs&oid=3552897

Stavba Jihomoravského kraje 2007https://podoliubrna.cz/index.php?nid=4624&lid=CZ&oid=774707

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

16. 8. Jáchym

Zítra: Petra

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1082

Návštěvnost stránek

578117